Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

18e  jaargang Nr. 34, zondag 20 augustus 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst   11.00 uur 

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  Deuteronomium 4: 1 en 2 + 9 – 20

  Jeremia 10: 1 – 16  2 Petrus 1: 12 – 21

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist :  Kees Fierloos

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten:  1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Margriet van Schelven en Margot Lindhout

  Kindernevendienst:  Tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst 

  voor kinderen die na de zomervakantie naar basis-

  schoolgroep 1 tot en met 6 gaan. De kinderen zitten 

  tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun

  ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen

   de kinderen naar hun nevendienst gaan.

    Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
  Lindy Quist en Jeroen van Mourik

 

    


De avonddienst
  18.30 uur

     Voorganger:  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/ Zonnemaire

Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 1 – 16  Lucas 4: 20 – 26

  Ouderling van Dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

    Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Toon van der Zande

  Collecten:1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

Gastvoorgangers

Vanavond gaat niet ds. P.L. de Jong te Rotterdam voor: hij wordt juist vandaag verbonden aan de Hervormde Gemeente te Oud-Vossemeer. In zijn plaats is de voorganger ds. M. Riedijk. Zij is sinds oktober vorig jaar predikant te Nieuwerkerk en Zonnemaire en was tot januari 2016 jeugdouderling in onze gemeente.

Volgende week zondag zijn er vanwege de vakantie van ds. De Graaf, in beide diensten gastvoorgangers. ’s Morgens ontmoeten we ds. A.H. Groen. Hij is 61 jaar oud, werd in 1987 predikant te Waarde, waar ds. De Graaf hem opvolgde, was vervolgens predikant te Hellendoorn en Sliedrecht en is sinds 2013 predikant van de Hervormde Gemeente te Rijsoord.

In de avonddienst gaat ds. Tanghé voor. Hij is 63 jaar, was vanaf 1987 predikant te Baardwijk, Oostwold, Katwijk aan den Rijn, Vriezenveen, Stadskanaal en Sliedrecht, en is sinds 2015 predikant in de Protestantse Gemeente Maassluis (Grote Kerk).

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar de heer P.W. Stroosnijder, Krammerstraat 40 en mevrouw R.J. de Jong-de Reus, Borrendamme 78.

 

Kerkdiensten 27 augustus

09.30 uur:  ds. A. H. Groen, Rijsoord

Collecten:  1) Tearospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. J. F. Tanghé, Maassluis

Collecten: 1) Tear 2) Avonderedienst

 

Na de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

  

Deze week

Maandag 21 augustus, woensdag 23 augustus, donderdag 24 augustus en vrijdag 18 augustus: 13.30 uur-16.30 uur Open Kerkdagen

 

Vakantie predikant

Morgen hopen onze predikant en zijn vrouw op vakantie te gaan en in de omgeving van Limoges te genieten van alle Franse geneugten. Maandag 11 september hopen hoopt onze predikant zijn werkzaamheden weer op te pakken. Gedurende die vakantietijd kunt u voor pastorale en kerkelijke vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. van der Schelde-Dool, Steenbank 68. Telefoon: 0111-413878. E-mail: jopie@scheldeweb.nl.

 

 

 

AFSLUITING OPEN KERKDAGEN MET EEN SING-IN 25 AUG.

Bent u deze zomer al in de kerk geweest tijdens de Open kerkdagen, heeft u al belangstelling getoond voor dit stukje Evangelisatiewerk  en de mooie expositie bekeken? De kerk is deze week nog open  want op vrijdagmiddag 25 aug. worden de Open kerkdagen afgesloten met een Sing-in.

Deze Sing-in is van  16.00 uur tot 16.30 uur.

De commissie Open kerkdagen nodigt u allen uit om dit Evangelisatie-project van onze gemeente met elkaar af te sluiten. We willen dit doen door met elkaar veel mooie liederen samen te zingen.

U/jij komt toch ook? Hartelijjk welkom.

Commissie Open kerkdagen.

 

Collecten zondag 20 augustus – Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De

Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken

aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Collecten zondag 27 augustus – Tear

Armoede stoppen via lokale kerken is bijzonder doeltreffend. Met de financiële steun van onze gemeente kan Tear meer kerken trainen en toerusten. Zij ondersteunen projecten van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om lokale professionals in te schakelen die samen met de kerk aan de slag gaan. En waar nodig wordt de slagkracht van kerken vergroot door te investeren in middelen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan trainingsmateriaal, gereedschap, (medische) hulpmiddelen, bouwmaterialen, vervoersmiddelen of een onderkomen voor de activiteiten van de kerk.

 

Startzaterdag  16 en Startzondag 17 september

In onze gemeente sluiten we aan bij de landelijke campagne van de PKN-Kerken die de naam heeft gekregen van Kerkproeverij.  In het woord en in het logo van Kerkproeverij is alles te horen en te zien wat met proeven te maken heeft. Wanneer we spreken over proeven zien wij ons meestal om een tafel zitten om met elkaar te eten. Dat is het allermooist als je dat samen met anderen doet. Het is toch algemeen bekend dat samen eten doet eten. Maar in een kerkelijke gemeente gaat het niet alleen om het voedsel dat het lichaam voedt maar ook om het voedsel dat het geloof levend houdt. Alle activiteiten binnen de gemeente zijn bedoeld als voedsel voor lichaam en geest. En nu zet de campagne Kerkproeverij in op het samen proeven van het geloof. Want dat wat waardevol is voor ons persoonlijk leven kunnen we toch onmogelijk voor onszelf houden. Binnenkort ontvangt u een overzicht van alle activiteiten die we binnen onze gemeente organiseren. In het bijzonder op startzaterdag en startzondag willen we in het kader van de Kerkproeverij EEN OPEN HUIS zijn.

 

We zetten de deuren van de Gasthuiskerk wagenwijd open om niet alleen  “vaste gasten” maar ook “nieuwe gasten” welkom te heten. Vind jij het een goed plan om datgene wat voor jou waardevol is te delen met een ander? Nodig dan voor de startzondagmorgen gewoon iemand uit om mee te gaan naar de kerk, om het geloof te “proeven”. Durf het aan om op een stadgenoot, je collega, je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendin of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met mee?

 

Startzaterdagmorgen 16 september is er onder bezielende en uiterst deskundige leiding van Jeroen van Mourik een prachtige wandeling in de duinen van Haamstede / Westenschouwen. Na de wandeling heerlijk koffie / limonade en iets lekker bij thuiskomst in Zierikzee. ’s Middags is de Gasthuiskerk EEN OPEN HUIS met kinderspelen, muziek en heerlijkheden. En ’s avonds is er een BBQ voor de jongeren. Houd alvast rekening met al die activiteiten en kies er nu al voor om mee te doen. Zet het in de agenda!

 

Natuurlijk zal in een volgende zondagsbrief de oproep klinken om pannenkoekenbakkers. Niets staat u in de weg om nu al de meel in te slaan en met vreugde uit te zien na het moment dat een ander jouw heerlijkste pannenkoek nuttigt.

 

Zondagmorgen 17 september is de Startdienst. Ook dan zijn we EEN OPEN HUIS waar iedereen welkom is en waar die “nieuwe gasten” die u meeneemt naar de dienst zich ook welkom voelen. Aansluitend aan de startdienst lunchen we in het Kerkelijk centrum. We lunchen dan op Amerikaanse wijze. Iedereen neemt dan genoeg mee voor zichzelf en voor de ander opdat alle gasten en zij die niets mee hebben genomen ook kunnen aanschuiven en mee kunnen proeven van de gastvrijheid.

 

KORTOM WIJ HOPEN DAT U / JIJ STARTZATERDAG en -ZONDAG IN HART HOOFD EN AGENDA ZET.