Zondagsbrief
22e jaargang nr. 29, zondag 18 juli 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst  - Overstapdienst  -  Uitzending Radio S-D 09.30 uur                   
Voorganger: ds. L.C. de Borst
Schriftlezingen: Psalm 121, Jozua 1: 1-9
 Ouderling van dienst: Arjan Lindhout
Organist: Ton van Kooten
Koster:  Henk Tromper
Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheeer 3) Mercy Ships 

Vanochtend is er geen kindernevendienst. Crèche: Linda en Luuk. 

De avonddienst 18.30 uur                   
Voorganger: ds. P. Boomsma, Amsterdam
Schriftlezingen: 1 Samuël 16: 1 – 13, Lucas 14: 7 – 11
 Ouderling van dienst: Johan Hoff
Organist: Johan van Broekhoven
Koster:  Henk Tromper
Collecte:  1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheeer

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekening-nummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Gastvoorgangers
Vanavond gaat net als twee weken geleden in de morgendienst ds. Boomsma bij ons voor. Hij verblijft ieder jaar in de zomermaanden in de Schouwse westhoek. Hij is 79 jaar oud, was gereformeerd predikant te Marken, predikant-directeur van Youth for Christ, predikant te Stiens, Apeldoorn en Nijverdal, en is sinds 2006 met emeritaat. Volgende week zondag gaat in de avonddienst mevrouw Koppenaal voor. Zij is predikant in opleiding en woont in Dirksland en verricht op verschillende plaatsen pastoraal werk.

Zitplaatsen overstapdienst
Vanochtend hopen we naast onze eigen gemeenteleden ook gasten te mogen verwelkomen; familie en vrienden van de jongeren die overstappen. We willen hen gastvrij ontvangen en hen zoveel mogelijk een zitplaats beneden aanbieden. Dit betekent dat wij u als gemeentelid willen vragen om deze dienst boven op de galerij plaats te nemen. Voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn om of om een andere reden niet boven kunnen zitten is de rij stoelen voor de kosterbank gereserveerd. De kerkrentmeesters zullen bij de ingang staan om u welkom te heten en u naar een zitplaats te begeleiden. Dank u wel voor uw begrip en medewerking. 
De kerkrentmeesters.

Ouderen en overige eilanders vieren mee
Vanwege corona is men in de huizen van Allevo (de Cornelia, Borendamme, De Duinen, t ’Opper en Mitt Hem) overgegaan tot uitzenden van kerkdiensten van gemeenten op Schouwen-Duiveland die hun diensten uitzenden via internet. De ouderen zijn dus mee verbonden met onze kerkdienst. Bovendien wordt de dienst ook uitgezonden via Radio Schouwen Duiveland. 

Dank
Vorige week zondag ontving onze gastvoorganger ds. Schipper na de morgendienst een attentie van de kinderen en leiding van de kindernevendienst als dank voor het feit dat hij gedurende meer dan een jaar heel veel tijd en energie heeft gestopt in de vervaardiging van filmpjes voor de kindernevendienst. Louise Hoff ontving deze week een attentie omdat zij er meer dan een jaar voor heeft gezorgd dat er zowel in de morgendienst als in de avonddienst zangers waren om de lofzang van de gemeente gaande te houden.

Terugblik gemeenteavond 
Vorige week dinsdagavond 6 juli mochten we alsnog onze jaarlijkse gemeenteavond houden. Fijn dat er zo’n veertig gemeenteleden van alle leeftijden aanwezig waren. Het was waardevol om zo met elkaar verbonden te zijn. 

Kerkdiensten 25 juli 
11.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst
              Collecte: 1) Stichting Vakantiehuis Thuredrith 2) Kerkbeheer
18.30 uur  Voorganger: mw. K. Koppenaal-van Velde, Dirksland
              Collecte: 1) Stichting Vakantiehuis Thuredrith 2) Avonderedienst

Deurcollecte 18 juli Mercy Ships
Het collectedoel van de extra collecte op deze zondag is bedoeld voor Mercy Ships. De jongeren die in deze dienst afscheid nemen van de kindernevendienst, hebben dit collectedoel gezamenlijk gekozen. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in vervulling. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.


Collecte zondag 25 juli – St. Thuredrith
Jaarlijks wordt er in Nederland bij zo’n 500 kinderen kanker vastgesteld. Dat is vaak het begin van een intensief ziekteproces. Een moeilijke tijd met veel zorgen en verdriet. Niet alleen voor de jonge patiënt, ook voor de rest van het gezin. Vakantie
week Stichting Vakantiehuis Thuredrith biedt deze gezinnen een kosteloze vakantieweek aan in één van de eigen huizen in Renesse. Tijdens deze zware periode vol onzekerheid is het belangrijk om als gezin op adem te kunnen komen. Om weer wat tijd en aandacht voor elkaar te hebben en samen te genieten. Gezinnen die in Renesse op vakantie zijn weggeweest, geven aan hoe belangrijk en fijn het was om even afstand te kunnen nemen van alle spanningen. Zodat er weer nieuwe energie is om alle onderzoeken en behandelingen aan te kunnen.

Diaconale hulpdienst
Wie wil er helpen? Een oudere mevrouw uit de wijk van ouderling Janny Walhout (Steenbank) zou graag wat hulp willen hebben. Wie is er in de gelegenheid om regelmatig bij mooi weer samen een wandeling te maken? Graag contact via de diaconale hulpdienst, mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  Namens de diaconie, Koos van Splunter.

Commissie startweekend
Het startweekend van onze gemeente is dit jaar voorzien op 18 en 19 september. De commissie startweekend komt a.s. maandagavond 19 juli om 19.30 uur bij elkaar in het kerkcentrum. Als u of jij het leuk vindt om in deze commissie mee te doen, stuur dan nog een berichtje naar André Flikweert via 06-8325 9350 of
asflikweert@zeelandnet.nl.

Bedankje (1)
Bedankt voor de mooie kaarten, goede wensen en fijne reacties voor mijn 75e verjaardag. Piet de Jonge.

Bedankje (2)
Wat een verrassing! Met ons 50-jarig huwelijk, 23 juni, kregen we vanuit de gemeente zoveel kaarten, bloemen en goede wensen! Hiervoor onze hartelijke dank.
Ton en Elly van Kooten-van Wijngaarden.

 
Liederen ochtenddienst
Psalm 121: 1, 2
Opwekking 705: Toon mijn liefde
Lied 84a: 1, 2
Lauren Daigle, You Say 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Zegenlied
Lied 415: 1

Schriftlezingen
Psalm 121
Jozua 1: 1-9


Liederen avonddienst
Psalm 122: 1 en 3
Lied 103C: 1
Lied 864: 2 en 5
Lied 990: 4, 5 en 6
Psalm 117
Psalm 27: 7

Schriftlezingen
1 Samuël 16: 1 – 13 
Lucas 14: 7 – 11