Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Afbeelding met piano

Automatisch gegenereerde beschrijving 
Zondagsbrief 24e jaargang nr. 13 - zondag 26 maart 2023 
Hervormde gemeente Zierikzee  www.hervormdzierikzee.nl 

 

Kerkdiensten  

zondag 26 maart 2023 

09:30 uur 

18:30 uur 

Voorganger 

ds. L.C. de Borst 

ds. L.C. de Borst 

Ouderling van dienst 

Teunie Wessels-van Dongen 

Teunie Wessels-van Dongen 

Organist 

Erik Zwiep 

Gerard Bin 

Koster 

Martin van den Bosch 

Martin van den Bosch 

Kindernevendienst 

1. Jan Leen 2. Christiaan 3. Margriet 

 

Collecte 

1. St. Opkikker 2. Kerkbeheer 

1. St. Opkikker 2. Kerkbeheer 

 

 

 

zondag 2 april 2023  

10:00 uur (gez. dienst in Nieuwe Kerk) 

18:30 uur 

Voorganger 

ds. L.C. de Borst en ds. F.J.T. Schipper 

ds. S.A. Doolaard, Serooskerke 

Collecte 

1. Mercy Ships Holland/Vijf aan boord  

2. Kerkbeheer 

1. Mercy Ships Holland/Vijf aan boord  

2. Kerkbeheer 


Palmpasen, zondag 2 april is er een gezamenlijke dienst met de Thomaskerk in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur. We ronden dan de serie themadiensten af. Maar er is ook aandacht bij de kinderen van beide gemeenten voor de intocht van Jezus in Jeruzalem. De zaterdag ervoor, van 15.30 tot 17.00 uur in het Kerkcentrum, mogen namelijk alle kinderen een palmpaasstok maken. Een voorwerp vol met Bijbelse verwijzingen, die de gebeurtenissen van het Lijdensverhaal uitbeeldt en zichtbaar maakt. Er zal ook uitleg zijn over de verwijzingen. Van harte welkom! 

 

Aan tafel bij Jezus – De Maaltijd van de Heer in de kunst 

Het Laatste Avondmaal van Da Vinci is zo bekend, dat er vele interpretaties aan zijn gegeven door latere kunstenaars. Wat zegt het origineel ons? En wat leren we van de jongere verbeeldingen van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield aan de vooravond van zijn dood? Wees erbij op woensdag 29 maart 2023, 19.30 uur in de kerkzaal van de Gasthuiskerk. De leiding en uitleg wordt verzorgd door ds. Freek Schipper.  

 

Jachtseizoen 

Datum: Zaterdag 1 april (geen grap) 

Waar: Verzamelen bij Jan en Christa de Pagter

Hoe laat: Inloop vanaf 16:30 17:00 uur starten.  

We eten met zijn allen!  

Leeftijd: Vanaf de brugklas.  

(Volwassenen zijn welkom voor de achtervolging) 

Neem je fiets mee en een opgeladen telefoon! Lukt het jou om niet ‘gepakt’ te worden?  

 

Actie tegen menstruatiearmoede  

Voor u misschien een nieuwe term, maar voor de meisjes en vrouwen die ermee te maken hebben is het ingrijpend. Ieder dubbeltje omdraaien en geen geld hebben voor menstruatieproducten. Het dwingt meisjes en vrouwen tijdens hun menstruatiedagen thuis te blijven van school, werk, sport of sociale gelegenheden. En dat elke maand weer. Hierdoor zijn de sociale gevolgen groot, naast de schaamte en het grote ongemak die het veroorzaakt. Wij willen deze meisjes en vrouwen een steuntje in de rug geven. Tot en met zondag 30 april staat in de kerk een doos waarin u producten kunt doneren (maandverband, inlegkruisjes, tampons). Geld doneren zodat producten kunnen worden gekocht, kan op het rekeningnummer van de diaconie NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee onder vermelding van ‘menstruatiearmoede’. De producten die worden gedoneerd, worden in ieder geval aan de Free Little Pantry in de wijk Poortambacht en het Leger des Heils geschonken. Helpen jullie mee? Alvast bedankt, Agnes van den Bosch en Marianne van Mourik  

 

Terugblik Running Dinner 

We blikken nog even terug op het Running Dinner van twee weken geleden. Met in totaal zo'n 30 gasten, jongeren en koks kijken we terug op een mooie avond, in een paar woorden samengevat: heerlijke gerechten, lekkere drankjes, en misschien nog wel waardevoller: bijzondere ontmoetingen, warmte, gezelligheid en mooie gesprekken. En, ook niet onbelangrijk: de netto-opbrengst voor het jongerenweekend is op dit moment € 395,-. Mocht u nog willen bijdragen, dan kan dat op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Running Dinner. Het rekeningnummer is: NL39 RABO 0369 0050 07. Dank aan iedereen die heeft meegedaan en bijgedragen, op welke manier dan ook. Voor herhaling vatbaar! 

 

Aankondiging en toelichting Open Kerkdagen 2023 

Na een beperking in de afgelopen jaren krijgen we nu weer de mogelijkheid om ons kerkgebouw open te stellen voor bezoekers. Hiervan werd in het verleden door velen gebruik gemaakt. En we konden dit bemensen door een enthousiaste groep vrijwilligers. Wij willen nu opnieuw gedurende de maanden juli en augustus ons kerkgebouw openstellen. We stellen een ambitieus en dynamisch programma voor met lectuur, muziek en een unieke (Zeeuwse) Bijbelse tentoonstelling. Maar we kunnen dit alleen realiseren met voldoende vrijwilligers. Vandaar hierbij een oproep aan u als betrokkene bij de Gasthuiskerk om een bijdrage in de ontmoeting en begeleiding van de vele geďnteresseerde gasten. De openstelling is in de middaguren van 13.30 – 16.30 uur. We zouden het fijn vinden dat we met velen hieraan kunnen deelnemen. Nadere informatie kun je verkrijgen bij Louise Hoff (tel. 0624273189 of lou.ise@live.nl) Je kunt je bij haar ook aanmelden. We zien jullie reactie graag voor 17 april tegemoet. Een nadere instructie en toelichting zal daarna worden georganiseerd. 

Commissie Open Kerkdagen 2023  

 


 

Liturgie 

Ochtenddienst 

Avonddienst 

Psalm 66: 2, 4 

Paasprojectlied 

LdK Gez. 29: 1, 7 

Psalm 81: 5, 6 

Lied 886 (NLD) 

Lied 574 

1 Samuel 30: 1-8,  

Markus 8: 31-38 

Psalm 25: 1, 7 
Psalm 105: 1 
Lied 534: 1, 2, 4 
Lied 527 
Lied 909: 1, 2 

Johannes 9 
 

Kopij Zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond voor 19:00 uur per mail naar kopijZB@hervormdzierikzee.nl