Tekstvak:

                                                                                                                                             Zondagsbrief

22e jaargang nr 35 zondag 5 september 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   11.00 uur    

   Voorganger: ds. L. C. de Borst

  Schriftlezingen: Marcus 5: 22-34  

   Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen

   Organist: Johan van Broekhoven

   Koster:  Wilco Kloet

   Collecte:  1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio  2) Kerkbeheer

 

kindernevendienst

 Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de

schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het  kinderlied “Goedemorgen,

welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt

de nevendienst geleid door Jongste groep Monica en Sem. Midden groep: Joannet

en oudste groep: Geraline

Crčche: Ilona en Maud

 

  Avonddienst    18.30 uur 

  Voorganger:  ds. F. C. de Ronde, Fijnaart

    Schriftlezingen:  Johannes 6: 59-71

Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen

   Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Wilco Kloet

   Collecte:  1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio  2) Avonderedienst

   

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst voor ds. De Ronde. Hij is 41 jaar, werd in 2008 predikant te Koudekerk aan den Rijn en is sinds 2014 predikant van de Protestantse gemeente te Fijnaart. Volgende week zondag gaat in de avonddienst ds. De Roest voor. Hij is 30 jaar en is sinds april 2019 predikant in zijn eerste gemeente, de Protestantse gemeente te Kapelle-Biezelinge

 

 Kerkdiensten 12 september

09.30 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

   Deurcollecte: Mercy Ships Holland

18.30 uur  Voorganger: ds. D. H. de Roest, Biezelinge

   Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 5 september  – Stichting Leergeld Oosterschelderegio

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen!

Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; bijv. zwemles of lid van een sportvereniging. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 Bijbelleeskring

De bijbelleeskring is nu om de twee weken. Je kunt nog meedoen, het is echt heel leuk! Denk niet dat het allemaal heel moeilijk is. Het geeft juist de kans om vragen te stellen over wat je niet begrijpt. Omdat niet iedereen mee kon doen afgelopen week lezen we 15 september 19.00 uur alsnog Numeri Hst 1-5, aangevuld met Hst 6.

 Startweekend 18 en 19 september

Deze week verschijnt het septembernummer van Van achter de Beuze, het blad van onze wijkgemeente. Daarin vindt u meer informatie over het startweekend dat dit jaar in het thema staat van ons jaarthema “Van U is de toekomst”. Dit weekend staat het thema “duurzaamheid” centraal. Op zaterdag begint de middag om 14 uur met een korte lezing over het thema in het kerkcentrum. Daarna stappen we rond 14.45 uur samen op de fiets.

Op zaterdag willen we ’s avonds met elkaar in de kerk een maaltijd houden. We dagen elkaar uit om zelf een of meer gerechten te maken – een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht – die in het teken staan van een van de genoemde thema’s. Het hoeft niet per se iets moeilijks te zijn, maar laat vooral uw creativiteit de vrije loop. Denk aan seizoensgebonden producten, misschien uit uw eigen tuin (heel duurzaam). Een vegetarisch gerecht is natuurlijk prima, maar u mag er ook

vlees door verwerken. Mogen wij opnieuw op u en jullie rekenen? De maaltijd begint om 18.00 uur, maar u bent al welkom vanaf 17.15 uur.

 Save the date: donderdagavond 30 september

Op die avond zal in onze eigen Gasthuiskerk een bijeenkomst worden gehouden van de ring Schouwen-Duiveland/Tholen van onze Protestantse Kerk. Op deze avond staat het boek Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer centraal. Een prikkelend en urgent boek – verkrijgbaar in de boekhandel – dat een weg wil wijzen voor de kerk na corona. Remmelt Meijer gaat met ons in gesprek over het boek. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar het is wel handig om de datum alvast in je agenda te zetten. In de eerstvolgende Van achter de Beuze leest u meer over het boek.

 Giften

Ouderling E. van Opdorp-Sint ontving € 40,- en € 50,- voor het werk van de kerkrentmeesters. Diaken J.M. de Bel ontving € 50,- voor Limburg, € 50,- voor de stichting Thuredrith, € 900,- voor diaconale doelen en € 1.000,- voor het werk van Gert en Rieneke van de Pol in Malawi. Mevrouw Uijl-Bil en mevrouw Van Wezel-van der Vliet ontvingen beiden € 20,- voor het bloemenfonds. Iedereen hartelijk dank voor de ontvangen bedragen.

 Top 5 Herinnering

Voor de vakantie hebben we iedereen gevraagd een persoonlijke Top 5 van kerkmuziek te maken. Denk daarbij aan liederen uit het Liedboek, maar evengoed uit een andere liedbundel, Opwekking of zelfs van een christelijke pop- of kindermuziekgroep. We horen graag van jong en oud was ze leuk vinden om te zingen. Indienen kan nog deze week per e-mail naar familievanmourik5@gmail.com Of in de bus bij Louise Hoff (Touwbaan 4), Marianne van Mourik (St. Domusstr. 22) of de dominee.

 

Morgendienst 11.00 uur

Psalm 65: 1,2

Psalm 31: 13 / 4 / 6

Lied 288

Lied 938

Lied 344

Lied 905: 1,3,4

 

Schriftlezingen

Marcus 5: 22-34

 

Avonddienst 18.30 uur

Lied 283: 1,2,3,4,5

Psalm 63: 1,2

Psalm 63: 3

Lied 941: 1,3,4

Lied 240:1,3,4,6

Lied 835: 1,2,3,4

Zegen beantwoord met 1x gezongen “Amen”

 

Schriftlezing Johannes 6:59-71