Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 8 augustus
11.00 uur: ds. J. Smink, Zierikzee
Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer
18.30 uur: dr. M. van der Veer, Zierikzee
Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

Zondag 15 augustus
09.30 uur: ds. N. de Boo, Zeist (koffiedrinken na de dienst)
Collecten: Werelddiaconaat Indonesi? / Kerkbeheer
Deurcollecte: Jeugdwerk
18.30 uur: ds. J. van Belzen, Maassluis
Collecten: Werelddiaconaat Indonesi? / Avonderedienst

Zondag 22 augustus
11.00 uur: ds. J. Smink, Zierikzee
Collecten: Diaconie algemeen / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. A.L. Molenaar, Bruinisse
Collecten: Diaconie algemeen / Avonderedienst

Terugblik: We beleefden, inmiddels al weer even geleden, een goed bezochte overstapdienst, waarin zes jongeren, Rik, Froukje, Sil, Hanna, Juli?t en Lydia, de overstap maakten van kindernevendienst naar kerkdienst en catechese. De jongeren hadden zelf een grote inbreng in deze ?all-in-one-dienst?.

Vooruitblik: De komende zondagen gaan vanwege de vakantie van onze eigen predikant in alle diensten gastvoorgangers voor. Het zijn allemaal bekende voorgangers: vier van hen wonen op ons eiland en de twee anderen zijn in het verleden op het eiland predikant geweest. Het is goed om alvast te melden dat we op zondag 29 augustus in beide diensten het Heilig Avondmaal hopen te vieren.

Vakantie ds. De Borst: Ds. De Borst geniet vanaf zondag 1 tot en met zondag 22 augustus vakantie. In deze periode kunt u voor urgente pastorale situaties contact opnemen met ouderling Dineke van Opdorp-Sint of met ouderling Carla van Beveren-van Mierloo. Zij zullen, indien nodig, contact opnemen met de vervangende predikant.

Omzien naar elkaar: We deden afgelopen zondag voorbede voor mevrouw C. Bakker-Steenaard en voor Linda Bakker, omdat hun moeder en oma Steenaard in Middelburg is overleden, in de hoge leeftijd van 98 jaar.

Jubilea: Arjan en Mari?tte Lindhout mochten op maandag 19 juli in dankbaarheid, samen met hun kinderen, gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met deze feestelijke dag. Twee van de oudste gemeenteleden waren in de afgelopen weken jarig. De heer J.J. Dorst werd op donderdag 29 juli 95 jaar oud en mevrouw K. Boot-van der Nagel bereikte op dinsdag 13 juli de bijzonder hoge leeftijd van 99 jaar. Mevrouw A. Hoekman-Jumelet hoopt a.s. zaterdag 7 augustus haar 85e verjaardag te vieren. Alle jarigen feliciteren we van harte met hun mijlpalen.

Bloemen: De bloemen van zondag 18 juli gingen als blijk van medeleven naar de heer J. Quist die na een tijdelijke opname in verpleeghuis Cornelia weer naar huis mocht terugkeren, en naar de familie Van der Ploeg-Vane. De bloemen van zondag 25 juli gingen als groet en ter bemoediging naar mevrouw J. de Reus-Flikweert die onlangs geruime tijd in het ziekenhuis opgenomen is geweest; wij wensen haar een voorspoedig herstel. De bloemen van zondag 1 augustus tenslotte gingen met een hartelijke groet, naar de heer W.C. de Leeuw die nog altijd ? en dat al zeer vele jaren ? een van de samenstellers is van de zondagsbrief.

Koffiedrinken na de dienst: Afgelopen zondagmorgen hebben we voor het eerst sinds heel lange tijd weer na de dienst koffie gedronken. Velen van u hebben naar dat moment uitgekeken. Omdat het zo goed bevallen is, willen we op zondagmorgen 15 augustus opnieuw koffiedrinken na de dienst. Als het weer het toelaat, doen we dat ?onder de Beuze?.

Tenslotte: We wensen hen die deze weken vakantie vieren een goede tijd van rust en ontspanning. Hen die thuisblijven wensen we toe dat ze de nabijheid ervaren van onze goede God, die beloofd heeft met ons te zijn, alle dagen van ons leven.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
Andr? Flikweert