Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl


Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl


Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nlZondag 20 juni

09.15 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Wereldvluchtelingendag / Kerkbeheer / Jeugdwerk (deurcollecte)

18.30 uur: ds. F.W. Verbaas, Heusden

Collecten: Wereldvluchtelingendag / Avonderedienst

 

Zondag 27 juni

11.00 uur: ds. L.C. de Borst (viering Heilige Doop)

Collecten: Jeugddiaconaat / Kerkbeheer

18.30 uur: mw. ds. J.J. de Lange, Kamperland

Collecten: Jeugddiaconaat / Avonderedienst


Terugblik: Vorige week zondag waren er twee feestelijke diensten: we mochten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Extra feestelijk was het dat we na lange tijd weer met meer mensen in de kerk mochten zijn, dat de kindernevendienst en de crèche weer van start zijn gegaan en ook dat we voor het eerst weer samen mogen zingen, al is het voorlopig alleen nog maar het slotlied. 


Vooruitblik: Let u er op dat a.s. zondag 20 juni de morgendienst eenmalig om 09.15 uur begint, zodat er voldoende tijd is voor reiniging en ventilatie voordat de vrijzinnige wijkgemeente om 11 uur haar dienst houdt. Zondagavond is er een nieuwe gastvoorganger in de Gasthuiskerk. Ds. Frans Willem Verbaas is ook wel bekend als schrijver van verschillende romans als Engelenwoede en Mensen van Licht en Steen. In de dienst van zondag 27 juni hopen we Niene Vijverberg te dopen. Ze is de dochter van Wilco en Annemieke en zusje van Mara, Pijlerdam 18, 4303 AJ in Zierikzee. Dit is weer een


Versoepeling coronamaatregelen: Zoals bekend heeft de regering een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt met ingang van zaterdag 5 juni. In onze gemeente worden de regels ook enigszins versoepeld. Met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter (en andere basisregels) kunnen we maximaal 110 zitplaatsen (15%) benutten in de kerkdiensten. We maken nog steeds gebruik van mondkapjes en een looproute. U hoeft zich voor de diensten niet vooraf aan te melden. We registreren de bezoekers bij binnenkomst. Ook de kindernevendienst en de crèche zijn weer begonnen. Tijdens de ochtenddienst kan de kerk via beide ingangen worden betreden. Om er voor te zorgen dat looproutes elkaar niet kruisen, zal wie via de ingang aan de zijde van Xenos binnenkomt een zitplaats beneden krijgen toegewezen. Wie via de ingang naast Omoda binnenkomt zal naar boven worden geleid. Tijdens de avonddienst is alleen de ingang naast Omoda open. De ochtenddiensten worden ook online uitgezonden. De samenzang wordt nog gedaan door twee zangers bij het orgel, maar het slotlied mag, ingetogen, door de hele gemeente worden meegezongen. Voor jeugdbijeenkomsten (leeftijd tot 18 jaar) gelden geen beperkende maatregelen meer. Vanaf 18 jaar kan voor verenigingswerk, vorming en toerusting, kringwerk, catechese in een binnenruimte weer met maximaal 30 personen worden samengekomen en buiten is een samenkomst (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 personen mogelijk. Dit alles met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel. Een vergadering met maximaal 50 personen, in een zaal waar dat kan met 1,5 meter afstand, is toegestaan. Hopelijk zijn we nu op weg naar een terugkeer naar “normaal” en kunnen we elkaar weer ontmoeten in de kerk. Van harte uitgenodigd!


In memoriam: Op woensdag 2 juni is na een kort en rustig ziekbed overleden Cor (Cornelis Pieter) van Eck. Hij is 81 jaar oud geworden. Cor is geboren in IJsselstein. Hij was in de wieg gelegd om in het onderwijs te gaan dus ging hij in Gouda naar de kweekschool. Hij ging aan de slag in het basisonderwijs te Oude Tonge en de rest van zijn werkzame leven in Middelharnis. Hij trouwde met zijn geliefde Adri met wie hij 57 jaar getrouwd zou zijn. Samen kregen ze drie kinderen: Corine, Ellen en Peter, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Cor was altijd betrokken bij de kerk, vooral muzikaal. Hij speelde jarenlang orgel in Kerkwerve en in andere kerken op Schouwen Duiveland. Hij dirigeerde koren van Renesse tot Zierikzee en zong zelf ook graag mee zoals met Zierikzingt. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem als het ging om kerkmuziek of andere klusjes. Zo werkte hij op vakantie in Zwitserland mee aan de vertaling van Duitstalige diensten op de camping en aan het kinderwerk. Cor was een zorgzame, nette, correcte man die tegelijk in was voor een grap. Een echte doorzetter. In zijn geloof leerde hij steeds meer, om niet zozeer vanuit vaste kaders maar vanuit vertrouwen op God te leven. Zo kwam hij los van de geloofsbeleving van zijn jeugd. Samen met Adri reisde hij graag over de wereld, van Nederland tot Azië, om de landen waarover hij in de aardrijkskundelessen had onderwezen zelf te ervaren. Het Indonesische eiland Bali werd een jaarlijkse overwinterplek waar hij na zijn pensioen met Adri heerlijk kon uitrusten. Niet lang nadat bij hem de ziekte van Parkinson werd geconstateerd kreeg hij een hersenbeschadiging die hem beperkingen opleverde. De laatste drie jaar werd hij daarom verpleegd in Borrendamme. We wensen Adri, Oosterscheldestraat 91 (4302 WH) en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind alle troost en zegen toe die ze nodig hebben om dit verlies te dragen.


Omzien naar elkaar: We deden opnieuw voorbede voor mevrouw Willemien van de Velde-Hekman ie ernstig ziek is. Er is nog geen verandering gekomen in de situatie van de heer Joost Uijl die aan de beademing ligt vanwege corona in het ADRZ in Goes. Zijn vrouw Nel moet geholpen worden aan haar arm waar het bloed niet goed doorstroomt. Dat zijn wel veel zorgen bij elkaar. We bidden voor hen beiden. We deden ook voorbede voor Willem en Linda Jumelet-de Waal omdat de opa van Linda op zondag 6 juni in de hoge leeftijd van 96 jaar overleed.


Bloemen: Het bloemstuk van de avondmaalszondag 6 juni ging met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Piet de Rijke die in het ziekenhuis werd behandeld. De bloemen van zondag 13 juni gingen naar mevr. D.M. Hekman-van Barneveld.


Examens: We zijn blij met alle scholieren die geslaagd zijn. Voor sommigen zit het er nog niet op. Maar voor velen wel. We feliciteren allen die het kostbare diploma hebben behaald en wensen allen succes die nog moeten doorzetten of herkansen.


Verjaardagen: De afgelopen tijd mochten de volgende gemeenteleden hun verjaardag vieren. Dhr. J.K. Brouwer is op 2 juni 75 jaar geworden. Mw. J. Visser-de Koning is op 7 juni 91 geworden. We feliciteren hen van harte en hopen dat ze een feestelijke dag mochten beleven.


Collecteren: Als u, ondanks de versoepelingen, nog niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per CHRCH app of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.


Filmpjes kindernevendienst: Op zondag 6 juni werd voor het laatst een filmpje voor de kinderen uitgezonden. Meer dan een jaar werd, in harmonieuze samenwerking tussen de leiding van de kindernevendienst van onze gemeente en van de Gereformeerde kerk (Thomaskerk), wekelijks een filmpje gemaakt. Dank aan de vele gemeenteleden van beide gemeenten die hieraan hun beste krachten hebben gegeven. In het bijzonder danken we ds. Freek Schipper, die het initiatief nam voor de filmpjes en zich hier buitengewoon voor heeft ingezet.


Startweekend: Noteert u alvast in uw agenda: op zaterdag 18 en zondag 19 september is het jaarlijkse startweekend van onze gemeente. We hopen dat de omstandigheden zo zullen zijn dat we met recht een nieuwe start kunnen maken. Graag bereiden we dit startweekend voor met een groep gemeenteleden van verschillende leeftijden. Fijn als u of jij hieraan mee wilt doen. Graag aanmelden vóór 25 juni bij onze scriba Johan Hoff via kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl of 06-3072 9825. We plannen dan begin juli een eerste bijeenkomst.


Gemeenteavond: De jaarlijkse gemeenteavond die we eigenlijk in mei hadden willen houden willen we, gelet op de verruimde mogelijkheden, alsnog houden op dinsdagavond 6 juli. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. In komende zondagsbrieven leest u meer over het programma van deze avond.


Tenslotte: We zijn blij en dankbaar als kerkenraad dat de diensten steeds toegankelijker worden voor meer gemeenteleden. We mochten de laatste weken verschillende gemeenteleden begroeten die vanaf het begin van corona niet meer in de kerk zijn geweest. Tegelijk horen we dat ze zeer betrokken zijn gebleven via het internet. Wat een zegen in deze tijd! Ook fijn dat de kinderen weer naar de kindernevendienst kunnen en terug in de dienst de zegen mogen ontvangen. We bidden dat allen die zich verbonden wisten weer de weg terug zullen vinden.Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert en ds. Leon de Borst