Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 30   zondag 25 juli 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        11.00 uur        

     Voorganger:  ds. L. C. de Borst,

     Schriftlezingen:  Markus 6: 45-52

  Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

    Organist:  Johan van Broekhoven

   Koster:  Toon van der Zande

    Collecte: 1) Stichting vakantiehuis Thuredrith   2) Kerkbeheer

 

Cr?che: Mariska en Siphra

Kindernevendienst

 Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we ??n of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Linda en Jeroen

 

Avonddienst     18.30 uur 

  Voorganger: mw. K. Koppenaal-van Velde, Dirksland

  Schriftlezingen: Jesaja 45: 15-19 ,  Johannes 15: 9-17

Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

   Organist: Erik Zwiep

   Koster: Toon van der Zande

       Collecte: 1) Stichting vakantiehuis Thuredrith 2) Avonderedienst

 

 

   

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156 ?telefoon 414889  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

Zondag 18 juli zijn de bloemen gegaan naar Dhr. J. Quist, Dulve 26, 4303 BD Zierikzee die kortstondig in Cornelia was opgenomen. En vandaag gaan ze alsnog naar mevr. J. de Reus- Flikweert, Bermsloot 21, 4303 BB, Zierikzee als groet en bemoediging.

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst mevrouw Koppenaal voor. Zij woont in Dirksland, is predikant in opleiding en verricht op verschillende plaatsen pastoraal werk. Volgende week zondag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst gaat ds. Van Schaik voor. Hij is 42 jaar, werd in 2012 predikant te Woubrugge en sinds januari 2017 predikant te Dordrecht (Andreaskerk).

 

Meeleven met elkaar

Verschillende mensen maken een moeilijke periode door vanwege chronische ziekte of zorgen om familie. Zullen we proberen om met hen mee te leven, ook in vakantietijd?

 

 

Kerkdiensten 1 augustus

09.30 uur  Voorganger: ds. W. J. van Schaik, Dordrecht

   Collecte: 1) Simavi 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger:   ds. C. Bijman, Arnemuiden  

     Collecte: 1) Simavi 2) Avonderedienst

 

 

 

 

Collecte zondag 25 juli ? St. Thuredrith

Jaarlijks wordt er in Nederland bij zo?n 500 kinderen kanker vastgesteld. Dat is vaak het begin van een intensief ziekteproces. Een moeilijke tijd met veel zorgen en verdriet. Niet alleen voor de jonge pati?nt, ook voor de rest van het gezin. Vakantie

week Stichting Vakantiehuis Thuredrith biedt deze gezinnen een kosteloze vakantieweek aan in ??n van de eigen huizen in Renesse. Tijdens deze zware periode vol onzekerheid is het belangrijk om als gezin op adem te kunnen komen. Om weer wat tijd en aandacht voor elkaar te hebben en samen te genieten. Gezinnen die in Re

nesse op vakantie zijn weggeweest, geven aan hoe belangrijk en fijn het was om even afstand te kunnen nemen van alle spanningen. Zodat er weer nieuwe energie is om alle onderzoeken en behandelingen aan te kunnen.

 

Collecte zondag 1 augustus

Simavi werkt aan de verbetering van het dagelijks leven van vrouwen en meisjes in 10 Afrikaanse en Aziatische landen.

Bij hun aanpak stellen ze vrouwen centraal in hun werk, baseren zich op mensenrechten en bouwen aan een blijvende verandering. De enige manier om te zorgen voor blijvende verandering, is door duurzaam te investeren in welzijn en gezondheid. Waarbij ook mannen en jongens onderdeel zijn van de aanpak, maar prioriteiten van vrouwen staan in het middelpunt van alles wat ze doen.

 

Vakantie

Deze zomer gaan we er drie weken tussenuit. Van zondag 1 augustus tot en met zondag 21 augustus zijn we onder andere in de tuin aan het klussen of naar familie in Duitsland of nog verder met de tent. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met pastorale ouderling Dineke van Opdorp, tel.nr. 415133 of 06-20355927. Of met pastorale ouderling Carla van Beveren, tel.nr. 0111-414889 of 06-22529646. Die zullen, indien nodig, contact opnemen met de vervangende predikant.

 

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik voor en na mijn operatie mocht ontvangen. Het doet je ontzettend goed als er zo wordt meegeleefd .

Met vriendelijke groeten, Loes Bax

 

 

 

Morgendienst 11.00 uur

Psalm 46: 1

Lied 272: 1  / 4

Lied 288

Lied 917

Lied 91a

Lied 302: 1,4

 

Schriftlezing

Markus 6: 45-52

 

 Avonddienst 18.30 uur

Psalm 33 vers 1 en 2

Psalm 33 vers 3 en 7

Lied 974 vers 1 en 2

Lied 903 vers 1 en 6

Geloofsbelijdenis

Lied 236 vers 1, 3, 4 en 5

Slotlied 838 vers 1 en

Schriftlezing: Jesaja 45: 15-19   Johannes 15: 9-17

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag v??r 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 ? 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 30   zondag 25 juli 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        11.00 uur        

     Voorganger:  ds. L. C. de Borst,

     Schriftlezingen:  Markus 6: 45-52

  Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

    Organist:  Johan van Broekhoven

   Koster:  Toon van der Zande

    Collecte: 1) Stichting vakantiehuis Thuredrith   2) Kerkbeheer

 

Cr?che: Mariska en Siphra

Kindernevendienst

 Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we ??n of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Linda en Jeroen

 

Avonddienst     18.30 uur 

  Voorganger: mw. K. Koppenaal-van Velde, Dirksland

  Schriftlezingen: Jesaja 45: 15-19 ,  Johannes 15: 9-17

Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

   Organist: Erik Zwiep

   Koster: Toon van der Zande

       Collecte: 1) Stichting vakantiehuis Thuredrith 2) Avonderedienst

 

 

   

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156 ?telefoon 414889  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

Zondag 18 juli zijn de bloemen gegaan naar Dhr. J. Quist, Dulve 26, 4303 BD Zierikzee die kortstondig in Cornelia was opgenomen. En vandaag gaan ze alsnog naar mevr. J. de Reus- Flikweert, Bermsloot 21, 4303 BB, Zierikzee als groet en bemoediging.

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst mevrouw Koppenaal voor. Zij woont in Dirksland, is predikant in opleiding en verricht op verschillende plaatsen pastoraal werk. Volgende week zondag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst gaat ds. Van Schaik voor. Hij is 42 jaar, werd in 2012 predikant te Woubrugge en sinds januari 2017 predikant te Dordrecht (Andreaskerk).

 

Meeleven met elkaar

Verschillende mensen maken een moeilijke periode door vanwege chronische ziekte of zorgen om familie. Zullen we proberen om met hen mee te leven, ook in vakantietijd?

 

 

Kerkdiensten 1 augustus

09.30 uur  Voorganger: ds. W. J. van Schaik, Dordrecht

   Collecte: 1) Simavi 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger:   ds. C. Bijman, Arnemuiden  

     Collecte: 1) Simavi 2) Avonderedienst

 

 

 

 

Collecte zondag 25 juli ? St. Thuredrith

Jaarlijks wordt er in Nederland bij zo?n 500 kinderen kanker vastgesteld. Dat is vaak het begin van een intensief ziekteproces. Een moeilijke tijd met veel zorgen en verdriet. Niet alleen voor de jonge pati?nt, ook voor de rest van het gezin. Vakantie

week Stichting Vakantiehuis Thuredrith biedt deze gezinnen een kosteloze vakantieweek aan in ??n van de eigen huizen in Renesse. Tijdens deze zware periode vol onzekerheid is het belangrijk om als gezin op adem te kunnen komen. Om weer wat tijd en aandacht voor elkaar te hebben en samen te genieten. Gezinnen die in Re

nesse op vakantie zijn weggeweest, geven aan hoe belangrijk en fijn het was om even afstand te kunnen nemen van alle spanningen. Zodat er weer nieuwe energie is om alle onderzoeken en behandelingen aan te kunnen.

 

Collecte zondag 1 augustus

Simavi werkt aan de verbetering van het dagelijks leven van vrouwen en meisjes in 10 Afrikaanse en Aziatische landen.

Bij hun aanpak stellen ze vrouwen centraal in hun werk, baseren zich op mensenrechten en bouwen aan een blijvende verandering. De enige manier om te zorgen voor blijvende verandering, is door duurzaam te investeren in welzijn en gezondheid. Waarbij ook mannen en jongens onderdeel zijn van de aanpak, maar prioriteiten van vrouwen staan in het middelpunt van alles wat ze doen.

 

Vakantie

Deze zomer gaan we er drie weken tussenuit. Van zondag 1 augustus tot en met zondag 21 augustus zijn we onder andere in de tuin aan het klussen of naar familie in Duitsland of nog verder met de tent. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met pastorale ouderling Dineke van Opdorp, tel.nr. 415133 of 06-20355927. Of met pastorale ouderling Carla van Beveren, tel.nr. 0111-414889 of 06-22529646. Die zullen, indien nodig, contact opnemen met de vervangende predikant.

 

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik voor en na mijn operatie mocht ontvangen. Het doet je ontzettend goed als er zo wordt meegeleefd .

Met vriendelijke groeten, Loes Bax

 

 

 

Morgendienst 11.00 uur

Psalm 46: 1

Lied 272: 1  / 4

Lied 288

Lied 917

Lied 91a

Lied 302: 1,4

 

Schriftlezing

Markus 6: 45-52

 

 Avonddienst 18.30 uur

Psalm 33 vers 1 en 2

Psalm 33 vers 3 en 7

Lied 974 vers 1 en 2

Lied 903 vers 1 en 6

Geloofsbelijdenis

Lied 236 vers 1, 3, 4 en 5

Slotlied 838 vers 1 en

Schriftlezing: Jesaja 45: 15-19   Johannes 15: 9-17

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag v??r 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 ? 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl