De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst   (5e Lijdenszondag)        10.00 uur 

   Voorganger:  ds. L. C. de Borst

  Schriftlezingen:  Johannes 6: 1-15 

    Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen

   Organist:  Erik Zwiep

    Koster:  Joop van de Velde

    Collecte:  1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer


De Avonddienst    18.30 uur 

  Voorganger: ds. W. H. Hendriks, Ter Aar

    Schriftlezingen:

Ouderling van dienst: Johan Hoff

    Organist: Niels Eversdijk

   Koster: Joop van de Velde

   Collecte: 1) Missionaire gemeente  2) Avonderedienst

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.


Bloemen

Afgelopen woensdag zijn de bloemen gegaan naar Betsie v Zuidland als groet en bemoediging.

Deze zondag gaan de bloemen naar Mw. J.M. Mom-Borkent als blijk van medeleven en troost omdat haar zuster enige tijd geleden is overleden.

 

Meeleven met elkaar

Mw. Willemien van de Velde-Hekman wacht op verdere behandeling. We bidden haar Gods nabijheid en vrede toe.

 

Gastvoorgangers

Deze zondag gaat in de avonddienst ds. W.H. Hendriks voor. Hij ging op de avond van de Biddag in 2020 voor het eerst bij ons voor. Hij is 41 jaar, werd in 2008 predikant in Zuidland, was vanaf 2013 predikant van de Protestantse gemeente te Mijnsheerenland en is sinds enkele maanden predikant van de Hervormde gemeente te Ter Aar. Volgende week zondagavond is ds. Van den Houten te gast. Hij werd 51 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

 

Kerkdiensten 21 maart  (6e Lijdenszondag)    

10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Collecte: 1) Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. N. W. van den Houten, Ede

 Collecte: 1) Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis 2) Avonderedienst

 

Collecte 14 maart Missionaire gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Collecte 21 maart Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis

Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking, voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers, die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Naast een eigen bijdrage van de deelnemers, dragen de Zeeuwse diaconieën bij in de onkosten van deze week.

 

Bijbelleeskring

Ter voorbereiding op de kring van a.s. woensdag lezen we Exodus H.23 t/m 29.

 

Aanmelden voor de kerkdiensten

In de vorige Zondagsbrieven is uitgelegd op welke manier we de zondagse diensten organiseren. Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst  moeten gemeenteleden zich aanmelden. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren). Vanwege organisatorische redenen is er nog geen kindernevendienst  mogelijk in het kerkcentrum. De ochtenddiensten op 21 en 28 maart zullen ook om 10:00 uur beginnen, omdat de vrijzinnige wijk nog geen gebruik maakt van het kerkgebouw.

We adviseren u om de website, zondagsbrief en church-app te volgen, zodat u bij eventuele veranderingen goed geïnformeerd bent.

 

Presentatie over het kruis in de beeldende kunst

Op donderdagavond 25 maart hoopt ds. Freek Schipper bij wijze van gezamenlijke activiteit een presentatie te verzorgen over het kruis in de beeldende kunst. Eeuwenlang is het kruis vooral afgebeeld om te laten zien hoe Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. Maar toen de kunst zich ging losmaken van de kerk, nam ze de vorm van het kruis mee en gaf ze er een nieuwe inhoud aan. Het kruis werd symbool van menselijk lijden of van dimensies die elkaar kruisen.
In deze presentatie wordt zichtbaar hoe kunstenaars aan het kruis een nieuwe vorm en betekenis hebben gegeven. We maken een reis door de tijd, van graffiti in het oude Rome tot een eigentijdse kunstenaar die Jezus in het huidige Rome afbeeldt als iemand die zowel gekruisigd als opgestaan is. Op donderdagavond 25 maart is de presentatie vanaf 19.30 uur online te volgen op de YouTube en Kerkomroep-kanalen van zowel de Thomaskerk als onze gemeente.

 

PaasChallenge 2021 – zaterdag 3 april

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De PaasChallenge 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij twee deelnemers in kleine groepjes, afhankelijk van de actuele maatregelen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.

Het spel: De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ‘tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen. Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook met een tekst of audioboodschap. Daarom heb je voor dit spel een smartphone nodig, waarmee je ook QR-codes kunt spannen.

Voor wie? PaasChallenge 2021 is speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ook jongeren van buiten onze kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen, zonder voorkennis. Meld je daarom aan voor dit toffe spel. Dat mag natuurlijk ook met een vriend of vriendin.

Wanneer? Stille Zaterdag, 3 april. Vanwege de eventueel nog geldige avondklok organiseren we deze Challenge niet ’s avonds, maar in de loop van de middag, waarschijnlijk vanaf 16.00 uur. We kunnen helaas niet allemaal tegelijk starten en daarom is het afhankelijk van het aantal groepjes hoe laat je kunt beginnen. Dat krijg je dan later nog te horen.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij Louise Hoff: lou.ise@live.nl of 06-2427 3189 of bij Arjan Lindhout: arjanlindhout@zeelandnet.nl of 06-2244 3555.

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/k-HeGE7SAmE

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag wat vorige week is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

HEEL(HOLLAND)DE HERV. GEMEENTE BAKT!!!!

In Van achter de Beuze leest u alles over de actie:  iets lekkers bij de koffie op zaterdag 3 april. In de Noorderpolder is nog een afhaaladres bijgekomen. U kunt 3 april terecht bij fam. van den Bosch, Boezem 10, van 10.00 uur – 12.00 uur.

U begrijpt dat er voor deze actie heel veel lekkers gebakken moet worden om voldoende traktaties uit te delen. We hopen dan ook dat iedereen die wel eens bakt of heel vaak bakt deze actie wil ondersteunen.

Het inleveren van al het lekkers is op vrijdag 2 april van 14.00 uur – 16.00 uur bij de keuken van het kerkcentrum, via het plein. Mocht het brengen een probleem zijn, we komen het graag even bij u ophalen. Als u wilt bakken en hoeveel traktaties/zakjes u denkt in te leveren, geef het dan even door aan een van onderstaande adressen. Voor vragen over deze actie kunt u daar ook terecht. Succes allen bij het bakken.

Janet Bos tel: 413412  06 31976461

Willemien Kloet-Cats 0624133181

Marina van Riet  tel: 852041 06 45027046

Truus van Oosterom  tel: 412942