Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

 

Contactadres kerkenraad / 1e scriba:

A. Roks

Zeehondenplaat 6, 4301 WV

tel.: 0111-415965 / 06-2007 6611

e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 11 juni 2023

11.00 uur: ds. J. Groenleer, Leiden

18.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collectes:  Jeugddiaconaat / Kerkbeheer

 

Zondag 18 juni 2023

09.30 uur: ds. L.C. de Borst

18.30 uur: ds. M. Boevé, Renesse/Scharendijke

Collectes: Stichting Kebene / Kerkbeheer

 

Zondag 25 juni 2023

11.00 uur: ds. M.H. Vastenhout, Sliedrecht

18.30 uur: mw. dr. M.C.L. Oldhoff, Mijnsheerenland

Collectes: Wereldvluchtelingendag / Kerkbeheer

 

 

Terugblik: Op Eerste Pinksterdag leerden we van onze predikant, die van kinds af aan op een zeilboot te vinden was, hoe met de wind om te leren gaan (soms moet je overstag). Zoals het Pinksterlied het vertolkt: “Wij leven van de wind, die aanrukt uit den hoge”. Afgelopen zondag vierden we als gemeente het Heilig Avondmaal vanuit Lukas 24, waarin Jezus het brood breekt met de Emmaüsgangers en, nadat hun ogen geopend werden en zij Hem herkenden, “aan hun blik onttrokken werd”. Fijn was het om met velen na de ochtenddienst koffie te drinken, zowel in de kerk als onder de Beuze.

 

Bloemen: Het bloemstuk van Pinksteren ging ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente naar Nel en Piet de Rijke-van der Wekken, die in korte tijd een broer, zus en schoonzus van Nel moesten verliezen. De bloemen van zondag 4 juni gingen ter bemoediging naar mevrouw C.H. van de Tonnekreek-Drooger, wier echtgenoot een jaar geleden, op 3 juni, overleed.

 

Omzien naar elkaar: We dankten met en voor de heer J.J. (Han) Dorst. Na een geslaagde operatie, waarbij een pacemaker is geplaatst, is hij weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij op hoge leeftijd (hij hoopt in juli 97 jaar te worden) nog zo goed geholpen is.

 

Verjaardagen en jubilea: Op woensdag 24 mei vierde mevrouw H.H. de Jong-den Haan haar 85e verjaardag. Op maandag 29 mei is mevrouw A.M. van der Meer-van Pamelen 80 jaar geworden. De verjaardagen in de eerste week van juni van drie vitale 90+-ers, die nog met grote regelmaat de kerkdiensten bezoeken, zijn al in de vorige kerkbode vermeld. We feliciteren allen van harte en wensen hen een gezegend nieuw levensjaar toe.

 

Toegang kerk: Nu het stookseizoen achter ons ligt kunnen we weer gebruik maken van beide toegangsdeuren onder de Beuze. De zijdeur in het gangpad blijft als in- en uitgang gesloten. Deze deur is alleen als nooduitgang te gebruiken in geval van calamiteiten. Graag wijzen wij u ook nogmaals op de gang van zaken bij het binnengaan van de kerk bij een 11-uursdienst. Hierover zijn met de andere wijkgemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken houden in dat de kerkgangers van de wijkgemeente die om 11:00 uur dienst heeft niet eerder dan een kwartier vóór de dienst (dus om 10:45 uur) de kerk binnengaan, dit om de gemeente die de half tien dienst heeft de gelegenheid te geven de kerk in alle rust en ongehinderd te kunnen verlaten. Wilt u hier rekening mee houden?

 

Oekraïne: De diaconie vraagt uw aandacht voor het inzamelen van hulpgoederen om opnieuw een vrachtauto met goederen vanuit Schouwen-Duiveland richting Oekraïne te kunnen laten vertrekken. Heeft u middelen/materialen die u in goede staat ter beschikking kunt stellen of kent u mensen in uw omgeving die dit zouden kunnen? We zoeken kleding, dekens, plaids, brillen, gasbranders, campingbedjes, kinderwagens (liefst met grote wielen), kaarsen, luiers, babyvoeding, paracetamol (producten met een lange houdbaarheid), medische uitrusting. De houdbare middelen ontvangen we het liefst in doosverpakking, of een verpakking die tot een doosverpakking te maken is. Voor de Cornelia zijn we op zoek naar een aantal nog goed bruikbare éénpersoonsledikanten. Een financiële bijdrage op de rekening NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente - Zierikzee, onder vermelding van “Hulp voor Oekraïne", is ook van harte welkom om bovenstaande te kunnen realiseren. Uw spullen kunt u ook afgeven bij Mia en Jan de Bel, Mastgatstraat 9 te Zierikzee, 06-1281 1996. De diaconie dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

 

Menstruatiearmoede: Namens de diaconie zijn Agnes van den Bosch en Marianne van Mourik, in het kader van de strijd tegen menstruatiearmoede, dit voorjaar gestart met het inzamelen van menstruatieproducten. Ze hebben veel producten en donaties mogen ontvangen. Hiermee zijn de Free Little Pantry in Poortambacht en het Leger des Heils ontzettend goed geholpen. Namens hen én de vrouwen en meisjes die geholpen konden worden danken zij jullie hartelijk. A.s. zondag 11 juni zal de laatste zondag zijn dat de donatiebox in de kerk staat. Maar, mocht je daarna nog willen doneren, dan kan dat gerust. Neem dan contact op met Agnes of Marianne of breng het bij de genoemde doelen. Het zal in dankbaarheid worden ontvangen.

 

Save the dates: Op zondag 9 juli vindt de overstapdienst plaats en dan is het een mooi moment om de zomer in te luiden met de gemeente. We hopen na de dienst met elkaar een hapje en een drankje te nuttigen, nadere informatie volgt. Zet deze datum maar alvast in je agenda! En wie zin heeft om de handen uit de mouwen te steken en mee te organiseren, kan zich aanmelden bij Marianne Glerum (06-3352 8086). En een dag eerder, op zaterdag 8 juli, is het traditionele uitje van de kindernevendienst (vertrek om 09.15 uur vanaf het Hatfieldpark). Opgave daarvoor kan bij Jeroen van Mourik via een appje naar 06-4992 3377.

 

Vooruitblik: A.s. zondag 11 juni hoopt in de morgendienst ds. Groenleer, christelijk gereformeerd emeritus predikant, maar opgegroeid in onze gemeente, voor te gaan. En volgende week ontmoeten we voor het eerst ds. Boevé, predikant van de protestantse gemeente Schouwen aan Zee. De kerk is iedere zondag open en vanaf zondag 2 juli, in het kader van de Open-kerkdagen, zelfs alle dagen behalve zaterdag. Wees welkom.

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

André Flikweert