Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 12 september

09.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer / Mercy Ships (deurcollecte)

18.30 uur: ds. D.H. de Roest, Biezelinge

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Zondag 19 september (startzondag)

11.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. L.C. de Borst (zangdienst)

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Avonderedienst

 

Terugblik en vooruitblik: Fijn om de afgelopen zondagen te zien dat steeds meer gemeenteleden het weer aandurven de gang naar de Gasthuiskerk te maken. Het is belangrijk om God en elkaar te ontmoeten. De komende zondagen gaat in drie van de vier diensten onze eigen predikant voor. Aanstaande zondagavond ontmoeten we de jonge predikant van Biezelinge, die al eerder bij ons voorging.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 29 augustus gingen als groet en ter bemoediging naar Jan van de Velde. De bloemen van zondag 5 september gingen naar Debora de Bruijne die tijdens haar vakantie in het ziekenhuis terechtkwam, maar inmiddels weer thuis is.

 

Meeleven met elkaar: Begin vorige week brak mevrouw A.A. Aalbregtse-Hagesteijn na een val haar heup, waarna ze is geopereerd. Als alles goed verlopen is, is ze afgelopen dagen vanuit het ziekenhuis weer teruggekeerd naar haar woongroep in verpleeghuis Cornelia. We wensen haar een voorspoedig herstel. We leven ook mee met Iet en Rinus Geense-Brouwer nu de moeder van Iet op 30 augustus is overleden.

 

Jubilea: Onze hartelijke felicitaties gingen uit naar Reinier en Marieke Bakkenes-de Vliegerdie op maandag 23 augustus 25 jaar getrouwd waren. We wensen hen geluk en nooit ophoudende liefde toe. Mevrouw P.J. Breas-Serier mocht afgelopen maandag haar 91e verjaardag vieren, waarmee we haar van harte feliciteren.

 

Huwelijk: We ontvingen het mooie bericht dat David Storm en Mardine Bax op donderdag 9 september gaan trouwen. Hun huwelijk wordt ingezegend in de Morgensterkerk in Waddinxveen om 14.15 uur. Zij gaan wonen in Utrecht. David heeft zijn ouderlijk huis bij Wim en Monique al enige tijd verlaten om elders te studeren. Hij heeft destijds belijdenis gedaan in onze gemeente. We feliciteren David en Mardine van harte met hun huwelijk en wensen hen met hun familie een mooie dag toe.

 

Bijzondere giften: Mevrouw Uijl-Bil en mevrouw Van Wezel-van der Vliet ontvingen beiden €20,- voor het bloemenfonds. Hartelijk dank voor de ontvangen bedragen.

 

Bijbelleeskring: De Bijbelleeskring is vanaf nu om de twee weken op woensdagavond om 19.00 uur tot uiterlijk 19.45 uur. Je kunt nog meedoen; het is echt heel leuk. Denk niet dat het allemaal heel moeilijk is. Het geeft juist de kans om vragen te stellen over wat je niet begrijpt. Op 15 september behandelen we met elkaar van het boek Numeri de hoofdstukken 1 tot en met 6.

 

Startweekend: Deze week verschijnt het septembernummer van Van achter de Beuze, het kwartaalblad van onze wijkgemeente. Daarin vindt u meer informatie over het startweekend dat dit jaar in het thema staat van ons jaarthema “Van U is de toekomst”. Dit weekend staat het thema “duurzaamheid” centraal. Op zaterdag begint de middag om 14 uur met een korte lezing over het thema in het kerkcentrum. Daarna stappen we rond 14.45 uur samen op de fiets. ’s Avonds willen we met elkaar in de kerk een maaltijd houden. We dagen elkaar uit om zelf een of meer gerechten te maken – een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht – die in het teken staan van een van de genoemde thema’s. Het hoeft niet per se iets moeilijks te zijn, maar laat vooral uw creativiteit de vrije loop. Denk aan seizoensgebonden producten, misschien uit uw eigen tuin (heel duurzaam). Een vegetarisch gerecht is natuurlijk prima, maar u mag er ook vlees door verwerken. Mogen wij opnieuw op u en jullie rekenen? De maaltijd begint om 18.00 uur, maar u bent al welkom vanaf 17.15 uur. Op zondagmorgen is de startdienst met inbreng van jong en oud. De avonddienst is een zangdienst, waarin de liederen centraal staan die u heeft aangereikt toen u in de afgelopen weken uw top 5-liederen doorgaf aan de muziekcommissie.

 

Herkerken: Waarschijnlijk zal in deze of de volgende kerkbode er weel meer over te lezen zijn, maar op donderdagavond 30 september zal in de Gasthuiskerk een bijeenkomst worden gehouden van de ring Schouwen-Duiveland/Tholen van onze Protestantse Kerk. Op deze avond staat het boek Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer centraal. Een prikkelend en urgent boek – verkrijgbaar in de boekhandel – dat een weg wil wijzen voor de kerk na corona. Remmelt Meijer gaat met ons in gesprek over het boek. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar het is wel handig om de datum alvast in je agenda te zetten. In Van achter de Beuze van deze week leest u een nadere toelichting door ds. De Borst op het boek.

 

Tenslotte: We zien ernaar uit om elkaar tijdens en rond het startweekend weer te ontmoeten. We verlangen ernaar echt een nieuwe start te maken en hopen dat zo veel mogelijk gemeenteleden dat met ons willen doen. Weet u hartelijk welkom.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert