Nieuwsbericht 986    
Is geplaatst op :24-May
Wordt getoond tot:31-Jul


Algemene Verordening Gegevensbescherming

25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
De AVG heeft gevolgen voor de berichtgevingen in bijvoorbeeld de Kerkbode, de Zondagsbrief, Van Achter de Beuze en de website.
Zo is het niet toegestaan om namen van gemeenteleden en daarbij behorende gebeurtenissen te vermelden zonder toestemming van betrokken gemeenteleden of familie. Op dit moment wordt alles zorgvuldig uitgezocht hoe we toch goed gemeente met elkaar kunnen zijn door de berichten zo op te stellen dat omzien naar elkaar niet in gevaar komt.
Binnenkort wordt hier het privacybeleid van onze gemeente gepubliceerd.
terug naar berichtenoverzicht