Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /WWW/A/.5c1/h/hergz/htdocs/gw/sb/zbact.php on line 22
Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief
22e jaargang nr. 4 zondag 24 januari 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. 

 De ochtenddienst – online dienst  10.00 uur                   
Voorganger: ds. D.M. van de Linde, Rotterdam
Schriftlezingen: Genesis 40
Ouderling van dienst: Carla van Beveren-van Mierloo
Koster: Toon van der Zande
Collecte: 1) Stichting Voorkom!  2) Kerkbeheer 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Gastvoorgangers
Vanmorgen gaat ds. D.M. van de Linde bij ons voor. Hij was al enkele keren eerder in de Gasthuiskerk. Hij is 69 jaar, was vanaf 1979 predikant te Oudewater, Hattem, Groningen, Gorinchem en vanaf 1999 tot 2017 in de Hillegondakerk te Hillegersberg. Sinds dat jaar is hij opnieuw, nu in deeltijd, verbonden aan de Hervormde gemeente te Hattem, maar hij woont nog in Hillegersberg

Voorzichtig met bezoeken 
Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Enkel de hoogst noodzakelijke bezoeken (rond overlijden, of bij hen die echt geen digitale mogelijkheden hebben) zal ik nog afleggen, totdat meer duidelijk is of het verantwoord is. Bellen kan altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025. 

Coronamaatregelen erediensten
De landelijke kerk raadt zeer dringend af om te zingen in de kerkdienst, ook al is het met een klein groepje. De reden daarvoor is de opkomst van een nog besmettelijker variant van het coronavirus.  De kerkenraad neemt uit veiligheidsoverwegingen dit advies over.  Omdat de samenzang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, maken we gebruik van EO-opnames van liederen die we vrij van rechten kunnen gebruiken.  Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vergt, heeft de kerkenraad tevens besloten de avonddiensten in (tenminste) de periode van de lockdown te laten vervallen. 

Kerkdienst 31 januari 
10.00 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer   

Vermelding verjaardagen en jubilea
In het decembernummer van Van achter de Beuze was aangekondigd dat tegelijk met de actie Kerkbalans aan alle oudere gemeenteleden de vraag zou worden voorgelegd of zij – schriftelijk – akkoord gaan met vermelding van hun verjaardag in zondagsbrief en/of kerkbode. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we ervoor moeten kiezen dat even uit te stellen tot een later moment. Tot die tijd zullen de pastorale ouderlingen de betreffende gemeenteleden apart vragen of zij met vermelding akkoord gaan.

Collecte zondag 24 januari Stichting Voorkom !
Deze stichting zet zich in voor het voorkom van verslaving. Dit doet zij door het geven van preventieve voorlichting op scholen en op avonden in kerken door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. Deze lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. Doel is jongeren weerbaar te maken tegen het gebruik van verslavende middelen.

Collecte zondag 31 januari  Missionaire gemeente
De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

Beste gemeenteleden
Zoals u wellicht in de krant hebt gelezen is er een pilot opgestart en bedacht door 3 zorgorganisaties waaronder “Eilandzorg”. Zij werken samen met Welzijnswerk en andere organisaties en vrijwilligers. De diaconie is benaderd om vrijwilligers te werven die hun hulp willen of kunnen aanbieden. De hulp is puur en alleen voor ouderen die geen indicatie hebben (dus ouderen die op zich zelf wonen) en die geen sociaal netwerk hebben of familieleden die hulp kunnen bieden. De hulp betreft acute zorg, bijvoorbeeld een ritje naar het ziekenhuis in Goes. Ook is de hulp voorlopig alleen bedoeld voor ouderen die in de wijk Poort Ambacht wonen! Corina Boogert is onze contactpersoon en voor meer info kunt u haar bellen: telefoon: 06-15414251. Wie zich hiervoor wil aanmelden kan dit doen via: Elly Hillebrand  telefoon: 06-30705752 en Catrien Vermeulen telefoon: 06-25196696

Kindernevendienst
Sinds enkele weken mogen de kinderen weer genieten van filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk en volgende week vanuit de Gasthuiskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken:  https://youtu.be/2rGcezxSZNw. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

Bijbelleeskring
Voor woensdag 27 januari 19.00 uur (online) lezen we vooraf Gen. 42 t/m 47:27.

Dank
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaartjes en attenties die ik mocht ontvangen bij mijn 90ste  verjaardag.  Vriendelijke groet, Mw van Leeuwen.

Giften
Oud-diaken Berrevoets meldt de volgende ontvangen giften. Voor het werk van de diaconie ontving mevrouw C.G. de Jonge-Deij € 20,- en ouderling T.A. van Kooten € 10,-. Mevrouw J. Bouwman-Schot ontving € 10,- voor het bloemenfonds.

Liederen ochtenddienst
Psalm 62: 1
Psalm 118: 1 – 5 
Lied 837: 1 – 3 – 4 
Lied 442
Psalm 42: 1 – 5 (OB)
Lied 416

Schriftlezing: Genesis 40