Overzicht agenda gewone wijk

toon ook historie

Datum / Tijd ActiviteitLocatieBijzonderheden
20-Nov 19:25  Algemene kerkenraad  
21-Nov 19:30  Gemeenteavond  
22-Nov 20:00  Moderamen  
23-Nov 10:00  Bijbelkring ít Vrije 6  
27-Nov 19:30 Wijkraad kerkrentmeesters 
28-Nov 18:15 -19.00 uur Jongerencatechese 
28-Nov 19:15 - 20.00 uur Jongerencatechese 
28-Nov 20:15 - 21.00 uur Jongerencatechese 
30-Nov 19:45 Wijkavond ouderling mevrouw Van der Schelde 
04-Dec 19:30 College van kerkrentmeesters 
12-Dec 20:00 Diaconie 
18-Dec 19:30 Wijkraad van kerkrentmeesters 
20-Dec 20:00 Moderamen 
29-Apr 16:30 Open Maaltijd