Nieuwsbericht 1249    
Is geplaatst op :17-Dec
Wordt getoond tot:17-Jan


Coronamaatregelen: t/m 17 jan kerkdienst online

Aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus

Deze
week is Nederland opnieuw in een lockdown gegaan. Wat we niet hoopten is toch
gebeurd en is een hele teleurstelling in deze feestelijke periode. Maar het was wel
te verwachten, de oplopende
besmettingscijfers liegen er niet om en maken dat we allemaal een stap terug
moeten doen.

Het moderamen van onze landelijke kerk heeft aangegeven zich goed te kunnen
voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdownperiode de voorkeur geven aan
online vieringen. Onze classispredikant ds. Arie van der Maas heeft de gemeenten
in de classis Delta geadviseerd om de diensten online uit te zenden zonder
kerkgangers.

We hebben als kerkenraad ook een en ander afgewogen. We ervaren dat de kerk op
dit moment solidair moet zijn met de gehele samenleving en niet de grenzen van
het toelaatbare moet opzoeken.

We hebben gelukkig nu goede ervaringen met de online uitzendingen.We hebben daarom besloten dat we tot en met 17 januari, evenals in
de periode vanaf Pasen, onze diensten houden met alleen
"personeel" en dus zonder verdere kerkgangers
. Het personeel zorgt
ervoor dat een kerkdienst online kan worden uitgezonden en bestaat per dienst
uit: 1 predikant, 1 ouderling en 1 diaken, 4 zangers, 1 organist, 1 koster  en 1 technische man voor de livestream. Voor
de diensten op 4e Advent en 1e Kerstdag zullen ook 2 kinderen (beiden met 1
begeleider) en 1 leidinggevende van de kindernevendienst worden uitgenodigd met
het oog op het project van de kindernevendienst (inclusief aansteken
kaarsen). Op de zondagen 27 december, 3 januari, 10 januari en 17 januari
is er conform het preekrooster ook een avonddienst. Ook deze avonddiensten worden
in de lockdown-periode online met beeld uitgezonden. A.s. zondagavond 20
december vindt volgens planning de digitale viering van het kinderkerstfeest
plaats.De ochtenddiensten zullen vanaf a.s. zondag (20 december) weer om 10:00
uur
worden uitgezonden
, omdat de vrijzinnige wijk in deze periode
geen diensten vanuit de Gasthuiskerk zal verzorgen. Dit zal dus in ieder geval
zijn tot en met zondag 17 januari 2021.
terug naar berichtenoverzicht