Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang nr 50 zondag 9 december 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst  (2e A dventszondag)   09.30uur

   Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezing:  Lucas 3: 1-20 

  Ouderling van dienst:  Piet de Jonge

  Organist:  Erik Zwiep

     Koster:  Henk Walhout

  Collecten:  1)Jeugdwerk 2)Kerkbeheer 

   Crèche:   Geraline de Groot,Rachel Klink, Estée Lindhout

  Kindernevendienst:   Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met

  het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel

van het Adventslied kunnen de kinderen naar  hun neven  dienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst  geleid door 

   Jongste groep: Lindy Quist, Lucas de Vlieger. Midden groep: Ariëlla Kooij, Eleanore van Opdorp. Oudste groep: Linda de Vlieger   

 

 

 

  De avonddienst    18.30 uur

      Voorganger:   ds. J.Smink, Zierikzee

      Schriftlezingen:  Schriftlezing: Joël 2 ;28-32.

  Schriftlezing Markus13 : 1-13/ 32-37

  Ouderling van Dienst:  Piet de Jonge

    Organist:  Kees Fierloos

   Koster:  Henk Walhout

    Collecte:   1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer

    Steenbank 64  • telefoon 417992  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Gastpredikanten

Vanavond gaat ds. J. Smink in de Gasthuiskerk voor.  Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente.

Volgende week zondag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst ontmoeten we – niet voor het eerst – ds. C.M. Baggerman-van Popering. Zij woonde tot vorig jaar te Yerseke en was toen predikant van de Hervormde Gemeente te Kattendijke. Sinds vorig jaar woont zij in Krimpen aan den IJssel en is zij predikant van de Gereformeerde Kerk te Haastrecht. In de avonddienst gaat voor het eerst ds. B.J.P. de Bruin uit Middelburg voor. Hij is 41 jaar oud, werd in 2010 predikant te Andel en is sinds juli 2016 predikant te Middelburg (wijkgemeente De Ontmoeting).

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag dag gaan als een groet en bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw C. Hendriks-Fokker, Zeesterpad 14, die thuis met kneuzingen op de bank, hersteld van een aanrijding.

 

 

Kerkdiensten  16 december(3e Adventszondag)

11.00 uur Voorganger: mw.ds. C. M.Baggerman-van Popering, Haastrecht

Collecten: 1)Woord en Daad  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur Voorganger:  ds. B. J. P. de Bruin, Middelburg

Collecten: 1)Woord en Daad 2) Avonderedienst

 

Adventsproject kindernevendienst

Het Adventsproject van de Kindernevendienst heeft als hoofdthema: LICHTDRAGERS VAN GOD. De kindernevendienst lezingen zijn uit het Lucas-evangelie en betreffen de Bijbelgedeelten die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. De concentratie richt zich  op vijf personen (Zacharias, Maria, Elizabeth, Johannes en Jezus) die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt. De kinderen van de nevendienst steken de komende zondagen de Adventskaarsen aan en we luisteren dan naar een gedicht. We zingen de gehele Adventstijd een strofe uit het projectlied “Lichtdragers van God” op de melodie van “Midden in de winternacht”. Vandaag lezen we uit Lucas 1: 26-38 met als thema van de dag: Zacharias wordt stil gemaakt: Maria draagt in vertrouwen

 

Advenstlied Kindernevendienst (melodie Midden in de Winternacht)

 

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:

zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,

Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt:

wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.

 

 

 

Verjaardagen

Wij feliciteren de heer A.M. Does, De Brauwstraat 3 (4301 ME) van harte met zijn 85e verjaardag die hij op dinsdag 4 december mocht vieren. Ook feliciteren wij mevrouw M.M.J. van Mourik-de Keijzer, De Jongestraat 113 (4301 LM) die aanstaande dinsdag 11 december de leeftijd van 75 jaar hoopt te bereiken.  Met hen feliciteren wij ook alle niet genoemde jarigen en zij die een jubileum hebben te vieren.

 

Omzien naar elkaar

Afgelopen week is mevrouw K. Boot-van der Nagel, De Vagerstraat 48(4301 MS) in huis gevallen en is met een gebroken nekwervel opgenomen in het ADRZ te Goes. Gelet op haar zeer hoge leeftijd (96 jaar) kan een uiterst noodzakelijke operatie niet meer uitgevoerd worden. De toestand van mevrouw Boot is zeer ernstig.

 

Afgelopen week is ook mevrouw H.P.C. van Loon-Hogeweg, De Jongestraat 51 (4301 LM) met buikklachten opgenomen in het ADRZ te Goes. Een kijkoperatie heeft plaatsgevonden en de blindedarm is verwijderd.

 

Aanstaande vrijdag hoopt mevrouw T.J. van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11 (4302 WX) een nieuwe heup te krijgen. De operatie vindt plaats in het ziekenhuis te Dirksland.

 

De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

 

Deze week

Dinsdag 11 december

20.00 uur Wijkraad diaconie

Donderdag 13 december

20.00 uur Kring Bos, Torenweg 2b Burgh-Haamstede

 

Fruitbakjes

Zaterdagmorgen 15 december 2018 zal u namens de diaconie een fruitbakje worden aangeboden. Dit zal gebeuren bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn en een aantal overige gemeenteleden. We hopen dat u thuis bent of  blijft tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Bent u niet thuis of wilt u dat het fruitbakje elders wordt afgegeven (bij buren of familie) geef dit dan direct door aan Flip de Leeuw  06-31651589. Voor de chauffeurs en kinderen die toegezegd hebben om mee te helpen graag om 9.30 uur aanwezig bij de Landwinkel Kleine Zelkeweg. Namens de diaconie, Flip de Leeuw.

 

Storing Kerkomroep zondagmorgen 2 december 2018

Onze luisteraars hebben afgelopen zondagmorgen tevergeefs geprobeerd verbinding te krijgen met de Gasthuiskerk.  De kerkrentmeesters ontvingen afgelopen maandag onderstaande email van sIKN te Waddinxveen (verzorgt de uitzendingen van de Kerkomroep):

“Beste Kerkbeheerder,

 Gisteren, zondagmorgen 2 december 2018, hebben wij een storing gehad op ons systeem. Door deze storing werd op de website abusievelijk niet aangegeven dat uw kerk aan het uitzenden was. De kijkers en luisteraars thuis konden daardoor de dienst/viering van uw kerk niet aanklikken en zodoende meekijken of luisteren. Dit, terwijl uw kerk wel gewoon aan het uitzenden was.

 

Alhoewel de ochtenddienst(en) niet live bekeken en beluisterd kon worden, is de uitzending(en) op zondag vanuit de kerk welk geslaagd en is er dus ook een archief aangemaakt.

 

Het spijt ons zeer dat deze verstoring plaats heeft gevonden, wij beseffen dat Kerkomroep voor vele mensen thuis dé manier is om wekelijks bij hun kerk betrokken te zijn. Dat zorgt er enerzijds voor dat we het heel vervelend vinden dat er een verstoring plaatsgevonden heeft en anderzijds zorgt het ervoor dat wij ons uiterste best doen om de systemen altijd beschikbaar te hebben voor de mensen thuis”.  Einde citaat. 

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Ontvangst uitzending vanuit Gasthuiskerk

De laatste tijd worden er vanuit de luisteraars van de kerktelefoon via de kastjes contacten gelegd met de technische man Jan Luijendijk over slechte of geen ontvangst. Het blijkt dat technische vernieuwingen bij KPN ervoor zorgen dat er regelmatig sprake is van storingen bij de luisteraars thuis. Momenteel is niet bekend hoe lang zich dit nog zal voordoen.

We vinden het op z’n plaats om hiervan ook in de Zondagsbrief melding te maken.

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk (Thomaskerk)

De kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en onze eigen wijkgemeente hebben met elkaar afgesproken om, naast de al eerder afgesproken kanselruil, voorlopig tweemaal per jaar een gezamenlijke dienst te beleggen. Dat bevordert het onderlinge contact en maakt dat we elkaar als gemeenten wat beter leren kennen. De diensten van oudejaarsavond en Hemelvaartsdag gaan we gezamenlijk doen, waarbij de dienst op oudejaarsavond in de Gereformeeerde Kerk plaatsvindt en de dienst op Hemelvaartsdag in de Gasthuiskerk. Het zijn diensten die onder de verantwoordelijkheid van beide kerkenraden vallen, waarbij ook uit beide gemeenten ambtsdragers dienst zullen doen en de predikanten wisselend zullen voorgaan. Zo hopen we met elkaar op te kunnen trekken, zoekend naar wat ons bindt, rekening houdend met het verschil in karakter tussen de beide gemeenten. A.s. oudejaarsavond zal de eerste gezamenlijke dienst worden gehouden om 19:30 uur  in de Gereformeerde Kerk (Thomaskerk), waarbij ds. Schipper de voorganger is.

 

KERSTPRAISE 2018 – Jesus Son of Man

#christisborn #kerstmetinchristunited #theaterdemythe #goes #eenentwintigdecember #vanachttottien #voorwie #twaalfjaarenouder #catechesegroep #vertrekomzevenuur #parkeerplaatsscheldestraat #gezellig #forfree #circaelfuurterug #tweeruimeautosmetchauffeur #gezellig #achtbeschikbarekaarten #naafloopmacdonalds #allesisgeregeld #welevenaanmelden

Ga je mee? Meld je aan voor 19 december bij Arjan

arjan.lindhout@flakkeeverhuizers.nl of 06 22 44 35 55

 

 

 

Liederen Ochtenddienst

Psalm 43: 1 en 2

Psalm 43: 3, 4 en 5

Lied 908: 1, 4 en 6

Projectlied kindernevendienst

Lied 741: 1 en 2

Lied 500: 1, 3 en 4

Lied 439: 1, 2 en 3

 

Schriftlezing

Lucas 3: 1-20

 

 

Liederen avonddienst

Ps  72 : 1,2. 

Ps  72 : 6,7.

Lied 443 : 1,3.

Lied 443 : 4. 

Lied 440 : 3,4.

Lied 751 :1,2.

Lied 751 :3,3,5.

Lied 769 :6.

Lied 428.

De profetische regel: De toekomst is de bevestiging, de voortzetting, de uitbreiding, de voltooiing van wat God reeds in het verleden en heden heeft gedaan

 

Schriftlezing: Joël 2 ;28-32.

   Markus13 : 1-13/ 32-37

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw,
Marianne van Mourik, Eleanore van Opdorp.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen Telefoon: 0113-785227 E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl 
Contactpersoon diaconale hulpdienst : mevr. M. Hilleman, tel. 06-43101450
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangenzondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.