Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-24238987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 21 februari 2021 (tweede lijdenszondag)

10.00 uur: ds. L.C. de Borst (online dienst)

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer

18.30 uur: geen avonddienst

 

Zondag 28 februari 2021 (derde lijdenszondag)

10.00 uur: ds. L.C. de Borst (online dienst)

Collecten: Stichting Leergeld / Kerkbeheer

18.30 uur: geen avonddienst

 

Terugblik: U heeft inmiddels begrepen dat de verlengde lockdown ertoe heeft geleid dat er tot en met zondag 28 februari geen avonddiensten zijn en dat de gemeentezang door een groep gemeenteleden nog even achterwege wordt gelaten. Afgelopen zondag begon al weer de lijdenstijd. Aan de hand van Exodus 1 stond centraal dat het volk Israël in de slavernij in Egypte trouw bleef aan zijn God. Uiteindelijk werden ze uit de slavernij bevrijd, symbool voor de bevrijding door onze Heer Jezus Christus, die zelf slaaf werd om onze bevrijding te bewerken.

Omzien naar elkaar: De heer S.J. Stoel mocht weer thuiskomen na een geslaagde heupoperatie. Hij ontving de bloemen van zondag 7 februari. Mevrouw B. (Bea) van de Sande-Jurgen werd vanwege een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis in Goes, maar mocht op zondag 7 februari weer naar huis. Ze krabbelt weer op maar moet nog wel verder revalideren. Ze ontving met een hartelijke groet en ter bemoediging de bloemen van zondag 14 februari. Die zondag gingen er ook bloemen naar de heer W.N. (Bill) Hillebranddie in het Erasmus Medisch Centrum werd geholpen aan een klein hartinfarct en op maandag 8 februari via het ziekenhuis in Dirksland weer thuis mocht komen. We deden voor beiden voorbede voor een spoedig herstel. We deden ook voorbede voor mevrouw C.M. (Corrie) de Gelder-Matthijsse die eind december 85 jaar werd maar na een val in het ziekenhuis in Goes werd opgenomen en sinds dinsdag 2 februari verblijft op de afdeling Polderland van verpleeghuis Cornelia, Emil Sandströmweg 2 (4301 NW). Ze vindt het best moeilijk om in deze coronatijd in een andere omgeving te moeten verblijven. Een kaartje zal haar goed doen.

Mevrouw Willemien van de Velde-Hekman heeft het momenteel niet gemakkelijk. Zij wordt verder onderzocht op de tumor in de lever. We bidden om duidelijkheid voor haar en Jan en daarnaast in alles om rust en vertrouwen. Op donderdag 4 februari is de schoondochter van mevrouw J.K. de Waaij overleden na een gevecht tegen haar hersentumor. We wensen mevrouw De Waaij troost en kracht in het gemis. Op dinsdag 9 februari overleed, twee weken na zijn vrouw Riet Fennema-Schot, in Friesland ook haar man, de heer J. Fennema. Hij was de zwager van Bart en Tanny Schot-Beekeen van mevrouw Nel Schot-Bakker, verpleeghuis Cornelia, Emil Sandströmweg 2 (4301 NW). Wij bidden hen troost van God toe in dit dubbele verlies. Na een langdurige ziekte overleed een zwager van mevrouw L.J. (Lenie) Spiegels-Schinkelshoek: de heer Gijs van Willigen uit Leerdam. Hij is woensdag 3 februari overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hij was voor sommigen bekend van de Israëlreizen of als ze op zondag op bezoek waren in Zierikzee. We bidden om kracht en troost voor Lenie en haar zus.

Vakantie: Ds. De Borst heeft komende week enkele dagen voorjaarsvakantie, te weten van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 februari. Voor urgente pastorale situaties kan contact worden opgenomen met ouderling Carla van Beveren-van Mierloo, 414889 of 06-2252 9646. Zij zal zo nodig contact opnemen met de vervangende predikant.

Pastoraat: Ds. De Borst is, in overleg met de kerkenraad, vanwege de opmars van het Britse variant van het coronavirus, voorzichtig met het afleggen van bezoeken. Voorlopig zal hij enkel nog de hoogst noodzakelijke bezoeken afleggen (rond overlijden, of bij hen die echt geen telefonische of digitale mogelijkheden hebben), totdat meer duidelijk is of het verantwoord is. Bellen kan altijd. Het telefoonnummer vindt u bovenaan dit bericht.

Kindernevendienst: Evenals in de periode voor de zomervakantie worden weer in samenwerking met de Thomaskerk filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten helemaal niet gecollecteerd. U kunt uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Malawi: Aanstaande zondag is de diaconale collecte bestemd voor het werk van ons vroegere predikantsgezin Gert en Rineke van de Pol in Malawi, één van de armste landen ter wereld. In de afgelopen periode zijn verschillende voorgangers van de kerk in Malawi aan corona overleden. Wij voelen ons hartelijk met de familie Van de Pol verbonden en deden afgelopen zondag opnieuw voorbede voor hen en voor hun belangrijke werk, onder zeer moeilijke omstandigheden.

Giften: Oud-diaken Berrevoets meldt de volgende ontvangen giften. Ouderling Carla van Beveren-van Mierloo ontving € 25,- voor de kerkrentmeesters en € 25,- voor de diaconie, ouderling Jopie van der Schelde-Dool ontving € 10,- voor de kerkrentmeesters, ouderling Ton van Kooten ontving € 20,- voor de diaconie en bezoekmedewerkster Elly van Kooten-van Wijngaarden ontving € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad: De kerkenraad heeft op maandag 8 februari zijn eerste vergadering gehouden in het nieuwe jaar, opnieuw een digitale vergadering. In 2021 zal hetzelfde moderamen fungeren als vorig jaar: ds. Leon de Borst (assessor), ouderling André Flikweert (voorzitter), ouderling-kerkrentmeester Anneke Groenevelt-Hendrikse, ouderling Johan Hoff (scriba) en diaken Koos van Splunter.

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk: Eind 2020 heeft de kerkenraad de werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk weer nieuw leven ingeblazen. Het doel van deze werkgroep is het coördineren van de muzikale bijdragen van zang en muziek in de erediensten. Met een brede gemeente en een evenzo brede muzieksmaak en vele talenten zijn er veel mogelijkheden. De werkgroep bestaat behalve uit onze predikant uit Louise Hoff-den Butter, Ton van Kooten, Marianne van Mourik-van Arkel en Corine de Vlieger-van der Wende. In de komende weken stellen de leden van de werkgroep zich in de zondagsbrief één voor één aan u voor en vertellen ze over hun taak binnen de werkgroep.

Tenslotte: Voor wie het nog niet is opgevallen – wat bijna onmogelijk is – onze predikant behoort tot het kwartet eilandelijke voorgangers die in de Wereldregio een bijdrage leveren aan de rubriek Geestdrift. Het past helemaal in de visie van onze kerkenraad dat het goed is om als kerk en samenleving met elkaar in gesprek te zijn. Daarbij hebben we als kerk een Woord voor onze wereld(regio).

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert