Overzicht agenda gewone wijk

toon ook historie

Datum / Tijd ActiviteitLocatieBijzonderheden
26-Sep 20:00  Moderamen Open Hof  
26-Sep 20:00  Moderamen  
27-Sep 19:00  Classisvergadering Tholen  
28-Sep 20:00  Voorbereiding Adventsproject  
03-Oct 18:00 Jongerencatechese 
03-Oct 19:00 Jongerencatechese 
03-Oct 19:30 Korte kerkenraadsvergadering 
03-Oct 20:00 Jongerencatechese 
03-Oct 20:00 College van diakenen 
05-Oct 20:00 Wijkavond ouderling De Jonge 
09-Oct 19:30 Consistorie en bezoekmedewerkers 
16-Oct 19:30 Wijkraad van kerkrentmeesters 
23-Oct 20:00 Diaconie 
06-Nov 19:30 Wijkkerkenraad 
20-Nov 19:25 Algemene kerkenraad 
21-Nov 19:30 Gemeenteavond 
27-Nov 19:30 Wijkraad van kerkrentmeesters 
28-Nov 20:00 Moderamen 
04-Dec 19:30 College van kerkrentmeesters 
04-Dec 20:00 Diaconie 
18-Dec 19:30 Wijkraad van kerkrentmeesters 
19-Dec 19:30 Moderamen 
29-Apr 16:30 Open Maaltijd