Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

20e jaargang nr. 8 , zondag 17 februari 2019.
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst 11:00 uur
Voorganger: mw.ds. G. Zomer, Den Haag-Oost
Schriftlezing: Spreuken 3: 13-26, Johannes 15: 1-8
Ouderling van dienst: André Flikweert
Organist: Johan van Broekhoven
Koster: Toon van der Zande
Collecten: 1) Pastoriefonds  2) Kerkbeheer
Deurcollecte: Jeugdwerk
Crèche: -
Kindernevendienst:
Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tij-dens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de neven-dienst geleid door: 
Jongste groep: Joanet en Ilse Boer
Midden groep: Nicole de Oude, Estée Lindhout
Oudste groep: Martin van den Bosch

De avonddienst 18:30 uur 
Voorganger: ds. J. B. Beijer, Middelburg
Schriftlezing: Deuteronomium 2: 13-14, Johannes 5: 1-23
Ouderling van dienst: André Flikweert
Organist: Kees Fierloos
Koster: Toon van der Zande
Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Marianne van Mourik
St. Domusstraat 15  • telefoon 417159  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl


Gastpredikanten
Vandaag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst gaat voor de tweede keer mw. ds. G. Zomer voor. De vorige keer was zij nog propo-nent. Inmiddels is zij sinds vorig jaar predikant in Den Haag-Oost; daarnaast is zij werkzaam bij de landelijke politieorganisatie. Zij woont sinds 2018 in Haamstede. In de avonddienst gaat – niet voor het eerst – ds. Beijer voor. Hij is 64 jaar, werd in 1985 predikant te Colijnsplaat en in 1990 te Swifterbant en is sinds 2002 ver-bonden aan de Protestantse Gemeente Middelburg, tot voor kort in de in 2017 buiten gebruik gestelde Oostkerk en sindsdien aan de wijkgemeente Nieuwe Kerk.


Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle te-leurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Kerkdiensten 24 februari
09.30 uur: ds. P. de Graaf
Collecten: 1) Care4Malawi 2) Kerkbeheer
16.30 uur: ds. F. J. T. Schipper (Cantatedienst)
Collecten: Onkosten Cantatedienst

Cantatedienst zondagmiddag 24 februari in de Gasthuiskerk
Aanstaande zondag is er om 16.30 uur een gezamenlijke dienst van onze ge-meente en de Thomaskerk, in de vorm van een Cantatedienst. Het Luscinia Con-sort zingt, begeleid door zijn vaste orkest, met Wim Boer als dirigent. Solisten zijn Marianne Boer, sopraan, Ilse Jordan, alt, Noël Casteleyn, bariton en Maarten van den Hoven, tenor. Uitgevoerd worden werken van Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach en de Noorse componist Ola Gjeilo. Voor elke zon-, feest- en gedenkdag in het kerkelijk jaar heeft Bach cantates geschre-ven, passend bij de lezingen die voor de betreffende dag op het rooster ston-den. Zo schreef hij voor de laatste zondag vóór de Lijdenstijd de cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’. Die zondag valt dit jaar eigenlijk op 3 maart. Dat was de datum die Luscinia oorspronkelijk op het oog had voor de cantatedienst. Nu wordt de cantate een week ‘te vroeg’ gezongen. Met als gevolg dat we al wat in de sfeer van de lijdenstijd komen. Want Jezus kondigt in de evangelielezing waarop de cantatetekst gebaseerd is, aan wat er in Jeruzalem met hem gebeuren zal. De korte overdenking van ds. Schipper zal daar ook bij aansluiten. Onder menige cantate schreef Bach ‘SDG’. Wat betekent dat? En wat betekent het voor ons? De reguliere avonddienst van 18.30 uur komt door de Cantatedienst te vervallen!

Collecten zondag 24 februari 
Begin 2017 vertrokken onze oud-predikant ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika). Rieneke zet zich als ver-pleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze doet dit in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast traint en begeleidt zij andere ver-pleegkundigen in hun werk. Gert helpt de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.


Deze week
Maandag 18 februari
19.30 uur: Algemene Kerkenraad
20.30 uur: Moderamen
Dinsdag 19 februari
19.00 uur: Jongerencatechese
Woensdag 20 februari
10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6
14.00 uur: Damesgesprekskring, Manhuisstraat 10
Donderdag 21 februari
19.30 uur: kring Schults, Graspieperstraat 19
19.45 uur: Wijkavond ouderling mevrouw Van de Schelde

Liederen ochtenddienst
Lied 653: 1, 7
Lied 316: 1, 2
Lied 316: 3, 4 
Lied 656: 1, 2
Lied 656: 3 
Lied 905: 1, 4

Schriftlezingen:
Spreuken 3:13-26
Johannes 15:1-8

Liederen avonddienst
Lied 314: 1
Psalm 122: 1, 3
Lied 864: 5
Psalm 107: 5, 6
Lied 534: 2
Psalm 92: 2, 7, 8
Lied 863

Schriftlezingen:
Deuteronomium 2: 13-14
Johannes 5:  1-23