Zondagsbrief

23e jaargang nr. 31 zondag 31 juli 2022

Hervormde gemeente Zierikzee 

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst 09.30 uur   

 Voorganger: ds. P. Boomsma, Amsterdam

 Schriftlezingen: Psalm 139: 1-8 Johannes 14:15-19, 25 en 26 

 Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen

 Organist: Erik Zwiep

 Koster: Hans de Vlieger

 Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer 

 

Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jan Leen en Julian 

 

Vanmorgen koffie drinken na de dienst

 

 De Avonddienst 18:30 uur

 Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

  Schriftlezingen: Psalm 42: 1-4 en 42: 7-11 Psalm 43: 1-4 Mattheus 11: 2-6 

 Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen

 Organist: Joël Boone

  Koster: Hans de Vlieger

 Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst 

 

 

 

 

Gastvoorgangers

Vanwege de vakantie van ds. De Borst zijn er de komende zondagen gastvoorgangers. Vanmorgen gaat ds. Boomsma voor. Hij verblijft ieder jaar in de zomermaanden in de Schouwse westhoek. Hij was gereformeerd predikant te Marken, predikant-directeur van Youth for Christ, predikant te Stiens, Apeldoorn en Nijverdal, en is sinds 2006 met emeritaat. Vanavond is de voorganger ds. Smink. Hij is emeritus doopsgezind predikant en is met zijn vrouw gastlid van onze gemeente. 

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Van Schaik voor, die in de buurt vakantie houdt. Hij is 43 jaar, was vanaf 2012 predikant te Woubrugge en te Dordrecht (Andreaskerk) en is sinds februari jl. predikant te Zeist (wijkgemeente Bethel). In de avonddienst ontmoeten we ds. Westerneng. Hij was tot voor kort predikant te ’s-Gravenpolder, maar doet juist deze zondag intrede in Oosterland en is daarnaast verbonden aan de Gereformeerde kerk te Yerseke.

 

 

Omzien naar elkaar

We denken in onze gebeden aan de zieken in onze gemeente aan alle bewoners van verzorgingstehuizen, woongroepen, verpleeghuizen en aan allen die in rouw zijn. En we danken met hen die blijdschap mogen ervaren om welke reden dan ook.

 

Omzien naar elkaar

We denken in onze gebeden aan de zieken in onze gemeente aan alle bewoners van verzorgingstehuizen, woongroepen, verpleeghuizen en aan allen die in rouw zijn. En we danken met hen die blijdschap mogen ervaren om welke reden dan ook.

 

Kerkdienst zondag 7 augustus 2022

11.00 uur  Voorganger: ds. W. J. van Schaik, Zeist

Collecte) Stichting Present 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. D. Westerneng Oosterland/ Yerseke

Collecte 1) Stichting Present 2) Avonderedienst

 

Open Kerkdagen

In juli en augustus is elke zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 uur en elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Gasthuiskerk open om te bezichtigen, te bidden of (de meeste keren) naar orgelspel te luisteren. 

 

 

Vakantie predikant

Ds. De Borst heeft sinds vorige week vakantie. Voor urgente pastorale situaties kunt u tot 15 augustus contact opnemen met ouderling André Flikweert.  Hij zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant. Als hij niet bereikbaar is, dan mag u contact opnemen met ouderling Teunie Wessels-van Dongen.

 

Collecte 7 augustus – Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Als diaconie hebben we afgelopen jaar aan een project deelgenomen. We hebben als diaconie ondervonden hoe mooi het is om iets voor een ander te mogen betekenen. Wij dragen deze stichting een warm hart toe, u ook?

 

Oproep medewerkers tijdelijke noodopvang asielzoekers

Met het oog op de mogelijke tijdelijke crisisopvang (tot 1 oktober) van 35 asielzoekers in het voormalige schoolgebouw De Meie aan de Grachtweg heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de kerken op het eiland benaderd voor hulp c.q. ondersteuning. Voor deze periode worden vrijwilligers gezocht die bij toerbeurt (volgens een rooster) een taak op zich willen nemen als locatiemedewerker of, in een meer coördinerende rol, als locatiecoördinator facilitair of locatiecoördinator bewoners. Als u of jij hiervoor belangstelling hebt, dan kunt u meer informatie krijgen over de “functie-eisen” bij de 1e scriba, André Flikweert.  Contactpersoon bij de gemeente is dhr. Jacco van Damme.

 

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm: 149: 1 en 3

Lied : 867

Lied : 304

Psalm : 8b : 1,2 en 3

Psalm 139: 14

Psalm 138: 2

Lied 675

Psalm 27: 7

 

 

 

Schriftlezingen

Psalm 139: 1 -8 .

Johannes 14 : 15-19, 25 en 26

Liederen avonddienst 

Psalm 43: 3,4

Lied 253: 1 en 2

Psalm 133 : 1 en 3

Psalm 42: 3

Psalm 42 : 7

Psalm 43 : 5

Lied 336 2 (x)

Lied 340b

Lied 459 : 1,3.7 en 8

 

 Schriftlezingen

Psalm: 42 : 1 - 4 en 42: 7-11

Psalm: 43 : 1-4

Mattheus : 11: 2 -6