Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 24 maart (4e Lijdenszondag)

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Steunfonds bijzondere vakanties / Kerkbeheer

Deurcollecte: Stichting Opkikker

18.30 uur ds. G.C. Lock, Uitwijk en Waardhuizen

Collecten: Steunfonds bijzondere vakanties / Avonderedienst

 

Zondag 31 maart (5e Lijdenszondag)

11.00 uur ds. P. de Graaf (Bediening Heilige Doop)

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Kerkbeheer

15.00 uur: ds. P. de Graaf (Heilig Avondmaal Borrendamme)

18.30 uur mevrouw ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Avonderedienst

 

Zondag 7 april (6e Lijdenszondag)

09.30 uur voorganger nog niet bekend

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18.30 uur ds. J. van Belzen, Maassluis

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Collega Lock hoopt aanstaande zondagavond voor het eerst voor te gaan in de Gasthuiskerk. De laatste zondag in het jaar 2018 had ik zelf het genoegen om voor het eerst voor te gaan in zijn gemeente Uitwijk. Een gastvrij en warm onthaal viel mij te beurt. Ontvang hem ook met een gastvrijheid en aanwezigheid die op mijn collega een onuitwisbare indruk maakt en bij hem het verlangen in het hart oproept om zo snel mogelijk opnieuw het evangelie in de Gasthuiskerk te verkondigen. Zondag 31 maart hopen Arjan en Els van der Kooij, Bruijkersstraat 52, 3237 AB Vierpolders hun dochter Emma te laten dopen. Emma is op 25 januari geboren en is de zus van Tessa en Lucas. Ik hoop dat u allemaal bij dat feestelijke gebeuren aanwezig bent om met de doopouders in de vreugde te delen en voor het eerst of opnieuw stil van verwondering te raken van al Gods beloften die in een doopdienst zo uitzonderlijk mooi klinken in formulier en lezingen. ’s Middags is er de viering van het Heilig Avondmaal in Borrendamme. Goede wijn behoeft geen krans en dat geldt in het bijzonder voor de gastvoorgangerster op die zondagavond en de voorganger die week daar op. Collega Riedijk is “kind” aan huis en collega Van Belzen is weer even “thuis” op het eiland waar hij prachtige sporen heeft getrokken. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Versoberen voor Thailand: De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan het werk van de fam. de Bel in Thailand. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubilea: Vrijdag 8 maart vierde de heer J.C. Baart Havenpark 53 (4301JH) zijn 90e verjaardag. Mevrouw J.C. Knulst-Hoogstrate, Emil Sandströmweg 4 / 0013 heeft woensdag 13 maart de leeftijd van 97 jaar bereikt. Op diezelfde dag vierde mevrouw S. Schults – Timmerman, Graspieperstraat 8 (4302 WZ) haar 80e verjaardag.  Zaterdag 16 maart is mevrouw E.J. (Betsy) van Zuidland, Kaersemakerstraat 8 (4301 KR) 75 jaar oud geworden. Zondag 24 maart hoopt mevrouw J.M. Mom-Borkent, ’t Vrije 21 (4301 JX) de leeftijd van 93 jaar te bereiken.  Woensdag 13 maart was het 60 jaar geleden dat de heer L.P. van Duivendijk en mevrouw T. van Duivendijk-de Looze, Zijpestraat 36 (4301VT) elkaar het ja-woord gaven. De heer P.H. de Jager en mevrouw P.M. de Jager - de Klerk, De Wittestraat 8 (4301MV), hopen dinsdag 26 maart 60 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren de genoemde jarigen, de diamanten echtparen en alle niet genoemde jarigen en jubilarissen in de gemeente van harte.

 

Maaltijd 85+: Dinsdagmiddag/avond 12 maart organiseerden en verzorgden de catechisanten de maaltijd voor de 85 plussers in de gemeente. Een paar jaar geleden zijn ze daar mee begonnen. De 1e keer kwamen er drie. Meerderen hadden zich opgegeven maar ziekte en andere broosheden maakten het voor een aantal onmogelijk om te komen. Er is overwogen om het bij die ene keer te houden. Gelukkig is dat niet gebeurd. Dinsdagavond 12 maart vulde het Kerkcentrum zich met zesentwintig 85 plussers en 24 catechisanten en leiding. Een geweldige avond volgde. Catechisanten, ouders en leiding hebben uren in de keuken gestaan om de lekkerste gerechten te maken. Wat een culinaire talenten hebben we in onze gemeente. De avond stond een beetje in het teken van Italië. De geuren van de meest uiteenlopende soepen, lasagnes, pasta’s en salades vulden het Kerkcentrum. De ouderen proefde gerechten die zij nog nooit van hun leven tot zich genomen hadden. Alle vooroordelen dat ouderen niet eten wat zij niet kennen vielen in duigen. De jongeren legden de ouderen in de watten en vulden de tafels rijkelijk met spijzen en drank. Op die dinsdag de 12e maart is voor ons allen toch maar weer heel duidelijk geworden hoe mooi en waardvol het is om met elkaar gemeente te zijn. Een gemeente die er is voor elkaar en waar je je thuis voelt. In het bijzonder komt dat dan naar voren in de aanwezigheid van ouderen die nog vol van verdriet toch die ontmoeting met de jongeren zo troostvol ervaren. De ouderen voelden zich thuis bij de jongeren en waardeerden de energie, de gesprekken en die liefdevolle aandacht in hoge mate. Maar de ouderen kregen de jongeren ook stil wat op zich een groot wonder is. Die stilte ontstond toen de heer Van Loon geheel uit zijn hoofd het indrukwekkende gedicht voordroeg van Gerrit Achterberg genaamd Reiziger “doet” Golgotha aan. Een gedicht dat de heer Van Loon 66 jaar daarvoor had voorgedragen op de kweekschool en daarna nooit meer uit zijn hoofd is verdwenen. Je kon een speld horen vallen. In de Stille Week zal dit gedicht ook te horen zijn. We sloten de avond af met een toetje en koffie. We zien terug op iets om te koesteren en danken iedereen hartelijk die op wat voor manier ook maar heeft bijgedragen aan het organiseren van de avond, het bereiden van de spijzen, het nuttigen van de heerlijkheden, het reinigen van de vaat en het schoon achterlaten van het Kerkcentrum of er niets was gebeurd. Maar velen weten beter!

 

Ouderenreisje diaconie: Woensdagmiddag 24 april 2019 hoopt de diaconie weer een ouderenreisje te organiseren. Dit jaar is gekozen voor een rondvaart door de havens van Rotterdam. Varend langs werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers ziet u de moderne skyline aan u voorbij glijden. Ter afsluiting is er een diner in Restaurant De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. De reis gaat per bus, dus meldt u zich op tijd aan want er kunnen maximaal 45 personen mee. Aanmelden kan telefonisch bij de familie Berrevoets, telefoon 0111-415 212 of per e-mail jacb@zeelandnet.nl . Per deelnemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10.00 p.p. Wanneer de eigen bijdrage voor u een probleem is, kunt u dit bij het aanmelden aangeven. Nadere informatie over de vertrektijden en de opstapplaatsen van de bus volgt na aanmelding. Met vriendelijke groet namens de diaconie, Ko en Nella Berrevoets.

 

Agenda:

Dinsdag 26 maart

19.00 uur: Jongerencatechese

Donderdag 28 maart

20.00 uur: Moderamenoverleg met Gereformeerde Kerk

Vrijdag 29 maart

15.00 uur: Wijkmiddag ouderling T.L. Wessels-van Dongen

Zondag 31 maart

15.00 uur: Heilig Avondmaal Borrendamme

Maandag 1 april

19.30 uur: Kerkenraad

Dinsdag 2 april

20.00 uur: College van diakenen

Donderdag 4 april

19.45 uur: Wijkavond ouderling J.J. Walhout-Burger

Dinsdag 9 april

19.00 uur: Jongerencatechese

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Woensdag 10 april

15.00 uur : Wijkmiddag ouderling A.S. Flikweert

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf