Zondagsbrief

22e jaargang nr 11 zondag 21 maart 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  (6e Lijdenszondag)  10.00 uur 

 Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Schriftlezingen: Johannes 12:20-33

 Ouderling van dienst: André Flikweert

 Organist: Johan van Broekhoven

 Koster: Jan Willem Viergever

 Collecte1) Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis  2) Kerkbeheer 

 

Avonddienst  18.30 uur 

 Voorganger: ds. N. W. van den Houten, Ede

  Schriftlezingen: Johannes 3:14

Ouderling van dienst: Carla van Beveren- van Mierloo

 Organist: Marco van `t Hoff

 Koster: Jan Willem Viergever

 Collecte: 1) Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis   2) Avonderedienst 


 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.


 

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst ds. Van den Houten voor. Hij werd 51 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds 2015 predikant van de Hervormde gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas). Volgende week zondagavond gaat voor het eerst ds. De Ronde bij ons voor. Hij is 40 jaar, werd in 2008 predikant te Koudekerk aan den Rijn en is sinds 2014 predikant van de Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.

 

 

Kerkdiensten 28 maart (Palmzondag // afscheid ambtsdragers) 

10.00 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Collecte: 1) Hospice Kaaskenshuis 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. F. C.de Ronde,

 Collecte: 1) Hospice Kaaskenshuis 2) Avonderedienst

 

Collecte 21 maart Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis

Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking, voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers, die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Naast een eigen bijdrage van de deelnemers, dragen de Zeeuwse diaconieën in de onkosten van deze week.

 

Wat fijn dat er vanuit onze gemeente een collecte is voor het Nieuw Hydepark (voorheen) FD Roosevelthuis, waar we al vele jaren met veel mensen (ook uit onze gemeente) kunnen en mogen genieten van een heerlijke vakantie week, dank zij de inzet van vele vrijwilligers en ook natuurlijk niet te vergeten de predikanten die daar ook hun bijdrage leveren, Ds de Graaf enkele keren, vorige jaar Ds de Rooij.

Voorzichtig durven we vooruit te kijken naar 2022, waar we onze voorkeur voor een week hebben mogen indienen, en hopen we dat alles weer “normaal” word zodat we weer mogen afreizen naar Doorn, we hopen op een mooie collecte, zodat de Zeeuwse Week in stand blijft.

Met dank,

Organisatie Zeeuwse Week

Gert Stoutjesdijk en Flip de Leeuw

 

 

Collecte 28 maart Hospice Kaaskenshuis


De Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en VPTZ-thuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij

mensen thuis op Schouwen-Duiveland. De missie van het Kaaskenshuis: ‘’Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers, in samenwerking met de professionele zorgverleners, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning”.

 

Bijbelleeskring

Ter voorbereiding op de kring van a.s. woensdag lezen we Exodus Hst 30 t/m 35. 

 

Aanmelden voor de kerkdiensten / Stille Week

In de vorige Zondagsbrieven is uitgelegd op welke manier we de zondagse diensten organiseren. 

Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst moeten gemeenteleden zich aanmelden.

U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren). Vanwege organisatorische redenen is er nog geen kindernevendienst mogelijk in het kerkcentrum. De ochtenddienst van 28 maart zal ook om 10:00 uur beginnen, omdat de vrijzinnige wijk nog geen gebruik maakt van het kerkgebouw.

 

Stille Week

In de Stille Week (maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april) is er, zoals we gewend zijn, iedere avond een korte bijeenkomst in de kerk. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden via de website, met uitzondering van de dienst op donderdag 1 april. In de dienst van donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Alle diensten in de Stille Week worden gestreamd en zijn daarmee ook thuis te bekijken. De diensten in de Stille Week beginnen om 19:30 uur (ook de dienst op Goede Vrijdag).

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/w4bUbZtQ0Lw

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag wat vorige week is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen

 

Presentatie over het kruis in de beeldende kunst

A.s. donderdagavond 25 maart hoopt ds. Freek Schipper bij wijze van gezamenlijke activiteit een presentatie te verzorgen over het kruis in de beeldende kunst. Eeuwenlang is het kruis vooral afgebeeld om te laten zien hoe Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. Maar toen de kunst zich ging losmaken van de kerk, nam ze de vorm van het kruis mee en gaf ze er een nieuwe inhoud aan. Het kruis werd symbool van menselijk lijden of van dimensies die elkaar kruisen. In deze presentatie wordt zichtbaar hoe kunstenaars aan het kruis een nieuwe vorm en betekenis hebben gegeven. We maken een reis door de tijd, van graffiti in het oude Rome tot een eigentijdse kunstenaar die Jezus in het huidige Rome afbeeldt als iemand die zowel gekruisigd als opgestaan is. Op donderdagavond 25 maart is de presentatie vanaf 19.30 uur online te volgen op de YouTube en Kerkomroep-kanalen van zowel de Thomaskerk als onze gemeente.

 

PaasChallenge 2021 – zaterdag 3 april

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De PaasChallenge 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij twee deelnemers in kleine groepjes, afhankelijk van de actuele maatregelen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.

Het spel: De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ‘tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen. Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook met een tekst of audioboodschap. Daarom heb je voor dit spel een smartphone nodig, waarmee je ook QR-codes kunt spannen.

Voor wie? PaasChallenge 2021 is speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ook jongeren van buiten onze kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen, zonder voorkennis. Meld je daarom aan voor dit toffe spel. Dat mag natuurlijk ook met een vriend of vriendin.

Wanneer? Stille Zaterdag, 3 april. Vanwege de eventueel nog geldige avondklok organiseren we deze Challenge niet ’s avonds, maar in de loop van de middag, waarschijnlijk vanaf 16.00 uur. We kunnen helaas niet allemaal tegelijk starten en daarom is het afhankelijk van het aantal groepjes hoe laat je kunt beginnen. Dat krijg je dan later nog te horen.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij Louise Hoff: of bij Arjan Lindhout: 

 

 

Heel (Holland) de Hervormde Gemeente bakt !

In Van achter de Beuze leest u alles over de actie:  iets lekkers bij de koffie op zaterdag 3 april. In de Noorderpolder is nog een afhaaladres bijgekomen. 

U begrijpt dat er voor deze actie heel veel lekkers gebakken moet worden om voldoende traktaties uit te delen. We hopen dan ook dat iedereen die wel eens bakt of heel vaak bakt deze actie wil ondersteunen. 

Het inleveren van al het lekkers is op vrijdag 2 april van 14.00 uur – 16.00 uur bij de keuken van het kerkcentrum, via het plein. Mocht het brengen een probleem zijn, we komen het graag even bij u ophalen. Als u wilt bakken en hoeveel traktaties/zakjes u denkt in te leveren, geef het dan even door aan een van onderstaande adressen. Voor vragen over deze actie kunt u daar ook terecht. Succes allen bij het bakken.

Janet Bos 

Willemien Kloet-Cats  

Marina van Riet 

Truus van Oosterom

 

Bericht van de diaconie

Dankzij een gift die we als diaconie mochten ontvangen voor de jongeren in de gemeente hebben we voor alle jongeren die op 1 oktober tussen de 12 en 20 jaar oud waren, consumptiebonnen gemaakt. De consumptiebonnen zijn te besteden bij "meneer Nilsson" in Zierikzee

Deze consumptiebonnen van € 10,- zijn via de ouderlingen verdeeld.

We zijn blij dat hiermee onze jeugd ook aandacht heeft gekregen. Hopelijk mag het smaken. 

 

Namens de diaconie

Met vriendelijke groeten,
Koos van Splunter

 

 

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk 

Het doel van deze werkgroep is muzikale bijdragen en zang in de erediensten te coördineren ter ondersteuning van het belijden en ervaren van ons geloof en ter ere van God. De afgelopen weken stelden de werkgroepleden zich één voor één aan u voor en vertelden we over onze taak binnen de werkgroep. Deze keer de laatste bijdrage. 

‘Mijn naam is Corine de Vlieger en ik ben de vierde deelnemer aan de muziekwerkgroep. Muziek is onmisbaar in mijn leven. Vroeger thuis al stond altijd de radio aan en misschien dat daaruit mijn voorliefde voor popmuziek uit de jaren 80 en later 90 

is ontstaan. Muziek staat bij mij voor herinneringen en emotie bij gebeurtenissen of mensen. Als je het niet zeggen kunt, zing het dan! Dat vind ik een prachtige zin. Want als je bijvoorbeeld niet makkelijk over het geloof praat, kan muziek ook een manier zijn om je daarin te kunnen uiten. In de werkgroep ga ik kijken naar de mogelijkheid tot het formeren van een muziekband binnen onze gemeente. Slagwerk, blazers, gitaristen, pianisten, zangers of zangeressen. Ik ga op zoek! Heb je interesse, laat het me weten!’

 

Verantwoording giften

Ouderling Van Beveren-van Mierloo ontving € 10,- voor het bloemenfonds en € 10,- voor de diaconie. Ouderling Wessels-van Dongen ontving € 25,- en € 5,- voor het bloemenfonds.

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 67: 1, 3

Lied Ik zal er zijn (Sela)

Projectfilmpje/lied ‘Levensweg’

Lied 347

Lied Doop (Sela)

Psalm 105: 5 (OB) 

Lied 363

Ev Liedbundel 471: ref 1 en ref 2

Lied Heer wijs mij Uw weg (Sela)

 

Schriftlezing

Johannes 12: 20-33

 

Liederen avonddienst

Zingen Psalm 43:3

Psalm25:3

Schriftlezing Johannes 3:1-15

NLB 577:1,3 

Verkondiging tekst Johannes 3:14

NLB 578:1, 2, 6  

Slotlied NLB 576a vers 5,6