Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

20e jaargang nr. 42, zondag 13 oktober 2019.
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst 11:00 uur
Voorganger: ds. P. de Graaf
Schriftlezing: Psalm 84
Ouderling van dienst: Carla van Beveren- van Mierloo
Organist: Kees Fierloos
Koster: Jan Luijendijk
Collecten: 1) Werelddiaconaat algemeen 2) Kerkbeheer
Crèche:
Kindernevendienst:Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. 
Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de neven-dienst geleid door:
Jongste groep: Monica de Nooijer, Lucas de Vlieger.
Midden groep: Nicole de Oude, Ninah van der Vliet.
Oudste groep: Christien Struijk

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

De avonddienst 18:30 uur 
Voorganger: mw. ds. J. W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk
Schriftlezing: Leviticus 19: 1; 9-18; Matheus 25: 35-40
Ouderling van dienst: Carla van Beveren-van Mierloo
Organist: Erik Zwiep
Koster: Jan Luijendijk
Collecte: 1) Werelddiaconaat algemeen 2) Avonderedienst

Gastvoorgangers
Vandaag gaat in de avonddienst mw. ds. J.W. Meeuwissen voor. Zij werd in no-vember 2012 predikant in haar eerste gemeente, de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk.
Volgende week gaat in de avonddienst ds. Westerneng voor. Hij was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden, en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

Omzien naar elkaar
De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe. 

Kerkdiensten 20 oktober
09.30 uur: ds. P. de Graaf
Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer
18.30 uur:  ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder
Collecte: 1) Pastoriefonds  2) Avonderedienst 

Collecte 13 oktober  werelddiaconaat Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jon-geren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kook-school annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met pro-ducten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jon-geren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

Beroepingswerk 
De kerkenraad stelt u graag in de gelegenheid om – schriftelijk en ondertekend – namen in te dienen van predikanten die naar uw mening in aanmerking komen voor een beroep naar onze gemeente. U wordt verzocht deze namen uiterlijk zondag 27 oktober in te dienen bij de scriba, Touwbaan 4.

Kerst bij de Kindernevendienst
Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kindernevendienst zelf kiezen welk boek ze graag als cadeautje krijgen na de KinderKerstviering van 22 december.  De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitge-deeld in de crèche en kindernevendienst. Tot uiterlijk 10 november kunnen ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik. 

Deze week
Maandag 14 oktober
19.30 uur College van kerkrentmeesters
20.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters
Dinsdag 15 oktober
20:00 uur: Moderamen, Touwbaan 4
 
Liederen avonddienst
Psalm 122: 1
Psalm 122: 2 en 3
Lied 912: 1, 2, 3 en 6
Lied 413: 1 en 2
Lied 150a: 1, 2 en 4
Lied 418

Schriftlezing
Leviticus 19: 1; 9-18
Matheus 25: 35-40