Vooruitblik


Zondag 8 december 2019

09.30 uur ds. Wim Jansen , Veere

Collecten: 1e. College van kerkrentmeesters

2e. Gemeente werkfonds

Ds. Wim Jansen uit Veere geeft de volgende vooruitblik: Roodkapje en de ‘lone wolf’ – en Johannes van het Kruis
Het aloude sprookje is geen kinderverhaal – dat zijn sprookjes nooit – maar het bevat wijsheid voor volwassenen, net als bijbelse mythen en sagen. In deze donkere tijd van het jaar staan we stil bij de duisternis. Ook de duisternis in onszelf. Zoals de middeleeuwse mysticus Johannes van het Kruis daaraan leed en er toch zijn bron in vond: Vertrouwd is mij de bron, al is het nacht. Opmerkelijk: in een tijd dat het woord ‘God’ nog onomstreden was kiest deze dichter voor het universele beeld van de ‘bron’. En we lezen de bekende lichtwoorden uit Genesis 1 en Johannes 1. Vanuit al deze teksten gaan we op zoek naar het licht.
De dienst begint om 09.30 uur.

Zondag 15 december 2019

11.00 uur  dr. Eric Cossee,  Rotterdam

Collecten: 1e. College van kerkrentmeesters

2e. verjaardagsfonds

Eric Cossee komt op zondag 15 december weer naar Zierikzee en heeft als thema van de dienst: “Aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft” Wij kunnen mensen aanvaarden, als wij hen in hun totaliteit kunnen beschouwen. Als wij ons niet langer blind staren op één aspect dat ons onwelgevallig is. Wij kunnen onszelf aanvaarden als wij ons de blik durven indenken waarmee Christus ons aanziet, die helende messiaanse blik, die allen in zijn liefde wil opnemen. Wij kunnen het leven aanvaarden als wij het zien in het licht van Gods bevrijdende werkelijkheid, dat juist in deze donkere dagen voor Kerstmis doorbreekt. De aanvang van de dienst is 11.00 uur.

Een hartelijk welkom aan iedereen in deze beide diensten.

Tot slot: soms lees je iets dat je met een glimlach tot je neemt en daarna denkt tja…. Zo gaat het met het kerkbezoek tegenwoordig.
Dat gebeurde mij onlangs in het blad  France. Daarin een interview met een Franse wijnboer die op de foto in het artikel een T-shirt droeg met de tekst:

 

“ L’ Eglise est proche mais la route est verglacée…….

Le bar est loin mais je marcherai avec prudence.

 

( De kerk is dichtbij maar de weg is glad…

Het café is ver maar ik ga voorzichtig lopen.)

 

Een hartelijke groet aan alle lezers.

Dirk Groenendijk

 

Terug naar de startpagina