Zondagsbrief

22e jaargang nr 31 zondag 1 augustus 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        09.30 uur        

     Voorganger: ds. W. J. van Schaik, Dordrecht

     Schriftlezingen: Job 30: 15-26 en Marcus 4:35-41  

    Ouderling van dienst: Andr? Flikweert

    Organist: Johan van Broekhoven

   Koster: Jan Luijendijk

    Collecte: 1) Simavi   2) Kerkbeheer

  

  kindernevendienst

  Cr?che: Ariella

 Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we ??n of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Monica en Geraline

 

 

   

Avonddienst           18.30 uur 

  Voorganger: ds. C. Bijman, Arnemuiden  

   Schriftlezingen: Psalm 8 en Hebr. 2: 5-9

Ouderling van dienst: Andr? Flikweert

     Organist: Erik Zwiep

   Koster: Jan Luijendijk

       Collecte: 1) Simavi  2) Avonderedienst

     

 Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan vandaag naar dhr. Wim de Leeuw, Jannewekken 28, 4301 HH Zierikzee, als hartelijke groet vanuit de gemeente.

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst ds. Van Schaik voor. Hij is 42 jaar, werd in 2012 predikant te Woubrugge en sinds januari 2017 predikant te Dordrecht (Andreaskerk). De andere gastvoorgangers van deze en komende zondag zijn in onze gemeente welbekend.

 


Kerkdiensten 8 augustus

11.00 uur  Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

     Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: dr. M. van der Veer, Zierikzee

     Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 1 augustus

Simavi werkt aan de verbetering van het dagelijks leven van vrouwen en meisjes in 10 Afrikaanse en Aziatische landen.

Bij hun aanpak stellen ze vrouwen centraal in hun werk, baseren zich op mensenrechten en bouwen aan een blijvende verandering. De enige manier om te zorgen voor blijvende verandering, is door duurzaam te investeren in welzijn en gezondheid. Waarbij ook mannen en jongens onderdeel zijn van de aanpak, maar prioriteiten van vrouwen staan in het middelpunt van alles wat ze doen.

 

Collecte 8 augustus

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in

daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Vakantie

Deze zomer gaan we er drie weken tussenuit. Van zondag 1 augustus tot en met zondag 21 augustus zijn we onder andere in de tuin aan het klussen of naar familie in Duitsland of nog verder met de tent. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met pastorale ouderling Dineke van Opdorp, tel.nr. 415133 of 06-20355927. Of met pastorale ouderling Carla van Beveren, tel.nr. 0111-414889 of 06-22529646. Die zullen, indien nodig, contact opnemen met de vervangende predikant.

Vakantiegroet, Ds. Leon de Borst.

 

Koffiedrinken na de morgendienst

Vanmorgen willen we, als het weer toelaat, voor het eerst sinds lange tijd weer eens met elkaar koffiedrinken. We doen dat buiten, onder de Beuze.

 

Morgendienst 09:30 uur

Psalm 107:10, 13

NLB 207

NLB 834

Psalm 69: 1 en Psalm 77: 4

NLB 352: 1, 2, 5, 6, 7

NLB 905: 1, 4

 

 

 

Job 30:15-26, 38: 1-5 en Marcus 4:35-41

 

 

 

Avonddienst 18.30 uur

Ps.148:1,6

Gez.919:1,4

Gez.340b

Ps.144:2

Psalm 8:5.          

Ps.8:6                         Gez.978:1,4

 

Lezing O.T.:Psalm 8

Lezing N.T.: Hebr.2:5-9

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.