Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl


Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl


Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl


Zondag 18 april
10.00 uur: ds. L.C. de Borst
Collecten: Werelddiaconaat / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. P.L. de Jong, Rotterdam
Collecten: Werelddiaconaat / Avonderedienst


Zondag 25 april
10.00 uur (mogelijk 11.00 uur): ds. L.C. de Borst
Collecten: IZB / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. L.C. de Borst
Collecten: IZB / Avonderedienst


Zondag 2 mei
10.00 uur: ds. J. van Belzen, Maassluis
Collecten: Stichting Opkikker / Kerkbeheer
Deurcollecte: Jeugdwerk
18.30 uur: ds. G. de Lang, Dordrecht
Collecten: Stichting Opkikker / Avonderedienst

Terugblik: In de afgelopen weken stonden we stil bij het lijden en sterven én de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Op Goede Vrijdag doofde ouderling Carla van Beveren de paaskaars. Nadat we elkaar hadden begroet met de woorden “De Heer is wáárlijk opgestaan”, droeg diaken Elbert van Riet op Eerste Paasdag de brandende nieuwe paaskaars de kerk binnen. Buiten ons gezichtsveld is de paaskaars weer ontstoken. Zo heeft God ook Christus opgewekt zonder dat iemand er getuige van was. Het licht van de paaskaars mag ons elke dienst weer attent maken op Gods aanwezigheid. De oude paaskaars is als bemoediging gebracht bij Gert Stoutjesdijk, Haringvlietstraat 8, vanwege het zware verlies dat hij het afgelopen jaar heeft moeten lijden. We hopen en bidden dat de kaars die dienst heeft gedaan in de kerk hem in de moeilijke momenten mag herinneren aan de God die ons sterkt en nabij is.

Vooruitblik: De komende zondagen beginnen de morgendiensten om 10 uur. Of de morgendienst van 25 april ook om 10 uur (of om 11 uur) begint, hangt af van de beslissing van de kerkenraad van de vrijzinnige wijkgemeente over het moment van herstart van hun diensten. Houd voor die zondag dus de zondagsbrief van 18 april, website of chrchapp (zie hieronder) in de gaten.

Aanmelden: Met ingang van a.s. zondag 18 april moet u zich alleen nog voor de ochtenddienst en niet meer voor de avonddienst aanmelden. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-2252 9646 (Piet en Carla van Beveren). De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden via het linkje op de eerste pagina van de website van onze wijkgemeente. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl.

Enkele afspraken rond de diensten: We gebruiken bij binnenkomst alleen de hoofdingang onder de Beuze (de deur nabij Omoda). De zijdeur van de kerk blijft dicht. Ook het gangetje bij de zijdeur niet te gebruiken. Gemeenteleden die in een kwetsbare positie verkeren qua gezondheid adviseren we voorlopig de diensten niet te bezoeken, maar online mee te kijken. Iedereen die in de kerk is moet een mondkapje dragen. Op de zitplaatsen mag het mondkapje worden afgedaan. In de kerk zijn aangewezen zitplaatsen. Tussen de gemeenteleden (gezinnen mogen bij elkaar zitten) zijn minimaal drie lege stoelen. Van gemeentezang zal nog geen sprake zijn. De liederen worden gezongen door twee geoefende zangers die op ruime afstand van de gemeente staan.

Omzien naar elkaar: We deden voorbede voor Mia en Jan de Bel. Mia’s vader, de heer Joost Hagesteijn, is op zondag 21 maart overleden. We denken ook aan kleinzoon Jan Leen met zijn vrouw Johanna en achterkleinzoon Julian. Ook deden we voorbede voor Geertjan en Debora de Bruijne-Posdijk en hun dochters Hannelore en Bo, nu hun vader en opa Jacob de Bruijne op donderdag 8 april op 97-jarige leeftijd is overleden. Bij het verdriet is er dankbaarheid voor alles wat hij voor hen heeft mogen betekenen en voor de hoge leeftijd die hij heeft mogen bereiken. We blijven bidden voor en meeleven met mevrouw Willemien van de Velde-Hekman, die ernstig ziek is.

Bloemen: De bloemen van zondag 28 maart gingen als groet en ter bemoediging naar mevrouw L. Bimmel-Vinke, wier echtgenoot een jaar geleden overleed, en naar mevrouw P.H. van der Weele-Klink in verband met haar nieuwe woonverblijf in De Wieken. De bloemen van de Stille Week gingen naar mevrouw M.S. van der Zande-Smits, Borrendamme, wier echtgenoot een jaar geleden overleed. De bloemengroet van de Paaszondag ging naar haar schoonzus mevrouw Z.S. van der Zande-Bal, die al geruime tijd ziek is. De bloemen van zondag 11 april gingen naar mevrouw K.P. Berrevoets-de Vlieger, die een lelijke val maakte met haar fiets en daarbij haar arm brak, vlak onder haar schouder. De breuk moet met rust genezen, waardoor het extra lang zal duren.

Geboren: Op woensdag 17 maart is een dochter geboren in het gezin van Wilco en Annemieke Vijverberg-Poot. Noëmi Hannah (Niene) is het zusje van Mara. We zijn blij en gelukkig met dit gezin en bidden Niene alle zegen en genade van onze Heer toe.

Verjaardagen en jubilea: In de afgelopen periode waren er verschillende bijzondere verjaardagen te vieren. Op zondag 28 maart werd de heer T. Heikamp, 80 jaar. Mevrouw G. de Bruin, werd op woensdag 14 april 85 jaar. Mevrouw Wil Fennema-Mutaers, hoopt op donderdag 15 april haar 80e verjaardag te vieren. De heer J.C. Baart en mevrouw D.J. Baart-Schults, waren op zondag 4 april maar liefst 71 jaar getrouwd. De heer J.W. de Jonge en mevrouw D.L. de Jonge-Kesteloo, waren op zaterdag 10 april 40 jaar getrouwd. We feliciteren hen allen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Kindernevendienst: In de komende weken worden nog, in samenwerking met de Thomaskerk, filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

Collecteren: Als u niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per CHRCH app of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Verantwoording giften: Ouderling Wessels-van Dongen ontving € 20,- voor het bloemenfonds. 

CHRCH app vernieuwd naar CHRCH2: Naast de website van onze wijkgemeente, hervormdzierikzee.nl/gw, maken we al geruime tijd gebruik van een app. Deze app, genaamd CHRCH-app, is gemaakt om informatie nog toegankelijker te maken op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld de zondagsbrief, agendafunctie, prikbord, ledenlijst, nieuwsberichten en ook linkjes naar de kerkdiensten maken het heel gemakkelijk. Om alles goed te laten functioneren is de app vernieuwd. Er moet eenmalig opnieuw aangemeld worden; selecteer de Hervormde gemeente Zierikzee, vul uw emailadres in en uw password. Hierna zal de app weer werken zoals u gewend bent, met verbeteringen. Maakt u nog geen gebruik van de app? Dan nodigen wij u/jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH. Wenst u hulp bij het installeren van de app? Laat het de kerkrentmeesters weten via walter.joannet@gmail.com.

Heel de gemeente bakt: Aan de oproep om te bakken is goed gehoor gegeven. Wat is er veel gebakken en wat een creaties. De jongste bakker, 8 jaar, bracht zijn mooi versierde lentekoekjes en de oudste bakster, 85 jaar, kwam met de geliefde arretjescake. Het was echt een verrassing dat er zoveel eigen gebak werd ingeleverd. Omdat het zaterdagmorgen bij de afhaaladressen minder druk was, is er zaterdagmiddag bij veel gemeenteleden een traktatie en een narcis bezorgd. Men was verrast en het werd erg gewaardeerd. Op zondag konden de aanwezigen na de dienst behalve een narcis ook nog iets lekkers meenemen voor bij de koffie. Hartelijk dank aan de vele bakkers en aan degenen die hun garage en tijd beschikbaar wilden stellen voor het afhalen.

Jeugdactiviteiten: Gelukkig hebben we weer iets meer mogelijkheden om fysieke activiteiten te ontplooien met de jongeren. Zo kijken we terug op de Paaschallenge op Stille Zaterdag. Hieraan hebben tien groepjes van twee of meer jongeren en/of gezinnen meegedaan. Ze startten om de beurt onder de Beuze, coronaproof. Met een mobiele telefoon voorzien van QR-codescanner en mobiel internet werd een tocht door Jeruzalem gemaakt. Hierbij leefde men zich in een bijbels personage in en kreeg men allerlei opdrachten uit te voeren. Dit mondde uit in het planten van bloemzaadjes bij De Aveling, waarmee het begraven en de opstanding van Jezus werd gesymboliseerd. Kortom: lekker even naar buiten en zo het Paasevangelie beleven.

Mountainbiken: Op dinsdag 27 april gaan de jongeren onder leiding van Jan-Arie en Christien Struijk mountainbiken in Westenschouwen! Ben je sportief en heb je weleens zin om weer eens wat anders te doen, geef je dan gauw op. De jongeren uit het eerste en tweede jaar van de middelbare school zullen van 10 tot 12 uur gaan fietsen met aansluitend een lunch. De jongeren vanaf het derde jaar (tot en met 18 jaar) gaan fietsen van 13 tot 15 uur, met vooraf een lunch. Vanwege de coronamaatregelen moet iedereen wel met eigen vervoer komen.

Tenslotte: Afgelopen klonk in de avonddienst het lied “Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met Zijn Geest hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan.” Het is een van de vele Paasliederen, waarin al iets doorklinkt van het Pinksterfeest, waarnaar we toe mogen leven als de vijftigste Paasdag. Maar ook klinkt in dit lied en in vele andere Paasliederen door dat we de Paasboodschap verder mogen brengen, als een levenwekkende kracht voor een ieder die gelooft. Net als de Emmaüsgangers die, zoals ds. Schipper ons voorhield, opstonden en meteen teruggingen naar Jeruzalem om hun ervaringen met de opgestane Heer te delen.


Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert