Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

18e  jaargang Nr. 21, zondag 21 mei 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  09.30 uur

   Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezing:  2 Koningen 20: 1-11

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren – van Mierloo

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

  Crèche:  lona `t Hof, Sarah Klink en Emma Holwerda

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Joanet Boer en Sarah Klink
Midden groep: Eleanore van Opdorp en Merijn Boer
Oudste groep: Martin van de Bosch

 

De middagdienst In Thomaskerk  (PKZ)  17.00 uur

  Voorganger:  ds. F.J.T. Schipper 

 


Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar de heer J.C. Uijl, Zandweg 37.

 

Dienst donderdag 25 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur  ds.P.de Graaf

Ouderling van Dienst : Jopie van de Schelde-Dool

Organist: Erik Zwiep

Koster: Jan Luijendijk

Collecte 1) PDC de Herberg 2) Kerkbeheer

 

Collecte donderdag 25 mei – PDC De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen/moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: - Een christelijke leefgemeenschap - Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders - Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte - Advies m.b.t. nazorg - Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig opdat de gast goede nazorg ontvangt. De Herberg is op initiatief van de IZB gestart en is sinds januari 2009 zelfstandig.

 

Kerkdiensten zondag 28 mei

11.00 uur:  ds. B.H.Weegink, Katwijk aan Zee

Collecten:  1) ospice KHHhjjkjOnderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: St Voorkom!

18.30 uur: ds. D. M. v.d. Linde, Hillegersberg

Collecten: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

 Deurcollecte zondag 28 mei – St. Voorkom!

Deze stichting zet zich in voor het voorkomen van verslaving. Dit doen zij door het geven van preventieve voorlichting op scholen en op avonden in kerken door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. Deze lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. Doel is jongeren weerbaar te maken tegen het gebruik van verslavende middelen. Zij willen door hun voorlichting jongeren hun eigen mening laten vormen over deze middelen en hen helpen voor deze mening uit te komen

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst ontmoeten we voor het eerst ds. Weegink. Hij is 65 jaar, was vanaf 1976 predikant te Beerzerveld, Heerde en Steenwijk en was vanaf 1993 tot aan zijn emeritaat in december 2016 predikant te Katwijk aan Zee. Hij was lange tijd voorzitter van de Confessionele Vereniging. In de avonddienst gaat – niet voor het eerst – ds. D.M. van de Linde voor. Hij is eveneens 65 jaar, was vanaf 1979 predikant te Oudewater, Hattem, Groningen en Gorinchem en is sinds 1999 predikant van de Hillegondakerk te Rotterdam-Hillegersberg. Hij verleende vele malen medewerking aan het EO-programma De Bijbel open.

 

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

 Running Dinner Running4Malawi:Bedankt voor de prachtige avond en opbrengst!

·  Zaterdagavond 13 mei jl. was het zo ver; wij mochten onze gasten verrassen en verwennen met onze culinaire kunsten.
Maanden voorbereiding kwamen tot een prachtig, gezellig en zeer gewaardeerd einde.

Wat hebben wij genoten van dit project en deze avond.
Vooral omdat jullie, onze gasten, zo zichtbaar genoten van al het lekkers dat we jullie voorschotelden. Alles werd enthousiast ontvangen en genuttigd.
In de taxi was het ook met elk ritje tussen de verschillende adressen en gangen bijzonder gezellig!

De avond werd afgesloten met een video waarin Gert en Rieneke hebben laten zien waar zij nu mogen werken en wonen en waarvoor wij met elkaar geld hebben ingezameld.

Mede door onze sponsoren [De Zonnehoed in Zierikzee, Albert Heijn Zierikzee en PLUS Middelharnis] hebben we de netto opbrengst zo hoog mogelijk kunnen houden.
We bedanken hen hartelijk voor hun belangeloze medewerking!

Verder bedanken we natuurlijk ook onze gasten voor hun enthousiaste deelname en voor de reacties tijdens en na het diner.
‘Volgend jaar weer?” was een veel gehoorde vraag.  Wie weet!?
Een aantal gemeenteleden heeft een donatie gedaan aan onze actie. Hiervoor ook bedankt!
Fijn dat er zo wordt meegeleefd in onze gemeente.

· 
Met dankbaarheid mogen we een prachtig bedrag van € 785,00 bekendmaken als opbrengst van deze actie.

·  Wilt u Gert en Rieneke van de Pol alsnog steunen, dan kan dat door uw gift over te maken naar de diaconie Herv. Zierikzee GW NL43RABO0375175008 onder vermelding van Running4Malawi.

Johan, Louise, André, Marjan, Jaco, Nelske, Arjan, Mariëtte, Marian,
Marianne

Verloop ontvangsten Kerkbalans in 2017

We pakken de draad  weer op om maandelijks tussenstanden te publiceren

van de ontvangsten van Kerkbalans.

Vandaar nu een vermelding t/m april 2017.

Standen ontvangen bijdragen kerkbalans 2017 per ultimo

(cumulatief)

januari

13.151

februari

31.214

maart

36.761

april

41.047

Toezeggingen 2017

€ 83.527

Kerkrentmeesters

Examen attentie

Hallo allemaal,

 

Spannende tijden voor de jongeren en de ouders die in de examen periode zitten.

Namens de kerk bieden wij alle jongeren een examen attentie aan.

Wilt u de namen doorgeven van de jongeren uit onze gemeente die examen doen. Dan zorg ik, namens de kerk, voor een attentie.

Heel veel succes gewenst deze periode!

 

Groetjes,

Lindy van de Velde-Quist

l