Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Afbeelding met piano

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Zondagsbrief 25e jaargang nr. 24 - zondag 16 juni 2024 
Hervormde gemeente Zierikzee  www.hervormdzierikzee.nl 

 

Kerkdiensten  

zondag 16 juni 2024 

09:30 uur 

18:30 uur 

Voorganger 

ds. L.C. de Borst 

ds. A.H. Groen, Sliedrecht 

Ouderling van dienst 

Emma Vermeulen 

Emma Vermeulen 

Organist 

Johan van Broekhoven 

Erik Zwiep 

Koster 

Kees van der Vliet 

Kees van der Vliet 

Gastvrouw/-heer 

Gretha Uijl en Teunie Wessels 

 

Kindernevendienst 

1. Lindy en Lydia 2. Monica 3. Margriet 

 

Collecte 

1. Voedselbank SD 2. Kerkbeheer 

1. Voedselbank SD 2. Kerkbeheer 

 

 

 

zondag 23 juni 2024  

09:30 uur  

18:30 uur 

Voorganger 

ds. L.C. de Borst 

ds. R.F. de Wit, Kralingen 

Collecte 

1. Wereldvluchtelingendag 2. Kerkbeheer 

1. Wereldvluchtelingendag 2. Kerkbeheer 


 

Bij de dienst 

Met ouderen uit de Veste en binnen de vesting hebben we al twee keer met elkaar gesproken over de vraag: ‘Wat als je kinderen niet meer geloven.’ Het thema van de dienst van vanmorgen sluit daarbij aan: ‘Geloof in de Generaties’. Aan de hand van de geschiedenis van Jakob en van Timotheüs zoeken we naar praktische aanknopingspunten hoe je als oudere generatie ermee om kunt gaan als je kinderen minder betrokken raken en zijn als het gaat om geloof en kerk dan jezelf. We hopen elkaar te bemoedigen en versterken.  

 


Preekvoorbereiding/bijbelstudieavond 

Op dinsdag 18 juni is iedereen die interesse erin heeft uitgenodigd om mee te denken over de tekst waar op de zondag daarna, op 23 juni over gepreekt wordt. We lezen eerst nauwkeurig de tekst. Daarna zal ik zelf korte inleiding houden en vervolgens bespreken we vragen over de tekst. Er is ruimte voor iedereen om zelf vragen en opmerkingen in te brengen. Het vindt plaats in het kerkcentrum en begint om 19.45 uur. Voor wie zich alvast voor wil bereiden: de teksten voor de preek zijn Deuteronomium 5:1-7 en Hebreeën 8:8-12 (Bij de eerste tekst kun je als achtergrond lezen Exodus 20:1-17). Aanmelden is prettig, maar niet verplicht (mag op predikant@hervormdzierikzee.nl of spreek wat in op de telefoon 0111-416025). ds. Leon de Borst. 

 

Gezocht examenkandidaten;  

Gefeliciteerd geslaagden met het behalen van jullie diploma! Mocht je een herkansing hebben, zet hem nog even op, je kunt het. Of je nu geslaagd bent of niet, vanuit het jeugddiaconaat willen we graag aandacht besteden aan dit bijzondere examenjaar. Dus heb je dit jaar zelf examen gedaan of heeft u een (klein)kind, neefje of nichtje dat examen heeft gedaan, dan zouden we dat graag weten.  

Aanmelden kan bij jeugddiaken Linda de Vlieger.

 

Oproep gastvrouwen en -heren voor de Open Kerkdagen  
Binnenkort starten de Open Kerkdagen weer. Vanaf zondag 7 juli tot en met vrijdag 23 augustus stellen we als gemeente de Gasthuiskerk open voor publiek. Ieder jaar komen honderden toeristen, maar ook onze eigen eilandbewoners een kijkje nemen in de kerk.  
Naast het prachtige interieur van onze kerk, is er deze zomer ook een expositie te bezichtigen van de bekende kunstenaar Kees de Kort. Alle reden dan ook om een bezoekje aan de Gasthuiskerk te komen brengen.  
De kerk is tijdens de Open Kerkdagen dagelijks geopend (met uitzondering van zaterdag) van 13.30 – 16.30 uur (op zondag van 12.30- 15.30 uur). Er zijn altijd tenminste twee gastvrouwen/-heren aanwezig. Het rooster is nog niet helemaal rond, daarom doen we een vrijmoedig beroep op u als gemeentelid. Wilt u ook één (of meerdere) middag(en) gastvrouw of gastheer zijn? Dat zou fantastisch zijn! Meld u voor 21 juni aan bij Louise Hoff of Henk Walhout.

 

 

Liturgie 

Ochtenddienst 

Avonddienst 

Psalm 71: 4 

Lied 303 

Kinderlied 

Psalm 78: 2 

Psalm 71: 9,10 

Psalm 25: 6 

 

 

Genesis 37: 28-36 

2 Timotheüs 1: 2-10 

Psalm 89: 1,5 

Psalm 100: 3,4 

Lied 215: 1,3,5,6,7 

Lied 903: 3,6 

Geloofsbelijdenis 

Lied 978: 3,4 

Lied 723: 2 

1 Samuël 3: 1-13 

Marcus 1: 14-20 

Kopij Zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond voor 19:00 uur per mail naar kopijZB@hervormdzierikzee.nl