Zondag 26 november 2023 (Eeuwigheidszondag)

11.00 uur: ds. L.C. de Borst (herdenking overledenen) (koffie drinken)

18.30 uur: ds. J.H. Reijm, Hillegersberg

Collectes:  Stichting Opkikker / Kerkbeheer

 

Zondag 3 december 2023 (1e Advent)

10.00 uur: ds. J. Smink en ds. L.C. de Borst (gezamenlijke cantatedienst in Nieuwe Kerk)

18.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collectes: Simavi / Kerkbeheer

 

 

Terugblik: We leven, op weg naar Advent, in de zondagen van de voleinding. Op zondag 12 november stond ds. De Lang in dit kader in de morgendienst stil bij het indrukwekkende Bijbelgedeelte uit Mattheus 25 over de terugkeer van de Zoon des mensen. In de avonddienst belichtte onze oud-predikant ds. P. de Graaf wat het betekent dat God onze tranen in zijn kruik opvangt (Psalm 56). Afgelopen zondag zette ds. De Borst aan de hand van 2 Korintiërs 12 het begrip “genade”, een kernbegrip in de Bijbel, centraal. En in de avonddienst preekte ds. Smink over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, een gelijkenis – zo zegt Lukas 18 – over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 12 november gingen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw Z.S. (Rina) van der Zande-Bal, die vanuit Zierik7 weer thuis kwam maar inmiddels toch weer in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Ze gaat erg snel achteruit. We deden afgelopen zondag voorbede voor haar en haar man Toon. De bloemen van zondag 19 november gingen naar mevrouw P. (Nel) Schot-Bakker, die al lange tijd in respectievelijk verpleeghuis Cornelia en Zierik7 verblijft.

 

Overleden: Zoals in de vorige kerkbode al gemeld, overleed op vrijdag 3 november in de hoge leeftijd van 94 jaar in alle rust Cornelia (Corrie) Schot-van der Doe. Vorige week zondag herdachten wij haar leven in de Gasthuiskerk. Zij woonde sinds april samen met haar man Henk in De Wieken. Corrie is 94 jaar oud geworden en het echtpaar was 73 jaar getrouwd. Ze was een sterke vrouw, die al op jonge leeftijd zelfstandig moest reizen van het binnenschip van haar ouders naar Rotterdam, waar ze op school zat. Ze was iemand die nooit stil kon zitten. Ze was heel zorgzaam, voor haar broertjes en zusjes en later voor haar zeven kinderen. Ze bestuurde het huishouden als Henk op het water zat of in vergadering was. Ze maakte zelf kleding, was heel handig en creatief met handwerken, en hield ook van (computer)spelletjes waar ze haar kleinkinderen bij versloeg. De afscheidsdienst was op woensdag 8 november in de Gasthuiskerk, waarbij we uit Spreuken 31: 10-29 hebben gelezen, woorden die precies pasten bij wie Corrie was. Daarna is ze begraven in Zierikzee. We bidden voor Henk en de kinderen en overige familie dat onze Heer Zijn troost en nabijheid zal geven.

 

Omzien naar elkaar: Verschillende gemeenteleden verblijven op de afdeling De Brug van Zierik7, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW. Mevrouw A.P. (Adrie) Landman-van der Werf werd op woensdag 8 november opgenomen op kamer 101, vanwege corona en complicaties. Mevrouw P. (Tula) Smink-Bakopoulou werd dezelfde week op kamer 108 opgenomen. Mevrouw J.C. (Koos) Schot, die vanwege de gevolgen van een corona-infectie in het ziekenhuis in Goes was opgenomen, verblijft inmiddels op kamer 125 om verder te herstellen. In afwachting van een definitieve plaatsing verblijft mevrouw K.P. (Corrie) Berrevoets-de Vlieger op kamer 114 en mevrouw D.J. (Dien) Baart- Schults op kamer 103. Op kamer 128 verblijft de heer A. (Adriaan) Hoekman, die voorspoedig herstelt van een val. En tenslotte verblijft al enige tijd op kamer 119 mevrouw J.A.M. (Ria) Vermaat.

 

Jubileum: Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar de heer en mevrouw Van Wezel-van der Vliet, die op zaterdag 18 november 40 jaar getrouwd waren. We wensen hen van harte gezegende jaren toe met allen die hen lief zijn.

 

Afscheid: Afgelopen zondag namen we in de avonddienst afscheid van Niels Eversdijk als een van onze vaste organisten. Niels begeleidde gedurende precies vijf jaar een groot deel van onze avonddiensten. Zijn orgelspel was altijd goed verzorgd en van hoge kwaliteit. Ouderling-kerkrentmeester Jan de Pagter sprak namens kerkenraad en gemeente woorden van dank aan het adres van Niels, vergezeld van bloemen en een presentje. We zijn dankbaar dat Niels ons heeft geholpen bij het gaande houden van de lofzang en dat hij in de toekomst zijn muzikale gaven wil blijven inzetten in de kerk.

 

Alpha-cursus: Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie / verdieping in het christelijk geloof die ook in Zierikzee wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha-cursus gevolgd. In ongeveer twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd, hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Verder is er ruimte voor al je vragen. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven in Zierikzee. De data van de Alpha-cursus 2024 zijn: wekelijks op woensdag van 17 januari t/m 6 maart, daarna een weekend van vrijdag 8 maart 18.30 tot zaterdag 9 maart 17.00 uur, dan in verband met Biddag op dinsdag 12 maart en vervolgens weer wekelijks van woensdag 20 maart t/m 10 april. Van harte aanbevolen voor uzelf of voor een ieder die u een heldere uitleg van het christelijk geloof gunt! Voor eventuele vragen en of opgave kunt u contact opnemen met: Caroline Vroemen, 06-22978532 of alphazierikzee@kpnmail.nl.

 

Collecte voor kinderen in Oekraïne: Afgelopen zondag hield de diaconie op verzoek van Kerk in Actie een extra deurcollecte voor de kinderen in Oekraïne. Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn op de vlucht voor het geweld, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Dank voor uw bijdrage aan deze bijzondere collecte.

 

Bijbelgesprekskring De Kaars: Na het afscheid van ds. Schipper heeft ds. De Borst de leiding overgenomen van de interkerkelijke gesprekskring De Kaars voor mensen met een verstandelijke beperking. De kring wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken. We bespreken een Bijbelverhaal en zingen en bidden. De kring is elke maand op maandagavond vanaf 19.30 uur, afgelopen maandag en verder op 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april. Als u/je mee wilt doen of iemand weet, geef het gerust door aan ds. De Borst.

 

Eeuwigheidszondag: Aanstaande zondag 26 november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór Advent, worden de 24 gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen en bij elke naam zal de ouderling van dienst een roos in een vaas zetten en een waxinelichtje aansteken. De rozen worden, samen met het boekje “Voor wie los moet laten”, na de dienst bij de uitgang uitgedeeld aan de nabestaanden, die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen op het bij ons bekende correspondentieadres. Op deze manier gedenken we degenen die ons zijn voorgegaan, in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht. Ook willen we bidden voor elkaar en troost zoeken bij de levende Heer, die gezegd heeft: “Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken bij een kopje koffie, thee of limonade.

 

Zondag 3 december: cantatedienst: De CANTATEKⱯRAVAAN trekt in het eerste weekend van december door de dorpen en steden van Zeeland. Op zondagmorgen 1e Advent doet ze Zierikzee aan in een gezamenlijke kerkdienst om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk. Deze dienst is vanzelfsprekend gratis toegankelijk en wordt gehouden in samenwerking met de evangelisch-lutherse gemeente en de Thomaskerk. Dompel uzelf onder in de feestelijke klanken van het Magnificat voor maar liefst 3 koren, getoonzet door Giovanni Gabrieli, en de cantate 'Wachet auf ruft uns die Stimme', alles onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz. U kunt de dienst ook bekijken via het vertrouwde kanaal op Youtube (zie de link via onze website hervormdzierikzee.nl). In deze gezamenlijke dienst wordt het Adventsproject gestart voor de kindernevendienst.

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

André Flikweert