Zondag 12 mei 2024
11.00 uur: mw. C.J. de Muijnck
18.30 uur: ds. J. van Walsum, Poortugaal
Collectes: Stichting Thuredriht / Kerkbeheer

Zondag 19 mei 2024 (Eerste Pinksterdag)
11.00 uur: ds. L.C. de Borst (belijdenisdienst)
18.30 uur: mw. ds. G.J. Stougie, Pernis
Collectes: Open Doors / Kerkbeheer


Terugblik: Op zondag 28 april ging in de morgendienst ds. Brandenburg voor, die aan de hand van het prachtige Deuteronomium 4 het belang benadrukte van geloofsoverdracht. Daarbij refereerde hij aan het feit dat hij predikant werd dankzij zijn grootvader, die in Zierikzee het geloof overgeleverd had gekregen. We zongen op deze zondag tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag het Wilhelmus. Afgelopen zondagmorgen 5 mei stond onze eigen predikant aan de hand van 1 Korinthe 15 stil bij de fundamentele betekenis van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Hij vergeleek het met D-day; eigenlijk is iedere zondag Bevrijdingsdag, zo zei hij.

Bloemen: De bloemen van zondag 28 april, oranje van kleur, gingen naar het echtpaar De Meulmeester-de Wit; zij leven met ons mee maar kunnen niet meer naar de kerkdiensten komen. De bloemen van zondag 5 mei, vanwege Bevrijdingsdag in de kleuren rood-wit-blauw, gingen naar de heer J.K. Joppe, die eind april enkele dagen in het ziekenhuis was en een pacemaker heeft gekregen.

In memoriam: Op zaterdag 4 mei overleed in de leeftijd van 92 jaar in zorgcentrum De Wieken ons gemeentelid mevrouw D.J. (Dien) Baart-Schults. Zij was sinds 18 oktober jl. weduwe van Jan Cornelis Baart, met wie zij meer dan 73 jaar getrouwd was. De uitvaartdienst is voorzien op vrijdag 10 mei om 13 uur in de Gasthuiskerk. Na de begrafenis is er vanaf ca 15 uur gelegenheid om te condoleren in het kerkcentrum. In de volgende kerkbode zal een uitgebreider In memoriam worden opgenomen.

Omzien naar elkaar: Op maandag 29 april overleed in de hoge leeftijd van 95 jaar in Zierik7 Jannetje de Vlieger-den Boer, sinds 2018 weduwe van Jan Jacob de Vlieger. Zij was de moeder en schoonmoeder van Hans en Margot de Vlieger-Aben en de oma van Jaap, Els, Inge en Linda. Wij wensen hun de troostvolle nabijheid van onze God toe bij dit verlies.

Verjaardagen en jubilea: Jacob en Annemieke Holwerda-Klompe waren op maandag 29 april 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daarmee van harte. Onze hartelijke felicitaties gaan ook uit naar een van onze oudste gemeenteleden, mevrouw A. van der Mast-Zuijdijk, die op maandag 6 mei haar 99e verjaardag mocht vieren. Zij woont in verpleeghuis Zierik7.

Onderscheiden: Op vrijdag 26 april werden twee gemeenteleden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken werd onderscheiden vanwege vele jaren mantelzorg voor haar man Johan, vrijwilligerswerk in onze gemeente, onder meer voor de hulp aan Luncani (Roemenië), en vele jaren vrijwilligerswerk voor het Watersnoodmuseum. De heer C.J. (Kees) Struijk, die ernstig ziek is, werd onderscheiden vanwege zijn lidmaatschap, tot op heden, van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in onze kerk, zijn werkzaamheden als ouderling-kerkrentmeester in Noordgouwe (tot 2014), en bestuursfuncties in Stad en Lande, het CDA en een stichting die een groot biologisch landbouwbedrijf exploiteert.

Open Maaltijd: Op zaterdag 11 mei is er weer een Open Maaltijd in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk. Het begint om 16.30 uur en eindigt rond 20.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Gretha Uijl via 06-4001 5628. U kunt bij haar ook opgeven of u opgehaald wilt worden. Hartelijk welkom.

Groothuisbezoek wijk Poortambacht op 23 mei: “Pinksteren = verbinden”, zo is te lezen in het magazine “Vieren, kennismaken met geloven”. En dat komt heel goed uit. Na een paar kennismakingsgesprekken in de wijk van ouderling Emma Vermeulen, hoorde onze ouderenpastor Leontien de Muijnck een aantal keer: “het zou goed zijn elkaar wat beter te leren kennen”. Nu valt het samenbrengen van leeftijds- en buurtgenoten in haar takenpakket. En er was al iemand die een locatie aanbood, heel fijn! We zitten in de uitprobeerfase. Als eerste krijgen de mensen die op de bezoeklijst staan van Leontien de Muijnck een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Zo houden we de eerste bijeenkomst ook beperkt en overzichtelijk qua aantal. Smaakt het naar meer, dan breiden we graag uit naar meer en frequenter. Op D.V. donderdag 23 mei a.s. mogen we samenkomen bij de familie Bax-Hoevelaken, Koolmeesstraat 4, en gaan we in gesprek met elkaar over het Pinksterfeest. We starten om 14.00 uur en ronden rond 16.00 uur af. Als u een uitnodiging ontvangt zouden we het erg fijn vinden u te ontmoeten. Vooraf aanmelden waarderen we zeker! 

Snuffelmarkt 25 mei: Op zaterdag 25 mei is de snuffelmarkt voor het goede doel: de kerk en het classicale zendingsdoel Delta voor Colombia. A.s. zaterdag 11 mei is het nog mogelijk om uw spullen van 9 tot 12 uur in te leveren in de kerk (via de zijingang). De organisatoren zijn voor de snuffelmarkt nog op zoek naar klein huisraad, puzzels, speelgoed, spelletjes, prijsjes voor de loterij die u wilt schenken, glazen potjes met deksel van ca 300 ml (graag zonder etiket) en boeken en stripboeken (geen encyclopedieën en gebonden tijdschriften). Ook kunnen we uw hulp op die dag goed gebruiken, ook al is het maar een paar uur. Laat het even weten aan de organisatoren, de diakenen Ilona op ’t Hof (06-4051 8453) en Linda de Vlieger (06-2511 9482) en de ouderlingen Marianne Glerum (06-3352 8086) en Dineke van Opdorp (06-2035 5927). Bij hen kunt u ook terecht met vragen.

Uitje kindernevendienst: Op 8 juni gaan de kinderen van de kindernevendienst (4 tot en met 12 jaar) weer een dag op stap. Om 10 uur vertrekken we vanaf het Hatfieldpark en rond 16 uur hopen we weer terug te zijn. Voor een lekker tussendoortje wordt gezorgd, maar geef je kind(eren) wel een lunchpakket mee. De kinderen kunnen tot 18 mei via WhatsApp worden aangemeld bij Marjoled Boot: 06-4877 7977.

Gezocht: examenkandidaten: De examens komen eraan. We wensen de examenkandidaten heel veel succes. Onze jeugddiaken, Linda de Vlieger, wil graag aandacht besteden aan dit bijzondere jaar voor de examenkandidaten. Doe je dit jaar zelf examen of heeft u een (klein)kind dat examen gaat doen, dan zou zij dat graag weten. U/je kunt dit bij haar aanmelden via lj.devlieger@hervormdzierikzee.nl. 

Welkom: Afgelopen zondag werd ds. N.F.L. de Leeuw, afkomstig uit het hoge noorden – Oude Pekela en Assen – verbonden aan de gemeente Sirjansland. De ouderlingen Arjan Lindhout en Lindert Wijkhuijs vertegenwoordigden onze kerkenraad bij de intrededienst. Wij wensen de gemeente van Sirjansland met haar predikant een goede tijd toe, onder de zegen van onze God.

Vooruitblik: A.s. zondag, de Wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, tevens Moederdag, gaat in de morgendienst voor het eerst onze kerkelijk werker, Leontien de Muijnck, voor. Op Eerste Pinksterdag hoopt Engelina (Lineke) Bakker op 65-jarige leeftijd belijdenis van haar geloof af te leggen. Daar zijn we natuurlijk heel blij en dankbaar om en dat maakt het Pinksterfeest extra feestelijk.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
André Flikweert