Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 7 juli

11.00 uur ds. P. de Graaf (Start Open Kerkdagen)

Collecten: Diaconie algemeen / Kerkbeheer

18.30 uur ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: Diaconie algemeen / Avonderedienst

 

Zondag 14 juli

09.30 uur ds. P. Boomsma, Amsterdam

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. N. W. van den Houten. Ede

Collecten: Onderhoud gebouwen  / Avonderedienst

 

Zondag 21 juli

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

18.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Bij de diensten: De komende 3 zondagen zijn het allemaal bekende voorgangers die de diensten in de Gasthuiskerk hopen te leiden. Collega Boomsma is een vaste zomergast in onze gemeente. Collega’s De Boo en Van den Houten hebben een bijzondere band met Zierikzee omdat de één zes en een halfjaar uw herder en leraar is geweest en de ander omdat hij in Zierikzee is opgegroeid. Die vierde voorganger de komende weken, uw eigen predikant, ikzelf dus, mag deze maand (de 18e) al negen jaar uw herder en leraar zijn. Voor zover ik heb begrepen tijdens een kwis op de laatste ouderenmiddag ben ik daarmee de langst staande naoorlogse predikant in uw gemeente. Aanstaande zondagmorgen openen we de Open Kerkdagen. In voorgaande jaren vond die opening plaats op de 1e Open kerkdag. Dit jaar schenken we in de morgendienst voorafgaande aan de Open Kerkdagen aandacht aan dit prachtige missionaire initiatief dat in de zomerperiode duizenden voorbijgangers de gelegenheid geeft een blik te werpen in de kerk en kennis te laten maken met een levende christelijke gemeenschap. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Open Kerkdagen in de Gasthuiskerk: Ook deze zomer zullen de deuren van de Gasthuiskerk weer open staan.  De kerk is geopend van 8 juli t/m 13 sept., op zondag – maandag – woensdag- donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 uur - 16.30 uur. Tijdens de kermis zal vanwege het lawaai de kerk gesloten zijn op 2- 5 – 7 en 8 aug. De kerk is dit jaar ook op de zondagmiddag open om de bezoekers die in de stad rondlopen  de gelegenheid te geven een kerk te bezoeken. In de kerk staat weer een boekentafel, met cadeauartikelen, er is allerlei gratis materiaal op de tafels in de kerk en bij de boekentafel, een kwis voor de kinderen, ook in de Duitse taal. Verder folders over de historie van de Gasthuiskerk in 4 talen, er is een stilte hoekje waar een waxinelichtje kan worden aangestoken en er ligt een mooi  gebed bij dat meegenomen kan worden  en er is tijd voor  gesprek. Vanwege het grote onderhoud van het Marcussenorgel deze zomer, zullen wij en alle bezoekers het orgelspel heel erg missen.  Er zal wel mooie muziek te horen zijn. In de gang van het kerkcentrum is weer een hele mooie schilderijen-expositie, schilderijen o.a. gemaakt door gemeenteleden. Het thema van de expositie is “De Schepping” en er zijn schilderijen gemaakt met Bijbelse taferelen. In de morgendienst van zondag 7 juli  zal de opening zijn van  de Open Kerkdagen en zullen worden afgesloten in de dienst  van zondag 15 sept. We zijn blij met de meer dan 30 medewerkers die staan klaar om de bezoekers te ontvangen. We hopen deze zomer op veel bezoekers maar vooral op mooie ontmoetingen. Commissie Open Kerkdagen.

 

Oproep voor gastheer/gastvrouw voor Open Kerkdagen op zondagmiddag: Dit jaar zal de Gasthuiskerk in het zomerseizoen ook op zondagmiddag geopend zijn. Het leek de kerkenraad goed om juist op zondag ook ’s middags de kerkdeuren wijd open te zetten. Verschillende gemeenteleden (ook vanuit de Thomaskerk) zullen op zondagmiddag als gastheer of gastvrouw in de Gasthuiskerk zijn. We zoeken nog voor enkele zondagen een tweede gastheer of gastvrouw: de zondagen 21 juli, 11 augustus en 18 augustus, maar als u/jij op een andere zondag beschikbaar bent, dan is dat ook prima. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen, geef je dan op bij André Flikweert, asflikweert@zeelandnet.nl of 06-83259350.

 

Brieven bezorgers gezocht: Af en toe worden er brieven rondgebracht naar leden binnen onze gemeente ten behoeve van bijvoorbeeld restauratie van het orgel, oogstcollecte en/of kerkbalans. Omdat een aantal trouwe bezorgers door gezondheidsredenen niet meer in staat zijn de brieven te bezorgen is uw hulp gewenst. Wij zoeken naar mensen die bijvoorbeeld een uurtje brieven kunnen bezorgen nabij haar of zijn woonadres. Kunt u brieven bezorgen of weet u iemand die dit zou willen doen laat het ons dan weten. Zoals bekend; vele handen maken licht werk. U kunt bellen naar 06 - 12 20 26 36 of u kunt mailen naar administratie@hervormdzierikzee.nl. Al bij voorbaat is onze dank groot,de kerkrentmeesters

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Jubileum en verjaardagen: Jan en Gretha Uijl - Bil, Zandweg 37, 4301 TA Zierikzee, hebben op donderdag 27 juni hun 50-jarig huwelijk mogen vieren. Op vrijdag 28 juni bereikte de heer J. van Steijn (Watersnipstraat 58, 4302 VD) de leeftijd van 85 jaar. Dinsdag 2 juli vierde mevrouw E.L. Slootmaker- van Donge (De Huijbertstraat 5, 4301 LB) haar vijfentachtigste verjaardag. Wij feliciteren alle genoemde en niet genoemde jubilarissen en jarigen in de gemeente van harte.

 

Koninklijk onderscheiden: Het heeft Zijne Majesteit behaagd mevrouw Nel de Rijke-van der Wekken te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Rabelink reikte deze Koninklijke

onderscheiding zaterdag 22 juni uit tijdens de Open Maaltijd, in aanwezigheid van alle trouwe deelnemers die op dat moment het 25-jarig jubileum van de Open Maaltijd vierden. Ze ontving deze onderscheiding vanwege het vele vrijwilligerswerk dat ze heeft gedaan in onze gemeente en daarbuiten. Zo is mevrouw De Rijke, als één van initiatiefnemers, nog steeds betrokken bij de Open Maaltijd en heeft ze zich als lid van de commissie Licht voor Luncani vele jaren ingezet voor alle inwoners van dit Roemeense dorp. Daarnaast was zij als vrijwilliger actief in De Wieken en later in Mitt Hem. We feliciteren mevrouw De Rijke van harte met deze Koninklijke onderscheiding. Op de website staan in het fotoalbum ”Koninklijke onderscheidingen 2019” enkele foto’s van deze bijzondere gebeurtenis.

 

Tenslotte: Niet alleen het orgel maar ook de schoolvakanties staan in de steigers. Dat betekent dat voor vele gemeenteleden (jong en oud) alles in gereedheid wordt gebracht om er op uit te trekken en even vrij de zijn van de dagelijkse beslommeringen. U allen die een vakantie in het verschiet hebben, u allen die gewoon moeten blijven werken, u allen die om wat voor reden geen plannen kunnen of willen maken, wij wensen u/jou een goede en gezegende zomertijd.

 

Agenda:

Donderdag 11 en 25 juli: 19.00 uur-Koopavondgebed

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. Piet de Graaf

 

Start Orgel onderhoud Gasthuiskerk

Op 1 juli is Orgelbouwer Reil begonnen met het ‘Onderhoud en conserverend herstel’ van ons orgel. De eerste week worden de binnenpijpen verwijderd en boven opgeslagen en alles schoongemaakt. Vele onderdelen worden meegenomen naar de werkplaats, waaronder de frontpijpen om ze op te poetsen. De schilder zal het zgn. blinde-ringsnijwerk, dat zijn de goudkleurige roosters, meenemen en oppoetsen of herstellen met nieuw bladgoud. Het onderste gedeelte van de orgelkast wordt opnieuw geschilderd. Volgende week worden alvast steigers gebouwd. Later worden vaste leuningen aangebracht, achter het orgel en vooraan op de galerij. Half augustus, na de vakantie, gaat de orgelbouwer weer beginnen met de opbouw en in september volgt het inregelen en stemmen. Mocht tijdens de inspectie in de 1e week blijken dat de windladen gekanteld en hersteld moeten worden dan is er uitloop tot in oktober, maar wij hopen dat dat niet nodig is. Als tijdelijke vervanger van het orgel wordt beneden een elektronisch Viscount orgel geplaatst met voldoende capaciteit om de gemeenten goed te kunnen begeleiden. We zullen het Marcussen orgel dus even moeten missen om er daarna weer én lang én welluidend plezier van te kunnen hebben. Kees Jobse, kerkrentmeester en coördinator orgel onderhoud