Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 

20e jaargang nr 16 zondag 14 april 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  (Palmzondag)  09.30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Lucas 19: 29-44

Ouderling van dienst:  Arjan Lindhout

  Organist:  Johan van Broekhoven

  Koster:  Henk Tromper

  Collecten:  1) HGJB  2) Kerkbeheer

  Crèche:  Cor en Ariella Kooij, Reinier Bakkenes

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Lindy Quist, Isa Lindhout Midden groep: Willemien Cats, Ariella Kooij. Oudste groep: Martin van de Bosch

 

De avonddienst  15.30 uur

  Voorganger:  Remco Hakkert (jeugddienst)

Ouderling van Dienst:  Arjan Lindhout

  Koster:  Henk Tromper

  Collecte:  1) Together Worship

 

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag, Eerste Paasdag, gaat in de avonddienst ds. Bijman voor. Hij is 70 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont.

 

Paasproject kindernevendienst

Vandaag is het de 7e Lijdenszondag. Het algemeen thema van het Paasproject van de kindernevendienst is : God kiest, God redt… kies jij ook?  Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

 

Projectverbeelding: Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak.

 

Projectthema vandaag: Alleen Jezus kiest totaal

Bijbellezing: Lucas 23:33-53

 

Projectlied

(Het projectlied heeft de melodie van het lied “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel (= lied 181 Hemelhoog en lied 268 Opwekking).

 

Jezus, Hij droeg onze schuld,

droeg al die stenen met geduld.

Hij koos voor honderd procent,

zijn hart vol liefde, ongekend.

 

refrein:

Wil jij op weg, met Jezus mee?

Hij maakt voor ons een zware reis.

En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:

de Vader, die ons kiest en redt.


Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet vanuit onze gemeente naar Mevrouw C.M. de Gelder – Matthijsse, Manhuisstraat 18.

 

Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april Stille week

Maandag t/m woensdag aanvang 19.30 uur

Witte Donderdag 18 april aanvang 19.30 uur (viering Heilig Avondmaal)

Collecte: Werelddiaconaat algemeen

Goede Vrijdag 19 april aanvang 19.45 uur

 

Collecte Witte Donderdag

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

 

Kerkdiensten 21 april (1e Paasdag)

11.0 0 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Zendingscollecte  2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecte: 1) Zendingscollecte  2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 21 april  “Versterk de kerk in Pakistan”

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

 

Deze week

Dinsdag 16 april

20.30 uur College van diakenen

Woensdag 17 april: 

14.00 uur Damesgesprekskring, Manhuisstraat 10

 

Versoberen voor Thailand

De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd.  De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen. U kunt hierbij denken aan; wat minder snoepen of een glaasje alcohol minder, wat vaker de fiets pakken in plaats van de auto, minder afval door het niet kopen van overbodig verpakte producten. Het geld dat daarmee bespaard wordt kunt u doneren aan het werk van de fam. de Bel in Thailand; de Pwo Karèn kerken, het koffiebedrijf “Sela&Co”en tienerkampen voor Vietnamese kinderen. Meer informatie over het werk van Rien en Maaike de Bel kunt u lezen in de folder op de website van de kerk.  Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld. U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Fam. de Bel - Thailand”.

 

Jeugddienst

Vanmiddag staat er weer een mooie jeugddienst op het programma. Remco Hakkert met Band & Vocals verzorgen deze dienst. Jullie zijn van harte welkom om 15.30 uur in de Gasthuiskerk. Vraag vriendinnen en vrienden mee want zij zijn natuurlijk ook van harte welkom!

“Een dienst om nooit te vergeten”

 

Open kerkdagen zomer 2019.

In de laatste Van achter de Beuze, in het stukje over de Open kerkdagen, kon u nog niet lezen welke periode de kerk deze zomer open zou zijn, daarom leest u nu meer informatie in deze zondagsbrief.

De kerk zal open zijn van maandag 8 juli t/m vrijdag 13 sept., op de maandag- woensdag- donderdag- vrijdag en zondagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur.

Tijdens de kermis niet op : 2- 5- 7 en 8 aug.

De opening van de Open Kerkdagen zal zijn op zondag 7 juli. In de volgende Van achter de Beuze leest u meer over de Open kerkdagen.

Medewerkers gevraagd voor 1 of meerdere middagen.

Medewerkers bij de boekentafel zijn welkom en nu de kerk ook open is op de zondagmiddag zijn gastvrouwen/heren heel erg welkom. Het is de bedoeling dat er zondagsmiddags 2 gastheren/dames aanwezig zijn.

Van ouds zijn leden van de Tomaskerk betrokken geweest bij de Open kerkdagen. Leden van de Tomaskerk worden ook uitgenodigd mee te werken, vooral voor de zondagmiddag. Zo kunnen we samen toeristen en andere bezoekers van onze stad kennis laten maken met de kerk.

Alle medewerkers ontvangen o.a. een rooster, taakomschrijving en informatie over de historie van de Gasthuiskerk.

Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven om mee te werken bij de boekentafel, dan kunt u contact opnemen met Ineke Dekkers, tel: 413915, e-mail: cjdekkers@zeelandnet.nl of Lenie Spiegels, tel: 414444, e-mail: lspiegels@zeelandnet.nl

Voor gastvrouw/gastheer op de zondagmiddag kunt u zich opgeven bij Truus van Oosterom, tel: 412942, e-mail: aentvano@zeelandnet.nl

Wilt u zich, in verband met vakanties, het maken van roosters, graag opgeven voor 10 mei.  

Commissie Open kerkdagen

 

PaasChallenge 2019

Dit jaar kun je meedoen met de PaasChallenge 2019 op zaterdag 20 april. Er zijn dit jaar twee versies: de SMALL en de LARGE.

 

PaasChallenge SMALL is een spel dat op zaterdagavond wordt gespeeld voor als je in groep 7/8 en klas 1 zit. In dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De avond begint om 19.30 uur. De locatie blijft nog even een verrassing. Vind je het leuk om mee te doen, meld je dan aan door voor 14 april een appje te sturen aan Walter of Joannet Boer tel. 06-49620812.

 

PaasChallenge LARGE is voor de jongeren die niet (meer) naar de Jeugdzolder gaan, maar wel graag mee willen doen met de PaasChallenge. Deze wordt dit jaar in Zonnemaire gehouden. Op zaterdagavond 22.00 uur vertrekt men daar vanaf de kerk in het dorp de donkere polder in. Ben je niet al te bang aangelegd, fiets dan mee naar Zonnemaire (of: laat jezelf en je fiets naar Zonnemaire brengen). Neem goede verlichting en een smartphone mee met QR app. Er zal gefietst worden naar verschillende geheime locaties (o.a. de zaal van het Laatste Avondmaal, de tempel, het paleis …etc.).

De nacht eindigt bij zonsopgang rond 6.30 uur. Wie mee durft kan zich aanmelden tot 14 april bij Louise Hoff, tel. 06-24273189. Er kunnen maximaal 18 jongeren mee. Inmiddels zijn er al 6 deelnemers, wacht ook niet te lang, want vol is vol.

 

Vakantiebijbelclub a.s. woensdagmiddag

A.s. woensdagmiddag 17 april is er voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool een knutselmiddag. Het thema is “De Ark van Noach”. Tijdstip: 14.15 tot 16.15 uur (inloop ouders vanaf 16.00 uur). Locatie: Kerkplein van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Zevengetijstraat. Deze activiteit wordt georganiseerd door de vakantiebijbelclub, die uitgaat van onze Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Van harte welkom en neem vooral je vriendje of vriendinnetje mee.

 

Dank

Beste gemeenteleden, Ik wil u bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn chemokuren. Het was voor mij een bemoediging om mooie bloemen, kaarten en andere berichtjes te ontvangen. Op dit moment heb ik nog 3 kuren te gaan. Het hele proces zal tot de maand Juli duren.

Met vriendelijk groet, Petra van der Lee

 

Vooraankondiging gezellige middag ouderen 80+

We vinden het fijn de oudere gemeenteleden van 80+ te kunnen uitnodigen voor een gezellige middag op woensdag 1 mei a.s. om 14.00 uur in het kerkcentrum. Binnenkort krijgt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Wijkouderlingen Carla, Janny, Jopie, Teunie en Willemien