Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 15 zondag 11 april 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst      10.00 uur        

   Voorganger:  ds. A. D. L. Terlouw, Bergschenhoek

  Schriftlezingen:  Johannes 20:19-23 & Hebreeën 10:19-25 (NBV) 

    Ouderling van dienst: Teunie Wessels- van Dongen

  Organist:  Johan van Broekhoven

  Koster:  Hans de Vlieger

    Collecte:  1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

 

Avonddienst   18.30 uur   

  Voorganger: ds. H. Schipper, Dordrecht

   Schriftlezingen: Lukas 24 : 13-33

Ouderling van dienst: Teunie Wessels- van Dongen

   Organist: Niels Eversdijk

   Koster: Hans de vlieger

    Collecte: 1) Onderhoud gebouwen   2) Avonderedienst

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156  •telefoon 414889  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

 

 

 

 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan deze zondag naar Mw C. Berrevoets de Vlieger, Kievitstraat 6 (4302 WC). De breuk in haar arm moet met rust genezen, waardoor het extra lang zal duren. Nu kan ze in ieder geval even van de bloemen genieten.

 

Meeleven met elkaar

Met Mw. Willemien van de Velde-Hekman, Oudeweg 21 (4301 TC) ging het steeds minder, maar met medicatie knapt ze weer een klein beetje op.

 

Verjaardag / Jubileum

Mw. G. de Bruin, Ravensteinhof 9, hoopt op 14 april de leeftijd van 85 jaar te bereiken. We feliciteren haar ook met het bereiken van deze hoge leeftijd.

Mw. Wil Fennema-Mutsaers, Dulve 33 (4303 BD) Zierikzee hoopt op Donderdag 15 April haar 80ste verjaardag te mogen vieren!

Dhr en Mw  J.W. de Jonge- D.L. de Jonge-Kesteloo, Kabbelaarsbank 7 (4301 XA) zijn op 10 april 40 jaar getrouwd.

We zijn blij voor en met hen en wensen hen het allerbeste en Gods zegen.

 

Paaskaars

De oude paaskaars gaat als bemoediging naar Gert Stoutjesdijk, vanwege het zware verlies dat hij het afgelopen jaar heeft moeten lijden. We hopen en bidden dat de kaars die dienst heeft gedaan in de kerk hem in de moeilijke momenten mag herinneren aan de God die ons sterkt en nabij is. 

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst gaat – niet voor het eerst – ds. Terlouw voor. Hij is 50 jaar, werd in 1999 predikant in Willige Langerak, de eerste gemeente van wijlen ds. Van der Schee, was vanaf 2005 predikant te Ermelo en is sinds 2010 predikant van de Hervormde gemeente te Bergschenhoek. In de avonddienst gaat ds. Erik Schipper voor; het is al weer even geleden dat hij bij ons was. Hij is 59 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders.

Volgende week zondag gaat in de avonddienst – ook niet voor het eerst – ds. P.L. de Jong voor. Hij is 73 jaar, was vanaf 1974 predikant te Laar (D), Asperen, Nunspeet en Delfshaven, en was na zijn emeritaat tot september 2020 nog werkzaam te Wijk bij Duurstede en Oud-Vossemeer.

 

Kerkdiensten 18 april   

10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Werelddiaconaat 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. P. L. de Jong, Rotterdam

   Collecte: 1) Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 

Deurcollecte 11 april Stichting Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijk lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geven ze trainingen en verleent de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast willen ze ook westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. En daarvoor houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert ze reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

 

Collecte 18 april Werelddiaconaat  Indonesië

Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

 

Aanmelden voor de kerkdiensten

Voor de ochtenddienst is aanmelden vooraf nog noodzakelijk. Bij de avonddienst registreren we vanaf komende zondag bij binnenkomst en hoeft u zich vooraf niet meer aan te melden. We gaan hiertoe over omdat het aantal bezoekers bij de avonddienst tot nu toe nog beperkt is. U kunt zich aanmelden voor de ochtenddienst via de website van onze wijkgemeente tot en met donderdag. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

 

Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 12 april hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Gelet op het aantal kerkenraadsleden (24) kan de vergadering nog niet in de kerk of in het kerkcentrum plaatsvinden. Hoewel het bepaald niet ideaal is, vindt de vergadering daarom opnieuw digitaal plaats. Mocht u een bepaald punt willen inbrengen in de kerkenraadsvergadering, dan kunt u dit doorgeven aan onze scriba, Johan Hoff, zo mogelijk via kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl.

 

Church app vernieuwd naar CHRCH2

Naast de website Hervormdzierikzee.nl/gw/ van onze gemeente maken we al geruime tijd gebruik van een app. De app (genaamd Church-app) is gemaakt om informatie nog toegankelijker te maken op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld de zondagsbrief, agendafunctie, prikbord, ledenlijst, nieuwsberichten en ook linkjes naar de kerkdiensten maken het heel gemakkelijk. 

Om alles goed te laten functioneren is de app vernieuwd. Er moet eenmalig opnieuw aangemeld worden; selecteer de Hervormde gemeente Zierikzee, vul uw emailadres in en uw paswoord. Hierna zal de app weer werken zoals u gewend bent met verbeteringen.

 

Maakt u nog geen gebruik van de app? Dan nodigen wij u/jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH. Wenst u hulp bij het installeren van de app? Laat het de kerkrentmeesters weten. 

walter.joannet@gmail.com

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=MA3tkzCl144

Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Bijbelleeskring

Ter voorbereiding voor 14 april lezen we Hebreeën 1 t/m 6.

 

Hulpvraag

Als diaconie zijn we betrokken bij de NPV afdeling Schouwen Duiveland. We hebben nu een vraag gekregen waarvoor we een beroep aan u als gemeentelid doen.

we zijn namelijk op zoek naar iemand uit de gemeente die 1x per week de warme maaltijd voor een hulpbehoevende dame uit Plan-West in de magnetron wil opwarmen zo tussen 17:00 uur en 18:30 uur. 

Graag contact via Catrien Vermeulen of Elly Hillebrand voor meer informatie
Namens de diaconie
Met vriendelijke groeten,  Koos van Splunter

 

Heel de gemeente bakt!!!!

Nu aan deze oproep is goed gehoor gegeven. Wat is er veel gebakken en dan zoveel verschillende creaties.

Jong en oud heeft gebakken. De jongste bakker, 8 jaar, bracht zijn mooi versierde lentekoekjes en de oudste bakster, 85 jaar, kwam met de geliefde arretjescake. Het was echt een verrassing dat er zoveel eigen gebak werd ingeleverd.

Helaas was het zaterdagmorgen bij de afhaaladressen niet druk. Daarom is er zaterdagmiddag nog bij veel gemeenteleden een traktatie en narcis bezorgd. Men was verrast en het werd erg gewaardeerd.

Zondagmorgen, na de dienst, kon men ook nog iets lekkers meenemen voor bij de koffie. Na de avonddienst ging het restant van al het gebak nog de deur uit. Na afloop van beide diensten kon men ook nog een narcis meenemen.

We willen graag iedereen die iets gebakken heeft, heeft meegeholpen heel erg bedanken. Ook de gemeenteleden waar het gebak kon worden afgehaald en hun garage en tijd hiervoor beschikbaar stelden, bedankt hoor.

Door uw/jouw bijdrage konden veel gemeenteleden genieten van iets lekkers bij de koffie. Nogmaals hartelijk dank.

Janet Bos, Willemien Kloet-Cats, Marina van Riet en Truus van Oosterom.

 

Bedankt

Beste gemeenteleden,

Voor de vele felicitatiekaarten  ter gelegenheid van ons 63 jarige huwelijksdag

Willen wij iedereen hartelijk bedanken. Met een hartelijke groet,

Dicky en Jan de Waaij-Fonteine.

 

Liederen ochtenddienst

Lied 654

Psalm 111:1,

Psalm 51:1

Lied 288*

Lied 680:4,5

Lied 630:2,3

Lied 800:1

Zegen, waarbij de gemeente 1x het “Amen” zingt.

Schriftlezing(en):

Johannes 20:19-23 & Hebreeën 10:19-25 (NBV

Liederen avonddienst

Psalm 25 : 6

Lied 247 : 1, 2, 3

Lied 247 : 4, 5

Lied 646 : 1, 2

Lied 646 : 3, 4

Lied 642 : 1, 8

Lied 654 : 4, 6

 

Schriftlezing N.T.: Lukas 24 : 13-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl