Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 28 maart 2021 (Palmzondag)

10.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. F.C. de Ronde, Fijnaart

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Avonderedienst

 

Maandag 29 tot en met woensdag 31 maart

19.30 uur: bijeenkomst Stille Week

Donderdag 1 april (Witte Donderdag)

19.30 uur: ds. L.C. de Borst, viering Heilig Avondmaal

Collecte: Werelddiaconaat Indonesië

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)

19.30 uur: ds. L.C. de Borst

 

Zondag 4 april (Eerste Paasdag)

11.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Werelddiaconaat / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Werelddiaconaat / Avonderedienst

 

Zondag 11 april

11.00 uur: ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Deurcollecte: Open Doors

18.30 uur: ds. H. Schipper, Dordrecht

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Terugblik: Sinds zondag 7 maart komen we in de Gasthuiskerk zowel ’s morgens als ’s avonds met maximaal 30 kerkgangers per dienst bijeen, naast de predikant, enkele kerkenraadsleden, koster, organist en twee zangers. We zien daarvoor ruimte gelet op het advies van onze landelijke kerk en – dat vooral – de omvang van ons kerkgebouw (bijna 800 zitplaatsen). In de ochtenddiensten krijgen jonge gezinnen voorrang. Omdat het organisatorisch nog niet goed vorm te geven is, is er de komende periode helaas nog geen kindernevendienst. In de afgelopen weken hielden we ook onze Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Afgelopen zondag werd, ook met een beperkt aantal aanwezigen, de Heilige Doop bediend aan Neeltje Wilhelmina Maria (Nina) Liplijn, geboren op 17 november 2020, dochter van Dennis en Martine Liplijn-Overbeeke en Esai Venegas Carbonell zoon van Miguel en Denise Venegas Carbonell-Verdouw, Ingeland 6 (4301 BE). Nina kreeg als dooptekst Jesaja 62: 5 mee: Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Esai kreeg als dooptekst Jesaja 60:19 mee: De Heer zal je voor altijd licht geven, en je God zal voor je schitteren.

 

Vooruitblik: In de dienst van zondagmorgen 28 maart zullen we alsnog afscheid nemen van de in januari afgetreden ambtsdragers: de ouderlingen Piet de Jonge en Jopie van der Schelde-Dool, ouderling-kerkrentmeester Jaco Klink en diaken Jos op ’t Hof. In de Stille Week zal er iedere avond om 19.30 uur een korte dienst zijn. Op Witte Donderdag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Vanaf Eerste Paasdag zal de vrijzinnige wijkgemeente wellicht weer diensten gaan beleggen. Als dat het geval is, dan zullen onze morgendiensten vanaf dat moment weer om 11 uur beginnen. Houd u dus de zondagsbrief, website of churchapp in de gaten.

 

Aanmelden: Zowel voor de ochtenddienst als de avonddienst moet u zich aanmelden. Aanmelding is niet nodig voor de bijeenkomsten in de Stille Week, behalve voor de avondmaaldienst op Witte Donderdag. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-2252 9646 (Piet en Carla van Beveren). De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden. Dat geldt ook voor de diensten in de Stille Week. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl.

 

Enkele afspraken rond de diensten: We gebruiken bij binnenkomst alleen de hoofdingang onder de Beuze (de deur nabij Omoda). De zijdeur van de kerk blijft dicht. Ook het gangetje bij de zijdeur niet gebruiken. Gemeenteleden die in een kwetsbare positie verkeren qua gezondheid en/of leeftijd adviseren we voorlopig de diensten niet te bezoeken, maar online mee te kijken. Iedereen die in de kerk is moet een mondkapje dragen. Op de zitplaatsen mag het mondkapje worden afgedaan. In de kerk zijn aangewezen zitplaatsen. Tussen de gemeenteleden (gezinnen mogen bij elkaar zitten) zijn minimaal drie lege stoelen. Van gemeentezang zal nog geen sprake zijn. De liederen worden gezongen door twee geoefende zangers die op ruime afstand van de gemeente staan.

 

Omzien naar elkaar: Omdat het thuis niet langer meer ging moest mevrouw K.F. de Masier-van Tiggelhoven worden opgenomen in zorgcentrum De Wieken. Ook mevrouw P.H. van der Weele-Klink die op woensdag 3 maart na een val met ernstige rugpijn werd opgenomen in verpleeghuis Cornelia, verhuisde op maandag 22 maart naar zorgcentrum De Wieken. We hopen dat beiden zich daar snel thuis mogen voelen. Mevrouw C.M. de Gelder-Matthijsse verblijft nog altijd, sinds 2 februari, in verpleeghuis Cornelia, afdeling Polderland, Emil Sandströmweg 2 (4301 NW). We blijven bidden voor en meeleven met mevrouw Willemien van de Velde-Hekman die ernstig ziek is en in afwachting is van verdere behandeling.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 7 maart gingen ter bemoediging en met een hartelijke groet naar mevrouw J.L. Dieleman-de Bokx die ziek is geweest maar weer is hersteld. De bloemen van de Biddag gingen naar Betsie van Zuidland. De bloemen van zondag 14 maart gingen naar mevrouw J.M. Mom-Borkent als blijk van medeleven en troost omdat haar zuster enige tijd geleden is overleden. De bloemen van zondag 21 maart gingen ter bemoediging naar Agnes van den Bosch.

 

Verjaardagen: In de afgelopen periode waren er verschillende bijzondere verjaardagen te vieren. De heer J.C. Baart, Havenpark 53 (4301 JH), vierde op maandag 8 maart zijn 92e verjaardag. Op diezelfde dag werd mevrouw A.G. van de Schelde-Roelse, Kievitstraat 11 (4302 WC), 80 jaar. De heer W. Verseput en mevrouw M.A. Verseput-Wandel, Manhuisstraat 24B (4301 BK), die een jaar geleden vanuit Renesse naar Zierikzee verhuisden, waren op donderdag 11 maart 55 jaar getrouwd. De heer en mevrouw De Waaij-Fonteine hopen op zondag 28 maart 63 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen allen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

 

Kindernevendienst: In de komende weken worden nog, in samenwerking met de Thomaskerk, filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Collecteren: Als u niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Verantwoording giften: Ouderling Van Beveren-van Mierloo ontving € 10,- voor het bloemenfonds en € 10,- voor de diaconie. Ouderling Wessels-van Dongen ontving € 25,- en € 5,- voor het bloemenfonds.

 

Diaconale aandacht voor de jongeren: Dankzij een gift voor de jongeren in de gemeente heeft de diaconie, in bijzonder jeugddiaken Eleanore van Opdorp, voor alle jongeren die op 1 oktober tussen de 12 en 20 jaar waren consumptiebonnen gemaakt, die te besteden zijn bij “meneer Nilsson” aan het Havenplein. De consumptiebonnen van € 10,- zijn via de ouderlingen verdeeld. Laat het smaken.

 

PaasChallenge 2021 – zaterdag 3 april: Op zaterdag 3 april wordt de PaasChallenge georganiseerd, speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Het is een coronaproof QR-codespel waarbij twee deelnemers in kleine groepjes, afhankelijk van de actuele maatregelen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Het is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ‘tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen. Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook met een tekst of audioboodschap. Daarom heb je voor dit spel een smartphone nodig, waarmee je ook QR-codes kunt spannen. Ook jongeren van buiten onze kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen, zonder voorkennis. Meld je daarom aan voor dit toffe spel. Dat mag natuurlijk ook met een vriend of vriendin. Vanwege de eventueel nog geldige avondklok organiseren we deze Challenge niet ’s avonds, maar in de loop van de middag, waarschijnlijk vanaf 16.00 uur. We kunnen helaas niet allemaal tegelijk starten en daarom is het afhankelijk van het aantal groepjes hoe laat je kunt beginnen. Dat krijg je dan later nog te horen. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij Louise Hoff: lou.ise@live.nl of 06-2427 3189 of bij Arjan Lindhout: arjanlindhout@zeelandnet.nl of 06-2244 3555.

 

Heel de Hervormde gemeente bakt: Omdat we als gemeente nu al bijna een jaar maar beperkt of helemaal geen kerkdiensten kunnen bezoeken missen we deze natuurlijk. Niet alleen de kerkdiensten, maar ook alle ontmoetingen en samenkomsten. De gastheren en gastvrouwen en koffieschenkers hebben iets bedacht om toch iets lekkers bij de koffie te kunnen aanbieden. Op zaterdag 3 april kunt u iets lekkers afhalen voor bij de koffie. Het zijn geen hele cakes, boterkoeken enz. maar gewoon kleine zakjes met wat koekjes, stukjes boterkoek, plakjes of een stukje cake, cup cakes enz. zodat we tijdens het koffiedrinken toch even met elkaar verbonden zijn. Het afhalen zal met inachtneming van de coronaregels zijn. Om drukte te voorkomen zijn er meerdere adressen om de traktatie af te halen. Mocht u zelf niet kunnen komen dan is er misschien wel iemand die de traktatie voor u meebrengt. Maar er is ook, net als overal, de mogelijkheid van thuisbezorging. Op onderstaande adressen zal vanuit de garages de traktatie afgehaald kunnen worden: tussen 10 en 12 uur bij mevrouw Bos, De Kanterlaan 6 (garage Ockersestraat), mevrouw Wessels, Stormvogelstraat 6, en familie Van den Bosch, Boezem 10, tussen 11 en 13 uur bij de familie Boer Steenbank 64, en tussen 10 en 13 uur bij het kerkcentrum (keuken). U begrijpt dat er voor deze actie heel veel lekkers gebakken moet worden om voldoende zakjes te kunnen uitdelen. Daarom een oproep aan alle gemeenteleden, die wel eens of heel vaak bakken, deze actie te steunen. Het is de bedoeling de koekjes, cake, stukjes boterkoek enz. in zakjes in te leveren (zo nodig in een stevig doosje): het moet gemakkelijk mee te nemen zijn. Het lekkers kan worden ingeleverd op vrijdag 2 april bij de keuken van het kerkcentrum, via het plein, van 14 tot 16 uur. Mocht dat een probleem zijn, dan kan de traktatie ook bij u opgehaald worden. Graag doorgeven als u wilt bakken bij een van de onderstaande adressen. Graag ook het aantal zakjes dat u denkt in de leveren. We hopen natuurlijk dat er voldoende gebakken wordt. Heeft u nog vragen over deze actie of wilt u bakken neemt u dan contact op met: Janet Bos (413412 of 06-3197 6461), Willemien Kloet-Cats (06-2413 3181), Marina van Riet (850241 of 06-4502 7046) of Truus van Oosterom (412942). 

 

Tenslotte: We hebben juist vorige week onze stem mogen uitbrengen, weliswaar beperkt door de corona-maatregelen, maar toch: in alle vrijheid. Ons voortdurend gebed mag zijn voor hen die geroepen zijn ons land, onze provincie en onze gemeente te besturen, opdat zij, voor welke partij dan ook, de besluiten mogen nemen die heilzaam zijn voor ons allen en die in het teken staan van het rijk van onze Heer Jezus Christus. Hij is de Koning van de kerk en de Heer van de wereld.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert