Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak: Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 34  zondag 19 augustus 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst   (Viering Heilig Avondmaal)   09:30 uur            

     Voorganger:    ds. P. de Graaf 

   Schriftlezingen:  Jesaja 35:1-7, Marcus 1: 15 en Marcus 7: 31-37 

Ouderling van dienst:  Johan Hoff

  Organist:  Sem Bienefelt

  Koster:  Hans Smits

  Collecten:  1) Werelddiaconaat algemeen 2)Kerkbeheer 

   Crèche:   Ria Verwijs en Lucas de Vlieger

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.

   Tijdens het naspel van het  kinderlied “Goedemorgen,  

    welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun neven

  dienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door   

Jongste groep: Allen
Midden groep: Nicole de Oude en Estee Lindhout     
Oudste groep: Martin van den Bosch

 
De avonddienst (Viering en dankzegging Heilig Avondmaal)   18.30      18:30 uur    

    Voorganger:   ds. P. de Graaf

    Schriftlezingen:  Genesis 45: 1-10 en Matteüs 20: 25-28

  Ouderling van Dienst:  Johan Hoff

  Organist:   Kees Fierloos

  Koster:   Hans Smits

    Collecte:  1)Werelddiaconaat algemeen 2)Avonderedienst

 

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

  Moggestraat 28 • telefoon 720499  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastpredikanten

Volgende week zondag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst is de voorganger ds. Schipper van onze zustergemeente, de Gereformeerde Kerk. Tegelijkertijd gaat ds. De Graaf in de Thomaskerk voor. In de avonddienst gaat ds. Vastenhout voor.  Hij was al drie keer eerder in de Gasthuiskerk. Hij is 38 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de Hervormde Gemeente te Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena.

 

Kerkdiensten  26 augustus

11.00 uur Voorganger: ds. F. J. T. Schipper, Zierikzee

Collecten: 1)Stichting Tear 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Stichting Open Doors

18.30 uur Voorganger: ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

Collecten: 1) Stichting Tear 2) Avonderedienst

 

Collecten zondag 19 augustus – Werelddiaconaat Algemeen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.

De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.


Collecte zondag 26 AugustusTear.png

Armoede stoppen via lokale kerken is bijzonder doeltreffend. Met de financiële steun van onze gemeente kan Tear meer kerken trainen en toerusten. Zij ondersteunen projecten van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om lokale professionals in te schakelen die samen met de kerk aan de slag gaan. En waar nodig wordt de slagkracht van kerken vergroot door te investeren in middelen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan trainingsmateriaal, gereedschap, (medische) hulpmiddelen, bouwmaterialen, vervoersmiddelen of een onderkomen voor de activiteiten van de kerk

 

Deurcollecte zondag 26 augustus – St. Open Doors

opendoorsStichting Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijk lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geven ze trainingen en verleent de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast willen ze ook westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. En daarvoor houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert ze reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel
Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle

teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Open Kerkdagen:

maandag-woensdag -donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 uur -16.30 uur.

Donderdag 23 augustus

19.00 uur Koopavondgebed, Gasthuiskerk

 

 

 

 

Afsluiting Open Kerkdagen met een Sing-in op 24 augustus

Bent u deze zomer al in de kerk geweest tijdens de Open Kerkdagen, heeft u al belangstelling getoond voor dit stukje Evangelisatiewerk en de mooie “Rembrandt en de Bijbel” expositie al bekeken?

De kerk is deze week nog open en op vrijdagmiddag 24 augustus worden de Open Kerkdagen afgesloten met een Sing-In van 16.00 uur tot 16.30 uur.

De commissie Open kerkdagen nodigt u allen uit om dit Evangelisatie-project van onze gemeente met elkaar af te sluiten. We willen dit doen door met elkaar veel mooie liederen samen te zingen onder leiding van ds. P. de Graaf.

U/jij komt toch ook? Hartelijk welkom!

Commissie Open Kerkdagen.

 

Nieuw kindernevendienstseizoen

Morgen beginnen de scholen weer, vandaag is er weer kindernevendienst voor alle groepen.

Jongste groep: kinderen van basisschoolgroep 1 t/m 3.

Middelste groep: kinderen van basisschoolgroep 4 t/m 6.

Oudste groep: kinderen van basisschoolgroep 7 en 8.

We kijken er naar uit alle kinderen weer te verwelkomen.

De leiding van de kindernevendienst

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor kindernevendienstKoopavondgebed donderdagavond 23 augustus

U wordt van harte uitgenodigd voor het interkerkelijk Koopavondgebed dat om de twee weken op donderdagavond in de Gasthuiskerk wordt gehouden, georganiseerd door verschillende Zierikzeese kerken. Het begint om 19.00 uur en duurt maximaal een half uur. Deze keer berust de leiding bij Mart Koopman
(Chr. Geref. Kerk). Hans Biesma begeleidt ons met de piano.

 

 

 

 

 

Cursussen actieve werkvormen en jeugdpastoraat

Vanwege een persoonlijke gebeurtenis zijn de cursussen actieve werkvormen en jeugdpastoraat die eerder stonden gepland uitgesteld. Er zijn nieuwe data vastgesteld waarop Alie Leeflang vanuit het JOP deze cursussen komt geven. 

Cursus actieve werkvormen op 24 augustus om 19:15 uur

Introductie: Misschien herken je het wel: dat groepje jongens in je kindernevendienst dat vooral met elkaar bezig is en niet met wat jij wilt brengen. Of je hebt een tienergroep die braaf luistert en gewenste antwoorden geeft, maar écht de diepte in lukt maar niet. Je zoekt manieren om dichter bij je jeugd te komen en wil tegelijkertijd je bijeenkomst op een leuke manier vormgeven. Fris je kennis van de leefwereld van jouw jeugdgroep op en leer hoe je daar met actieve werkvormen dicht bij kunt aansluiten. De Training Actieve werkvormen traint je hierin en je gaat er zelf mee aan de slag!

Doelen

 • Opfrissen van kennis van leefwereld kinderen en tieners.
 • Actieve en creatieve werkvormen leren kennen en inzetten in je jeugdgroep.
 • Uitproberen van actieve werkvormen met elkaar en zo ervaren wat deze werkvormen met je doen.

Doelgroep: Vrijwilligers of professionals die werken met kinderen en jongeren in clubwerk, gespreksgroep, catechese, kindernevendienst, jeugdkerk of soos.

Cursus jeugdpastoraat op zaterdag 13 oktober 12:15 t/m 17:00 met lunch

Introductie: Pastoraat heeft in vrijwel alle gemeenten een vaste en duidelijke plek. Maar geldt dit ook voor pastoraat aan kinderen en jongeren? Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan of komt te staan in de gemeente? In de training Jeugdpastoraat verken je de mogelijkheden van relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat. Ook oefen je om je eigen jeugdpastorale rol meer handen en voeten te geven en krijg je concrete handvatten om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. 

Doelen

 • Inzicht verkrijgen in wat jeugdpastoraat inhoudt.
 • Verkennen en oefenen van je eigen jeugdpastorale houding.
 • Herkennen van en omgaan met signalen van kinderen, tieners en jongeren in het ‘gewone‘ contact.
 • Weten wat te doen als ‘problemen’ vragen om een intensievere aanpak.

Doelgroep bijeenkomst 1 en 2: alle jeugdwerkvrijwilligers die willen ontdekken wat jeugdpastoraat is en hoe je dat (zelf) als jeugdwerkvrijwilliger kunt toepassen in je eigen gemeente.

Doelgroep bijeenkomst 3: kader van de jeugdwerkvrijwilligers / predikanten /  werkers / leden van het pastorale team / kerkenraadsleden, die zich bezig willen houden met het opzetten van jeugdpastoraat, de visie erachter en hoe je er middels een plan van aanpak voor kunt zorgen dat het jeugdpastoraat in de eigen gemeente een volwaardige plek kan gaan innemen.

Wij doen deze cursus in 2 bijeenkomsten in één dag.

Er is nog plaats vrij dus meld je aan.

Groet, Elma de Oude

 


Vacatures kerkenraad

In het nieuwe kalenderjaar ontstaat er in de kerkenraad een aantal vacatures. Enerzijds komt dat doordat kerkenraadsleden aftredend en niet meer herkiesbaar zijn, anderzijds omdat kerkenraadsleden zich niet meer herkiesbaar stellen. Er ontstaan straks zes vacatures.

 

Diaken C. Vermeulen – van den Hoek en de ouderlingen W. van de Velde-Hekman, J.J. Walhout-Burger zijn aftredend maar herkiesbaar. Zij zijn tot onze vreugde bereid om het ambtswerk te vervolgen. Tot en met maandag 27 augustus kunt u eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing.

 

Ouderling E. van Opdorp – Sint is na een ambtsperiode van acht jaar niet meer herkiesbaar. Jeugdouderling E.P.J. de Oude – Brouwer heeft aangegeven, na een ambtsperiode van 3 jaar, tussentijds te willen aftreden. Ouderling-kerkrentmeester L. Braal is aftredend, maar stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode. Ook diaken M.M. Hilleman heeft aangegeven, na een ambtsperiode van 5 jaar, tussentijds te willen aftreden.

 

Daarnaast was er in de kerkenraad nog één vacature voor pastoraal-ouderling en één vacature voor jeugddiaken.

 

Daarmee zijn er, per 1 januari 2019, zes vacatures: twee vacatures diaken, waarvan één voor jeugddiaken, één vacature ouderling-kerkrentmeester en drie vacatures ouderling, waarvan 1 vacature voor jeugdouderling.

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Dat zit in de mooie structuur van onze Protestantse Kerk. De zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Uiterlijk tot en met maandag 27 augustus kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij beide ingangen van de kerk. Wij hopen dat u daar ook volop gebruik van maakt.

 

Liederen Ochtenddienst

 HEILIG AVONDMAAL

Psalm 107: 1

Psalm 107: 19 en 20

Lied 288

Lied 534

Lied 837: 1, 2 en 4

Lied 340b

Lied 840: 1, 2 en 3

Lied 556: 2, 3 en 4

Lied 146c: 1 en 7

 

Schriftlezingen

Jesaja 35:1-7

Marcus 1: 15 en Marcus 7: 31-37

 

Liederen avonddienst

HEILIG AVONDMAAL

Psalm 146: 1

Psalm 146: 3 en 4

Lied 374: 1, 5 en 6

Lied 704: 1 en 3

Psalm 68: 7

Lied 910: 1, 2 en 3

Lied 801: 1, 2 en 3

 

 

 

Schriftlezingen

Genesis 45: 1-10

Matteüs 20: 25-28

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw,
Marianne van Mourik, Eleanore van Opdorp.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee,
tel. 416025, e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst : mevr. M. Hilleman, tel. 06-43101450
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangenzondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.