Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 28 zondag 11 juli 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst        11.00 uur        

   Voorganger:  ds. F. J. T. Schipper

    Schriftlezingen:  Romeinen 8: 35-39 en Jacobus 1: 19-27

  Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

   Organist: Johan van Broekhoven

   Koster: Jan  Willem Viergever

    Collecte: 1)Kebene  2) Kerkbeheer

 Kindernevendienst

     Crèche: Elise en Maud

Vandaag zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd de hele dienst in  het kerkcentrum waar het spel Crazy 77 wordt gespeeld.
De kinderen komen voor de zegen in de kerk terug.

Voor de kinderen die nog niet naar de kindernevendienst komen zijn de verhalen en verwerkingen te vinden via deze link:

  https://drive.google.com/drive/folders/1zUmxR_AMXA4b0yY-   7oBrhDZDDXl1aHKk?usp=sharing

 

Avonddienst         18.30 uur   

  Voorganger: ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam-IJsselmonde

   Schriftlezingen:  1 Korintiërs 2: 1-3 en Handelingen  18: 1- 11

Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

    Organist: Niels Eversdijk

    Koster: Jan Willem Viergever

       Collecte: 1) Kebene 2) Avonderedienst

 

      

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

    Touwbaan 4 •telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Gastvoorgangers

Vanmorgen ruilen de predikant van de Thomaskerk en onze predikant van kerkzaal. Door voor te gaan in de zustergemeente brengen ze de verbondenheid tot uitdrukking.
Vanavond gaat, anders dan in Van
Achter De Beuze was vermeld,
ds.
D. van Vreeswijk voor. Lang geleden was hij ook al eens in de Gasthuiskerk.
Hij is 61 jaar, was vanaf 2007 predikant te Poeldijk en te Zevenhuizen (waar
ds. De Borst eerder predikant was), en is sinds twee weken predikant te Rotterdam-IJsselmonde, de laatste gemeente van ds. De Rooij.
Volgende week zondagavond gaat net als vorige week zondagmorgen ds. Boomsma in de Gasthuiskerk voor. Hij verblijft ieder jaar in de zomermaanden in de Schouwse westhoek. Hij is 79 jaar oud, was gereformeerd predikant te Marken, predikant-directeur van Youth for Christ, predikant te Stiens, Apeldoorn en Nijverdal, en is sinds 2006 met emeritaat.

 

Meeleven met elkaar

Alle gemeenteleden die zorgen hebben rond hun gezondheid of omstandigheden wensen wij veel sterkte en de troost van God toe.

 

Verjaardagen en jubilea

Alle jubilarissen en jarigen feliciteren wij van harte.

 

Overstapdienst

Op zondagmorgen 18 juli zijn er zes tieners die afzwaaien van de kindernevendienst (snif….) Het zijn Hanna van Mourik, Rik van den Bosch, Sil Knoot, Juliët van Schelven, Lydia Verwijs en Froukje Bouwman. In deze All-In-Onedienst doen de jongeren zelf actief mee door voor te lezen, muziek te maken en rond de collecten te helpen. Ook nemen Cor Kooij, Martin van den Bosch en Els van der Kooij afscheid als leiding van de kindernevendienst. We kunnen hen niet genoeg bedanken voor wat ze voor de kinderen van onze gemeente hebben betekend.

 


Kerkdiensten 18 juli

09.30 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst Overstapdienst;
uitzending Radio Schouwen-Duiveland

     Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

   Deurcollecte: Voedselbank Schouwen-Duiveland

18.30 uur  Voorganger:  ds. P. Boomsma, Amsterdam

     Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

Collecte 11 juli Kebene Children’s home

“Deze Belgisch en Nederlandse organisatie streeft ernaar om deze, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

 

Deurcollecte 18 juli Voedselbank Schouwen-Duiveland

De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Ook heeft zij als doelstelling het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet rond komen. En tevens het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers met oog voor voedsel en hart voor mensen…

 

De Toplijst van de Gasthuiskerk
Als werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk zijn we bezig met het plannen van muzikale momenten en bijdragen in de diensten, zoals de zangdienst met Startzondag 19 september. Graag willen we meer inzicht krijgen in uw muziekvoorkeuren. Daarom hebben we uw en jouw hulp nodig!
Zelf hebben wij natuurlijk onze favoriete christelijke liederen, muziekstukken en artiesten. Maar, wat zijn nu eigenlijk die van u? En die van jou?
We willen jullie vragen de komende tijd een persoonlijke Top 5 te maken en deze in te leveren. Het kunnen liederen zijn uit het Liedboek, maar evengoed uit een andere liedbundel, Opwekking of zelfs van een christelijke pop- of kindermuziekgroep. Want ja, ook van de kinderen willen we graag weten wat zij leuk vinden om te horen of zelf te zingen in de kerk!
Indienen kan  per e-mail of per briefje aan één van ons persoonlijk.
Aan de hand van de ingeleverde Toplijsten kunnen we de muzikanten en zangers van onze muziekgroepen helpen een repertoire op te bouwen waarvan we weten dat hier in onze gemeente graag naar wordt geluisterd.
We zijn benieuwd!
Groeten, Louise Hoff, Marianne van Mourik, Ton van Kooten, en ds. Leon de Borst.

 

 

 

Morgendienst 11.00 uur

Psalm 18: 1 en 9

Lied 320: 2, 3 en 4

Lied 288

Lied 208: 2, 3 en 4 (op de melodie van Lied 834)

Lied 313: 1, 2 en 5

Lied 422: 1, 2 en 3

 


Schriftlezing

Romeinen 8: 35-39

Jacobus 1: 19-27

 

Avonddienst 18.30 uur

Psalm 63: 1 en 3

Lied 578: 1, 2 en 6

Lied 103c: 1, 2 en 3

Psalm 32: 3

Lied 723: 1 en 2

Lied 966: 1, 4 en 5

 

 


Schriftlezing

1 Korintiërs 2: 1-3
Handelingen  18: 1- 11