Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 15 juli

11.00 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18.30 uur ds. G. de Lang, Zaamslag

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Zondag 22 juli

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Zondag 29 juli

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Mercy Ships Holland / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Mercy Ships Holland / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag hopen 2 gastpredikanten voor te gaan. Bij mijn weten reist collega Noordam voor het eerst af naar Zierikzee om in de Gasthuiskerk het evangelie te verkondigen. Ontvang hem met uw aanwezigheid en warmte opdat bij hem het brandende verlangen naar een volgende ontmoeting in zijn hart is gelegd. Bij collega De Lang is dat allang het geval. En bij collega De Rooij brand dat verlangen al meer dan 37 jaar. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Geboren: Verleden week berichtte een trotse, dankbare en zielsgelukkige vader dat op één van de mooiste datums van het jaar het gezin is uitgebreid door de geboorte van een zoon. De vader heet Wilco Kloet en de zoon heet Sem. Wilco en Inga Kloet zijn dinsdag 3 juli verblijd met de geboorte van hun zoon Sem Willem. Sem woont met zijn vader, moeder en broer Naud, Groenweg 17, 4317 PV Noordgouwe. Wij feliciteren Wilco, Inga en Naud van harte met het nieuwe leven dat nu hun leven vult en wensen dat Sem zich mag ontwikkelen tot een pracht kerel in een warm gezin en dat onder de zegen van Hem die leven spaarde en leven gaf.

 

 

 

Open Kerkdagen: De Gasthuiskerk is geopend iedere maandag - woensdag - donderdag en vrijdag van 13.30 - 16.30 uur.  Er is er een boekentafel, ook met kado-artikelen, een kwis voor de kinderen, allerlei gratis materiaal op de tafels en bij de boekentafel. Iedere middag is er een organist die het orgel bespeelt. Verder treft u nog folders aan over de historie van de Gasthuiskerk, ook in het Engels, Frans en Duits, een stiltehoekje waar een waxinelichtje kan worden aangestoken en er is tijd voor gesprek. In de gang van het kerkcentrum is de expositie “Rembrandt en de Bijbel” te bezichtigen.

 

Agenda

Donderdag 12 juli

19.00 uur: Koopavondgebed

Donderdag 26 juli

19.00 uur: Koopavondgebed

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof, ds. P. de Graaf