Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

18e  jaargang Nr. 26, zondag 25 juni 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (Doopdienst)  11.00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf 

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecten:  1) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Jeugdwerk

  Crèche:  Marianne Liplijn en Sarah en Rachel Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar.
De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens
het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep:Lindy Quist en Sarah Klink
Middengroep: Linda de Vlieger en Stefanie de Nooijer

  Oudste groep: Christien Struijk

 

De avonddienst   18.30 uur

  Voorganger:  ds. H. G.W. Groot Karsijn, Oosterland/Kerkwerve

  Schriftlezing:  Psalm 146  Petrus 2: 1 – 12

Ouderling van Dienst:  Dineke van Opdorp- Sint

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecte:  1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

 

 

 

Gastvoorgangers

Vanavond gaat ds. Groot Karsijn voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is sinds 13 november 2016 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Kerkwerve en de Hervormde Gemeente te Oosterland. Volgende week zondagavond is er een bekende gastvoorganger in de persoon van ds. Van Duijvenbode. Hij is 52 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk en ’s-Gravenzande en is sinds 1 september 2012 predikant van de Protestantse Gemeente te Monster.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar de heer M.W. Berrevoets, die herstellende van een herseninfarct verblijft in de Cornelia.

 

Kerkdiensten zondag 2 juli

09.30 uur: ds. P. de Graaf

Collecten:  1) ospice KHHhjjkjMissionaire gemeente  2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. D. van Duijvenbode

Collecten: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

  

 

 

 

Deze week

 

 

 

Collecte zondag 2 juli - Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De

Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken

aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

 

Slotuitjes

Hallo allemaal,

Binnenkort staan de slotuitjes van de knd weer gepland.

Op zaterdag 1 juli zullen alle kinderen van de jongste groep gaan spelen bij de

Vierlinden in Goes.

Wil je mee en zit je in groep 1,2 of 3 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom.

Stuur een mail om je aan te melden en voor verdere informatie naar lindyquist@hotmail.com.

 

Op vrijdag 7 juli willen we met de middengroep van de knd gaan zwemmen. Wil je mee en zit je in groep 4, 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom.

Stuur een mail om je aan te melden en voor verdere informatie naar lindyquist@hotmail.com.

 

Groetjes,

Lindy van de Velde-Quist

lindyquist@hotmai.com

0623222521

 

 

 

 

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 8 juli is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

 Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke