Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 9 mei
11.00 uur: ds. G.C. Lock, Scheveningen
Collecten: Hulp voor Helden / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. D.H. de Roest, Kapelle-Biezelinge
Collecten: Hulp voor Helden / Avonderedienst

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: ds. F.J.T. Schipper (gezamenlijke dienst in de Gasthuiskerk)
Collecten: Diaconaal Centrum De Herberg / Kerkbeheer

Zondag 16 mei
11.00 uur: ds. L. Hoftijzer, Rijswijk (NB)
Collecten: Diaconie algemeen / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland
Collecten: Diaconie algemeen / Avonderedienst


Vooruitblik: Omdat de vrijzinnige wijkgemeente na een pauze van enkele maanden weer begint met kerkdiensten (die dan om 09.15 uur beginnen), zullen onze morgendiensten met ingang van aanstaande zondag net als vorig jaar weer om 11 uur beginnen. Vanwege de vakantie van ds. De Borst zijn er de komende zondagen steeds gastpredikanten; drie van de vier zijn jonger dan veertig jaar. Voor ds. Hoftijzer is het de eerste keer dat hij in de Gasthuiskerk voorgaat. Het feest van Hemelvaart vieren we in de Gasthuiskerk met de broeders en zusters van de Thomaskerk.

Aanmelden: U moet zich alleen nog voor de ochtenddienst (dat geldt ook voor de dienst op Hemelvaartsdag) aanmelden en niet meer voor de avonddienst. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-2252 9646 (Piet en Carla van Beveren). De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden via het linkje op de eerste pagina van de website van onze wijkgemeente. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl.

Vakantie predikant: Ds. De Borst geniet met zijn gezin tot en met 16 mei twee weken meivakantie. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met ouderling Janny Walhout-Burger via 06-2533 3690. Zij zal zo nodig contact opnemen met de vervangende predikant. Nieuws voor de zondagsbrief mag ook naar haar. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met ouderling Carla van Beveren-van Mierloo via 414889 of 06-2252 9646.

Omzien naar elkaar: We deden opnieuw voorbede voor Willemien van de Velde-Hekman, Oudeweg 21 (4301 TC), die in afwachting is of er nog een verdere behandeling is voor haar ernstige ziekte. Uw voorbede wordt gevraagd voor haar en haar man Jan en de kinderen. Piet de Jonge, Steiltjesstraat 25 (4301 HS), onderging een korte opname in het ziekenhuis voor een onderzoek en het verwijderen van een niersteen. Daarbij is hij dankbaar dat hij in deze ongemakkelijke tijd toch geholpen kon worden. We zijn dankbaar dat alles goed is verlopen. 

Bloemen: De bloemen van zondag 18 april gingen als groet en ter bemoediging naar mevrouw C.M. (Corrie) de Gelder-Matthijsse, die op 15 april definitief is verhuisd naar verpleeghuis Cornelia, Emil Sandströmweg 2 (4301 NW), waar ze al tijdelijk verbleef. Ze gaat nu wonen op afdeling Hoge Duin. We hopen en bidden dat ze zich er thuis zal gaan voelen. De bloemen van zondag 25 april gingen naar Gretha Uijl-Bil, Zandweg 37 (4301 TA), omdat haar man Jan een jaar geleden, op 14 april 2020, is overleden. De bloemen van zondag 2 mei gingen naar de heer en mevrouw Van den Berg-de Bruine, Schuurbeque Boeijestraat 2/4 (4301 KK), van wie een zwager aan het coronavirus overleed, nog maar 66 jaar oud. Joost van den Bosch, Boezem 10, die bij een val zijn sleutelbeen brak, ontving vorige week ter bemoediging een presentje vanuit het jeugdwerk.

Verjaardagen en jubilea: In de afgelopen periode waren er verschillende bijzondere verjaardagen te vieren. Op dinsdag 20 april vierde mevrouw M.C. Zwier-van Holten, haar 90e verjaardag. Op vrijdag 23 april vierde de heer A. Berrevoets, zijn 80e verjaardag. Op dinsdag 4 mei werd ook de heer T. Kelder, 80 jaar. En op zaterdag 8 mei hoopt ook de heer L.C. van den Hoek, zijn 80e verjaardag te vieren. We wensen alle jarigen goede herinneringen aan de afgelopen 80 c.q. 90 jaar en een hoopvolle toekomst. Jan en Mia de Bel-Hagesteijn, vierden afgelopen zaterdag 1 mei, zo kort na het overlijden van Mia’s vader, een bijzondere mijlpaal: zij waren 40 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen met hun kinderen en kleinkinderen de zegen van onze God toe.

Onderscheiden: Het heeft Zijne Majesteit behaagd afgelopen maandag een tweetal gemeenteleden te onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden kregen de onderscheiding opgespeld door hun echtgenotes in de hen zo vertrouwde Gasthuiskerk. 
De heer J.P. (Johan) Bax, werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor de wijkvereniging Hart van Poortambacht, voor het Platform voor mensen met een beperking op Schouwen-Duiveland, waarvan hij secretaris was, en voor het Watersnoodmuseum, waar hij al vele jaren vrijwilliger is, maar ook voor zijn jarenlange inzet voor onze Hervormde gemeente. Hij was twaalf jaar (1992-2004) diaken en vervult sinds 2004 nog vele ondersteunende werkzaamheden, in het bijzonder voor de samenstelling van de zondagsbrief, het maken van roosters en de verkoop van collectebonnen.
De heer A.M.P. (Adri) van der Schelde, werd onderscheiden voor zijn vele werkzaamheden voor onze gemeente, maar ook omdat hij twintig jaar (1963-1983) bestuurslid en jeugdwerkleider is geweest van het CJV, zes jaar (1983-1989) penningmeester is geweest van de tennisvereniging LTC Zierikzee en sinds 2007 bestuurslid (en sinds 2009 penningmeester) is van de Interkerkelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening. In onze gemeente was hij acht jaar (1984-1992) diaken. Hij was vanaf 1998 ouderling-kerkvoogd tot hij op 1 mei 1999 werd benoemd tot administrateur van de Hervormde gemeente. Dat betekent dat hij al 22 jaar administrateur is van de kerkrentmeesters, zowel van de centrale gemeente als van beide wijkgemeenten, en van de centrale diaconie. Ook vervult hij al die tijd de ledenadministratie en de verhuur van de Gasthuiskerk en het kerkcentrum.
Wij feliciteren beide gedecoreerden van harte met hun onderscheiding. Namens onze gemeente is maandag aan beiden een prachtig boeket bloemen overhandigd met vele oranje tinten.

Kindernevendienst: In de komende weken worden nog, in samenwerking met de Thomaskerk, filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

Collecteren: Als u niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per CHRCH app of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Verantwoording giften: Ouderling C.J. van Beveren-van Mierloo ontving € 20,- voor de diaconie en ouderling T.L. Wessels-van Dongen ontving € 20,- voor het bloemenfonds.

CHRCH app vernieuwd naar CHRCH2: Naast de website van onze wijkgemeente, hervormdzierikzee.nl/gw, maken we al geruime tijd gebruik van een app. Deze app, genaamd CHRCH-app, is gemaakt om informatie nog toegankelijker te maken op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld de zondagsbrief, agendafunctie, prikbord, ledenlijst, nieuwsberichten en ook linkjes naar de kerkdiensten maken het heel gemakkelijk. Om alles goed te laten functioneren is de app vernieuwd. Er moet eenmalig opnieuw aangemeld worden; selecteer de Hervormde gemeente Zierikzee, vul uw emailadres in en uw password. Hierna zal de app weer werken zoals u gewend bent, met verbeteringen. Maakt u nog geen gebruik van de app? Dan nodigen wij u/jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH. Wenst u hulp bij het installeren van de app? Laat het de kerkrentmeesters weten via walter.joannet@gmail.com.

Tenslotte: Afgelopen zondag luisterden we in de avonddienst naar een minder bekend, maar erg aansprekend oorspronkelijk Zweeds lied: Lied 970. Het lied zet ons in deze paastijd al in het licht van Pinksteren met zijn vijf coupletten: Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus. Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven. Gaven schonk hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus. Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten. Leden zijn er vele, één is Zijn kerk, wij zijn Christus’ lichaam. En dan het steeds terugkerende refrein: Wij zijn één in Christus. Moge dat zo zijn.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert