Welkom


Welkom op de site van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee, als rechtspersoon bekend als "Wijkgemeente van Bijzondere Aard"

Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we - met respect voor onze wortels en traditie - willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek.

Zoeken is vooral: vragen stellen.
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft,
simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt,
dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Onze geloofsbeleving kenmerkt zich door openheid naar andere opvattingen.
Die openheid is gebaseerd op de overtuiging dat andere religieuze bewegingen niet bedreigend zijn, maar dat we er wellicht iets van kunnen leren, omdat het ten diepste toch wel over hetzelfde zal gaan. Wij willen christen zijn / gelovig zijn om mens te worden.

Al zullen we dat niet altijd prompt toegeven, we realiseren ons natuurlijk heel goed dat het licht van God niet alleen in de vrijzinnigheid schijnt en dat onze vermeende waarheden net zo subjectief, ijl en wankel zijn als die van anderen.
Dè waarheid is immers altijd groter dan wat wij ervan ervaren.

Vrijheid van geloven, tolerantie, kritische openheid, dat zijn zo een paar woorden die vanouds hoog in het vrijzinnige vaandel staan.
Daarmee is het woord “vrijzinnig” nog lang niet toegelicht.
Dat kan ook bijna niet, want waarschijnlijk zijn er geen twee vrijzinnigen te bedenken die op dezelfde manier vrijzinnig zijn.
Vrijzinnigheid laat zich daarom misschien ook beter typeren als een levenshouding, dan als het instemmen met bepaalde geloofsovertuigingen.

Daar hoort ook een sfeer bij.
Wie er meer van wil weten kan die sfeer op zondagmorgen komen proeven, of contact opnemen met één van onze contactpersonen.
De diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17 te Zierikzee

« Terug naar de startpagina