Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

21e jaargang nr15 zondag 5 april 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De ochtenddienst (Palmzondag)   10.00 uur 

 

Gezamenlijke dienst vanuit de Thomaskerk, zonder kerkgangers

Voorganger: ds. F.J.T. Schipper, Zierikzee (Thomaskerk)

Schriftlezingen: Mattheus 21: 6-14, 2 Samuel 5: 3-8 en Openbaring 21: 1-5a

Ouderling van dienst: Janny Walhout-Burger

Organist: Mar van der Veer

Te zingen liederen: Gezang 173: 1, 2 en 5 (Liedboek 1973) en Lied 173: 1, 2, 10, 11 en 3, 4, 21. 

 

De dienst is onder meer te volgen via www.kerkomroep.nl– in het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’- klikken op Zierikzee, Geref. Thomas Kerk – klikken op ‘luisteren’ of ‘kijken’ achter de juiste datum. De capaciteit van de site is niet helemaal berekend op de toegenomen aantallen bezoekers. Als de dienst live wordt bekeken, krijgt een beperkt aantal mensen toegang. Wie gaat kijken nadat de opname is afgerond, loopt minder kans op haperingen. Daarom beginnen kerkdienst en opname al om 9 uur. Na afloop van de opname duur het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. Ga niet allemaal tegelijk om 10 uur kijken, want dan ontstaan opstoppingen. Spreid het bekijken over de zondag. Lukt het niet meteen, heb geduld en probeer het later nog eens.

Een goed advies is om eerst te klikken op opslaan, helemaal rechts achter de betreffende datum. Nadat het bestand met de dienst op de computer is gezet, kan het worden geopend in de map Downloads om het te bekijken. Dit laatste is niet mogelijk in de app van Kerkomroep (smartphone en tablet), maar wel op laptop en computer. Bij een enkeling kan het voorkomen dat beeld en geluid niet helemaal synchroon lopen. Dit moet doorgaans in de eigen apparatuur bijgesteld worden. Ook kan het soms goed zijn een andere browser te gebruiken. In deze link is dit uitgebreid beschreven: https://webwereld.nl/how-to/software/zo-laat-jegeluid-en-beeld-weer-gelijk-lopen-3773500/ 

 

 

Uitzending voor de kinderen 

Ook rond deze zondag zal vanuit de Thomaskerk weer een ‘filmpje’ voor de kinderen worden uitgezonden. Dat filmpje zal meestal vanaf zaterdagmiddag op Kerkomroep te vinden zijn. Downloaden is aan te raden. Het bestand wordt ook op www.thomaskerkzierikzee.nl gezet. Tip van een moeder: kijk zondags eerst met de kinderen naar dit filmpje en laat hen daarna gaan knutselen. Kinderdienst thuis, terwijl je als ouders rustig de kerkdienst kunt bekijken. 

 

Diensten na 5 april weer vanuit de Gasthuiskerk

Vanaf komende week hopen we weer diensten vanuit de Gasthuiskerk uit te zenden, zowel op de klassieke manier (via de kerkomroep) als met beeld én geluid. In de Stille Week zal niet, zoals we gewend zijn, iedere avond een korte dienst worden gehouden. Wel zullen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag korte diensten worden gehouden vanuit de Gasthuiskerk. Op Witte Donderdag zal deze keer niet het Heilig Avondmaal gevierd kunnen worden.

Op Witte Donderdag zal niet zoals gepland ds. De Boo voorgaan, maar onze oud-predikant ds. G. van de Pol die iets eerder dan gepland met verlof in Nederland is en in de pastorie van Uitwijk verblijft.

 

 

Donderdag 9 april, Witte Donderdag 19.30 uur Dienst vanuit de Gasthuiskerk, zonder kerkgangers.

Voorganger: ds. G. van de Pol, Malawi

Organist: Johan van Broekhoven

Met medewerking van kleine zanggroep.

 

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag 19.30 uur 

Dienst vanuit de Gasthuiskerk, zonder kerkgangers (de dienst wordt iets eerder opgenomen en is al vanaf 18.00 uur te beluisteren).

Voorganger: ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Organist: Niels Eversdijk

Met medewerking van kleine zanggroep.

 

Volgende week zondag 12 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur 

Dienst vanuit de Gasthuiskerk, zonder kerkgangers

Voorganger: ds. D.M. van de Linde, Rotterdam-Hillegersberg

 Organist: Erik Zwiep

Koperblazers: Willem Bouwman (trompet) en Jeroen van Mourik (hoorn).

 

Diensten te beluisteren via kerkomroep én te bekijken.

De diensten in de Stille Week en op de komende zondagen zullen, zoals altijd al het geval was, via www.kerkomroep.nl kunnen worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’- klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. De capaciteit van de site is wellicht niet helemaal berekend op de toegenomen aantallen bezoekers. Als de dienst live wordt beluisterd, krijgt een beperkt aantal mensen toegang. Wie gaat luisteren nadat de opname is afgerond, loopt minder kans op haperingen. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. Een goed advies is om eerst te klikken op opslaan, helemaal rechts achter de betreffende datum. Nadat het bestand met de dienst op de computer is gezet, kan het worden geopend in de map Downloads om het te beluisteren. 

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zullendaarnaastook kunnen worden bekeken. Daarvoor kunt u klikken op een icoontje op het beginscherm van onze Hervormde Gemeente – eerst doorklikken naar het beginscherm van gewone wijkgemeente.

 

Landelijke tv-uitzending

Ook a.s. zondag zal er op NPO 2 om 09.20 uur weer een bijzondere tv-uitzending zijn, waarin de scriba van onze landelijke kerk, dr. R. de Reuver voorgaat.

 

Gastvoorgangers

Op Eerste Paasdag gaat in de morgendienst ds. Van de Linde voor. Hij was al enkele keren eerder in de Gasthuiskerk. Hij is 66 jaar, was vanaf 1979 predikant te Oudewater, Hattem, Groningen, Gorinchem en vanaf 1999 tot 2017 in de Hillegondakerk te Hillegersberg. Sinds dat jaar is hij opnieuw, nu in deeltijd, verbonden aan de Hervormde gemeente te Hattem, maar hij woont nog in Hillegersberg.

 

Eerst Dit

Veel gemeenteleden luisteren iedere morgen naar de Bijbelpodcast Eerst Dit, een initiatief van de EO en de missionaire organisatie IZB. Bijna 50.000 luisteraars stemmen vrijwel iedere dag af op deze podcast. Eerst Dit helpt je elke werkdag met God te leven en Jezus te volgen. Eerst Dit (van: “zoek eerst het koninkrijk van God”) brengt de Bijbel tot klinken in jouw dagelijks leven, op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Elke werkdag staat er ’s morgens vroeg een nieuwe aflevering voor je klaar, waarin je in zeven minuten geïnspireerd wordt door een Bijbeltekst en een overdenking door één van de roulerende sprekers. 

In deze tijd, waarin als gevolg van het corona-virus, veel kerkdiensten niet of op een andere manier doorgaan, wordt iedere zondagavond (om 18.30 uur) een aangepaste Eerst Dit-uitzending uitgezonden. Meer informatie en aanmelding voor deze podcast via www.izb.nl.

 

 

Verjaardagen en jubilea

Wij feliciteren de niet bij name te noemen jarigen en jubilea. 

 

Omzien naar elkaar

In het bijzonder denken wij ook aan de gemeenteleden van wie we weten dat zij (ernstig) ziek zijn en zij die het in deze onzekere en eenzame tijd moeilijk hebben. Wij bidden voor hen om kracht en moed.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Collectedoelen diaconie en kerkrentmeesters

Nu de kerkdiensten in onze Gasthuiskerk door toedoen van het coronavirus geen doorgang vinden, gaan de kerkrentmeesters en diakenen hun collecteopbrengsten missen.

 

We willen daarom in de Zondagsbrief de oorspronkelijke collectedoelen vermelden zodat u in de gelegenheid bent zo mogelijk uw collectebijdrage per bank over te maken. 

 

 

 

Zondag 5 april 2020:

 

 

Morgendienst 

 

 

Avonddienst 

 

 

IBAN-rekeningnummer:

NL43 RABO 0375 1750 08

 

tnv “Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW)”

Kerkrentmeesters:

 

1) Onderhoud gebouwen Kerkbeheer

 2) Kerkbeheer

 

1) Onderhoud gebouwen Avonderedienst

2) Avonderedienst

 

IBAN-rekeningnummer:

NL68 RABO 0373 7336 23

 

tnv “Wijkraad Kerkrentmeesters HGGewone wijk Zierikzee”

 

 

 

De digitale collectes worden van harte bij u aanbevolen. Bij voorbaat dank voor uw collectebijdrage!

Met vriendelijke groet,

Wijkraad van diakenen én Wijkraad van kerkrentmeesters

 


 

Concerten Marcel en Lydia Zimmer 

Bij vele gemeente leden zowel jong als wat minder jong zijn Marcel en Lydia Zimmer bekend van hun concerten. Omdat ook zij in deze periode geen live concerten kunnen geven doen ze dit nu via hun YouTube kanaal.

5 April 21:00 Volwassenconcert

8 April 16:00 Kinderconcert

Eerder opgenomen concerten zijn ook terug te vinden via YouTube.

www.marcelenlydia.nl en https://www.youtube.com/user/celmar777

 

 

 

 

Online Paaschallenge

Helaas kan de geplande Paaschallenge op de jeugdzolder op zaterdagavond 11 april, de avond voor Pasen, niet doorgaan. 

Maar gelukkig is er een alternatief: de online Paaschallenge!

Dit paasspel heeft als thema 'Wees niet bang!'. Net als bij de “life” Paaschallenge zijn er puzzels, creatieve en doe opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als het je lukt deze binnen de tijd uit te voeren of op te lossen.

We spelen het spel thuis, online staan we in verbinding met elkaar. Je hebt een computer, laptop of chromebook nodig en een mobiele telefoon met whatsapp. Bovendien heb je iemand nodig om de puzzels of opdrachten samen mee uit te voeren, bijvoorbeeld je broer/zus, je ouders of zelfs je hele gezin. De opdrachten zijn gemaakt voor jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar. We starten met het spel om 19.30 uur.

Aarzel niet en meld je snel aan. Dit kan via een whatsapp naar Joannet Boer, 06-496201812 of meld je aan in de jeugdzolderwhatsappgroep.

Wij hebben er zin in, we zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!

Groetjes van Walter, Joannet, Louise en Arjan.