Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl


Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl


Zondag 14 mei 

11.00 uur ds. H. Schipper, Dordrecht 

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Kerkbeheer 

18.30 uur ds. J.H. Becker, Terneuzen

Collecten: Hospice Kaaskenshuis / Avonderedienst 


Zondag 21 mei 

09.30 uur ds. P. de Graaf 

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer 

17:00 uur (Thomaskerk): dienst georganiseerd vanuit het Platform van Kerken Zierikzee met medewerking van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord. Voorganger: ds. F.J.T. Schipper


Hemelvaartsdag

10.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: PDC de Herberg / Kerkbeheer 


Zondag 28 mei 

11.00 uur ds. B.H. Weegink, Katwijk aan Zee

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Deurcollecte: St. Voorkom! 

18:30 uur ds. D.M. van de Linde, Rotterdam-Hillegersberg

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst


Bij de diensten: Komende zondag mogen we opnieuw twee gastvoorgangers ontmoeten in de Gasthuiskerk. In de morgendienst verwelkomen we opnieuw ds. H. Schipper. Hij was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds maart 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders. In de avonddienst gaat ds. J.H. Becker voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is 65 jaar, groeide op in Nieuwerkerk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat op 1 april jl. predikant van de Protestantse Gemeente te Terneuzen

We hopen op een goede ontmoeting rondom het Woord. Vanaf maandag 15 mei hoopt onze eigen predikant, ds. de Graaf, het werk in de gemeente weer op te pakken, na de gemeentereis naar Griekenland. Zondag 21 mei hopen we elkaar weer te ontmoeten onder het evangelie. Onze reguliere avonddienst vervalt in verband met de dienst die georganiseerd wordt vanuit het Platform van Kerken. Deze keer is het een dienst met medewerking van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord. De dienst vind plaats in de Thomaskerk en wordt geleid door ds. F.J.T. Schipper. We zijn allen van harte uitgenodigd voor deze dienst. 

Zondag 28 mei gaat ds. B.H. Weegink voor. Vorig jaar is hij met emeritaat gegaan, na 23 jaar predikant te zijn geweest in Katwijk aan Zee. s Avonds verwelkomen we opnieuw ds. D.M. van der Linde.  Goede en gezegende diensten!


Bloemen: De bloemen van zondag 30 april zijn als een hartelijke welkomstgroet naar de familie Schipper, t Vrije 47 gegaan. Ook zijn er bloemen als een groet en met de wens tot voorspoedig herstel naar mevrouw C.F. Beun - Deseyn, Gravenstraat 25 gegaan.

De bloemen van zondag 7 mei gingen als een blijk van dank en waardering naar Flip de Leeuw en Gert Stoutjesdijk die in de afgelopen week als vrijwilligers de gehele organisatie van de Zeeuwse week in het Roosevelthuis te Doorn voor hun rekening hebben genomen.


Omzien naar elkaar:

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.


Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mw. I. Koole (Havenpark 45, 4301 JH, zaterdag 13 mei 82 jaar), mw. J. de Reus - Flikweert (Bermsloot 21, 4303 BB, zaterdag 13 mei 82 jaar), Dhr. O.E. Vleeshouwer, Hoge Molenstraat 13 /244, 4301 KB (maandag 15 mei, 90 jaar), Mw. J.C. van Zweden, Hoge Molenstraat 13 /215, 4301 KB (maandag 15 mei, 88 jaar), Mw. C.J.M. Oster-Marges, Oosterscheldestraat 20, 4302 WJ (woensdag 17 mei, 83 jaar), Dhr. J. Germing, Caustraat 63, 4301 ML (donderdag 18 mei , 83 jaar), Mw. G. Beije-Hillebrand, Manhuisstraat 24-A, 4301 BK (donderdag 18 mei, 97 jaar), Mw. C. Kleppe-Padmos, Schuurbeque Boeijestraat 2 /0002, 4301 KK (zondag 21 mei, 87 jaar) en Dhr. P.H. de Jager, De Wittestraat 8, 4301 MV (dinsdag 23 mei, 81 jaar).  

Het echtpaar Folmer-Legemaate, Oosterscheldestraat 19, 4302 WG is op maandag 15 mei 25 jaar getrouwd, op 26 mei is het echtpaar Uijl-Plaating, Zuidwellestraat 10, 4301 GT 45 jaar getrouwd, op dinsdag 30 mei is het echtpaar De Bree-Verhage, Meelstraat 20, 4301 EC 45 jaar getrouwd en op donderdag 1 juni is het echtpaar Bos-Boom, Kokmeeuwstraat 41, 4301 WP 45 jaar getrouwd.

Allen van harte gefeliciteerd!


Agenda

Maandag 15 mei 19.30 uur: Consistorie en bezoekmedewerkers

Maandag 15 mei 19.30 uur: Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 16 mei 19.30 uur: Algemene kerkenraad


Afwezigheid predikant:

In verband met het leiden van de Zierikzeese gemeentereis naar Griekenland zijn onze predikant en zijn vrouw tot en met vrijdag 12 mei afwezig. Vanaf maandag 15 mei zal ds. De Graaf het werk in de gemeente weer oppakken.


Hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Hoff (scriba)