Collecterooster

toon ook historie

Datum / Tijd  1e collecte 2e collecte Bijzonderheden
26-Nov 11:00  Jeugdwerk  Kerkbeheer  Deurcollecte Diaconie 
26-Nov 18:30  Jeugdwerk  Avonderedienst   
03-Dec 09:30 Pastoriefonds  Kerkbeheer   
03-Dec 18:30 Pastoriefonds  Avonderedienst   
10-Dec 11:00 Jeugdwerk  Kerkbeheer   
10-Dec 18:30 Jeugdwerk  Avonderedienst   
17-Dec 09:30 Woord&Daad  Kerkbeheer   
17-Dec 18:30 Jeugddiaconaat  Avonderedienst   
24-Dec 09:30 Onderhoud gebouwen  Kerkbeheer   
24-Dec 19:30 Onderhoud gebouwen  Avonderedienst  Deurcollecte Jeugdwerk 
25-Dec 11:00 Kinderen in de Knel  Kerkbeheer   
31-Dec 09:30 IZB  Kerkbeheer   
31-Dec 19:00 Oudejaarscollecte