Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

 

Contactadres kerkenraad / 2e scriba:

A. Roks

Zeehondenplaat 6, 4301 WV

tel.: 0111-415965 / 06-2007 6611

e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 25 september 2022

09.30 uur: dr. W. Peene, Terneuzen

18.30 uur: ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

 

Zondag 2 oktober 2022

11.00 uur: ds. L.C. de Borst

18.30 uur: mw. ds. E. Bouman, Sint-Annaland

Collecten: Kerk en Israël / Kerkbeheer

Aan tafel: Afgelopen zondagmorgen hadden we een zeer geslaagde startdienst, voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente een dienst op locatie, op de boerderij van de familie Op ’t Hof. Na de dienst genoten we een gezamenlijke maaltijd met meegebrachte en ter plaatse bereide gerechten. Alles stond in het kader van het jaarthema Aan tafel, overgenomen van onze landelijke kerk. Tijdens de dienst presenteerden ouderling gemeenteopbouw Willemien Kloet-Cats en ds. De Borst de zogenaamde Routeplanner voor het gemeentewerk in het seizoen 2022-2023. Zij die afgelopen zondag afwezig waren kunnen de Routeplanner meenemen vanaf de tafels bij de ingangen van de kerk. Een samenvatting van het jaarprogramma is ook te lezen in het herfstnummer van Van achter de Beuze, dat juist deze week wordt verspreid.

Omzien naar elkaar: We deden afgelopen zondag voorbede voor verschillende gemeenteleden. Mevrouw B. (Bea) van de Sande-Jurgen verblijft op de revalidatieafdeling van verpleeghuis Zierik7. De heer S. (Siem) van Loon verblijft in Theresiahof te ’s-Heerenhoek. Mevrouw C.S. (Corrie) Dekker-Tierie in zorgcentrum De Wieken is ernstig ziek. Ook deden we voorbede voor de heer A.G. (Toon) van der Zande, bij wie na onderzoeken is vastgesteld dat hij darmkanker heeft, waaraan hij op enig moment geopereerd zal moeten worden.

Jubilea en verjaardagen: Onze hartelijke gelukwensen gaan naar Piet en Nel de Rijke-van der Wekken, die op zaterdag 24 september maar liefst 65 jaar getrouwd hopen te zijn. We wensen hen een gezegende dag en ook een gezonde toekomst samen.

Actie voor de Oekraďense bewoners in de Cornelia: De diaconie laat weten dat de recente schoenenactie een succes is geworden. Vorige week zijn veel bewoners voorzien van mede door u ingeleverde schoenen. Als vervolg op deze actie is er nu een verzoek om goede herfst- en winterkleding voor kinderen in de leeftijd van 1˝ tot en met 15 jaar. U kunt deze kleding afgeven bij Jan en Mia de Bel, Mastgatstraat 9 (06-1281 1996).

Startavond catechese: Op dinsdagavond 20 september van 18.00 tot 19.45 uur gaat het catecheseseizoen van start met een maaltijd: we gaan gezellig gourmetten en plaatgrillen. Aansluitend is er een korte inleiding en gaan we even uiteen in groepen. Dit seizoen is de catechese weer op dinsdagavond (behalve soms voor groep 2). Alle jongeren vanaf de brugklas zijn hartelijk uitgenodigd om op de startavond te komen en elkaar te ontmoeten.

Rondom belijdenis: Je bent te oud voor de catechese maar je wilt wel meer weten over het geloof en de Bijbel. Of je wilt onderzoeken hoe je verder wilt met de kerk en/of hoe je gelooft. Misschien denk je op termijn wel aan belijdenis doen. Of je hebt net belijdenis gedaan en wilt een stapje verder. Het is sowieso leuk om andere gelovigen te blijven ontmoeten. Dan is deze kring voor jou! We beginnen weer op zondagavond 25 september van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie, Zilvermeeuwstraat 1. Als je eens wilt proberen kun je op deze avond komen om mee te maken hoe het gaat. Daarna is het elke maand, meestal op de laatste zondag van de maand. Als je mee wilt doen, meld je dan aan bij ds. De Borst (zie voor gegevens boven dit bericht).

Open Maaltijd: Op zaterdag 1 oktober is er weer een Open Maaltijd in het kerkcentrum. Iedereen is hartelijk welkom en je mag altijd iemand meebrengen. Opgave bij Gretha Uijl via 06-4001 5628.

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

André Flikweert