Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /WWW/A/.5c1/h/hergz/htdocs/gw/sb/zbact.php on line 22
Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.


Zondagsbrief

21e jaargang nr40 zondag 27 september 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  10.00 uur 

 Voorganger: ds. H. G. W. Groot Karsijn, Herwijnen 

 Schriftlezingen: Exodus 34: 1-9, 2 Pet. 3: 8-18, Gal. 5: 22-23 

 Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

 Organist: Johan van Broekhoven

 Koster: J. van der Velde

 Collecte1) Jeugdwerk 2)Kerkbeheer 

  Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en 

 met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens 

 het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun 

 nevendienst gaan.Vandaag wordt de dienst geleid door:

 Jongste groep: Lindy en Maud

 Midden groep: Willemien en Djowy

  Oudste groep: Jeroen

 

  Deavonddienst  18.30 uur

  Voorganger: mw.ds. J. W. Meeuwissen, Sint- Maartensdijk 

 Schriftlezingen: Prediker 1 

Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

 Organist: Erik Zwiep

 Koster: J. van der Velde

 Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst


 

 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Diensten te beluisteren via kerkomroep én te bekijken via website.

De kerkdiensten kunnen viade kerkomroep worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’- klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. De ochtenddiensten kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de websit. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending direct lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

 

Gastvoorgangers

Vandaag ontmoeten we in de morgendienst ds. Groot Karsijn. Hij is 30 jaar, werd in 2016 predikant te Oosterland en Kerkwerve en is sinds mei van dit jaar predikant van de Gereformeerde kerk te Herwijnen. De voorganger in de avonddienst, ds. Meeuwissen, is 35 jaar, was vanaf 2012 predikant van de Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk en is sinds begin van dit jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Van Beek voor. Hij is 59 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland.

 

Tijdstip morgendiensten

Let u er op dat deze en volgende week de morgendienst om 10 uur begint. Over twee weken, op zondag 11 oktober, begint de morgendienst om 11 uur.

 

 

 

Bloemen

De bloemen van deze week gaan vanuit de gemeente als groet en ter bemoediging naar de heer en mevrouw Kraaijeveld - Elvé, Scheepstimmerdijk 5A en de heer W. Storm, Volkerakstraat 20. 

 

Kerkdiensten 4 oktober 

10.00 uur Voorganger: ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

 Collecte: 1) Kerk en Israel 2) Kerkbeheer

 Deurcollecte: Jeugdwerk

14.30 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst (verbintenisdienst) 

 Collecte: 1) Missionair werk landelijke kerk 2) Avonderedienst

 

Bijwonen verbintenisdienst ds. L.C. de Borst
Volgende week, zondag 4 oktober, hopen we om 14:30 uur de verbintenisdienst te hebben waarin ds. L.C. de Borst aan onze gemeente wordt verbonden. Zoals gebruikelijk zijn er uitnodigingen verstuurd naar de kerkenraden en predikanten uit de omgeving van Zierikzee. Ook zal een aantal gasten uit de familie- en kennissenkring van de familie De Borst aanwezig zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor onze eigen gemeenteleden. We hebben helaas wel een maximum in het aantal zitplaatsen en daarom vragen we iedereen zich voor deze dienst aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar de scriba: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl of te bellen Wilt u dat uiterlijk maandagochtend 28 september doen? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Van harte uitgenodigd!

 

Verjaardagen en jubilea

Wij feliciteren ook de niet bij name te noemen jarigen en jubilea. 

 

Omzien naar elkaar

In het bijzonder denken wij aan de gemeenteleden van wie wij weten dat zij (ernstig) ziek zijn en zij die het in deze onzekere en eenzame tijd moeilijk hebben. Wij bidden voor hen om kracht en moed.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, allen die teleurgesteld en bedroefd zijn, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe. 

 

 

 

Giften

Ouderling Van Kooten ontving een gift van € 10,- voor het werk van de diaconie.

 

 

 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 62: 1 

Lied 280 : 1 en 5

Lied 310 : 1

Lied 288

Psalm 130: 1 en 3

Lied 841: 1 en 2

Lied 103c: 1

 

Schriftlezing

Exodus 34:1-9

2 Pet. 3: 8-18

Gal. 5:22-23

 

Liederen avonddienst

Psalm 84: 1 

Lied 314: 1 

Psalm 111: 6

Lied 801: 1, 2, 3 en 5

Lied 939: 1

Lied 247: 1, 3 en 5

 

 

Schriftlezing

Prediker 1