Terugblik


Terugblik: Zondag 1 September jl. heeft dr. Eric Cossee aan het begin van de dienst liefdevol Klaas Hendrikse herdacht, hij zou op 1 sept. jarig geweest zijn. In woorden en met een moment van stil zijn en gedenken. 

Terugblik: Zondag 8 September, Startzondag met onze eigen voorganger Franck Ploum, met als thema; 'als jij bestaat'.

De lezing uit Handelingen 17, 16-34 waar Paulus, in Athene aangekomen, ziet dat de stad vol afgodsbeelden staat. Wanneer hij de Atheners toespreekt wijst hij hen daarop door te zeggen dat hij zag dat ze 'godsdienstig' zijn, zelfs een altaar 'voor een onbekende god' hebben opgericht.  Paulus zegt hen: "wat u onbekend vereert, boodschap ik u"

'Dat wij uit God geboren zijn', wil niet zeggen dat het goddelijke gelijk is aan goud zilver of steen, of aan wat mensen bedenken. De 'afgodsbeelden' in onze tijd zijn de invloeden van buiten af, die het leven beheersen, o.a. niets willen missen,.....wanneer we weer van 'buiten naar binnen gaan' naar binnen keren in ons zelf, kunnen we meer van het goddelijke ervaren, de rust het bij jezelf zijn terug naar de liefde, die we vanuit onze bron weer aan de wereld om ons heen kunnen laten zien en geven.  Zoals we ook van Jezus zeggen, dat hij ons God heeft doen kennen ook al heeft niemand ooit God gezien. Door hem werd het bestaan van God niet letterlijk aangetoond, maar omdat hij een leven leidde waarin wat of wie wij God noemen, sterker dan ooit aan het licht kwam. 
Lees hier de volledige toespraak van Franck Ploum.

Na afloop van de dienst met Brood en Wijn zijn we als gemeente nog onder het genot van koffie / thee met wat lekkers,  daarna een gezamenlijke lunch, met elkaar in gesprek gegaan onder meer hoe we het 'gemeente zijn'ervaren. Of er nog dingen zijn die we anders willen invullen, we behoefte hebben aan meer samen zijn, verdieping en hoe we dat zouden kunnen realiseren.   In deze tijd waar de vergrijzing een grote rol speelt, we juist elkaar willen vasthouden er voor elkaar willen zijn. Betrokken willen zijn zowel d.m.v. de diensten als ook in andere vormen, indien mogelijk.

Diverse opties zijn er aangedragen, die nog verder besproken en uitgewerkt zullen worden a.s. dinsdagmiddag de 10e tijdens de kerkenraadsvergadering. Waarna er verslag zal worden gedaan aan de gemeenteleden.

Terug naar de startpagina

Laatst bijgewerkt door BW 12-09-2019