Een wervende gemeente
evangelisatie & zending
De gemeente als missionaire gemeente
De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Om ons te doordringen van deze roeping en ons te helpen bij het vervullen ervan is in de jaren ’90 in samenwerking met de IZB enkele jaren een evangelist in onze wijkgemeente werkzaam geweest. In die tijd werd de bestaande zendingscommissie omgevormd tot een zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC), die tot 2007 heeft gefunctioneerd. Sinds 2007 ligt de verantwoordelijkheid voor het zendingswerk bij de diaconie. Met ingang van 2014 fungeert in onze wijkgemeente een ouderling gemeenteopbouw, die onder meer het missionair werk in onze wijkgemeente coördineert. Het evangelisatiewerk in onze gemeente bestaat in het bijzonder uit het werk van de Vakantie Bijbel Club en de commissie-open kerkdagen. Ook wordt op en flink aantal adressen in Zierikzee de Elisabethbode bezorgd en wordt onder leiding van de predikant de 7+1 basiscursus Geloven (met vervolgcursussen) verzorgd, in het bijzonder gericht op hen die niet (meer) met de Bijbel vertrouwd zijn, en wordt een basiscursus “Toppers van Geloven” voor jongeren georganiseerd.
Ouderling gemeenteopbouw:
 Dhr. A.S. (Andre) Flikweert  
De Vakantie Bijbel Club (VBC)
De Vakantie Bijbel Club organiseert ieder jaar verschillende activiteiten. Dit kan een kindertheater zijn, maar ook bijvoorbeeld een middag vol activiteiten zoals knutselen en spel. De organiserende werkgroep bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk.
De Vakantie Bijbel Club wil vooral ook kinderen bereiken die niet met de kerk vertrouwd zijn. De activiteiten hebben daarom duidelijk een missionair karakter.
De activiteiten worden gehouden in het gebouw Het Kerkplein aan de Zevengetijstraat te Zierikzee en worden van tevoren aangekondigd in de zondagsbrief, kerkbode, posters en via de basisscholen.
 Vacant
Open Kerkdagen
In de maanden juli en augustus zetten we de deuren van de Gasthuiskerk open op de maandag-, woensdag-, donderdag- en de vrijdagmiddag. Heel veel bezoekers, vooral toeristen komen dan een kijkje nemen in de Gasthuiskerk. Degenen die binnenlopen kunnen informatie ontvangen over de geschiedenis van het kerkgebouw, Deze informatie is ook aanwezig voor de Duitse, Engelse en Franse bezoekers. Verder kan men luisteren naar orgelspel, een expositie bekijken of bij de boekentafel iets van hun gading aanschaffen. Ook voor de kinderen die de kerk bezoeken is er een activiteit. Soms zien de bezoekers op zo’n moment voor het eerst sinds jaren weer een kerk van binnen en de medewerkers, gastvrouwen/gastheren staan altijd open voor een gesprek. We hopen dat de vele bezoekers de kerk zo op een nieuwe manier leren kennen.
 Mw. C.J. (Ineke) Dekkers 
 Dhr. P (Piet) Geluk
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
 Mw. L.J. (Lenie) Spiegels-Schinkelshoek 
 Dhr. H (Henk) Walhout 
Betrokkenheid bij zendingswerk
Contact zendingswerk via de diaconie: E zec.gw@hervormdzierikzee.nl
Azië: Rien en Maaike de Bel
Eind 1986 zijn Rien en Maaike de Bel via OMF International uitgezonden naar Azië, waar zij met name actief zijn in Thailand als Vietnam. De diaconie ondersteund het werk van Rien en Maaike financieel met een jaarlijkse bijdrage. Via hun werk proberen zij de lokale bevolking met het evangelie te bereiken door onder anderen het trainen jonge broeders en zusters in Missional Business.
Het is een groot verlangen van Rien en Maaike om de Tho bevolkingsgroep in Vietnam te bereiken met het evangelie. De eerste stappen zijn gezet met hulp van Vietnamese stagiaires. Deze groep Vietnamese christenen hebben gemeentes dicht in de buurt van de Tho bevolking en dit biedt de mogelijkheid om met deze bevolkingsgroep in contact te komen.
Veel tijd wordt ook besteed aan kinderwerk. Er is een project om de zondagsschoolmaterialen te herzien en te vernieuwen omdat door de tijd heen vele platen zijn versleten. Zelf proberen zij bij ieder les een spel te verzinnen met een Bijbelsprincipe om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het evangelie. Deze eigen ontwikkelde materialen worden inmiddels gebruikt door zo’n 18 zondagsscholen in de omgeving. Ook worden er activiteiten georganiseerd onder de oudere jeugd. Samen met de Vietnamese stagiaires worden tienerdiensten bezocht, christelijke dvd’s vertoond en wordt er gezorgd voor goed onderwijsmateriaal.
In de vorige Wegwijzer heeft u kunnen lezen over het opstarten van projecten met het verbouwen van organische koffie. Deze projecten zijn verder ontwikkeld. Elk nieuw koffieseizoen worden de pulpmachines uit elkaar gehaald, schoongemaakt, gerepareerd en weer in de verf gezet. Dit geldt ook voor de koffierooster waar vaste medewerkers goed mee overweg kunnen. Een ander team verzorgt de verpakking van de koffie.

U kunt Rien en Maaike volgen via hun weblog http://mieleekie.blogspot.com/.
Als u uw emailadres toestuurt, dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst en krijgt u bij ieder nieuw bericht een mailtje.
Contact:
 Dhr. J.M. (Jan) de Bel 
Internet http://www.omf.nl en http://www.omf.org.
Degene die het werk van Rien en Maaike de Bel een warm hart toedragen en hen financieel willen steunen, kunnen dat doen door te storten op bankrekening: NL25RABO0359980767 t.n.v. Stichting Pwo Karen Thailand te Hoevelaken.