Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: St. Vrienden van De Hoop / Kerkbeheer

Deurcollecte: St. Voorkom!

18.30 uur ds. M.H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

Collecten: St. Vrienden van De Hoop / Avonderedienst

 

Zondag 27 mei

09.30 uur ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: CZWO-project Pakistan / Kerkbeheer

18.30 uur ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: CZWO-project Pakistan / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Zondagmorgen vieren we het feest van de uitstorting van de heilige Geest. De goede boodschap, het evangelie van verlossing, vergeving, genade en hoop mag zich gaan verspreiden vanuit Jeruzalem over de gehele wereld. Wij blijven ons dankbaar verwonderen dat de heilige Geest harten blijft raken voor het eerst of opnieuw. Het is Gods liefde die de gemeente van Christus doet groeien tot een niet te tellen schare. In de Pinksteravonddienst hoopt collega Vastenhout voor de 3e keer in de Gasthuiskerk voor te gaan.. De laatste zondag van de maand mei hopen we zowel in de morgen- als in de avonddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Eigenlijk is het wel een heel mooi moment om een week na Pinksteren als gemeente van Christus aan tafel te gaan omdat dat een zichtbaar getuigenis is dat de Geest van Pinksteren tot op de dag van vandaag werkzaam is. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Privacywet: Ongetwijfeld bent u er van op de hoogte dat op 25 mei aanstaande de nieuwe privacywet in werking treedt. Dat heeft grote gevolgen voor de berichtgevingen in bijvoorbeeld de Kerkbode, de Zondagsbrief en Van Achter de Beuze. Het is niet toegestaan om namen van gemeenteleden en daarbij behorende gebeurtenissen te vermelden zonder toestemming van betrokken gemeenteleden of familie. Op dit moment wordt alles zorgvuldig uitgezocht hoe we toch goed gemeente met elkaar kunnen zijn door de berichten zo op te stellen dat omzien naar elkaar niet in gevaar komt. Vooralsnog ontbreken in deze Kerkbode de vaste rubrieken van bloemen, omzien naar elkaar, verjaardagen en jubilea. 

 

Avondgebed op donderdag Vanaf donderdag 17 mei zet de Gasthuiskerk de deuren open om mensen uit te nodigen voor een avondgebed. Een korte dienst met een paar liederen en een Bijbellezing omlijst door enkele inleidende gedachten of toelichtende woorden. En vooral de nodige ruimte voor stilte en gebed. Dat is de opzet van het avondgebed, een initiatief van de Hervormde gewone wijkgemeente waar de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Thomaskerk zich bij hebben aangesloten, in de verwachting dat ook andere kerken in Zierikzee mee zullen gaan doen. Een teken van verbondenheid tussen de kerken maar ook van hun openheid naar de samenleving. Daarom biedt de kerk die in het hart van de stad staat juist op koopavond een oase van bezinning. Voor of na het boodschappen doen even op Gods adem komen. Mensen uit de medewerkende kerken hebben de leiding van de avondgebeden. Dat zullen meestal niet de voorgangers zijn. Wie iets in gedachten heeft waarvoor gebeden kan worden, mag dat vooraf aandragen. De liederen zijn goed mee te zingen en worden begeleid op de piano. Na hooguit een half uur is de viering afgelopen en wordt er, voor wie wil, koffie en thee geschonken in een hoek van de kerkzaal. Het avondgebed begint om 19.00 uur en zal voorlopig eens in de twee weken plaatsvinden, in de warmere maanden van het jaar: op de donderdagen 17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus, 6 en 20 september. Open kerk tussen open winkels, bidden in het hart van de samenleving, vanuit ons hart wees welkom!

 

Koffiedrinken voor jongere gemeenteleden: Zondagmorgen 27 mei is er voor gemeenteleden tussen 25 en 50 jaar gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar zo wat beter te leren kennen. Van harte welkom na de ochtenddienst bij Wouter Teunissen en Irene Geluk, Havenpark 24. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Het zou fijn zijn als een aantal van jullie wat lekkers meeneemt voor bij de koffie. Voor de kinderen is er een apart programma in het kerk-centrum. Opgave vooraf is niet nodig. Met vragen kun je terecht bij Irene 06-19005909. Tot dan!

 

Verantwoording giften: Voor het bloemenfonds ontving de heer Smits een gift van 25, mevrouw De Jonge en mevrouw De Boer een gift van 10. De heer Smits ontving ook een gift van 25 voor de diaconie. HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN

 

Agenda

Donderdag 17 mei

19.00 uur: Avondgebed

19.30 uur: Classisvergadering Delta, Tholen

Zaterdag 19 mei

Start Jongerenweekend

Zondag 27 mei

Koffiedrinken jongere gemeenteleden, Havenpark 24

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf