Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /WWW/A/.5c1/h/hergz/htdocs/gw/sb/zbact.php on line 22
Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief
22e jaargang nr. 24, zondag 13 juni 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. De ochtenddienst wordt ook online uitgezonden.

De ochtenddienst 11.00 uur                   
Voorganger: ds. L.C. de Borst
Schriftlezingen: Micha 4: 1 - 7; Johannes 4: 5 - 26
Ouderling van dienst: Carla van Beveren – van Mierloo
Organist: Johan van Broekhoven
Koster: Henk Tromper
Collecte: 1) Mercy Ships Holland / vijf aan boord  2) Kerkbeheer 

Kindernevendienst
Crèche: Mariska Viergever en Isa Lindhout
Kindernevendienst voor alle kinderen van groep 1  t/m 8:  de kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag is de leiding van de nevendienst: oudste groep: Geraline;  middengroep: Cor; jongste groep: Monica en Ariëlla. Voor de kinderen die nog niet naar de kinderneven-dienst komen zijn de verhalen en verwerkingen te vinden via  https://drive.google.com/drive/folders/1zUmxR_AMXA4b0yY-7oBrhDZDDXl1aHKk?usp=sharing

De avonddienst 18.30 uur                   
Voorganger: ds. C.D. van Alphen, Rhoon
Schriftlezingen: Exodus 24: 1 – 8; Hebreeën 10: 19 - 24
Ouderling van dienst: Carla van Beveren – van Mierloo
Organist: Niels Eversdijk
Koster: Henk Tromper
Collecte: 1) Mercy Ships Holland / vijf aan boord  2) Avonderedienst 

Gastvoorgangers
Vandaag gaat in de avonddienst ds. C.D. van Alphen voor. Hij is 44 jaar, werd in 2011 predikant in de Hervormde gemeente te Numansdorp en is sinds september 2019 verbonden aan de Hervormde gemeente te Rhoon. De voorganger van volgende week zondagavond, ds. F.W. (Frans Willem) Verbaas, gaat voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is 59 jaar, was vanaf 1987 predikant te Akkrum, Abcoude en Schoonhoven, en is sinds april 2015 predikant van de Hervormde gemeente te Heusden. Hij is ook bekend als schrijver van literaire werken, onder meer over Calvijn (Heilig vuur), Karl Barth (De vierde vrouw) en recent over Augustinus (De ketter van Carthago).

Zoek mijn nabijheid
Deze week werd ik getroffen door een vers in Psalm 27: Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ David heeft het God horen zeggen: ‘blijf dicht bij me in de buurt!’ God heeft ons graag in de buurt, zoals ouders hun kinderen. Zoals geliefden elkaar opzoeken. Ik weet niet of ik de enige ben maar door de drukte op straat, bij de su-permarkt en op het havenplein en dergelijke krijg ik de indruk dat de samenleving weer behoorlijk op gang komt. We treden uit de stilte van de quarantaine en het volle leven dient zich aan. Zou deze stille roep die David heeft gehoord dan nog lang hoorbaar blijven? Tijdens de betrekkelijke rust van het afgelopen jaar hebben velen de nabijheid van God intenser gezocht. Zou dat stand houden nu het met de rust gedaan is? Ik hoop het wel. Toch vraagt dat om bewuste keuzes. Om naar Gods stem te blijven luisteren. Het kostbare wat je hebt gevonden niet op te geven. Aan onze Heer zal het niet liggen. Telkens klopt Hij aan ons hart en dan klinkt het zacht maar nadrukkelijk: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Dan zegt mijn hart: ‘Graag Heer!’

Examens
We zijn blij met alle scholieren die geslaagd zijn. Voor sommigen zit het er nog niet op. Maar voor velen wel. We feliciteren allen die het kostbare diploma hebben be-haald en wensen allen succes die nog moeten doorzetten of herkansen. 

Kerkdiensten 20 juni                                                       
09.30 uur:  Voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte: 1) Wereldvluchtelingendag 2) Kerkbeheer
Deurcollecte: Jeugdwerk
18.30 uur: Voorganger: ds. F.W. Verbaas, Heusden
Collecte: 1) Wereldvluchtelingendag 2) Avonderedienst

Collecte 13 juni Mercy Ships  “Vijf aan boord”
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in vervulling. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende zie-kenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.  Op dit schip woonden en werkten Gertjan en Irma van den Noort samen met hun 3 kinderen. Het is hun passie om actief bij te dragen aan het brengen van hoop en genezing. Ook wij kunnen vandaag bijdragen aan het werk van Mercy Ship door middel van onze gaven!
Collecte 20 juni Wereldvluchtelingendag
Volgende week is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchte-lingen in Griekenland.
Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Af-ghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie onder-steunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen ge-ven.

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Coronamaatregelen
In onze gemeente hebben we nog steeds te maken met coronamaatregelen.
1. Met inachtneming van onderlinge afstand van 1,5 meter (en andere basisre-gels) kunnen we maximaal 110 zitplaatsen benutten in de kerkdiensten.
2. We maken nog steeds gebruik van mondkapjes en een looproute. U hoeft zich voor de diensten niet vooraf aan te melden.
3. Tijdens de ochtenddienst kan de kerk via beide ingangen worden betreden. We registreren de bezoekers bij binnenkomst. Om er voor te zorgen dat looproutes elkaar niet kruisen, zal wie via de ingang aan de zijde van Xenos binnenkomt een zitplaats beneden krijgen toegewezen. Wie via de ingang naast Omoda binnenkomt zal naar boven worden geleid. Tijdens de avond-dienst is alleen de ingang naast Omoda open.
4. De samenzang wordt nog gedaan door twee zangers bij het orgel, maar het slotlied mag door de gemeente worden meegezongen. Dit meezingen zal op een ingetogen manier moeten worden gedaan. 

Bijbelleeskring
Voor woensdag 16 juni om 19.00 uur bereiden we hetzelfde gedeelte als de vorige keer: Leviticus hst 16 t/m 22 voor. 

Startweekend
Noteert u alvast in uw agenda: op zaterdag 18 en zondag 19 september is het jaarlijkse startweekend van onze gemeente. We hopen dat de omstandigheden zo zullen zijn dat we met recht een nieuwe start kunnen maken. Graag bereiden we dit startweekend voor met een groep gemeenteleden van verschillende leeftijden. Fijn als u of jij hieraan mee wil doen. Graag aanmelden vóór 25 juni bij onze scriba Johan Hoff via kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl of 06-3072 9825. We plannen dan begin juli een eerste bijeenkomst.

Gemeenteavond
De jaarlijkse gemeenteavond die we eigenlijk in mei hadden willen houden willen we, gelet op de verruimde mogelijkheden, alsnog houden op dinsdagavond 6 juli. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. In komende zondagsbrieven leest u meer over het programma van deze avond.


Liederen ochtenddienst
Psalm 121: 1 en 4
Lied 437: 1 en 2
Lied 447: 1 en 2
Lied 146c: 3 en 5
Lied 1005: 1 en  3
Lied 763: 1, 2 en 4

Schriftlezingen
Micha 4: 1-7
Johannes 4: 5-26
Liederen avonddienst
Psalm 99: 1 en 2
Lied 405: 2 en 3
Lied 405: 4
Psalm 99: 3 en 4
Psalm 99: 5 en 6
Psalm 99: 7 en 8
Lied 657:  vers 1 (zangers) 
vers 2 (vrouwen) 
vers 3 (mannen)
vers 4 (allen)

Schriftlezingen
Exodus 24:1-8
Hebreeën 10: 19-24