Zondagsbrief

23e jaargang nr. 38 zondag 18 september 2022

Hervormde gemeente Zierikzee 

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk.Een speciaal woord van welkom aan de bewoners van de tehuizen. 

Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst 10.30 uur   

 Voorganger: ds. L. C. de Borst (Startzondag) 

 open-lucht-dienst bij familie Op ’t Hof, Steenzwaanweg 1, Nieuwerkerk
  Schriftlezingen: Genesis 26: 1-6, 12-22, 23-33 

 Ouderling van dienst: Willemien Kloet

 Muziek: Muzikale medewerking door de muziekgroep 

 Koster: Jos op `t Hof

 Collecte: 1) Mercy Ships Holland/ Vijf aan boord  2) Kerkbeheer 

 

Kindernevendienst

Op deze startzondag gaan de kinderen tot en met 12 jaar tijdens de dienst op een eigen manier aan de slag met het thema, onder leiding van Jeroen en Jan Leen. 

 

De Avonddienst 18:30 uur

 Voorganger: ds. L. C. de Borst 

  Schriftlezingen: Psalm 23

 

 Ouderling van dienst: Willemien Kloet

 Organist: Niels Eversdijk

  Koster: Henk Walhout

 Collecte: 1) Mercy Ships Hollend/ Vijf aan boord 2) Avonderedienst 

 

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken


 

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. In de ochtenddienst gaat dr. Peene voor. Hij werd 49 jaar geleden in Zeeland geboren, werd in 1998 predikant in het Friese Driesum, was vervolgens predikant in Veen (NB) en Kootwijkerbroek, en is sinds september 2019 predikant van de Protestantse gemeente te Terneuzen. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor. Hij is 72 jaar, was vanaf 1976 predikant te Zoelen, Zierikzee (1981-1986), Terneuzen, Gouda, Zevenbergen, Woerden en Rotterdam-IJsselmonde. Na zijn emeritaat verrichtte hij nog hulpdiensten te Kerkwerve.

 


 

Kerkdienst zondag 25 september 2022 

09.30 uur  Voorganger: dr. W . Peene, Terneuzen

Collecte) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. C. L. de Rooij. Rotterdam

Collecte ) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

 


Startzondag 18 september openluchtdienst

Op 18 september is het Startzondag, met als thema: Aan Tafel! Het weer ziet er niet al te best uit, maar er is voldoende ruimte in de aardappelschuur. Vanaf 9.30 uur is er koffie en bent u al welkom. Om 10.30 uur begint de dienst. Daarna is er ruimte om koffie te drinken of mee te doen aan de kookworkshop Bijbels Koken. Om 13.00 uur gaan we Aan Tafel om samen te eten en om 14.00 uur gaan we weer richting huis. De dienst wordt live uitgezonden. De kinderen mogen tafelkleden versieren en zich vermaken op een springkussen. 

Vervoer: Het adres is Steenzwaanweg 1, 4306 PG Nieuwerkerk. Aan te raden is om zo veel mogelijk met een gevulde auto te rijden. Als u zelf geen vervoer hebt en niemand weet om mee te kunnen rijden, of als u juist een half lege auto hebt, schroom dan niet om contact op te nemen met Elbert van Riet  die kan vervoer of passagiers voor u regelen. 

Praktische zaken: Er is gezorgd voor stoelen en tafels. Vergeet de bloemen niet (mag ook uit de tuin of uit het wild) waar Marianne Glerum zich over zal ontfermen als u aankomt. Er wordt aanvullend eten klaargemaakt bij de workshop, maar het zou fijn zijn als u zelf ook wat meeneemt om van te delen. En heel belangrijk: neem per persoon een setje eetgerei mee - een bord, beker, soepkom/bakje en bestek (en een tas om het ongewassen in mee naar huis te nemen). Er zijn inmiddels voldoende spullen voor de kookworkshop. Als er nog mensen zijn die willen helpen met klaarzetten op locatie vanaf 8 uur. Graag opgeven bij Jakob Holwerd. De organisatie heeft er enorm veel zin in en we rekenen op een feestelijke dag. 

 

Zangdienst

In de avonddienst is meer ruimte dan anders om te zingen, begeleid door het orgel, waarin we stil staan bij de minder bekende stukjes van Psalm 23 over de ‘grazige weiden’ en de ‘tafel met die vijanden erbij’. 

 

Startavond CATECHESE

De catechese gaat weer van start. Op dinsdag 20 september van 18.00 – 19.45 openen we het nieuwe seizoen met een maaltijd. We gaan gezellig gourmetten/plaatgrillen. Hiermee openen we het jaar met elkaar. Aansluitend is er een korte inleiding en gaan we even uiteen in de groepen. Dit seizoen is de catechese weer op dinsdagavond (behalve soms voor groep 2). Alle jeugd (vanaf de brugklas) nodigen wij uit om op de startavond te komen en elkaar te ontmoeten.  

 

 

 

 

Rondom Belijdenis

Je bent te oud voor de catechese maar je wil wel meer weten over het geloof en de Bijbel. Of je wilt onderzoeken hoe je verder wil met de kerk en of/hoe je gelooft. Misschien denk je op termijn wel aan belijdenis doen. Of je hebt net belijdenis gedaan en wilt een stapje verder. Het is sowieso leuk om andere gelovigen te blijven ontmoeten. Dan is deze kring voor jou! We beginnen weer op zondagavond 25 september. Als je eens wilt proberen kun je op deze avond komen om mee te maken hoe het gaat. Daarna elke maand, meestal op de laatste zondag van de maand. Als je mee wil doen, meld je dan aan bij mij, ds. Leon de Borst via 06-24238987 of predikant@hervormdzierikzee.nl. Waar: Pastorie, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS, Zierikzee van 20.00 uur tot 21.30 uur.  

 

 

Collecte 18 september– Mercy Ships Holland - Vijf aan boord

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze een nieuw ziekenhuisschip in de vaart – de Global Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Op dit schip wonen en werken Gertjan en Irma van den Noort samen met hun 3 kinderen. Het is hun passie om actief bij te dragen aan het brengen van hoop en genezing. Daarom willen zij bijdragen aan het werk van Mercy Ships. Voor meer informatie: www.vijfaanboord.nl

 

Open Maaltijd

We willen nu de zomer weer voorbij is weer de Open Maaltijd houden. We nodigen iedereen uit,

je mag altijd nog iemand meebrengen, Het is op zaterdag 1 oktober. Opgeven kan bij Gretha Uijl


 

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 128: 1, 3

Lied 540

Lied 891

Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn

Lied 385: 1, 2, 4

Hemelhoog 396; Kijk eens om je heen

ELB 7b: Mijn herder is de Here God

Lied 388: 1, 4, 5

Sela: Gebed om zegen 

 

 

Schriftlezingen

Genesis 26: 1-6, 12-22, 23-33

Liederen avonddienst 

Psalm 23c

Lied 978: Aan U behoort, o Heer der heren 1, 2, 3

Psalm 42: 1, 6, 7

LdK 470: 1, 2, 4 Wat vlied’ of bezwijk

Lied 940 Verberg mij nu

Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

Lied 243 Tallis’ canon, om in canon te zingen

Lichtstad met uw paarlen poorten JdH

 

Schriftlezing

Psalm 23

 

 

 


Colofon

Eindredactie: De wijkkerkenraad.

Redactie en samenstelling:

Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Marianne van Mourik.

Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, 

e-mail: publiciteit@hervormdzierikzee.nl

Johan Bax, Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608

Info

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Internet
www.hervormdzierikzee.nl

1e scriba: dhr. A.S.Flikweert, Touwbaan 5, 4301 JV Zierikzee, tel.410991
2e scriba: dhr. A.Roks, Zeehondenplaat 6, 4301 WV Zierikzee, tel.415965
e-mail: 
kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

Contactpersoon diaconale hulpdienst: 

mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696. 

Meer over de Zondagsbrief

Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.

Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen.

e-mail: zondagsbrief@hervormdzierikzee.nl