Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 16, zondag 15 april 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst     09:30 uur

   Voorganger:    ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Johannes 21: 15-24

Ouderling van dienst:  Jopie van der Schelde- Dool

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Peter de Jonge

  Collecten:  1) H.G.J.B  2) Kerkbeheer      

  Crèche:   Inge de Vlieger, Ariella Kooij, Isa Lindhout

  Kindernevendienst:   Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot  en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.
Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Monica de Nooijer, Ariella Kooij. 
Midden groep: Nicole de Oude, Rachel Klink
Oudste groep: Linda Pannekoek.

  
 
De avonddienst  (Jeugddienst m.m.v. The Bridge)  18.30 uur    

    Voorganger:  ds. P.de Graaf

   Schriftlezingen: Genesis 6: 11-18, Jozua 2: 15-21,
 1 Samuël 9: 22-10: 1, Ester 5: 1-5a

Ouderling van Dienst:  Elma de Oude-Brouwer

  Koster:   Peter de Jonge

  Collecte:   Jeugddiaconaat

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

  Moggestraat 28 • telefoon 720499 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

Gastvoorganger

Volgende week zondag gaat in de avonddienst ds. L.J. Lingen voor; hij is voor het eerst in de Gasthuiskerk. Hij is 61 jaar, was vanaf 1986 predikant van de Gereformeerde Kerken te Willemstad en Haamstede en is sinds 2001 predikant van de Gereformeerde Kerk te Middelharnis (Emmauskerk).

Zijn echtgenote, mw. ds. Lingen-van Veen, was tot voor kort als predikant verbonden aan verpleeghuis Cornelia.

 
Kerkdiensten 22 april

11.00 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecte 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18..30 uur Voorganger: L.J. Lingen, Middelharnis

Collecte 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Na de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

Collecte jeugddienst zondag 15 april – St. Reck

Reck betekent zorgen, bezorgd zijn om. Het is het tegenovergestelde van het Engelse woord reckless, dat staat voor roekeloos zijn. Reck is niet bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren. Dit wordt gedaan door jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en te ondersteunen zodat zij hun talenten in kunnen zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord.
Jongeren lopen over van creativiteit en ambities. Daarom wil Reck jongeren
helpen hun energie te kanaliseren om zo tot hun doel te komen, om ideeën uit te werken tot concepten, en concepten tot eindproducten. Dat kunnen kunstvormen zijn in de vorm van muziek, theater, film en/of een andere vorm.
Reck is laagdrempelig en dus toegankelijk. Reck is klein, maar heeft een netwerk van professionals in de muziek- en kunstwereld. Meer informatie is te vinden op
www.stichtingreck.nl

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle 

teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Deze Week

Dinsdag 17 april

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Woensdag 18 april

Ouderenreis diaconie

Donderdag 19 april

14.00 uur: Studiemiddag Werkgemeenschap, Gasthuiskerk

20.00 uur: Moderamen gesprek met Gereformeerde Kerk

 

Inzameling giften Versoberen voor Malawi

Tijdens de Lijdensweken hebben velen van ons gehoor gegeven aan de oproep om de levensstandaard iets te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt opzij te leggen en te schenken aan het project van de Rieneke en Gert van der Pol; Care4Malawi. 
Vanmorgen (zondag 15 april) willen we de actie afsluiten en uw bijdrage inzamelen. U kunt uw gift afdragen door deze in de geldkist te leggen die op tafel voor in de kerk staat. Tijdens de dienst zullen de giften worden geteld en bekend gemaakt. We hopen dat we een mooi bedrag te kunnen doneren aan dit mooie project. U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Care4Malawi” .

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 
Op zaterdag 28 april is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum.
Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Vanmiddag motetdienst in Willibrorduskerk

Vanmiddag wordt om 16.30 uur in de Willibrorduskerk aan de Hoge Molenstraat een Mendelssohn-motetdienst gehouden, uitgaande van de werkgroep cantatediensten, waarin ook onze gemeente participeert.

Het koor Luscinia onder leiding van Wim Boer voert in deze dienst de Psalmen 42 en 43 van Felix Mendelssohn Bartholdy uit, alsook diens motet “Wahrlich der Herr gedenket unser”, waarvan de tekst is ontleend aan Psalm 115. Voorganger in deze dienst is pastoor Fons van Hees.

 

Zierikzingt van het nieuwe leven

 Zierikzingt, het samenzanggebeuren de Nieuwe Kerk van Zierikzee, heeft voor de volgende aflevering een thema waarin meerdere elementen samenkomen.

Aan twee vrouwelijke pastores van Schouwen-Duiveland is gevraagd een programma samen te stellen van bekende en minder bekende liederen voor de tijd na Pasen. Het zijn pastor Joëlle Kooman (Ouwerkerk en Brouwershaven) en ds. Bertie Boersma (Scharendijke). Samen kwamen ze tot de titel ‘Het nieuwe leven’. In dit thema komen ‘lente’  en ‘Pasen’ samen. Ook is hen gevraagd liederen bij dit thema uit te zoeken. Het waren er zoveel dat er geselecteerd moest worden.
Beide vrouwen zullen het programma presenteren en de liederen toelichten.
De liederen wordt begeleid op het grote Kam en Van der Meulenorgel en de vleugel door Mar van der Veer.  Zierikzingt vindt plaats op zondagmiddag 15 april en duurt van 15.30 – 16.30. Daarna is er voor iedereen koffie en thee. 

 

 

Oproep diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst is op zoek enkele gemeenteleden die bereid zijn om bij toerbeurt een ouder gemeentelid, wonende in de Waterwijk, op te halen voor de ochtenddiensten van 09:30 uur. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met diaken Martina Hilleman.

 

Creatieve workshop – dinsdag 24 april

Voor de restauratiemarkt is altijd een aantal creatievelingen druk in de weer geweest om mooie werken af te leveren. Het was altijd heel fijn om met elkaar bezig te zijn. Hoewel er nu geen restauratiemarkt is, hebben wij het plan om een workshop-avond te organiseren om toch weer een avond met elkaar bezig te zijn.
We hebben Lindy de Graaf uit Krabbendijke bereid gevonden een creatieve workshop te verzorgen. We gaan dan een dromenvanger of plantenhanger of andere leuke decoratie van macramé  of schelpen te maken. De kosten liggen rond de 15 euro. Heb je interesse om dinsdagavond 24 april aan de workshop deel te nemen laat het ons dan even weten. Bel of app ons.

Een hartelijke groet van Marian de Graaf en Corine de Vlieger 

 

Examens stress?

Sommigen jongeren gaan al gauw examen doen of zijn er al mee bezig!
We willen jullie heel veel succes wensen tijdens deze examens.  Willen jullie het even doorgeven als jullie zijn geslaagd? Dan willen we jullie een leuke attentie geven namens de gemeente.
Elma de Oude


Afsluitend catechese uitje!

Op 3 mei gaan we richting Amsterdam als afsluiting van het  catechese seizoen. We hopen dat iedereen mee kan en mee gaat omdat we een super leuk programma hebben bedacht en hebben laten bedenken. We rijden om 8:30 uur richting Amsterdam waarna we met de metro in het centrum belanden. We hebben onder andere een leuk programma  onder leiding van een jonge dominee uit
Amsterdam die ons door de stad zal leiden en nog veel meer.
Je kan je broodtrommel thuis laten want we gaan lekker lunchen bij Soep van Kana en op de terugreis gaan we uitgebreid in een friettent snacken.
We zijn ongeveer 18:30/19:00 weer in Zierikzee.  Geef je nu op voor deze geweldige dag bij Elma de Oude 

OPGEVEN VOOR 24 APRIL!!

Tevens zijn we op zoek naar ouders of andere gemeenteleden die het leuk vinden om met ons te rijden en deze dag mee te beleven! 

Als jullie nog vragen hebben hoor ik ze graag.

Groet : Ds de Graaf, Louise en Elma.

 

Jeugdweekend 19-20 mei

Eind mei staat ons jaarlijkse jeugdweekend op de planning. Vorig jaar is het jammer genoeg niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen maar dit jaar gaat het vast en zeker lukken! We vertrekken op 19 mei eind van de middag en komen op 20 mei voor de avonddienst weer terug. Daar tussenin hebben we een heel gezellig programma. Zit je in groep 8 dan mag jij ook al mee!

Het programma is hier en daar gesplitst om het ook voor de oudere jeugd interessant te houden. Je beste vriend of vriendin is natuurlijk ook heel erg welkom!
We slapen dit keer op een leuke locatie in een huisje  dus ook met slecht weer is het geen probleem. De kosten zijn 10 euro , tweede kind  van hetzelfde gezin
€ 7,50 . Graag betalen als je jezelf opgeeft voor dit weekend.
Opgeven voor 12 mei bij Elma de Oude

Cursus actieve werkvormen

Voor de cursus van 17 mei, de cursus actieve werkvormen, hebben we nog een paar plekken over. Wie vindt het leuk om hier nog bij aan te sluiten. Wil je meer weten over de inhoud van de  cursus ? Bel me gerust.
De avond duurt van 19:30 t/m 22:00 uur en wordt in onze gasthuiskerk gehouden door Alie Leeflang van  JOP. Opgeven voor 25 april bij Elma de Oude

Bedankt

Lieve mensen,

Wat hebben jullie ons verrast met de vele kaarten, bloemen en andere attenties voor ons 60-jarig huwelijksjubileum.
Wij bedanken jullie allen daarvoor heel hartelijk. 
Met hartelijke groeten,   Jan en Dicky de Waaij
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en kaarten.

Ook voor de mooie bloemen van de kerk.

Ook namens Toon hartelijk dank! Rina vd Zande


The Good Shepherd (The Lost Sheep)

 

Liederen Ochtenddienst

Welkom en mededelingen


Aanvangslied
: Psalm 33: 1 en 7

Stil gebed, votum en groet

Laatste oproep tot inzameling van de vruchten van de soberheid

Zingen Lied 364


Gebod van God
 

Zingen Lied 912: 1, 2, 4 en 6

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen Lied 288

Schriftlezing
: Johannes 21: 15-24

Zingen Lied 287: 1, 2 en 5

Prediking

Zingen: Lied 838: 1 en 4

Gebeden

Collecten

Zingen: Lied 425

Zegen en gezongen Amen