Zondagsbrief

23e jaargang nr. 30 zondag 24 juli 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

  De ochtenddienst  11.00 uur                     

  Voorganger: ds. P. de Graaf, Kruiningen

  Schriftlezingen: I Samuël 3: 1-10en+18) 

    Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger

      Organist: Leander de Bruine

        Koster: Joop van de Velde

       Collecte: 1) Woord en Daad 2) Kerkbeheer

 Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jeroen en Ariëlla

     De Avonddienst  18:30 uur

  Voorganger: ds. G. de Lang, Dordrecht

   Schriftlezingen: 

    Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger

  Organist: Gerard Bin

    Koster: Joop van de Velde

    Collecte:1) Woord en Daad  2) Avonderedienst   

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar het echtpaar De Meulmeester-de Wit, Caustraat 39 (4301 ML).

Verjaardag

Op vrijdag 29 juli hoopt de heer J.J. (Han) Dorst 96 jaar te worden. We zijn met hem daarvoor dankbaar en wensen hem een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Zijn adres is Hoge Molenstraat 13 222 (4301 KB).

Kerkdienst zondag 31 juli 2022

09.30 uur   Voorganger: ds. P. Boomsma, Amsterdam 

Collecte 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

Collecte 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken

 Collecte 24 juli– Woord en Daad

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en factoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zij verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangen en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden zij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

 Open Kerkdagen

In juli en augustus is elke zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 uur en elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Gasthuiskerk open om te bezichtigen, te bidden of (de meeste keren) naar orgelspel te luisteren.

 Vakantie predikant

Ds. De Borst heeft sinds afgelopen dinsdag vakantie. Voor urgente pastorale situaties  kunt u tot 15 augustus contact opnemen met ouderling André Flikweert via 06-8325 9350 (ook whatsapp) of via asflikweert@zeelandnet.nl. Hij zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant. Als hij niet bereikbaar is, dan mag u contact opnemen met ouderling Teunie Wessels-van Dongen via 0111-416059 of 06-8327 2590.

Startzondag 18 september

Nogmaals een vooraankondiging voor de startzondag op 18 september. Bij goed weer houden we ’s morgens een openluchtdienst en daarna een gezamenlijke maaltijd op de boerderij van de familie Op ’t Hof aan de Steenzwaanweg in Nieuwerkerk. Noteert u/jij alvast de datum in de agenda? Te zijner tijd hoort u/jij er meer over.

 Bijzondere giften

Voor het bloemenfonds ontvingen mevrouw Lien Brouwer-Borremans, mevrouw Margo de Vlieger-Aben en mevrouw Dianne Vermeule-van Harsselaar ieder € 10,-.

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 31: 1 en 15

Lied 283 

Lied 313: 1 en 2

Lied 288

Lied 317 

Lied 531

Lied 425

Zegen en gezongen Amen

 

Schriftlezingen:

1 Samuël 3: 1-10 (+18) en

Marcus 1: 14-20

 

 

Liederen avonddienst

Lied 681 (3x)

Psalm 19: 3, 5

Lied 671: 2, 3

Lied 320: 1, 2, 3

Lied Psalm 15

Lied 974: 1, 3, 4

Zegen

Gemeente: Amen.

 

Schriftlezing (1): Genesis 9: 1 – 7

Schriftlezing (2): Matteüs 5: 21 – 26

 

 

 

 

C