Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

 

Contactadres kerkenraad / 2e scriba:

A. Roks

Zeehondenplaat 6, 4301 WV

tel.: 0111-415965 / 06-2007 6611

e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 5 februari 2023

09.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

(koffie drinken na de dienst)

18.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

Collectes: Delta voor Indonesië / Kerkbeheer

 

Zondag 12 februari 2023

09.30 uur: ds. L.C. de Borst (bevestiging ambtsdragers)

18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout, Sliedrecht

Collectes: Hospice Kaaskenshuis / Kerkbeheer

 

Zondag 19 februari 2023 (1e Lijdenszondag)

11.00 uur: ds. L.C. de Borst

18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Collectes: Care4Malawi / Kerkbeheer

 

Terugblik: Een tweetal “gewone” zondagen ligt achter ons. In de morgendiensten gingen ds. Bouman en onze oud-predikant ds. De Boo voor, in de avonddiensten onze eigen predikant.

Bevestiging ambtsdragers: Op zondag 8 januari werden er al zes nieuwe kerkenraadsleden in het ambt bevestigd. Vanwege verhindering die zondag zal op zondag 12 februari nog de bevestiging plaatsvinden van Jan de Pagter tot ouderling-kerkrentmeester en Linda de Vlieger tot jeugddiaken. We zijn dankbaar dat ook zij hun roeping hebben aanvaard en wensen hen van harte de zegen van God toe bij de vervulling van hun ambt. Op maandag 13 februari vindt de eerste vergadering van de kerkenraad in nieuwe samenstelling plaats.

Bloemen: De bloemen van de zondagen 22 en 29 januari gingen met een hartelijke groet naar René Roose, die na een dotterbehandeling het ziekenhuis mocht verlaten, en naar mevrouw A.P. (Elly) van Kooten-van Wijngaarden, die één dag na haar operatie al weer naar huis mocht om te herstellen en te revalideren.

Omzien naar elkaar: Mevrouw J.P. (Joke) van der Schelde-Oosse verbrijzelde bij een val met haar fiets de kop van haar bovenarm. Inmiddels is zij vorige week maandag succesvol geopereerd en na een paar dagen in het Buurtzorgpension weer thuis. De heer T. (Theo) Heikamp zit in de lappenmand met telkens veel vocht achter de longen en moeizaam herstel na prostaatoperatie. Hij kan wel een bemoediging gebruiken. Verdriet is er bij Wim en Corrie de Vos-van Driel, die afscheid moesten nemen van hun zus en schoonzus. We wensen hen troost en kracht toe van onze Heer. Nel Alofsen-Hillebrand is inmiddels opgenomen op de afdeling revalidatie van Zierik7; zo is ze weer dichter bij huis. Johan en Loes Bax-Hoevelaken zijn in de wolken met hun eerste kleinkind Luuk, die op zondag 15 januari werd geboren. We feliciteren hen van harte.

Verjaardagen en jubilea: Onze hartelijke felicitaties gingen verder uit naar mevrouw J. van Mourik-Hendrikse, die op dinsdag 24 januari haar 90e verjaardag mocht vieren. Wij wensen haar van harte Gods zegen en nabijheid toe. Op maandag 30 januari waren Ad en Truus van Oosterom-Vet, maar liefst 60 jaar getrouwd. We wensten hen een mooie en gezellige dag en een gezegend vervolg van hun huwelijkstijd.

Wijzigingen Zondagsbrief: Als regelmatige lezer van de Zondagsbrief zal het u niet zijn ontgaan dat onze wekelijkse nieuwsbrief in een nieuw jasje is gestoken. Het was al de bedoeling om de lay-out en de indeling van de Zondagsbrief aan te passen maar door een onherstelbaar defect aan het oude stencilapparaat is de aanpassing vervroegd doorgevoerd. Ook de steeds kleiner wordende groep gemeenteleden die op zaterdag de Zondagsbrief stencilden of vouwden was aanleiding om de werkwijze aan te passen. Er wordt niet meer gestencild maar geprint en door het A4 formaat hoeft er ook niet meer gevouwen te worden. Bezorgen gebeurt nog wel, maar het aantal adressen neemt ook af omdat steeds meer gemeenteleden de digitale versie lezen. Veel gemeenteleden hebben in de afgelopen 23 jaar bijgedragen aan het maken van de Zondagsbrief. Graag willen wij hen hiervoor hartelijk bedanken. De Zondagsbrief is een belangrijk en onmisbaar communicatiemiddel in onze gemeente. Zonder hun hulp was dit niet mogelijk geweest. Eén iemand willen we graag bij naam noemen: Johan Bax. Vanaf zijn afscheid als diaken in 2004 is Johan blijvend betrokken geweest bij de Zondagsbrief door deze wekelijks in concept op te stellen. Ook heeft hij al die jaren de roosters voor het stencilen, vouwen en bezorgen gemaakt. Per 1 januari is Johan hiermee gestopt. Als blijk van dank heeft ook hij op zondag 22 januari een bos bloemen ontvangen.

Oekraïne: De diaconie vraagt opnieuw uw aandacht voor het inzamelen van hulpgoederen. Medio februari a.s. zal opnieuw een vrachtauto met hulpgoederen van Schouwen-Duiveland richting Oekraïne vertrekken. Heeft u, of iemand in uw omgeving, de volgende middelen/materialen in goede staat ter beschikking of waar u voor kunt zorgen zoals: warme winterkleding, dekens, plaids, kruiken, gasbranders, campingbedjes, kinderwagens (liefst met grote wielen), kaarsen, luiers, babyvoeding, paracetamol, medische uitrusting of producten met een lange houdbaarheid, dan zijn deze van harte welkom. Uw spullen kunt u ook afgeven bij Mia & Jan de Bel, Mastgatstraat 9, 06-12811996. U kunt ook financieel bijdragen door het overmaken van een gift op rekening NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente - Zierikzee, o.v.v. “Hulp voor Oekraïne". Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Lasergamen: Op zaterdag 11 februari is er vanaf 16 uur een lasergame-activiteit voor jong en oud op het adres Heuvelsweg 11 te Kerkwerve. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Graag vóór 4 februari laten weten of u/jij erbij bent bij Lindy (06-2322 2521) of Willemien (06-2413 3181).

Running Dinner: Op zaterdag 11 maart wordt een Running Dinner georganiseerd, een overheerlijk meergangendiner, waarbij iedere gang op een ander adres ergens in Zierikzee wordt geserveerd. De avond start om 17.00 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Koks en kokkinnen uit onze gemeente koken in hun eigen keukens overheerlijke gerechten en serveren die vanuit huis. De gasten starten hun culinaire tour bij een van deze huizen en lopen, wandelen, fietsen of rijden tussen de gerechten door naar een volgend thuisrestaurant. De kosten van dit avondje uit houden we zo laag mogelijk: € 25 per persoon. We betalen hier de onkosten van en wat we overhouden gaat naar het goede doel: het jeugdkamp van onze gemeente, dat deze zomer plaatsvindt in België. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten van het running diner zoeken we nog meer hobbykoks en adressen waar de menu’s kunnen worden bereid, uitgeserveerd en genuttigd. Vindt u het leuk om uw huis daarvoor beschikbaar te stellen? Meld het bij een van ons, dan plannen we u/jou in als kok en/of adres waar mensen bij u een vorkje komen prikken. Doet u, doe jij ook mee? Aanmelden als gast, gasthuis of kok kan bij Arjan en Mariette Lindhout. 06-22443555, arjanlindhout@zeelandnet.nl.

Vooruitblik: U wordt herinnerd aan de door de eilandelijke kerken georganiseerde dienst op vrijdag 3 februari om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk in verband met de herdenking van de Watersnoodramp, zeventig jaar geleden. Muzikale medewerking wordt verleend door Marjolein Kloet (zang), Nienke Bakker (piano), Hans Biesma (orgel) en TY Zeeuws Kamerorkest. Ds. Jan van Langevelde verzorgt een meditatie.

Tenslotte: Aanstaande zondag, de zondag voordat de lijdenstijd begint, mogen we ons in beide diensten weer genodigd weten aan Gods maaltijd. Predikant-dichter André Troost, die verschillende keren in de Gasthuiskerk voorging, verwoordde treffend de kern van de viering van het avondmaal: “Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, Gij roept, Gij zult de gastheer zijn, voor lammen, doven, blinden. Gij nodigt: Komt en drinkt en eet, komt, alle dingen zijn gereed – wie God zoekt zal hem vinden.

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

André Flikweert