Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 30  zondag 17 juni 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst       11:00 uur

     Voorganger:  ds. A.H. Groen, Rijsoord

  Schriftlezingen:  Joh. 5: 1 – 18 

Ouderling van dienst:  Dineke van Opdorp-Sint

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Martin van den Bosch

  Collecten:  1)Binnenlandsdiaconaat   2)Kerkbeheer 

  Deurcollecte: Jeugdwerk

    Crèche:   Margriet van Schelven, Isa Lindhout, Ariella Kooij

   Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot   en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Monica de Nooijer,Isa Lindhout. Midden groep: Nicole de Oude, Estee Lindhout. Oudste groep: Linda Pannekoek

 
De avonddienst      18:30 uur    

    Voorganger:  ds. D. van Duijvenbode, Monster

    Schriftlezingen:  Psalm 44

  Ouderling van Dienst:  Dineke van Opdorp- Sint

  Organist:   Kees Fierloos

  Koster:   Martin van den Bosch

  Collecte:  1) Binnenlandsdiaconaat  2)Avonderedienst

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Wim de Leeuw

   Jannewekken 28 • telefoon 412045  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastpredikanten

Ook vandaag zijn er in verband met de vakantie van ds. De Graaf twee gastpredikanten. Vanmorgen is de voorganger ds. A.H. Groen. Hij is 62 jaar oud, was vanaf 1987 predikant te Waarde, Hellendoorn en Sliedrecht en is sinds december 2013 verbonden aan de Hervormde Gemeente te Rijsoord. In de avonddienst gaat ds. D. van Duijvenbode voor. Hij is 52 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk, ’s-Gravenzande en Monster, en wordt juist volgende week bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland.

Volgende week gaat in de avonddienst ds. G.J. van Beek voor. Hij is 57 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland.H

 Kerkdiensten 24 juni

09.30 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecten: 1)Jeugdwerk  2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Collecten: 1)Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 Collecten zondag 17 juni Binnenlandsdiaconaat / Inloophuis als rustpunt

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

 Deze week

Dinsdag 19 juni

20.00 uur Wijkraad diaconie (Consistorie)

Zaterdag 23 juni

16.30 uur Open maaltijd, (kerkcentrum)

 

Open Maaltijd

 Lieve mensen, 

Op zaterdag 23 juni is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

 Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 18 juni voor 19.00uur inleveren bij de redactie. Door privé omstandigheden is dit een week later dan vermeldt in de VADB, echter we willen in dezelfde week wel de VADB afronden, dus gaarne u stukje op tijd aanleveren, alvast bedankt.

Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail 

 

Cycle for Hope; Fietsen voor een toekomst
In een tijd, in een wereld waarin  verleidingen constant op de loer liggen. Waarin alles zo toegankelijk is; alcohol, drugs, internet met games of filmpjes van welke aard dan ook. Het is moeilijk om je voor al deze valkuilen te behoeden.
Veel mensen hebben een verslaving en kunnen daar niet meer op eigen kracht van af komen. Gelukkig is er De Hoop. Daar wordt vanuit Gods Liefde hoop, kracht, begeleiding en een nieuwe toekomst geboden.
Hiervoor is geld nodig en een deel daarvan wordt jaarlijks op een mooie manier ingezameld; fietsend. Voor het derde jaar op rij, mag ik op zaterdag 23 juni met mijn racefiets mijn trapje bijdragen aan het werk van de mensen van De Hoop.
Dit jaar zelfs met een echte Ladies Ride. Ik ga 120 kilometer fietsen over dijken en
door polders.
Hiervoor zoek ik sponsors. Met uw sponsoring steunt u het goede doel en motiveert u mij om die kilometers te fietsen.
Via deze link kunt u mij sponsoren:
https://www.cycleforhope.nl/actie/marianne-van-mourik-2
Helpt u mee?
  Alvast bedankt!
Marianne van Mourik

 

Voorbereiding startweekend 22 en 23 september

U kunt de datum van het startweekend alvast in uw agenda noteren. Bij deze een herinnering aan de oproep om mee te denken over de invulling van het startweekend. Wie hierover mee wil denken wordt gevraagd zich uiterlijk donderdag 14 juni te melden bij André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw,

Examenuitslag

In de afgelopen week kregen veel jongeren de uitslag van het examen te horen. Voor velen is het goed afgelopen en kunnen we ze van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Helaas is het niet bij iedereen al gelukt. Een aantal heeft in de komende week een herexamen om alsnog te kunnen slagen. We willen hen veel succes toewensen. En mocht het niet gelukt zijn, dan hopen we dat je weer moed en energie krijgt om er volgend jaar opnieuw tegen aan te gaan. Eerst maar eens lekker genieten van de lange zomervakantie.  Wil je mij laten weten of je bent geslaagd? We willen je namens de gemeente een leuke attentie geven.


(Hulp)leiding gezocht!

De middengroep van de kindernevendienst is op zoek naar hulpleiding en leiding!
Ben jij degene die wij zoeken om samen de kindernevendienst te leiden, laat dit ons dan weten.
Nicole de Oude, Cor Kooij en Eleanore van Opdorp

 

Slotuitje kindernevendienst

Binnenkort staat het slotuitje voor de jongste en midden groep van de kindernevendienst gepland.

Het plan is om op zaterdag 30 juni naar het Klokuus te gaan.

We vertrekken om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Scheldestraat.

Daar zullen we om 15.00 uur weer arriveren. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 

Graag voor 23 juni aanmelden bij Lindy 

Ook hebben we chauffeurs nodig. Ook dan graag even doorgeven.

We hopen op een gezellige dag met zijn allen!

Linda Pannekoek, Nicole de Oude en Lindy van de Velde

 

 

 

 

 

Liederen Ochtenddienst


Psalm  95: 1 en 3
Psalm 103: 3 en 4
Lied 836: 1,2, 3 en 4
Lied 288
Psalm 107: 1 en 2
Lied 146c: 1, 6 en 7
Lied 886: 1 en 2
Schriftlezing: Joh. 5: 1 – 18

 

Liederen avonddienst

 

Lied 919: 1,3 en 4
Psalm 43: 1 en 2
Psalm 18: 1
Psalm 56: 3 en 4
Lied 942
Lied 838: 3 en 4
Lied 913: 2 en 3

Schriftlezing Psalm 44