Het kerkelijk zegel van de gemeente
In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven over kerkelijke zegels.
Als voorbeeld wordt het zegel van de Hervormde Gemeente Zierikzee gebruikt.