Vooruitblik


 

Zondag 1 maart 2020
9.30 uur Mevrouw Cisca Peters
Collecten: 1ste  Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Lezing op donderdag 19 maart om 14.00 uur in het kerkcentrum.
Onlangs kwam in een samenzijn van een aantal gemeenteleden spontaan het gesprek op klimaatverandering.Wat doet het met ons en wat betekent het voor ons en onze (klein)kinderen? Ons gemeentelid Gerard Gerritse houdt zich hier diepgaand mee bezig en het heeft hem gemotiveerd om, in aansluiting op zijn eerder boek “Heeft de mensheid een kans?”, aan een nieuw boek te beginnen, waarin hij een route uitzet naar een behouden Aarde. Gerard ziet zijn boek als een positief praktijkgericht essay over onszelf en over onze omgang met Moeder Aarde, waarin hij afsluit met een toekomstbeeld. “Voorspellen is onmogelijk. Maar dromen zijn geen bedrog, ze zijn ook geen waarheid”.
Kortom: een lezing met een uiterst actueel thema. Iedereen van harte welkom!

Hartelijke groet,
Noud Punt

Terug naar de startpagina