Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 10 zondag 7 maart 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   (4e Lijdenszondag)       10.00 uur 

   Voorganger:  ds. L. C. de Borst

  Schriftlezingen: Johannes 2: 13-25 

    Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

  Organist:  Johan van Broekhoven

  Koster:  Wilco Kloet

   Collecte:  1) Kerk in Actie: Zending in Libanon. 2) Kerkbeheer

  Deurcollecte: Pastoriefonds

 

Avonddienst   18.30 uur 

  Voorganger: ds. L. C. de Borst

    Schriftlezingen:  Spreuken 1: 10, 20-25, 29

  Judas 1: 17-20, 24-25 

Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

  Organist: Gerard Bin

  Koster: Wilco Kloet

   Collecte: 1) Kerk in Actie: Zending in Libanon. 2) Avonderedienst

 

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

Oosterscheldestraat 156 •telefoon 414889 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

 

 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan ter bemoediging naar Mevr. J.L. Dieleman- de Bokx, de Jongestraat 37, 4301 LM. Ze is kort geleden ziek geweest, maar ze is weer hersteld.

 

Verjaardagen

We feliciteren hartelijk de heer J.C. Baart, Havenpark 53 (4301 JH) hoopt op maandag 8 maart zijn 92e verjaardag te vieren. En ook mevr. A.G. van de Schelde-Roelse, Kievitstraat 11 (4302WC) Zierikzee is a.s. maandag jarig. Zij wordt dan 80 jaar.

Dhr. W. Verseput en Mw. M.A. Verseput-Wandel, Manhuisstraat 24B (4301BK), zijn op 11 maart 55 jaar getrouwd. We wensen hen vreugde en dankbaarheid toe om deze tijd die ze samen hebben mogen delen.

 

Meeleven met elkaar

Mevr. Nellie van der Weele-Klink, Jannewekken 36 (4301 HH) Zierikzee die afgelopen week jarig was is kort daarvoor gevallen waardoor ze ernstige rugpijn opgelopen heeft. Volgens het bericht dat ik kreeg is zij woensdag 3 maart opgenomen op afdeling Hoge duin in Verpleeghuis Cornelia te Zierikzee.

 

Doopdienst

Op 21 maart hopen we Nina Liplijn en Esai Venegas Carbonell in de morgendienst te dopen. Hierover volgende week meer. Goed om te weten is dat de familieleden voorrang zullen krijgen om in de kerk aanwezig te zijn. Ondanks de beperkingen is het een teken dat God niet opgeeft om zich met ons te verbinden.

 

Voorzichtig met bezoeken

Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Als mensen echter drie weken of langer geleden gevaccineerd zijn dan kan het wat mij betreft weer. Bellen kan sowieso altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025.

 

Woensdag 10 maart Biddag voor gewas en arbeid

  19.30 uur voorganger: ds. L. C de Borst

  Ouderling van dienst: Carla van Beveren- van Mierloo

    Organist: Johan van Broekhoven

    Koster:  Joop van de Velde

  Collecte: 1) Biddag collecte

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag gaat in de avonddienst ds. W.H. Hendriks voor. Hij ging op de avond van de Biddag in 2020 voor het eerst bij ons voor. Hij is 41 jaar, werd in 2008 predikant in Zuidland, was vanaf 2013 predikant van de Protestantse gemeente te Mijnsheerenland en is sinds enkele maanden predikant van de Hervormde gemeente te Ter Aar.

 

Kerkdiensten 14 maart  (5e Lijdenszondag)    

10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. W. H. Hendriks, Ter Aar

    Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Kerk in Actie: Zending in Libanon. 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

Als diaconie bevelen we deze collecte graag bij u aan. 

Collecte 14 maart Missionaire gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gasthuiskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/5sZ1LJawhtQ

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag wat vorige week is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Bijbelleeskring

Ter voorbereiding op de kring van a.s. woensdag lezen we Exodus Hst. 23 t/m 29.

 

Verruiming coronamaatregelen – aanmelden voor de kerkdiensten

Vorige week hebben we uitgelegd op welke manier we meer mogelijkheden voor de zondagse diensten gaan organiseren. Hieronder in het kort nog een keer de belangrijkste punten.

 1. Er is weer een ochtenddienst en een avonddienst, met maximaal 30 personen per dienst in kerk. De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden, zoals we dat nu ook gewend zijn. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl.

 2. Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst moeten gemeenteleden zich aanmelden.

  U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

  Aanmelden voor de biddagdienst kan tot maandagavond 21:00 uur.

 3. Er is voorlopig, vanwege organisatorische redenen, nog geen kindernevendienst mogelijk in het kerkcentrum.

 4. Gemeenteleden die in een kwetsbare positie verkeren qua gezondheid en/of leeftijd adviseren we voorlopig de diensten niet te bezoeken, maar online mee te kijken of te luisteren.

 5. We gebruiken bij binnenkomst alleen de hoofdingang die onder de Beuze is (deur nabij Omoda). De zijdeur van de kerk blijft dicht. Ook het gangetje bij de zijdeur niet gebruiken.

 6. Bij het verlaten van de kerk zijn beide deuren open en verlaten de gemeenteleden de kerk via de dichtstbijzijnde deur. De aanwezige kerkrentmeesters geven daarvoor aanwijzingen. Iedereen moet daarbij de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aanhouden.

 7. Bij de ingang / uitgang van de kerk kan de collecte worden gegeven in de daarvoor geplaatste houten boxen.

 8. Iedereen die in de kerk is moet een mondkapje dragen. Alleen op de zitplaatsen mag het mondkapje worden afgedaan. In de kerk zijn aangewezen zitplaatsen. Tussen de gemeenteleden (gezinnen mogen bij elkaar zitten) zijn minimaal 3 lege stoelen.

 9. Van gemeentezang zal nog geen sprake zijn. De liederen worden gezongen door twee geoefende zangers die op ruime afstand van de gemeente staan.

 10. Op 7 en 14 maart zal de aanvangstijd van de ochtenddienst 10:00 uur zijn. Voor de weken daarna hangt het ervan af of de Vrijzinnige Wijk ook diensten gaat beleggen. De biddagdienst op 10 maart begint zoals gebruikelijk om 19:30 uur.

We adviseren u om de website, zondagsbrief en church-app te volgen, zodat u bij eventuele veranderingen goed geïnformeerd bent.

 

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk

Sinds kort is de Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk weer actief geworden.

Het doel van deze werkgroep is muzikale bijdragen en zang in de erediensten te coördineren ter ondersteuning van het belijden en ervaren van ons geloof en ter ere van God. De komende weken stellen we ons één voor één aan u voor en vertellen we over onze taak binnen de werkgroep.

‘Als nieuwe predikant, Leon de Borst, hoef ik me eigenlijk niet aan u voor te stellen. U heeft vast al eens gezien dat ik de gitaar kan bespelen en dat ik houd van zingen. Eigenlijk houd ik van elke soort muziek, als er maar aandacht aan besteed is. Muziek is een taal die kan spreken tot je gevoel, tot je hart. Ik vind het prachtig dat al in de Bijbel daar al aandacht voor is. Wat zeg ik: zelfs in de natuur, als je denkt aan de vogels en het ruisen van de wind in de bomen, het gebulder van de branding. En daarom zéker ook in de kerk. Wat ik belangrijk vind is dat we als gemeente heel divers zijn. We bestaan uit jongeren en ouderen, we zitten al ons hele leven lang al in de kerk of we zijn net nieuw. God wil ons allemaal aanspreken, ook met de muziek. Vandaar ben ik de motor achter deze werkgroep om iets van die diversiteit tot klinken te laten komen. Ik hoop dat u er net zo van geniet als ik. En dat onze God ermee geëerd wordt.’

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 84: 1 en 2

Psalm 32: 2, 4

Projectlied

Lied 898: 1,2

Liedboek der Kerken 177: 1,2,4,7

Lied 362: 1,2

 

 

Schriftlezingen

Johannes 2: 13-25

 

 

Liederen avonddienst

Psalm 139: 1,14

Lied 675

Lied 310: 1,5

Lied 561: 1,4,5

Lied 248: 1,4

 

 

 

Schriftlezingen

Spreuken 1: 10, 20-25, 29

Judas 1: 17-20, 24-25 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696. 
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl