Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 18 november

09.30 uur ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat CZWO-project / Kerkbeheer

18.30 uur ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat CZWO-project / Avonderedienst

 

Zondag 25 november (Eeuwigheidszondag)

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. D.M. van de Linde, Hillegersberg

Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal zowel in de morgen als in de avonddienst. Avondmaal vieren op één van de laatste zondagen van het kerkelijk jaar is niet alleen met dankbare verwondering spreken over de betekenis van het gebroken brood en de bekers vol wijn toen en nu maar ook over het verlangend uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Zondag 25 november gedenken we in de morgendienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In het noemen van de namen danken wij voor het leven en laten we als gemeente weten dat we hen en allen die door het verlies zijn getroffen niet vergeten. In de avonddienst hoopt collega Van de Linde uw voorganger te zijn. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardag en jubileum: Maandag 5 november vierde mevrouw C.L. Visser-Hogerheide, in De Wieken, kamer 111, haar honderdste verjaardag. Zondag 11 november waren de heer S. van Loon en mevrouw H.P.C. van Loon-Hogeweg, De Jongestraat 51 (4301 LM) 60 jaar getrouwd. Wij feliciteren mevrouw Visser en het echtpaar Van Loon en alle niet genoemde jarigen en jubilarissen in de gemeente van harte.

 

Geboren: We ontvingen het dankbare blijde bericht van Willem en Linda Jumelet, Lange Blokweg 12a (4301 NX) met het mooie nieuws dat woensdag 7 november hun dochter Veronique Adriana is geboren. Wij feliciteren Willem, Linda, David en Charlotte van harte met de geboorte van dochter en zus. Het is ons gebed en onze wens dat deze handvol Jumeletten aan de Lange Blokweg genieten van elkaars warmte, vreugde en liefde onder de zegen van Hem die leven heeft gegeven en leven heeft gespaard.

 

Gemeenteavond: De najaarsgemeenteavond staat weer voor de deur. Dinsdag 20 november bent u allen van harte uitgenodigd om naar de gemeenteavond te komen. Traditiegetrouw krijgt u van de kerkrentmeesters en diakenen uitleg hoe we gevaren zijn met de financiën samengevat in de rekeningen van 2017 en wat het financiële toekomstbeeld van onze gemeente is uitgedrukt in de begrotingen van 2019. Niet alleen kunt u daar vragen over stellen maar ook over alle andere zaken die de gemeente betreffen. Denk nu niet dat het allemaal saaie kost is want dat is niet zo. Een levende gemeente valt of staat ook bij een gezonde financiële basis voor nu en voor de toekomst. Er wordt niet alleen gepraat over centen en over plannen over restauratie orgel e.d. maar er wordt ook geluisterd naar prachtige muziek. Ouderling Ton van Kooten geeft op een gepassioneerde en inspirerende wijze een (muzikale) toelichting op het oratorium PAULUS van Felix Mendelssohn. Kortom. Redenen te over om naar de najaarsgemeenteavond te komen. De avond begint om 19.30 uur. De koffie staat klaar om 19.00 uur. En natuurlijk sluiten we de avond af met een hapje en een drankje. We hopen velen van u te verwelkomen en zo een goede ontmoeting met elkaar te hebben.

 

Opbrengst collecte Noodhulp Sulawesi De op zondag 14 oktober gehouden collecte voor noodhulp aan het door aardbevingen en tsunami getroffen Sulawesi heeft het PRACHTIGE EINDBEDRAG van € 2.383,44 opgebracht. De diaconie heeft deze opbrengst verdubbeld en € 4.800 overgemaakt naar Kerk in Actie, één van de partners van de samenwerkende hulporganisaties. Hartelijk dank voor uw steun!

 

Agenda

Maandag 19 november

19.30 uur: Algemene Kerkenraad

Dinsdag 20 november

19.30 uur: Gemeenteavond

Donderdag 22 november

14.00 uur: 80+ middag

Dinsdag 27 november

19.00 uur: Jongerencatechese

20.30 uur: Moderamen, Touwbaan 4

 

Verhuizen: Omringd door vele dozen schrijf ik deze kopij voor de laatste keer vanuit de Open Hof. Het moment is aangebroken dat we de pastorie gaan verlaten om intrek te nemen in de woning waar we onze oude dag hopen te slijten. Een merkwaardig gevoel overvalt ons. Als het goed is zijn we op het moment dat u dit bericht leest al verhuisd. Dinsdag hebben dan de verhuizers alles wat nog niet ingepakt was ingepakt en hebben we ons laatste nachtje in De Open Hof doorgebracht. Woensdag hebben we dan al ons hebben en houden overgebracht naar Kruiningen. We hopen eind deze week alles weer te hebben uitgepakt en de zaak aan kant te hebben. De nieuw te betrekken woning is er in ieder geval klaar voor. In de afgelopen tijd is alles in orde gebracht. Kilo’s verf hebben er voor gezorgd dat de nieuwe woning een nieuwe kleur en geur heeft gekregen. Of beter gezegd onze geur en kleur. De nieuwe adres / telefoon en e-mailgegevens treft u in de colofoon aan. Een volgende groet zal dus uit Kruiningen komen. Maar nu nog één keer een hartelijke groet van ons allen aan u allen vanuit de Open Hof, Ds. P. de Graaf