Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 13 zondag 28 maart 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   (Palmzondag // afscheid ambtsdragers)   10.00 uur        

   Voorganger:  ds. L. C. de Borst

  Schriftlezingen:  Zacharia 9: 8-11 en Markus 11: 1-11 

    Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

  Organist:  Joël Boone

  Koster:  Jan Luijendijk

   Collecte:   1) Hospice Kaaskenshuis   2) Kerkbeheer

 

Avonddienst      18.30 uur 

  Voorganger:  ds. F. C.de Ronde, Fijnaart

   Schriftlezingen:  Johannes 12: 12-30

Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

    Organist: Joël Boone

   Koster: Jan Luijendijk

    Collecte:  1) Hospice Kaaskenshuis   2) Avonderedienst

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

   Touwbaan 4 •telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

 

 

 

 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Verjaardag, jubileum, geboorte

We wensen ieder die een verjaardag, jubileum of zelfs de geboorte in het gezin mag vieren veel geluk en Gods zegen.

 

Meeleven met elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle
teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst voor het eerst ds. De Ronde bij ons  voor.
Hij is 40 jaar, werd in 2008 predikant te Koudekerk aan den Rijn en is sinds 2014 predikant van de Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.
Volgende week, op Eerste Paasdag, gaat ds. Smink in de avonddienst voor. Hij is emeritus doopsgezind predikant en is met zijn vrouw gastlid van onze gemeente.

 

Afscheid ambtsdragers

In de morgendienst nemen we alsnog afscheid van de vier kerkenraadsleden die op 10 januari zijn afgetreden nadat zij één of twee periodes van vier jaar hebben gediend. Het betreft de ouderlingen Piet de Jonge en Jopie van der Schelde-Dool, ouderling-kerkrentmeester Jaco Klink en diaken Jos op ’t Hof.

 

Kerkdiensten 4 april  (1e Paasdag)    

11.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Werelddiaconaat  2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

   Collecte: 1) Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 

Collecte 28 maart Hospice Kaaskenshuis

 

 
De Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en VPTZ-thuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij

mensen thuis op Schouwen-Duiveland. De missie van het Kaaskenshuis: ‘’Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers, in samenwerking met de professionele zorgverleners, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning”.

 

Collecte 4 april Familie de Bel Thailand
Eind 1986 zijn Rien en Maaike de Bel via OMF International uitgezonden naar Azië, waar zij met name actief zijn in Thailand en Vietnam. Via hun werk proberen zij de lokale bevolking met het evangelie te bereiken door onder andere het trainen van jonge broeders en zusters in Missional Business. Het is een groot verlangen van Rien en Maaike om de Tho bevolkingsgroep in Vietnam te bereiken met het evangelie. De eerste stappen zijn gezet met hulp van Vietnamese stagiaires. Deze groep Vietnamese christenen heeft gemeentes dicht in de buurt van de Tho bevolking en dit biedt de mogelijkheid om met deze bevolkingsgroep in contact te komen. Veel tijd wordt ook besteed aan kinderwerk. Zelf proberen zij bij iedere les een spel te verzinnen met een Bijbels principe om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het evangelie. Ook worden er activiteiten georganiseerd onder de
oudere jeugd. Samen met de Vietnamese stagiaires worden tienerdiensten bezocht, christelijke dvd’s vertoond en wordt er gezorgd voor goed onderwijsmateriaal.

 

Bij de diensten

De komende week noemen we de Stille Week. Elke avond van maandag t/m vrijdag om 19.30 is er dan een viering in de kerk. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden, behalve voor de Witte Donderdag. We bekijken de laatste week van Jezus door de ogen van Petrus, met als thema: Passie met Petrus. Gemeenteleden zullen de eerste drie dagen de viering leiden en de laatste twee is de predikant de voorganger. Het is verrijking voor de ziel om op deze manier toe te leven naar het Paasfeest. Je raakt onder de indruk van Jezus’ lijden en dat maakt het wonder van de Opstanding alleen maar groter.

Op donderdag vieren we het Avondmaal. Omdat het door het maximum van dertig kerkgangers niet mogelijk is om als gemeente in zijn geheel bijeen te zijn in de kerk, nodigt de kerkenraad u uit om thuis mee te vieren. Als u dat prettig vindt kunt u zelf brood en een beker wijn of druivensap nemen en via de beeldverbinding met de aanwezigen in de kerk meevieren. Ook al zijn we niet in dezelfde ruimte, toch mag de geestelijke eenheid in Christus, juist in brood en wijn, ons met elkaar verbinden.

 

Bijbelleeskring

De kring gaat in verband met de Stille Week niet door.
Ter voorbereiding voor 7 april lezen we Exodus hoofdstuk 36 t/m 40.

 

Aanmelden voor de kerkdiensten / Stille Week

In de vorige Zondagsbrieven is uitgelegd op welke manier we de zondagse diensten organiseren. Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst moeten gemeenteleden zich aanmelden.

U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente.
De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging.
Vanwege organisatorische redenen is er nog geen kindernevendienst mogelijk in het kerkcentrum.

 

Stille Week

In de Stille Week (maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april) is er, zoals we gewend zijn,  iedere avond een korte bijeenkomst in de kerk. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden via de website, met uitzondering van de dienst op donderdag
1 april. In de dienst van donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Aanmelden voor deze dienst kan tot en met dinsdag 30 maart.
Alle diensten in de Stille Week worden gestreamd en zijn daarmee ook thuis te bekijken. De diensten in de Stille Week beginnen om 19:30 uur (ook de dienst op Goede Vrijdag).

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk.
De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/DGksYWDwM0k

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag dat is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten, dan kunnen we het materiaal mailen.

 

PaasChallenge 2021 – zaterdag 3 april

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De PaasChallenge 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij twee deelnemers in kleine groepjes, afhankelijk van de actuele maatregelen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.

Het spel: De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ‘tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen. Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook met een tekst of audioboodschap. Daarom heb je voor dit spel een smartphone nodig, waarmee je ook QR-codes kunt scannen.

Voor wie? PaasChallenge 2021 is speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ook jongeren van buiten onze kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen, zonder voorkennis. Het is nu ook mogelijk om als gezin, met jongere kinderen, mee te doen. Meld je daarom uiterlijk maandag 29 maart aan voor dit toffe spel. Dat mag natuurlijk ook met een vriend of vriendin.

Wanneer? Stille Zaterdag, 3 april. Vanwege de nog geldige avondklok organiseren we deze Challenge niet ’s avonds, maar in de loop van de middag, waarschijnlijk vanaf 16.00 uur. We kunnen helaas niet allemaal tegelijk starten en daarom is het afhankelijk van het aantal groepjes hoe laat je kunt beginnen. Dat krijg je dan later nog te horen. Meld je aan bij Arjan Lindhout of Louise Hoff.

 

HEEL(HOLLAND)DE HERVORMDE GEMEENTE BAKT!!!!

Vergeet u het niet?

Het is natuurlijk geen wedstrijd hoor,  wel zijn we heel benieuwd welke verrassingen aan traktaties er worden ingeleverd. Alles wat gebakken wordt,  wordt ook weer uitgedeeld.

In de laatste Van Achter De Beuze kunt u alles lezen over deze actie.

Op zaterdag 3 april kunt u op onderstaande adressen voor u, voor jullie gezin, een kleine traktatie afhalen voor bij de koffie/thee/fris.

Het afhalen zal met inachtneming van de coronaregels zijn. Om drukte voorkomen zijn er meerdere adressen om langs te gaan.

 

Mocht u zelf niet langs kunnen komen, dan kan misschien iemand het voor u meenemen. Lukt dat niet, dan horen we dat graag en wordt het thuisbezorgd.

Alles wat u gebakken hebt kunt u inleveren op vrijdag 2 april tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij de keuken van het kerkcentrum, via het plein.
Mocht het brengen een probleem voor u zijn dan kan het ook worden opgehaald.

Als u wilt bakken en hoeveel traktaties u denkt in te leveren, geef het dan door aan een van de onderstaande adressen. Dan weten we hoeveel traktaties kunnen worden afgehaald. Ook voor vragen over deze actie kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.

Succes bij het bakken.  Door te genieten van het lekkers bij de koffie kunnen we als gemeente toch even met elkaar verbonden zijn.

Janet Bos, Willemien Kloet-Cats, Marina van Riet, Truus van Oosterom  

 

Hey jeugdlid…SAVE THE DATE!

🚵🏼🚵🏽Op dinsdag 27 april bieden wij jullie aan om mee te gaan mountainbiken in Westenschouwen!
Ben jij sportief en heb je weleens zin om weer eens wat anders te doen geef je dan gauw op. De jeugd uit de eerste en de tweede van de middelbare school zullen van 10 uur tot 12 uur gaan fietsen met aansluitend een lunch. 
De jeugd vanaf de derde tot en met 18 jaar gaat fietsen van 13 uur tot 15 uur. Met  vooraf een lunch.
Vanwege de maatregelen moet iedereen wel met eigen vervoer komen. 

Je kunt je tot en met donderdag 8 april opgeven bij Christien Struijk.
Daarbij graag aangeven of je een eigen mountainbike en helm meeneemt of er één wilt lenen. Let op! Een eigen mountainbike moet voorzien zijn van goed werkende remmen.
🚵🏼🚵🏽

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 47: 1, 2

Lied 555

Projectfilmpje/lied ‘Levensweg’

Lied 438: 1, 2

Lied 440: 1,3

Lied 550

 

Schriftlezing

Zacharia 9: 8-11

Markus 11:1-11

 

Liederen avonddienst

Lied 562: 1  en 2

Lied 558: 1,2,9 en 10

Lied 562: 3

Psalm 6: 2 en 3

Lied 650: 1, 2, 3 en 4

Lied 967: 1 en 5

 

 

Schriftlezing

Johannes 12: 12 – 30

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl