Nieuwsbericht 1243    
Is geplaatst op :23-Nov
Wordt getoond tot:06-Dec


Inzage begrotingen 2021

De respectievelijke kerkenraden hebben de verschillende begrotingen voorlopig vastgesteld. Voordat deze begrotingen definitief worden vastgesteld, worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld hun mening over deze begrotingen kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 5 december bij de scriba van de gewone wijkgemeente (J. Hoff) of de scriba van de vrijzinnige wijkgemeente (B. Hoexum). Hun gegevens vindt u in deze kerkbode.

Gedurende de periode van 28 november tot en met 5 december 2020 liggen de voorlopig vastgestelde begrotingen 2021 als volgt ter inzage:

a) kerkrentmeesters centraal college en beide wijkgemeenten én diaconie centraal college bij administrateur A.M.P. van der Schelde, tel. 413878;

b) diaconie gewone wijkgemeente bij diaken J.M. de Bel, tel. 416140;

c) diaconie vrijzinnige wijkgemeente bij diaken J.A.N. Maarsen, tel. 411321.

Gaarne even tevoren afspreken.

 
terug naar berichtenoverzicht