Zondagsbrief

23e jaargang nr. 37 zondag 11 september 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

  De ochtenddienst  09.30 uur                     

                     Voorganger: ds.  S.N .D. Francke, Middelburg

   Schriftlezingen: Romeinen 12:1-3 en 9-21,  Handelingen 19: 21-40 

    Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

      Organist: Erik Zwiep

   Koster: Peter de Jonge

        Collecte: 1) Care4Malawi  2) Kerkbeheer

 

Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Crèche/jongste groep: Lindy, Middengroep: Ariëlla, Oudste groep: Joannet

 De Avonddienst  18:30 uur

  Voorganger: ds. F. C. de Ronde, Barendrecht

    Schriftlezingen: Deuteronomium 24: 17-22, Lucas 13: 6-7

    Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

  Organist: Niels Eversdijk

     Koster: Peter de Jonge

    Collecte: 1) Care4Malawi  2) Avonderedienst

  Gastvoorgangers

Vandaag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. De voorganger in de morgendienst, ds. Francke, is 55 jaar, was vanaf 1995 predikant te Zuid-Beijerland en Middelburg (Hofpleinkerk), en is sinds 2012 waterbouwpastor voor de baggeraars wereldwijd. In 2014 vertelde hij op onze gemeenteavond over zijn werk en ook in september vorig jaar ging hij bij ons voor. De voorganger in de avonddienst, ds. De Ronde, is 41 jaar, was vanaf 2008 predikant te Koudekerk aan den Rijn en Fijnaart, en is sinds 12 juni jl. predikant van de Protestantse gemeente te Barendrecht.

Kerkdienst zondag 18 september 2022 (Startzondag)

10:30 uur  Voorganger: ds. L.C. de Borst

open-lucht-dienst bij familie Op ’t Hof, Steenzwaanweg 1, Nieuwerkerk

Collecte) Mercy Ships Holland/ Vijf aan boord  2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

Collecte ) Mercy Ships Hollend/ Vijf aan boord  2) Avonderedienst

 Omzien naar elkaar

Met een ieder die ziekte of zorg heeft leven we mee in gebed, in gedachten en door aandacht te geven.

 Collecte 11 september – Care4Malawi     

Onze oud-predikant, ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, waren uitgezonden naar Malawi namens de GZB in Malawi. Gert hielp de Presbyteriaanse kerk  om een bijbelstudieprogramma op te zetten. De kerk groeit in Malawi. Er is een programma ontwikkeld dat mensen aanmoedigt, steunt en traint om samen Bijbelstudie te doen. De bijbelstudiemethode is er op uit dat iedereen zo actief mogelijk meedoet en levens verandert. Rieneke richtte haar aandacht op mensen, die maar al te vaak niet gezien worden, zoals gehandicapten, vrouwelijke gevangenen of mensen die uitgebuit worden. Nu Gert en Rieneke weer terug zijn in Nederland gaat het werk dat ze daar opgezet en overgedragen hebben door. We vragen u daarom te bidden en bij te dragen aan dit zinvolle werk.

 Collecte 18 september– Mercy Ships Holland - Vijf aan boord

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze een nieuw ziekenhuisschip in de vaart – de Global Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Op dit schip wonen en werken Gertjan en Irma van den Noort samen met hun 3 kinderen. Het is hun passie om actief bij te dragen aan het brengen van hoop en genezing. Daarom willen zij bijdragen aan het werk van Mercy Ships. Voor meer informatie: www.vijfaanboord.nl

Van achter de Beuze

Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk maandag 12 september vóór 19.00 uur inleveren bij de redactie. Gaarne uw kopij zo mogelijk per e-mail (vadb@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren. De volgende inleverdatum is 5 december. Let op: vorige week is een onjuist mailadres opgenomen.

 Fietstocht 17 september

Op zaterdag 27 augustus maakte een groep enthousiaste gemeenteleden een gezamenlijke tocht met de racefiets. A.s. zaterdag 17 september, in het startweekend, is er een tweede mogelijkheid, voor hen die de vorige keer verhinderd waren, maar ook voor hen die nog een keer willen meedoen (een andere route, 60 a 70 km). Deze keer graag aanmelden bij André Flikweert, via 06-8325 9350 (whats app) of asflikweert@zeelandnet.nl.

  Verantwoording giften

Voor het bloemenfonds ontvingen ouderling Van Opdorp-Sint en mevrouw De Ruijter-van Beveren ieder € 20,-, de heer A.M.P. van der Schelde € 45,- en ouderling Van Beveren-van Mierloo € 4,-.

 Vergadering kerkenraad

Uw voorbede wordt gevraagd voor de kerkenraad, die a.s. dinsdag 13 september haar eerste vergadering houdt na de zomervakantie. In deze vergadering zal onder andere worden gesproken over de invulling van de vacatures die per 1 januari in de kerkenraad ontstaan en waarvoor u namen van kandidaten kon indienen.

 De diaconie laat u weten dat de schoenen actie een succes is geworden.

Afgelopen donderdagavond  zijn veel bewoners van de Cornelia voorzien van de door U ingeleverde schoenen.  Waarvoor Hartelijk dank.
Als vervolg hierop vragen wij u nu, om goede herfst- winter kleding
voor kinderen in de leeftijd van 1 1/2  t/m 15 jaar.
U kunt deze kleding mee nemen met de start zondag of afgeven bij Jan & Mia de Bel
Mastgatstraat 9  telefoon 06-12811996
.

 Startzondag 18 september openluchtdienst

Op 18 september is het Startzondag, met als thema: Aan Tafel! Bij goed weer zitten we heerlijk buiten op de boerderij van de familie op ’t Hof. Bij slecht weer kunnen we naar binnen in de aardappelschuur. Vanaf 9.30 uur is er koffie en bent u al welkom. Om 10.30 uur begint de dienst. Daarna is er ruimte om koffie te drinken of mee te doen aan de kookworkshop Bijbels Koken. Om 13.00 uur gaan we Aan Tafel om samen te eten en om 14.00 uur gaan we weer richting huis. Als het technisch gaat lukken wordt de dienst live uitgezonden. In ieder geval is hij later te bekijken.

Vervoer: Het adres is Steenzwaanweg 1, 4306 PG Nieuwerkerk. Aan te raden is om zo veel mogelijk met een gevulde auto te rijden. Als u zelf geen vervoer hebt en niemand weet om mee te kunnen rijden, of als u juist een half lege auto hebt, schroom dan niet om contact op te nemen met Elbert van Riet, tel. 0111-852041, die kan vervoer of passagiers voor u regelen. Natuurlijk is het mooiste om te fietsen. De eenvoudigste routebeschrijving voor de fiets vanuit Zierikzee is als volgt: fiets via de parallelweg langs de N59 tot de Capelleweg en sla daar links af.  Ga daarna (na ongeveer 1,7 km) rechtsaf naar de Steenzwaanweg. De boerderij ligt na zo’n 250 meter aan de linkerkant en heeft een lange oprit. U kunt natuurlijk zelf ook een rustiger route kiezen, bijvoorbeeld over de Bettewaardse Dijk.  

 Praktische zaken: Er is gezorgd voor stoelen en tafels. Wel vragen we u om het een en ander mee te nemen: allereerst een bosje bloemen, dat mag ook uit de tuin of uit het wild. Marianne Glerum zal zich daarover ontfermen als u aankomt. Er wordt aanvullend eten klaargemaakt bij de workshop, maar het zou fijn zijn als u zelf ook wat meeneemt om van te delen. En heel belangrijk: neem per persoon een setje eetgerei mee -  een bord, beker, soepkom/bakje en bestek (en een tas om het ongewassen in mee naar huis te nemen).

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij hebben een belangrijk werk te doen: tafelkleden versieren. En als dat klaar is kun je naar hartenlust springen op een springkussen!

Oproepje: Inmiddels zijn er twee campinggasstellen aangeboden voor de kookworkshop, o.l.v. ds. Leon de Borst. Als er nog één is, weten we zeker dat het genoeg is. Laat het even weten aan ds. de Borst. Verder zoeken we nog wat mensen die willen helpen met klaarzetten op locatie vanaf 8 uur. Graag opgeven bij Jakob Holwerda, 06-28724311. De organisatie heeft er enorm veel zin in en we rekenen op een feestelijke dag.

 Zangdienst

In de avonddienst is meer ruimte dan anders om te zingen, begeleid door het orgel, waarin we stil staan bij de betekenis van de kerk als gemeenschap rond de tafel.

 Liederen en schriftlezing zondag 11 september 2022

 

Morgendienst

 

Psalm 119: 1 en 16

Lied 283: 1, 2 en 4

Lied 8b: 1, 2 en 3

Lied 993: 1, 2, 5, 6 en 7

Lied 994

Lied 418: 1 en 2

Lied 825: 1, 6, 8 en 4

 

Schriftlezingen

Romeinen 12: 1-3, 9-21

Handelingen 19: 21-40

 

Avonddienst

 

Psalm 113: 1 en 2

Lied 146c: 1 en 6

Lied 320: 1, 2 en 3

Lied 119a: 1 en 4

Lied 340b

Lied 910: 1, 2 en 4

 

 

Schriftlezingen

Deuteronomium 24: 17-22

Lucas 13: 6-17