Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Palmzondag 9 april

09.30 uur ds. P. de Graaf (uitzending via Radio Schouwen-Duiveland)

Collecten: Stichting Door / Kerkbeheer

18.30 uur ds. J.F. Tanghé, Maassluis

Collecten: Stichting Door / Avonderedienst

 

Diensten Stille Week:

Maandag 10 april 19.30 uur: ds. P. de Graaf

Dinsdag 11 april 19.30 uur: ds. P. de Graaf

Woensdag 12 april 19.30 uur: ds. P. de Graaf

Witte Donderdag 13 april 19.30 uur: ds. P. de Graaf

15.30 uur: ds. P. de Graaf - Borrendamme (Heilig Avondmaal)

19.30 uur: ds. P. de Graaf (Heilig Avondmaal)

Avondmaalscollecte: Werelddiaconaat algemeen

Goede Vrijdag 14 april

15.30 uur: pastor J. Verbruggen en ds. P. de Graaf - De Wieken (Heilig Avondmaal)

19.45 uur: ds. P. de Graaf

 

1e Paasdag zondag 16 april (m.m.v. Projectkoor en koperblazers)

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18.30 uur ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Vrijdag 21 april: ds. P. de Graaf

13.30 uur: Bevestiging en inzegening huwelijk Willemien Hekman en Jan van de Velde

 

Zondag 23 april

09.30 uur ds. W.G. Schaap, Zierikzee

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

18.30 uur ds. D. van Duijvenbode, Monster

Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag is het Palmzondag. Traditiegetrouw zullen we op deze zondag het verhaal van Jezus horen die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. De mensen zijn razend enthousiast. Ze leggen hun jassen en geplukte takken met bladeren op de weg. Ze lopen voor Jezus uit en achter Hem aan. Ze roepen: Leve de man die door God gestuurd is. Leve het nieuwe koninkrijk van onze voorvader David. Geweldig moment maar het duurt maar even. De dramatiek is heden hosanna en morgen kruisigt Hem. In de dagen na Palmzondag volgen we elke avond vanuit het Marcus evangelie de kruisweg van Jezus. Het zijn korte ontmoetingen die van maandag tot en met Witter Donderdag om 19.30 uur beginnen. Op Goede Vrijdag is dat een kwartiertje later en wel om 19.45 uur. Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. De Stille Week is een week van bezinning op het lijden van Jezus in alle eenvoud en intensiteit. En dat allemaal om voor het eerst of opnieuw aan de voeten van het kruis in verwondering en dankbaarheid stil te zijn om een paar dagen later met hart en hoofd het nieuwe aan ons allen gegeven leven te omarmen. Het zijn allemaal ontmoetingen om met elkaar het Leven delen. Op de Eerste Paasdagmorgen zal de jubel ook klinken uit de mond van het projectkoor dat voor het eerst een bijdrage levert aan de dienst en horen we ook de vreugdevolle koperklanken. In de avonddienst op 1e Paasdag en in de morgendienst van zondag 23 april hopen collega's die als gast of als lid deel uit maken van onze kerkelijke gemeente het evangelie te verkondigen. We zijn in Zierikzee rijk gezegend met voorgangers. In de avonddienst van Palmzondag en zondag 23 april zijn het collega's  van ver die voorgaan in de Gasthuiskerk. Al komen ze van ver, ze zijn u welbekend. Vrijdag 21 april hopen Willemien Hekman en Jan van de Velde  elkaar het ja-woord te geven. Een bijzondere dag voor beiden, voor allen die om hen heen staan en voor ons als gemeente. Het burgerlijke huwelijk en de kerkelijke bevestiging van het huwelijk vinden in de Gasthuiskerk plaats. De aanvang van het burgerlijk huwelijk is 13.30 uur en aansluitend is dan de bevestiging en de inzegening. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Nieuwe collega: Zondag 23 april is het een bijzondere dag voor onze zustergemeente de Gereformeerde kerk (Thomaskerk) omdat de predikantsvacature dan ten einde loopt. Collega Schipper hoopt die zondag dan verbonden te worden aan Thomaskerk gemeente en intrede te doen. Een prachtige dag voor zowel gemeente als voorganger. We wensen de familie Schipper en de Thomaskerk gemeente een onvergetelijke, inspirerende en vreugdevolle dag als start van een door God gezegende samenwerking met elkaar en met allen die mede werkzaam zijn tot de opbouw van de gemeente van Christus.

 

Bloemen: Als groet vanuit de gemeente en ter bemoediging zijn de bloemen op zondag 26 maart gegaan naar mevrouw M.P. Slager-Geelhoed, Jannewekken 34 en Corine de Vlieger, Lepelaarstraat 11 en de bloemen op zondag 2 naar mevrouw B. Schults-Schilperoord, Grachtweg 17.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw J. Quist, Vrije 9, 4301 JX, zaterdag 8 april 88 jaar, de heer M. de Wild, Evertsenstraat 10, 4301 KL, zaterdag 8 april 85 jaar, mevrouw M.P. Geelhoed, Jannewekken 34, 4301 HH, zaterdag 8 april 84 jaar, de heer L. Meerdink, Borrendamme 112, 4301 VD, maandag 10 april 82 jaar, mevrouw C. Klompe-Rietvink, Borrendamme 88, 4301 VD, woensdag 12 april 93 jaar, de heer A.M. Stoutjesdijk, Ockerssestraat 4, 4301 MC, vrijdag 14 april 82 jaar, mevrouw G. de Bruin, Ravesteinhof 9, 4301 BV, vrijdag 14 april 81 jaar, mevrouw M.C. Zwier-van Holten, Borrendamme 109, 4301 VD, donderdag 20 april 86 jaar, mevrouw C.M. den Dekker-Evertse, Rodedorp 30, 4301 HW, maandag 24 april 83 jaar en mevrouw W.C. Slager-Steenland, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW, maandag 24 april 83 jaar. Wij feliciteren het echtpaar Van der Schelde-Dool, Steenbank 68, 4301 ZR, dat op Goede Vrijdag 14 april 45 jaar getrouwd hoopt te zijn en het echtpaar Torensma-Folmer, Kreeftstraat 50, 4301 ZD, dat zaterdag 15 april hun veertig jarig huwelijksjubileum hopen te vieren.

 

Verantwoording giften: Voor het bloemenfonds ontving mevrouw Bouwman een gift van € 5 en een gift van € 20 en mevrouw Schults een gift van € 10. Voor het kerkrentmeesterlijke beheer ontving de predikant een gift van € 100. Voor de diaconie ontving mevrouw Bouwman een gift van € 5 en mevrouw Spiegels een gift van € 3. Voor de missionaire gemeente ontving mevrouw Schults een gift van 10.  HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN

 

Agenda

Vrijdag 7 april

16.30 uur: Sportieve afsluiting catechese

Dinsdag 18 april

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Woensdag 19 april

Ouderenreis

19.00 uur: Classisvergadering Nieuwerkerk

Donderdag 20 april

10.00 uur: Bijbelkring, Vrije 6

Maandag 24 april

19.30 uur: Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 25 april

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf