Vooruitblik


Zondag 26 januari 2020
11.00 uur: ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Zondag 2 februari 2020
9.30 uur: dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

  

Vooruitblik 26 januari.
Met ons echtpaar Pieter en Dinie Eerland als duo voorganger-organist weten we ons altijd verzekerd van een liturgie, die klinkt als een klok!

Vooruitblik 2 februari.
Met Chris Vonck als voorganger begroeten wij iemand, die al bijna vier decennialang trouw één of twee keer per jaar naar Zierikzee komt.

Leerhuis.
In de laatste GastVrij heeft Franck uitgenodigd om onder zijn leiding mee te doen aan leerhuisbijeenkomsten: “Komend jaar starten we met leerhuisbijeenkomsten op de vrijdagmiddag in het kerkcentrum. Dit idee is een resultaat van de gemeentebijeenkomst op startzondag (8 september jl.). Elk kwartaal is er een bijeenkomst. Iedereen kan aansluiten en er zijn geen kosten aan verbonden. Voorkennis niet nodig. Neem een bijbel en wat schrijfmateriaal mee. De eerste bijeenkomst is op: Vrijdag 31 januari, 13.30 - 15.30 uur: ‘Het Ontstaan van Evangelieverhalen’. De brieven van Paulus zijn de oudste getuigen van de Jezusbeweging in de tweede helft van de eerste eeuw. Maar op een gegeven moment ontstonden er ook verhalen over Jezus die we later ‘evangelieverhalen’ zijn gaan noemen. Waarom kwamen die er ineens? Wat was hun functie? En hoe kunnen we ze zinvol verstaan?”

Tot slot.
Een hartelijke groet aan alle lezers,

 

Ben Hoexum

Terug naar de startpagina