Nieuwsbericht 1410    
Is geplaatst op :02-Aug
Wordt getoond tot:16-Aug


Oproep medewerkers tijdelijke noodopvang asielzoekers

Met het oog op de mogelijke tijdelijke crisisopvang (tot 1 oktober) van 35 asielzoekers in het voormalige schoolgebouw De Meie aan de Grachtweg heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de kerken op het eiland benaderd voor hulp c.q. ondersteuning. Voor deze periode worden vrijwilligers gezocht die bij toerbeurt (volgens een rooster) een taak op zich willen nemen als locatiemedewerker of, in een meer co?rdinerende rol, als locatieco?rdinator facilitair of locatieco?rdinator bewoners. 
Als u of jij hiervoor belangstelling hebt, dan kunt u meer informatie krijgen over de ?functie-eisen? bij de 1e scriba, Andr? Flikweert, via asflikweert@zeelandnet.nl of 06-8325 9350. Contactpersoon bij de gemeente is dhr. Jacco van Damme, tel. 06-1861 8268.terug naar berichtenoverzicht