Zondagsbrief

22e jaargang nr 8 zondag 14 februari 2021

Hervormde gemeente Zierikzee 

(gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  (1e Lijdenszondag)  10.00 uur 

 Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Schriftlezingen: Exodus 1: 1-22 

 Ouderling van dienst: Arjan Lindhout 

 Koster: Henk Tromper

 Collecte1) Stichting Ondergrondse kerk 2) Jeugdwerk

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.


 

Kerkdienst 21 februari (2e Lijdenszondag) 

10.00 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Collecte: 1) F.D. Roosevelthuis 2) Kerkbeheer 

 

Voorzichtig met bezoeken 

Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Als mensen echter drie weken of langer geleden gevaccineerd zijn dan kan het wat mij betreft weer. Bellen kan sowieso altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025. 

 

Vakantie

Omdat onze kinderen vakantie hebben wilde ik de komende week op di 16 t/m wo 17 en volgende week op di 23 t/m wo 25 februari wat daagjes vrij nemen. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met Carla van Beveren, tel.nr. 0111-414889 of 06-22529646, die zal dan contact opnemen met de vervangende predikant.

 

Coronamaatregelen erediensten

De landelijke kerk raadt zeer dringend af om te zingen in de kerkdienst, ook al is het met een groepje. De reden daarvoor is de opkomst van een nog besmettelijker variant van het coronavirus. De kerkenraad neemt uit veiligheidsoverwegingen dit advies over. Omdat de samenzang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, maken we gebruik van EO-opnames van liederen die we vrij van rechten kunnen gebruiken. Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vergt, heeft de kerkenraad tevens besloten de avonddiensten in (tenminste) de periode van de lockdown te laten vervallen. 

 

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk en volgende week vanuit de Gasthuiskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/cWlfGzqRWf0

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten aan juf Joannet, dan kunnen we het materiaal mailen.

 

 

Bijbelleeskring

Voor woensdag 17 februari 19.00 uur (online) lezen we vooraf Exodus hoofdstuk 12 t/m 16. 

 

 

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk
Sinds een maand is de Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk (muzikale invulling erediensten) weer actief geworden. De eerste twee vergaderingen zijn geweest en hebben al veel enthousiasme en ideeën opgeleverd. 
Het doel van deze werkgroep is muzikale bijdragen en zang in de erediensten te coördineren ter ondersteuning van het belijden en ervaren van ons geloof en ter ere van God. Met een brede gemeente en een evenzo brede muzieksmaak zijn er veel mogelijkheden. We zijn een werkgroep van gemeenteleden met uiteenlopende talenten en voorkeur voor muziek. De komende weken stellen we ons één voor één aan u voor en vertellen we over onze taak binnen de werkgroep. Deze week ben ik aan de beurt: Marianne van Mourik. 
Muziek is heel belangrijk voor mij, muziek is emotie. Je kunt er jezelf mee oppeppen, vrolijk worden of blijven of juist troost in vinden. Mijn voorkeur voor muziek ligt wel bij de afdeling hard; gitaren en drums, maar ook wanneer het orgel ‘eens flink wordt doorgeblazen’ zoals wij dat zeggen. Met een man en drie kinderen die blaasinstrumenten spelen, heb ik bijna dagelijks live muziek. Maar waar zouden deze muzikanten zijn zonder publiek dat naar ze luistert? Dat ben ik dus: publiek. 
Mijn taak in de werkgroep is notuleren en het opstarten en begeleiden van de blazersgroep binnen onze gemeente. Er is inmiddels een mooi groepje blazers dat kan worden ingezet in diensten binnen onze gemeente. Speelt u ook een blaasinstrument en wilt u ook meedoen met deze groep, laat het gerust aan mij weten. Volgende week: Louise Hoff.

 

 


Samenstelling moderamen kerkenraad

De kerkenraad heeft afgelopen maandag 8 februari zijn eerste vergadering in het nieuwe jaar gehouden, opnieuw een digitale vergadering. In deze vergadering zijn de leden van het moderamen (dagelijks bestuur) voor het komende jaar herbenoemd. Het zijn in alfabetische volgorde: ds. De Borst (assessor = vicevoorzitter), ouderling André Flikweert (voorzitter), ouderling-kerkrentmeester Anneke Groenevelt-Hendrikse, ouderling Johan Hoff (scriba) en diaken Koos van Splunter.

 

Giften

Oud-diaken Jac Berrevoets meldt de volgende bijzondere giften in de afgelopen periode. Ouderling Carla van Beveren-van Mierloo ontving € 25,- voor de kerkrentmeesters en € 25,- voor de diaconie, ouderling Jopie van der Schelde-Dool ontving € 10,- voor de kerkrentmeesters, ouderling Ton van Kooten ontving € 20,- voor de diaconie en bezoekmedewerkster Elly van Kooten-van Wijngaarden ontving € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Alle liederen zijn opnamen van de EO, Nederland Zingt of KRO/NCRV. U kunt meestal met de ondertiteling meezingen

Psalm 63: 1,2,3 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam 

De steppe zal bloeien

Om bloesem aan de bomen

Zolang wij ademhalen

 

Schriftlezing

Exodus 1: 1-22