Nieuwsberichten     
Diaconiecollecte 31 maart “Noodhulp cycloon Idai” (24-mrt)
Zondagsbrief 2019-03-24 (23-mrt)
Maaltijd 85+:  (20-mrt)
Kopy kerkbode 2019-03-24 (20-mrt)
Van achter de Beuze #193 (19-mrt)
Actie versoberen voor Thailand (17-mrt)
meer

Kerkdiensten
31-mrt11:00 ds. P. de Graaf 
31-mrt15:00 ds. P. de Graaf / Heilig Avondmaal Borrendamme 
31-mrt18:30 mw. ds. M. Riedijk 
07-apr09:30 ds. L.J. Lingen 
07-apr18:30 ds. J. van Belzen 
meer

Agenda
26-Mar-2019 19:00 Jongerencatechese
28-Mar-2019 20:00 Moderamenoverleg met Gereformeerde Kerk
29-Mar-2019 15:00 Wijkmiddag ouderling T.L. Wessels - van Dongen
31-Mar-2019 15:00 Heilig Avondmaal Borrendamme
01-Apr-2019 19:30 Kerkenraad
02-Apr-2019 20:00 College van diakenen
04-Apr-2019 19:45 Wijkavond ouderling J.J. Walhout - Burger
meer
Welkom


Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Zierikzee (gewone wijk).

U vindt hier actuele informatie over de gemeente, diensten, activiteiten, het kerkgebouw, enzovoorts.