Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 34 zondag 29 augustus 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        09.30 uur        

     Voorganger: ds. L. C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

  Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 1-16  Maleachi 3: 10  

    Ouderling van dienst: Johan Hoff

    Organist: Johan van Broekhoven

   Koster: Martin van den Bosch

     Collecte: 1) Care4Malawi   2) Kerkbeheer

 

  kindernevendienst

  Crèche: Cor en Reinier

 Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we één of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Lindy en Margriet

 

  Avonddienst     18.30 uur 

  Voorganger:  ds. L. C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

   Schriftlezingen:  1 Tessalonicenzen 1

Ouderling van dienst: Johan Hoff

   Organist: Erik Zwiep

   Koster: Martin van den Bosch

       Collecte: 1) Care4Malawi   2) Avonderedienst

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156 •telefoon 414889  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk e komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan vandaag naar Jan van der Velde, Oudeweg 21, 4301 TC Zierikzee, als groet vanuit de gemeente en ter bemoediging.

 

Jubileum

We zijn blij voor Reinier en Marieke Bakkenes-de Vlieger, Hoofdpoortstraat 7 (4301 AR), die op maandag 23 augustus 25 jaar getrouwd waren. We wensen hen geluk en nooit ophoudende liefde toe.

 

Verjaardagen

Op 6 september hoopt mevrouw P.J. Breas-Serier, Hoge Molenstraat 13 134 haar 91e verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte.

 

Ouderen Allevo kijken mee

Vanwege corona is men in de huizen van Allevo (de Cornelia, Borendamme, De Duinen, t ’Opper en Mitt Hem) overgegaan tot uitzenden van kerkdiensten van gemeenten op Schouwen-Duiveland die hun diensten uitzenden via internet. Vandaag zijn wij aan de beurt. De ouderen zijn dus mee verbonden met onze morgendienst.

 

 

Kerkdiensten 5 september

11.00 uur  Voorganger: ds. L. C. den Borst

   Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. F. C. de Ronde, Fijnaart

     Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

Collecte 29 augustus Care4Malawi

Onze oud predikant, ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, zijn uitgezonden naar Malawi namens de GZB. Blantyre in Zuid-Malawi. Gert helpt de Presbyteriaanse kerk in het zuiden van het land om een bijbelstudieprogramma op te zetten. De kerk groeit in Malawi. Er is een programma ontwikkeld dat mensen aanmoedigt, steunt en traint om samen Bijbelstudie te doen. De bijbelstudiemethode is er op uit dat iedereen zo actief mogelijk meedoet en levens verandert. Rieneke richt haar aandacht op mensen die maal al te vaak niet gezien worden, zoals gehandicapten, vrouwelijke gevangenen of mensen die uitgebuit worden…

 

Collecte zondag 5 september  – Stichting Leergeld Oosterschelderegio

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen!

Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; bijv. zwemles of lid van een sportvereniging. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2022 zijn diaken W. Jumelet en ouderling A.S. Flikweert aftredend maar herkiesbaar. Zij zijn bereid een nieuwe ambtsperiode te aanvaarden. Tot maandag 30 augustus kunt u eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing.
Per 1 januari 2022 zijn er twee vacatures voor pastoraal ouderling: voor wijk 1 (een deel van de wijk Malta) en wijk 7 (het middendeel van de wijk Poortambacht). Ook ontstaat er een vacature voor ouderling gemeenteopbouw, omdat ouderling Flikweert, die ook pastoraal ouderling is, deze taak zal beëindigen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 30 augustus kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de

 

 

kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl. 

 

Bijbelleeskring

Alleen of in het gezin de Bijbel lezen is een goede gewoonte. De tekst echter moeilijk zijn of zo veel vragen oproepen dat je blijft steken. Of je houdt het alleen niet zo goed vol om door te gaan met lezen. Bovendien lezen we vaak kleine stukjes uit de Bijbel, met daarbij een verklaring zoals bij een dagboek. Lang niet altijd pakken we daarom de grote lijnen van de Bijbelboeken op. Afgelopen jaar hebben we een enthousiast groepje Genesis, Exodus en Leviticus en het boek Hebreeën gelezen. We gaan nu verder met Numeri en Romeinen. Nu is een mooi moment om in te stappen. Opgeven kan via mijn mobiele nummer: 06-24238987, daarop kunt u mij een appje sturen of mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl. We doen de kring online, om de andere week op woensdag van 19.00 uur tot 19.30 uur. Vooraf kun je vragen over de tekst naar mij e-mailen. Voor woensdag 1 september bereiden we Numeri Hoofdstuk 1 tm 5 voor.

 

Gezamenlijke maaltijd tijdens het startweekend

Op de zaterdag van het startweekend (18 september) willen we ’s avonds met elkaar in de kerk een maaltijd houden. We dagen elkaar uit om zelf een of meer gerechten te maken – een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht – die in het teken staan van het jaarthema “Van u is de toekomst” en/of het thema van deze dag: “duurzaamheid”. Het hoeft niet per se iets moeilijks te zijn, maar laat vooral uw creativiteit de vrije loop. Denk aan seizoensgebonden producten, misschien uit uw eigen tuin (heel duurzaam). Een vegetarisch gerecht is natuurlijk prima, maar u mag er ook vlees door verwerken. Mogen wij opnieuw op u en jullie rekenen? De maaltijd begint om 17.30 uur.

 

Afghaanse vluchtelingen

Vandaag geen oproepje om een kaartje te sturen naar een gemeentelid, maar een oproep om welkomstkaarten te versturen naar de Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen weken naar Nederland zijn gevlucht. Doet u mee? Zo laten we met elkaar zien dat er ook een vriendelijke manier is om vluchtelingen welkom te heten in ons land en steken we ze gelijk een hart onder de riem. Het kaartje mag geschreven worden in het Nederlands of het Engels. Er lopen daar vast ook genoeg tolken rond 😉.  De adressen waar u welkomstkaarten naar toe kunt sturen zijn:

Legerplaats de Harskamp, Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp

Walaardt Sacré Kamp, Hobbemalaan 5, 3712 AZ Huis ter Heide

 

 

Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Strandweg 21, 9974 SM Zoutkamp

AZC, Dommer van Poldersveldtweg 112, 6523 DC Nijmegen

 

Save the date: donderdagavond 30 september

Op die avond zal in onze eigen Gasthuiskerk een bijeenkomst worden gehouden van de ring Schouwen-Duiveland/Tholen van de Protestantse Kerk. Op deze avond staat het boek Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer centraal. Een prikkelend en urgent boek – verkrijgbaar in de boekhandel – dat een weg wil wijzen voor de kerk na corona. Remmelt Meijer gaat met ons in gesprek over het boek. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar het is wel handig om de datum alvast in je agenda te zetten. In de eerstvolgende Van achter de Beuze leest u meer over het boek.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 30 augustus voor 19.00uur inleveren bij de redactie.

Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren. Volgende inleverdatum 29 november

 

 

 

Morgendienst 09.30 uur

Psalm 86:5

Lied 967: 1,2,3

Lied 288

Lied 377: 1,2,3

Lied Ps 31: 3 en 18

Lied 377: 4,5,6

Lied 315: 1

Lied 315: 3

 

Schriftlezingen

1 Koningen 17: 1-16

Maleachi 3: 10

 Avonddienst 18.30 uur

Psalm 66:3

Lied 386

Lied 405: 3,4

Lied 103c: 1,3

Lied 749: 2

Lied 340b

Lied 749: 3

 

 

Schriftlezingen

1 Tessalonicenzen 1

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 34 zondag 29 augustus 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        09.30 uur        

     Voorganger: ds. L. C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

  Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 1-16  Maleachi 3: 10  

    Ouderling van dienst: Johan Hoff

    Organist: Johan van Broekhoven

   Koster: Martin van den Bosch

     Collecte: 1) Care4Malawi   2) Kerkbeheer

 

  kindernevendienst

  Crèche: Cor en Reinier

 Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we één of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Lindy en Margriet

 

  Avonddienst     18.30 uur 

  Voorganger:  ds. L. C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

   Schriftlezingen:  1 Tessalonicenzen 1

Ouderling van dienst: Johan Hoff

   Organist: Erik Zwiep

   Koster: Martin van den Bosch

       Collecte: 1) Care4Malawi   2) Avonderedienst

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156 •telefoon 414889  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk e komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan vandaag naar Jan van der Velde, Oudeweg 21, 4301 TC Zierikzee, als groet vanuit de gemeente en ter bemoediging.

 

Jubileum

We zijn blij voor Reinier en Marieke Bakkenes-de Vlieger, Hoofdpoortstraat 7 (4301 AR), die op maandag 23 augustus 25 jaar getrouwd waren. We wensen hen geluk en nooit ophoudende liefde toe.

 

Verjaardagen

Op 6 september hoopt mevrouw P.J. Breas-Serier, Hoge Molenstraat 13 134 haar 91e verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte.

 

Ouderen Allevo kijken mee

Vanwege corona is men in de huizen van Allevo (de Cornelia, Borendamme, De Duinen, t ’Opper en Mitt Hem) overgegaan tot uitzenden van kerkdiensten van gemeenten op Schouwen-Duiveland die hun diensten uitzenden via internet. Vandaag zijn wij aan de beurt. De ouderen zijn dus mee verbonden met onze morgendienst.

 

 

Kerkdiensten 5 september

11.00 uur  Voorganger: ds. L. C. den Borst

   Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. F. C. de Ronde, Fijnaart

     Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

Collecte 29 augustus Care4Malawi

Onze oud predikant, ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, zijn uitgezonden naar Malawi namens de GZB. Blantyre in Zuid-Malawi. Gert helpt de Presbyteriaanse kerk in het zuiden van het land om een bijbelstudieprogramma op te zetten. De kerk groeit in Malawi. Er is een programma ontwikkeld dat mensen aanmoedigt, steunt en traint om samen Bijbelstudie te doen. De bijbelstudiemethode is er op uit dat iedereen zo actief mogelijk meedoet en levens verandert. Rieneke richt haar aandacht op mensen die maal al te vaak niet gezien worden, zoals gehandicapten, vrouwelijke gevangenen of mensen die uitgebuit worden…

 

Collecte zondag 5 september  – Stichting Leergeld Oosterschelderegio

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen!

Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; bijv. zwemles of lid van een sportvereniging. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2022 zijn diaken W. Jumelet en ouderling A.S. Flikweert aftredend maar herkiesbaar. Zij zijn bereid een nieuwe ambtsperiode te aanvaarden. Tot maandag 30 augustus kunt u eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing.
Per 1 januari 2022 zijn er twee vacatures voor pastoraal ouderling: voor wijk 1 (een deel van de wijk Malta) en wijk 7 (het middendeel van de wijk Poortambacht). Ook ontstaat er een vacature voor ouderling gemeenteopbouw, omdat ouderling Flikweert, die ook pastoraal ouderling is, deze taak zal beëindigen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 30 augustus kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de

 

 

kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl. 

 

Bijbelleeskring

Alleen of in het gezin de Bijbel lezen is een goede gewoonte. De tekst echter moeilijk zijn of zo veel vragen oproepen dat je blijft steken. Of je houdt het alleen niet zo goed vol om door te gaan met lezen. Bovendien lezen we vaak kleine stukjes uit de Bijbel, met daarbij een verklaring zoals bij een dagboek. Lang niet altijd pakken we daarom de grote lijnen van de Bijbelboeken op. Afgelopen jaar hebben we een enthousiast groepje Genesis, Exodus en Leviticus en het boek Hebreeën gelezen. We gaan nu verder met Numeri en Romeinen. Nu is een mooi moment om in te stappen. Opgeven kan via mijn mobiele nummer: 06-24238987, daarop kunt u mij een appje sturen of mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl. We doen de kring online, om de andere week op woensdag van 19.00 uur tot 19.30 uur. Vooraf kun je vragen over de tekst naar mij e-mailen. Voor woensdag 1 september bereiden we Numeri Hoofdstuk 1 tm 5 voor.

 

Gezamenlijke maaltijd tijdens het startweekend

Op de zaterdag van het startweekend (18 september) willen we ’s avonds met elkaar in de kerk een maaltijd houden. We dagen elkaar uit om zelf een of meer gerechten te maken – een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht – die in het teken staan van het jaarthema “Van u is de toekomst” en/of het thema van deze dag: “duurzaamheid”. Het hoeft niet per se iets moeilijks te zijn, maar laat vooral uw creativiteit de vrije loop. Denk aan seizoensgebonden producten, misschien uit uw eigen tuin (heel duurzaam). Een vegetarisch gerecht is natuurlijk prima, maar u mag er ook vlees door verwerken. Mogen wij opnieuw op u en jullie rekenen? De maaltijd begint om 17.30 uur.

 

Afghaanse vluchtelingen

Vandaag geen oproepje om een kaartje te sturen naar een gemeentelid, maar een oproep om welkomstkaarten te versturen naar de Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen weken naar Nederland zijn gevlucht. Doet u mee? Zo laten we met elkaar zien dat er ook een vriendelijke manier is om vluchtelingen welkom te heten in ons land en steken we ze gelijk een hart onder de riem. Het kaartje mag geschreven worden in het Nederlands of het Engels. Er lopen daar vast ook genoeg tolken rond 😉.  De adressen waar u welkomstkaarten naar toe kunt sturen zijn:

Legerplaats de Harskamp, Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp

Walaardt Sacré Kamp, Hobbemalaan 5, 3712 AZ Huis ter Heide

 

 

Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Strandweg 21, 9974 SM Zoutkamp

AZC, Dommer van Poldersveldtweg 112, 6523 DC Nijmegen

 

Save the date: donderdagavond 30 september

Op die avond zal in onze eigen Gasthuiskerk een bijeenkomst worden gehouden van de ring Schouwen-Duiveland/Tholen van de Protestantse Kerk. Op deze avond staat het boek Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer centraal. Een prikkelend en urgent boek – verkrijgbaar in de boekhandel – dat een weg wil wijzen voor de kerk na corona. Remmelt Meijer gaat met ons in gesprek over het boek. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar het is wel handig om de datum alvast in je agenda te zetten. In de eerstvolgende Van achter de Beuze leest u meer over het boek.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 30 augustus voor 19.00uur inleveren bij de redactie.

Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren. Volgende inleverdatum 29 november

 

 

 

Morgendienst 09.30 uur

Psalm 86:5

Lied 967: 1,2,3

Lied 288

Lied 377: 1,2,3

Lied Ps 31: 3 en 18

Lied 377: 4,5,6

Lied 315: 1

Lied 315: 3

 

Schriftlezingen

1 Koningen 17: 1-16

Maleachi 3: 10

 Avonddienst 18.30 uur

Psalm 66:3

Lied 386

Lied 405: 3,4

Lied 103c: 1,3

Lied 749: 2

Lied 340b

Lied 749: 3

 

 

Schriftlezingen

1 Tessalonicenzen 1

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl