Zondag 18 juli
09.30 uur: ds. L.C. de Borst (All-in-one-dienst)
(uitzending via Radio Schouwen-Duiveland)
Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer / Voedselbank
18.30 uur: ds. P. Boomsma, Amsterdam
Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

Zondag 25 juli
11.00 uur: ds. L.C. de Borst
Collecten: Vakantiehuis Thuredrith / Kerkbeheer
18.30 uur: mw. K. Koppenaal-van Velde, Dirksland
Collecten: Vakantiehuis Thuredrith / Avonderedienst

Zondag 1 augustus
09.30 uur: ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
Collecten: Simavi / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. C. Bijman, Arnemuiden
Collecten: Simavi / Avonderedienst

Terugblik: Vorige week dinsdagavond 6 juli mochten we alsnog onze jaarlijkse gemeenteavond houden. Fijn dat er zo’n veertig gemeenteleden van alle leeftijden aanwezig waren. Het was waardevol om zo met elkaar verbonden te zijn. Afgelopen zondag was er, voor het eerst sinds onze gemeente niet meer vacant is, weer kanselruil met de gemeente van de Thomaskerk. De kinderen en leiding van de kindernevendienst maakten van deze gelegenheid gebruik door ds. Schipper na de dienst een attentie aan te bieden. Zij deden dit als dank voor zijn grote inzet voor het vervaardigen van filmpjes voor de kinderen van beide gemeenten gedurende de corona-tijd, meer dan een jaar.

Zingen in de kerk: Zoals verwacht, worden sinds zondag 4 juli alle liederen weer door de gehele gemeente gezongen. Gedurende lange tijd is, zowel in de morgendienst als in de avonddienst, de lofzang gaande gehouden door zangers uit de gemeente (en enkele gastzangers). Al die tijd heeft Louise Hoff een en ander gecoördineerd en ervoor gezorgd dat er altijd weer voldoende zangers beschikbaar waren. Als dank voor deze grote inzet ontving Louise in de afgelopen dagen een attentie.

Vooruitblik: De komende zondagen gaan behalve onze eigen predikant bekende gastvoorgangers voor. Aanstaande zondagmorgen stappen zes jongeren over van de kindernevendienst naar de catechese. Het zijn Rik van den Bosch, Froukje Bouwman, Sil Knoot, Hanna van Mourik, Juliët van Schelven en Lydia Verwijs. In deze All-in-one-dienst, een dienst voor alle generaties dus, doen de jongeren zelf actief mee door voor te lezen, muziek te maken en rond de collecten te helpen. Ook nemen Martin van den Bosch, Cor Kooij en Els van der Kooij-de Vlieger afscheid als leiding van de kindernevendienst. We zijn hen zeer dankbaar voor wat ze gedurende lange tijd voor de kinderen van de gemeente hebben betekend. In verband met de zomervakantie van ds. De Borst zullen er in de periode van zondag 1 tot en met zondag 22 augustus in beide diensten gastvoorgangers zijn. In de komende zondagsbrieven kunt u lezen wie van de ouderlingen in deze periode het eerste pastorale aanspreekpunt zullen zijn.

Omzien naar elkaar: De heer J. Quist is vorige week thuis gevallen. Daarom is hij tijdelijk opgenomen op afdeling Polderland van verpleeghuis Cornelia, Emil Sandströmweg 2 (4301 NW). We wensen hem op zijn hoge leeftijd een voorspoedig herstel toe. Ook andere gemeenteleden die zorgen hebben rond hun gezondheid of omstandigheden, wensen wij veel sterkte en de troost van God toe.

Jubilea: Mevrouw Corrie van Hekke-van der Wekken hoopt op donderdag 15 juli de hoge leeftijd van 90 jaar te bereiken. Ze is dankbaar dat ze dit in zo’n goede gezondheid mag meemaken. We feliciteren haar van harte met deze mijlpaal.

Bloemen: De bloemen van zondag 4 juli gingen als blijk van medeleven naar mevrouw Lenie van Renswoude-Heijboer die in de afgelopen periode verschillende operaties heeft ondergaan. De bloemen van zondag 11 juli gingen als teken van blijdschap en bemoediging naar mevrouw E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken nu de operatie op dinsdag 6 juli goed is verlopen en de uitslag gelukkig is dat er niets kwaadaardigs is gevonden.

Geslaagd: Verschillende jongeren behaalden in de afgelopen weken hun middelbare school diploma. Hartelijk gefeliciteerd daarmee. Namens de gemeente heeft jeugddiaken Eleanore van Opdorp aan degenen van wie de naam bij ons bekend is, een attentie uitgereikt. Degenen die niet geslaagd zijn, en hun ouders, wensen we veel sterkte toe met de herkansingen of het nieuwe schooljaar.

Giften: Mevrouw M.M. de Ruijter-van Beveren ontving € 20,- voor het bloemenfonds.

Muziek in de Gasthuiskerk: De werkgroep muziek van onze gemeente is bezig met het plannen van muzikale momenten en bijdragen in de diensten, zoals de zangdienst op de startzondag 19 september. De werkgroep wil graag meer inzicht krijgen in de muziekvoorkeuren in de gemeente. Wat zijn uw en jouw favoriete christelijke liederen, muziekstukken en artiesten? De werkgroep vraagt u en jou de komende tijd een persoonlijke Top 5 te maken en deze in te leveren. Het kunnen liederen zijn uit het Liedboek, maar evengoed uit een andere liedbundel, Opwekking of zelfs van een christelijke pop- of kindermuziekgroep. Want ja, ook van de kinderen willen we graag weten wat zij leuk vinden om te horen of zelf te zingen in de kerk! Indienen kan per e-mail naar familievanmourik5@gmail.com of per briefje aan één van de werkgroepleden: Louise Hoff (Touwbaan 4), Marianne van Mourik (Sint Domusstraat 22), Ton van Kooten (Steiltjesstraat 20) en ds. Leon de Borst (Zilvermeeuwstraat 1). Aan de hand van de ingeleverde Toplijsten kan de werkgroep de muzikanten en zangers van onze muziekgroepen helpen een repertoire op te bouwen waarvan we weten dat hier in onze gemeente graag naar wordt geluisterd. De werkgroep is benieuwd!

Tenslotte: Deze kerkbode is voor een periode van drie weken, een teken dat voor velen, in het bijzonder de gezinnen met schoolgaande kinderen, de vakantietijd aanbreekt. We hopen dat velen van u en jullie in deze periode een moment van rust en recreatie (herschepping) mogen ervaren, dichtbij of misschien toch iets verder weg. We hopen ook dat we in deze vakantietijd extra aandacht hebben voor hen die zich juist in deze periode wat eenzaam kunnen voelen.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert