Zondagsbrief

23e jaargang nr. 32 zondag 7 augustus 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   11.00 uur      

  Voorganger: ds. W. J. van Schaik, Zeist

  Schriftlezingen: Johannes 11: 1-4 en 17-44

  Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

      Organist: Erik Zwiep

        Koster: Jan Luijendijk

       Collecte: 1) Stichting Present 2) Kerkbeheer

 

Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied (Psalm 8b) kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Lindy

 

 

 

  De avonddienst   18:30 uur

  Voorganger: ds. D. Westerneng, Oosterland/Yerseke

   Schriftlezingen: Handelingen 6 en Handelingen 7: 51-58      

   Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

  Organist: Joël Boone

    Koster: Jan Luijendijk

  Collecte: 1) Stichting Present  2) Avonderedienst

 

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

  Touwbaan 4 • tel  769035 copy  e-mail: kopyZB@hervormdzierikzee.nl


 

 

Gastvoorgangers

Vanwege de vakantie van ds. De Borst zijn er de komende zondagen gastvoorgangers. Vandaag gaat in de morgendienst ds. Van Schaik voor, die in de buurt vakantie houdt. Hij is 43 jaar, was vanaf 2012 predikant te Woubrugge en te Dordrecht (Andreaskerk) en is sinds februari jl. predikant te Zeist (wijkgemeente Bethel).
In de avonddienst ontmoeten we ds. Westerneng. Hij was tot voor kort predikant te ’s-Gravenpolder, maar deed juist vorige week intrede in Oosterland en is daarnaast verbonden aan de Gereformeerde kerk te Yerseke.

Volgende week zondagmorgen gaat voor het eerst ds. Voskuil-Dijkshoorn voor.

Zij werd in maart 2018 predikant in haar eerste gemeente Rozenburg.

 

Verjaardagen en jubilea

We wensen iedereen die een verjaardag, jubileum of ander feestje mag vieren een fijne dag.

 

Omzien naar elkaar

We denken in onze gebeden aan de zieken in onze gemeente en aan alle bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen en aan allen die in rouw zijn. En we danken met hen die blijdschap mogen ervaren, om welke reden dan ook.

 

Kerkdienst zondag 14 augustus 2022

09.30 uur   Voorganger: mw.ds. S. Voskuil- Dijkshoorn, Rozenburg

Collecte) Hydepark (F.D. Roosevelthuis) 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: dr. M. van der Veer, Zierikzee

Collecte) 1)Hydepark (F.D. Roosevelthuis) 2) Avonderedienst

 

Collecte 7 augustus – Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Als diaconie hebben we afgelopen jaar aan een project deelgenomen. We hebben als diaconie ondervonden hoe mooi het is om iets voor een ander te mogen betekenen. Wij dragen deze stichting een warm hart toe, u ook?

 

Collecte 14 augustus – Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis)

Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Naast een eigen bijdrage van de deelnemers, dragen de Zeeuwse diaconieën bij in de onkosten van deze week.

 

Open Kerkdagen

In juli en augustus is elke zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 uur en elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Gasthuiskerk open om te bezichtigen, te bidden of (de meeste keren) naar orgelspel te luisteren.

 

Vakantie predikant

Ds. De Borst heeft op dit moment vakantie.

Voor urgente pastorale situaties kunt u tot maandag 15 augustus contact opnemen met ouderling André Flikweert. Hij zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant. Als hij niet bereikbaar is, dan mag u contact opnemen met ouderling Teunie Wessels-van Dongen.

 

Oproep medewerkers tijdelijke noodopvang asielzoekers

Inmiddels staat vast dat met ingang van maandag 8 augustus tot 1 oktober in het voormalige schoolgebouw De Meie aan de Grachtweg tijdelijke crisisopvang van maximaal 35 asielzoekers zal plaatsvinden. Met het oog daarop heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de kerken op het eiland benaderd voor hulp c.q. ondersteuning. Voor deze periode worden vrijwilligers gezocht die bij toerbeurt (volgens een rooster) een taak op zich willen nemen, aangestuurd door professionele medewerkers. Als u of jij hiervoor belangstelling hebt, dan kunt u meer informatie krijgen over de “functie-eisen” bij de 1e scriba, André Flikweert. Hij kan ook uw/jouw naam doorgeven aan de contactambtenaar.

Inmiddels hebben zich al zes gemeenteleden aangemeld. Doet u/jij ook mee?

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 84: 1,2

Psalm 84: 6,8

Lied 273: 1,2,3

Lied 8b: 1,2,3

Psalm 91a: 1,2,3

Lied 903: 1,2,6

Lied 939:1,3

 

Schriftlezingen

Johannes 11: 1-4 en 17-44

 

 

Liederen avonddienst

Psalm 95: 1

Psalm 95: 3

Lied 825: 1,9

Lied825: 10

Lied 729: 1,4

Lied 870: 1,4,5

 

Schriftlezingen

Handelingen 6

Handelingen 7: 51-58