Uitgebreid overzicht nieuwsberichten gewone wijk    

Geplaatst  Onderwerp Bericht
24-Mar  Diaconiecollecte 31 maart “Noodhulp cycloon Idai”Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens de VN zou de cycloon kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer d....  [meer]
23-Mar  Zondagsbrief 2019-03-24Nieuw geplaatst op de website op 23-03 is de zondagsbrief van 2019-03-24. Klik hier om direct naar dit document toe te gaan.
20-Mar  Maaltijd 85+: Dinsdagmiddag/avond 12 maart organiseerden en verzorgden de catechisanten de maaltijd voor de 85 plussers in de gemeente. Een paar jaar geleden zijn ze daar mee begonnen. De 1e keer kwamen er drie. Meerderen hadden zich opgegeven maar ziekte en andere broosheden maakten het voor een aantal onmogelijk om te komen. Er is overwogen om het bij die....  [meer]
20-Mar  Kopy kerkbode 2019-03-24Nieuw geplaatst op de website op 20-03 is de kopy van onze gemeente voor de kerkbode Schouwen-Duiveland van 2019-03-24. Klik hier om direct naar dit document toe te gaan.
19-Mar  Van achter de Beuze #193Nieuw geplaatst op de website is de laatste uitgave van het blad Van achter de Beuze. Dit document is alleen toegankelijk na inloggen. Klik hier om naar de index van de uitgaven te gaan.
17-Mar  Actie versoberen voor ThailandDe Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen. U kunt hierbij denken aan; wat minder snoepen of een glaasje....  [meer]