Overige adressen

Verjaardagfonds    
Contactpersoon:  
Corrie Goudswaard-Kramp       
Tel. 0111-414067   
Bezoekwerk (co÷rdinatie) Bloemen in de kerk
Co van der Valk  Corrie Goudswaard-Kramp
Tel. 0111-414713  Tel. 0111-414067
Organisten / Co÷rdinatie
Giljam Bil   
Tel. 0111-652539
Kerkelijke ontvanger Verkoop collectebonnen
A.M.P. van der Schelde Co van der Valk
Steenbank 68 Tel. 0111-414713
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878 Kerkbode (abonnementen)
A.M.P. van der Schelde
  Tel. 0111-413878
Redactie Gemeentegids   Gasthuiskerk en Kerkcentrum
Steenbank 46 Havenplein 17
4301 ZR Zierikzee  Tel. 0111-412073
Tel. 0111-415739 Verhuur: A. van der Schelde. tel. 0111-413878
Beheer Website    
Bram Wolthoorn  
Korte Groendal 24  
4301CJ Zierikzee 
Tel. 0111-411340  

            Terug naar startpagina