Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 13 januari

09:30 uur  ds. H.D.W. Groot Karsijn, Oosterland

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Zondag 20 januari (Eenheidszondag)

10:00 uur  ds. P. de Graaf, ds. F.J.T. Schipper, de heer E. Steegmans c.a.

Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk

Collecten: Amnesty International / Onkosten

18.30 uur  Avondgebed

Collecten: Nederlands Bijbelgenootschap / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Deze kerkbode heeft te weinig ruimte om terug te blikken op alles wat er de afgelopen weken aan diensten voorbij is gekomen. De Advents- en Kerstliederen galmen nog steeds na en de vreugde over (her) bevestiging van negen ambtsdragers vult het hart met diepe vreugde. En al die woorden die in liederen, gebeden, lezingen en verkondigingen over onze lippen kwamen zouden opgeschreven een bibliotheek vullen. Daarom nu maar weinig woorden meer en enkel het gebed dat al die woorden voor God aangenaam en voor de gemeente opbouwend zijn geweest. Aanstaande zondag hoop ik nog te genieten van een vrije dag en kunt u genieten van twee bekende voorgangers. Dat het genieten wederzijds mag zijn. Zondag 20 januari staat in het teken van het gebed voor de eenheid van de christenen. ’s Morgens is dan de dienst in de Nieuwe Kerk en ’s avonds is er een avondgebed in de Gasthuiskerk (zie artikel gebedsweek voor de eenheid). GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Gebedsweek voor de eenheid: Op 20 januari is er om 10 uur in de Nieuwe Kerk een interkerkelijke dienst, die door het Platform voor de kerken wordt georganiseerd  in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid. Die gebedsweek is een internationaal gebeuren. Elk jaar is er een ander land van waaruit het thema wordt aangereikt. Dit jaar is dat: ‘Recht voor ogen’. Christenen in Indonesië ervaren steeds meer hoe gemakkelijk het recht gebogen kan worden. Maar ook in ons land merken met name minder vermogende mensen dat het lastiger wordt om het recht te halen dat hun toekomt. Het thema komt nog dichterbij als we ons afvragen: Doe ik de ander recht? Ik wil wel in dienst van de Schepper staan, maar kan ik zijn schepselen recht in de ogen kijken? Aan de dienst wordt meegewerkt door Rooms-Katholiek Kerkkoor ‘Sint Willibrordus’ onder leiding van Wim Boer die ook het orgel bespeelt. De voorgangers en liturgen zijn ds. Piet de Graaf, Erik Steegmans en ds. Freek Schipper. Zo wordt met deze dienst een start gemaakt van een week dat geheel in het teken staat van gebed voor de eenheid van de christenen. Deze week van gebed krijgt op ons eiland steeds meer inhoud en structuur. Een aantal gemeentes organiseren op één avond in deze week een vorm van een avondgebed. Vanuit de organisatie van de week van gebed is het verzoek gekomen of onze gemeente ook wil participeren in deze avondgebeden. Vanuit de kerkenraad hebben we positief gereageerd en gekozen voor de zondagavond. In plaats van de reguliere avonddienst is er zondagavond 20 januari om 18.30 uur een avondgebed in het kader van de week van gebed waarbij we het prachtige materiaal gebruiken dat de Raad van Kerken en Missie Nederland heeft samengesteld.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Maandag 7 januari is overleden de heer Jan Landman in de leeftijd van 81 jaar. De heer Landman woonde sinds kort in de Cornelia. De toenemende zorg en de afnemende gezondheid maakten het onmogelijk dat de heer Landman samen met zijn vrouw in het appartement in Jannewekken 38 (4301 HH) kon blijven wonen. Onverwachts en ongedacht is de heer Landman overleden aan de gevolgen van een beroerte die hem vrijdag 4 januari trof. De afscheidsdienst van Woord en Gebed en aansluitend de begrafenis vindt zaterdag 12 januari plaats. Het is ons gebed dat mevrouw Landman, de kinderen en kleinkinderen troost vinden bij God die in de duisternis van hun plotseling getroffen verdriet schijnt met het Licht van zijn liefde en nabijheid.

 

Aan de grens van ons leven: Woensdag 23 januari is er in de Thomaskerk een bijeenkomst met Marinus van den Berg die spreekt over “Aan de grens van ons leven”. Marinus van den Berg is pastor van verpleeghuis Antonius en bij het regionaal palliatief centrum Cadenza in Rotterdam. Hij heeft vele boeken geschreven over omgaan met ziekte en sterven. Het meest recente is ‘Meegaan tot het einde’. In de media wordt veel geschreven over euthanasie en voltooid leven. Iedereen heeft er wel een mening over maar als het persoonlijk wordt, als het om jezelf gaat, om je ouders, om je kinderen, lukt het dan om aan tafel te gaan zitten? Wie leidt het gesprek en wie neemt het initiatief? Op wie kan gerekend worden als de zorg toeneemt? Waar bent u bang voor en wat geeft u hoop? Op dit soort vragen wil Marinus van den Berg ingaan. De bijeenkomst die georganiseerd is door de werkgroep vorming en toerusting van de Gereformeerde kerk begint om 19.30 uur. Ook u bent van harte welkom in de Thomaskerk. Het is tevens een uitstekende manier om naast de erediensten ook op deze wijze elkaar ook wat beter te leren kennen. Het is niet nodig om u van tevoren op te geven.

 

Alphacursus: Deze maand is dè mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha. Ben je op zoek naar zin in je leven? Loop je rond met levensvragen of heeft je geloof een opfrisbeurt nodig? Dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. De avond begint met een lekkere maaltijd. Daarna volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Vervolgens is er alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Je bent zeker niet de enige. In Nederland volgden ruim 265.000 mensen een Alp-ha. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en in gevangenissen. Alpha is gratis.  We starten 16 januari om 18.30 uur. Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Ook vanuit onze Hervormde Gemeente Zierikzee zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie. Voor informatie en aanmelding: Caroline Vroemen, 06-22978532, alphazierikzee@kpnmail.nl. Meer informatie is te vinden op www.alphacursus.nl. Ook kun je voor meer informatie terecht bij André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw, 0111-410991 of asflikweert@zeelandnet.nl.

 

Verantwoording giften: Voor het bloemenfonds ontving Van Wezel een gift van € 15 en mevrouw De Ruiter een gift van € 5, voor de kerkrentrentmeesters mevrouw Van Beveren een gift van € 10 en voor de diaconie mevrouw Van Opdorp een gift van € 15. Dank voor uw giften.

 

Agenda:

Maand 14 januari

19.30 uur: Consistorie en bezoekmedewerkers

Dinsdag 15 januari

19.00 uur: Jongerencatechese

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Donderdag 17 januari

20.00 uur: Moderamen, Kruiningen

Maandag 21 januari

19.30 uur: Kerkenraad

Dinsdag 22 januari

19.00 uur: Jongerencatechese

Woensdag 23 januari

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf