Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

 

 

18e  jaargang Nr. 17, zondag 23 april 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  09.30 uur

     Voorganger: ds. W. G. Schaap, Zierikzee

    Schriftlezing: Genesis 8: 6-16, 1 Petrus 1: 3-9, Johannes 20: 19-29

  Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

     Organist: Kees Fierloos

   Koster:  Hans Smits

   Collecten: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

   Crche:  Ilona `t Hof,Rachel Klink en Este Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten 

  tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.

  Tijdens het naspel van het  kinderlied kunnen de

  kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de

  nevendienst geleid door: Jongste groep: Els de Vlieger en

  Ninah van der Vliet. Midden groep: Eleanore van Opdorp.

  Oudste groep: Christien Struijk.

 

De avonddienst   18.30 uur

  Voorganger:  ds. D. van Duijvenbode, Monster

    Schriftlezing: Johannes 19: 19-31

  Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

  Organist:  Erik Zwiep

     Koster:  Hans Smits

  Collecte: 1) Missionaire gemeente  2) Avonderedienst

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer
  Steenbank 64 tel. 417992 e-mail: copyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar mevrouw J. van der Wekken-den Boer, Oosterscheldestraat 44

 

Kerkdiensten zondag 30 april

11.00 uur:  ds.P. de Graaf

Collecten:  1) Diaconie algemeen  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur:  ds. D. Westerneng `s-Gravenpolder

Collecten: 1) Diaconie algemeen  2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaan in beide diensten gastpredikanten voor. In de morgendienst is de voorganger ons gemeentelid ds. W.G. Schaap. Hij wordt binnenkort 84 jaar, was vanaf 1972 predikant te Roermond en Rossum en was later onder meer nog verbonden aan de Hervormde Gemeente te Zonnemaire. In de avonddienst gaat ds. Van Duijvenbode voor. Hij is 51 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk en s-Gravenzande en is sinds 1 september 2012 predikant van de Protestantse Gemeente te Monster.

Ook volgende week zondagavond is er een vertrouwde gastvoorganger: ds. Westerneng. Hij is bijna 54 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeente s-Gravenpolder-Baarland.

 

Collecte zondag 23 april Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente:gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De

Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken

aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Collecte zondag 30 april - Diaconie algemeen

Collecte t.b.v. diaconale activiteiten eigen gemeente.

 


 

Deze week

Maandag 24 april

19.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 25 april

20.00 uur Moderamen

Zaterdag 29 april

16.30 uur Open maaltijd kerkcentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 29 april is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

 Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Oproep nieuwe medewerkers Zondagsbrief

Elke week is er een team mensen actief om ervoor te zorgen dat u de zondagsbrief kunt lezen zowel op papier als digitaal. Ook als u gewoon bent thuis de kerkdiensten te beluisteren kunt u de zondagsbrief ontvangen. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar mensen, die zaterdags de zondagsbrief willen bezorgen of vouwen. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij;

Jan Leen de Bel, jldebel@zeelandnet.nl, 0111 720499

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik, Jan Paul de Munck.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vr 19.00 uur inleveren bij dhr.Johan Bax. Zo mogelijk per e-mail (publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Klik op landkaartje (Zeeland). Klik op plaats+kerk ( Zierikzee,NH )
U bent op de infopagina van de kerk. Volgt aanwijzingen.
Internet: www.hervormdzierikzee.nl. wijkgemeente informatie.
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,  
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, 
tel. 416025, e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
	Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze homepage: www.hervormdzierikzee.nl. Kies op de hoofdpagina voor gewone wijkgemeente en kies vervolgens in het menu bovenaan Publicaties, daarna in het submenu (links) Zondagsbrief.
	Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen. Wie dat op prijs stelt, kan dat melden via zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.