Zondagsbrief

23e jaargang nr. 39 zondag 25 september 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst       09.30 uur      

  Voorganger: dr. W. Peene, Terneuzen

  Schriftlezingen: Micha 4: 1-4 en Zacharia 3: 10

    Ouderling van dienst: André Flikweert

      Organist: Johan van Broekhoven

  Koster: Henk Tromper

    Collecte: 1) Pastoriefonds  2) Kerkbeheer

 

Kindernevendienst

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.
Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:

Crèche/jongste groep:   
Middengroep: Mariska Viergever 
Oudste groep: Geraline de Groot

 

 

De avonddienst   18:30 uur

  Voorganger: ds. C. L. de Rooij, Rotterdam

    Schriftlezingen: Genesis 41: 1-17, 25, 32-42   

    Ouderling van dienst: André Flikweert

  Organist: Erik Zwiep

     Koster: Henk Tromper

  Collecte: 1) Pastoriefonds  2) Avonderedienst

 

 

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

  Touwbaan 4  • tel 769035  copy  e-mail: kopyZB@hervormdzierikzee.nl


 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. In de ochtenddienst gaat dr. Peene voor. Hij werd 50 jaar geleden in Zeeland geboren, was vanaf 1998 predikant in het Friese Driesum, Veen (NB) en Kootwijkerbroek, en is sinds september 2019 predikant van de Protestantse gemeente te Terneuzen.
In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor. Hij is 72 jaar, was vanaf 1976 predikant te Zoelen, Zierikzee (1981-1986), Terneuzen, Gouda, Zevenbergen, Woerden en Rotterdam-IJsselmonde. Na zijn emeritaat verrichtte hij nog hulpdiensten te Kerkwerve.

Volgende week zondagavond gaat ds. Agterhuis voor. Hij is 34 jaar oud en is sinds maart 2018 predikant in zijn eerste gemeente, de Hervormde gemeente te Heinenoord.

 

Verjaardag

We feliciteren iedereen die een verjaardag of jubileum mag vieren van harte en wensen u Gods zegen toe.

 

Kerkdiensten zondag 2 oktober 2022

11.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

Collecte 1) Kerk en Israël 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. E. Agterhuis, Heinenoord

Collecte ) Kerk en Israël 2) Avonderedienst

 

Bij de morgendienst van 2 oktober

Alle kerkdiensten zijn waardevol, maar deze zondag wil ik iets be(s)preken wat voor mijzelf verhelderend was en wat ik belangrijk vind om te delen met de gemeente. Het thema is ‘genezing’, naar aanleiding van 2 Koningen 5:1-19 over Naäman de
Syriër. Maar het gaat uiteindelijk om nog veel meer. Mijn oproep is: kom naar de dienst of kijk/luister mee, dit wil je niet missen! Ds. Leon de Borst

 

Omzien naar elkaar

We denken aan iedereen die zorgen, verdriet en pijn heeft. Zij allen hebben uw gebed hard nodig en voelen zich erdoor gesteund. We wensen hen Gods nabijheid toe.

 

In Memoriam
Op zaterdag 17 september is plotseling overleden Elisabeth (Bep) Verheij-van der Kuil. Ze is 84 jaar oud geworden. Van oorsprong kwam Bep uit Pernis, en woonde onder andere in Hoogvliet en Barendrecht. Haar man Adrie is in 1991 vrij jong overleden. Sinds elf jaar woonde ze in Zierikzee, samen met haar zoon Bas. Bep was heel bescheiden en cijferde zichzelf snel weg. Ze was gelovig, maar had niet zozeer de behoefte om dat samen te beleven. Eerder via diensten op de televisie en door zelf te lezen in de Bijbel. Ze luisterde graag naar liederen van Nederland Zingt en Opwekking. In de afscheidsdienst, in Afscheidshuis De Omarming, stonden we stil bij een tekst die haar op het lijf geschreven was: Filippenzen 2 vs 3 en 4: ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Net zo voelde Bep zich het beste als ze voor anderen kon zorgen en ze van dienst kon zijn. Dat heeft ze heel haar leven in praktijk gebracht. We wensen haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel troost toe in het gemis.

 

 

Collecte 2 oktober – Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een wezenlijk deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden.

In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van relatie met het volk Israël. In Israël wordt onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap ondersteund.

Uw steun via de collecte maakt dit allemaal mogelijk.

 

Open Maaltijd

We willen nu de zomer weer voorbij is weer de Open Maaltijd houden.
We nodigen iedereen uit, je mag altijd nog iemand meebrengen.
Het is deze keer op zaterdag 1 oktober.

 

Oproep
De diaconie laat u weten dat er voor de Oekraïense vluchtelingen in de Cornelia
vraag is naar goede herfst- en winterkleding voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot en met 15 jaar. Nog goed bruikbare schoenen, één badkuip en drie tweepersoons bedden. 
U kunt de kleding en schoeisel mee nemen naar de kerk op zondag 2 oktober.

 

100 jaar KERKBODE
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste Kerkbode verscheen. Toen nog als “Zierikzeesche Kerkbode. Hervormd Weekblad voor Schouwen en Duiveland”. Tegenwoordig gaat het blad dat om de twee weken verschijnt door het leven als  “Kerkbode voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland op Schouwen-Duiveland”.
Deze week is er vanwege het 100-jarig jubileum een speciale uitgave in kleur verschenen. Naast de gebruikelijke berichten van de verschillende PKN-kerken op het eiland is er in deze editie ook aandacht voor de mensen achter de Kerkbode zoals de schrijvers van de stukjes en de bezorgers.

Bij de uitgang liggen extra exemplaren van het jubileumnummer, waarvan u er één kunt meenemen. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of misschien wel opnieuw kennis te maken met de Kerkbode.


Rondom Belijdenis

Je bent te oud voor de catechese maar je wil wel meer weten over het geloof en de Bijbel. Of je wilt onderzoeken hoe je verder wil met de kerk en of/hoe je gelooft. Misschien denk je op termijn wel aan belijdenis doen.
Of je hebt net belijdenis gedaan en wilt een stapje verder. Het is sowieso leuk om andere gelovigen te blijven ontmoeten. Dan is deze kring voor jou! We beginnen weer op zondagavond 25 september.
Als je eens wilt proberen kun je op deze avond komen om mee te maken hoe het gaat. Daarna elke maand, meestal op de laatste zondag van de maand in de pastorie. Als je mee wilt doen, meld je dan aan bij mij, ds. Leon de Borst via
predikant@hervormdzierikzee.nl.

 

Gesprekskring
De Gasthuiskring komt dit seizoen voor de eerste keer bij elkaar op maandagavond 26 september.

 

Liederen ochtenddienst


Psalm 107: 1 - 4

Lied 23c: 1 - 4 - 5 

Psalm 86: 2

Lied 103e (het tweeregelig refrein) 3x (voorganger leest de bijbehorende  verzen)

Lied 316: 4

Lied 923 (kinderlied)

Lied 447: 1 - 3

Lied 1009: 1 - 2 - 3

Lied 423: 1 -2 - 3 

 

Schriftlezingen:

Micha 4: 1-4

Zacharia 3: 10

 

Liederen avonddienst

 

Lied 287: 1,2

Psalm 146: 1,2,3

Psalm 80: 1,3,7

Lied  1009

Lied 340 b

Lied 248

 

Schriftlezing:
Genesis 41: 1-17, 25, 32-42 

 


 

Colofon

Eindredactie: De wijkkerkenraad.

Redactie en samenstelling:

Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff,  Marianne van Mourik.

Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax,

e-mail: publiciteit@hervormdzierikzee.nl

Johan Bax, Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608

Info

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Internet
: www.hervormdzierikzee.nl

1e  scriba: dhr. A.S.Flikweert, Touwbaan 5, 4301 JV Zierikzee, tel.410991
2e  scriba: dhr. A.Roks, Zeehondenplaat 6, 4301 WV Zierikzee, tel.415965
e-mail:
kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

Contactpersoon diaconale hulpdienst:

mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696. 

Meer over de Zondagsbrief

Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.

Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen.

e-mail: zondagsbrief@hervormdzierikzee.nl