Zondagsbrief

22e jaargang nr 36 zondag 12 september 2021

Hervormde gemeente Zierikzee(gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  09.30 uur   

 Voorganger: ds. L. C. de Borst 

 Schriftlezingen: Marcus 9: 14-29 en 2-3,7 

 Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

  Organist: Johan van Broekhoven

  Koster: Peter de Jonge

 Collecte1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer 

 Deurcollecte: Voedselbank

 

kindernevendienst

 Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de 

schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied “Goedemorgen, 

welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt 

de nevendienst geleid door Jongste groep Monica en Jarno, midden groep: Linda

en oudste groep: Geraline

Crèche: Linda

 

 Avonddienst   18.30 uur 

 Voorganger: ds. D. H. de Roest, Biezelinge

 Schriftlezingen: Psalm 23 Lucas 15: 11- 32

Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

 Organist: Niels Eversdijk

  Koster: Peter de Jonge

 Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst 

 

 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk e komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.


 

Kerkdiensten 19 september (Startzondag)

11.00 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Collecte: 1) Hospice Kaaskenshuis 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Collecte: 1) Hospice Kaaskenshuis 2) Avonderedienst

 

Startweekend 18 en 19 september

Deze dagen verschijnt het septembernummer van Van achter de Beuze, het kwartaalblad van onze wijkgemeente. Daarin vindt u meer informatie over het startweekend dat dit jaar in het thema staat van ons jaarthema “Van U is de toekomst”. Dit weekend staat het thema “duurzaamheid” centraal. Op zaterdag begint de middag om 14 uur met een korte lezing over het thema in het kerkcentrum. Daarna stappen we rond 14.45 uur samen op de fiets.

Op zaterdag willen we ’s avonds met elkaar in de kerk een maaltijd houden. We dagen elkaar uit om zelf een of meer gerechten te maken – een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht – die in het teken staan van een van de genoemde thema’s. Het hoeft niet per se iets moeilijks te zijn, maar laat vooral uw creativiteit de vrije loop. Denk aan seizoensgebonden producten, misschien uit uw eigen tuin (heel duurzaam). Een vegetarisch gerecht is natuurlijk prima, maar u mag er ook 

vlees door verwerken. Mogen wij opnieuw op u en jullie rekenen? De maaltijd begint om 18.00 uur, maar u bent al welkom vanaf 17.15 uur. Voor drinken, borden en bestek wordt gezorgd.

 

In de morgendienst van het startweekend zingt het kleinkoor een lied wat past bij het jaarthema: Onze Vader verborgen. Het zit al de hele week in mijn hoofd. Om ermee vertrouwd te raken hierbij een link om alvast te bekijken en -luisteren. Dan kunnen we het later in het jaar vaker samen zingen. https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk&t=162s

 

Kleurrijke tassen uit Malawi

Tijdens het komende startweekend is er gelegenheid om – helemaal passend bij het thema duurzaamheid – ‘awarenessbags’ van Care4Malawi te kopen. Deze kleurrijke tassen worden gemaakt door vrouwen in Malawi. Door de aankoop van deze tas wordt in Malawi iemand aan een inkomen geholpen…en wordt de natuur weer een stukje schoner. De tassen worden in Nederland verkocht voor 5 euro per stuk. Die prijs maakt het mogelijk om er in Malawi één cadeau te geven. U kunt Mia en Jan de Bel aanspreken voor deze actie.

 

Time travel to the Future
In het Startweekend - zondagmiddag 19 september - staat er een leuke uitdaging voor jullie op het programma. Ben je ongeveer tussen de 12 en de 18 doe dan mee! Vraag je broer, zus, vriendin of vriend, vorm een groepje van 2 of 3 personen en schrijf je in voor deze 'tijdreis' Het draait om QR-codes, naar buiten, opdrachten, gesprekken, contact maken - Reis Door De Tijd!


Wat neem je mee? Een volle telefoon met nog genoeg data

Wat nemen wij mee? Een vuilniszak, een kaars en per persoon twee vellen papier, een pen en krijt. Hoe laat: 15.00 uur verzamelen Onder de Beuze, daar komen jullie ook weer terug. Om ongeveer 16,45 uur ronden we het spel af.
Meld je even aan bij: Mariëtte (06-34560325) of Arjan (06-22443555) Lindhout, of per mail: arjanlindhout@zeelandnet.nl

 

Drievoudige vrijmoedigheid

Als geheugensteuntje nog een keer mijn voorstel uit de preek van afgelopen zondag. Ik gaf aan dat we op drie manieren vrijmoedig mogen zijn in het omzien naar elkaar. 1e Ieder mag zich vrij voelen te delen wat er aan zorg of vreugde speelt. 2eIeder mag diegene die dat deelt vragen hoe het gaat. 3e Diegene mag vrij zijn om erover te praten of aan te geven dat dat niet lukt. Zo hoeft niemand zich bezwaard of afgewezen te voelen en houden we veel ruimte om lief en leed met elkaar te delen. 

 

Collecte zondag 19 september 

De Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en VPTZ-thuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland. Hun missie is: ‘’Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers, in samenwerking met de professionele zorgverleners, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning”.

 

Save the date: donderdagavond 30 september 

Op die avond zal in onze eigen Gasthuiskerk een bijeenkomst worden gehouden van de ring Schouwen-Duiveland/Tholen van onze Protestantse Kerk. Op deze avond staat het boek Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer centraal. Een prikkelend en urgent boek – verkrijgbaar in de boekhandel – dat een weg wil wijzen voor de kerk na corona. Remmelt Meijer gaat met ons in gesprek over het boek. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar het is wel handig om de datum alvast in je agenda te zetten. In de eerstvolgende Van achter de Beuze leest u meer over het boek.

 

 

 

 

 

 

Catechese

Maandagavond 20 september hebben we een gezellige startavond. We beginnen om 18.00 uur met samen lekker eten en daarna doen we de aftrap van de catechisatie tot 20.00 uur. Daarna hebben we ongeveer om de twee weken op dinsdagavond van 19-20 uur catechese. Kom en doe mee, leer meer over misschien wel het belangrijkste van je leven! En neem gerust je vriend(inn)en mee. 

 

Kindernevendienst

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de kindernevendienst is weer gestart in drie groepen met de huidige leiding. Maar wie zijn eigenlijk die leiding? 

Jongste groep

Groep 1-3

Midden groep

Groep 4-6

Oudste groep

Groep 7&8

Leiding

Monica de Nooijer

Ariëlla Kooij

Nicole de Oude (niet actief tot 1 januari)
Jan Leen de Bel 

Joannet Boer

Lindy van de Velde

Willemien Kloet - Cats 

Linda de Vlieger

Jeroen van Mourik

Geraline de Groot 

Margriet van Schelven

Hulpleiding

Maud Struijk

Jarno Struijk

Sem de Vlieger

 

Leuke club toch?! Wil je er nou bij horen, we zoeken nog wel aanvullende leiding en als het even kan - met een hogere leeftijd dan de huidige gemiddelde. We willen graag een beroep doen op de oudere generatie in onze gemeente. Wij zien het als een toegevoegde waarde als oudere gemeenteleden de kindernevendienst kunnen leiden, old meets new! Er is al zoveel levenservaring waar de kinderen enorm van kunnen leren. Een andere inkijk dan die van de generatie van de vader of moeder.  Heeft u zin een rol te vervullen of heeft u wat vragen over werkwijze of verwachtingen, twijfel dan niet en bel Willemien Kloet - Cats - 0624133181  of Joannet Boer - 0649620812. De belasting is 1 x in de maand, uiteraard op de data dat u kunt. Daarnaast werken we met het programma 'Vertel het maar' waarbij er een basis ligt voor de bijbeltekst en eventuele opdrachten. Klinkt het wat voor u - Wees welkom! 

 

 

 

 

Morgendienst

 

Psalm 27: 2 en 7 

Lied 919: 1, 2 / 3 / 4

Lied 288 

Psalm 86: 5

Lied 512: 1 t/m 5

(beurtzang: a-v-m-a-a)

Lied 422: 1 en 2

 

Schriftlezing

Marcus 9: 14-29 en 2-3 en 7

 

Avonddienst

 

Lied 280: 1, 2 en 3

Lied 280: 4 en 5

Psalm 23c: 1, 2 en 4

Psalm 91a: 1 en 2

Luisterlied:
‘Thuis’ (Sela)

Psalm 23c: 5

 

Schriftlezing

Psalm 23

Lucas 15: 11- 32